Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam

2 349 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:37

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Tiết 34,35: Nắng phương Nam I. Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ nói : Dựa vào gợi ý SGK kể lại đoạn câu chuyện, biết diễn tả lời nhân vật - Rèn kĩ nghe. II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ, bảng phụ ghi tóm tắt ý đoạn HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Dựa vào ý tóm tắt SGK, nhớ kể đoạn câu chuyện Nắng phương Nam - HS nghe 2. HD kể đoạn câu chuyện - GV mở bảng phụ viết ý tóm tắt - HS nhìn gợi ý nhớ nội dung kể mẫu đoạn đoạn - Từng cặp HS tập kể - Cả lớp GV bình chọn bạn kể hay - HS tiếp nối thi kể đoạn IV. Củng cố, dặn dò - Nêu ý nghĩa câu chuyện ? ( Ca ngợi tình bạn thân thiết, gắn bó thiếu nhi miền đất nước ta ) - GV khen ngợi HS đọc tốt, kể chuyện hấp dẫn - Dặn HS kể chuyện cho người thân nghe. . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 34 ,35 : Nắng phương Nam I. Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : Dựa vào các gợi ý trong SGK kể lại được từng đoạn câu chuyện, biết diễn. nhiệm vụ - Dựa vào các ý tóm tắt trong SGK, nhớ và kể từng đoạn câu chuyện Nắng phương Nam - HS nghe 2. HD kể từng đoạn của câu chuyện - GV mở bảng phụ đã viết các ý tóm tắt mỗi đoạn - Cả lớp. GV bình chọn bạn kể hay nhất - 1 HS nhìn gợi ý nhớ nội dung kể mẫu đoạn 1 - Từng cặp HS tập kể - 3 HS tiếp nối nhau thi kể 3 đoạn IV. Củng cố, dặn dò - Nêu ý nghĩa của câu chuyện ? ( Ca ngợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn