Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương

2 677 1
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:04

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 11: NGHE – KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU! NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- kể lại chuyện vui Tôi có đọc đâu. - Bước đầu biết nói quê hương nơi theo gợi ý SGK. II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn gợi ý BT1, BT2. III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS đọc thư viết nhà. B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - Nghe - nhớ tình tiết để kể lại nội dung chuyện vui Tôi có đọc đâu!. Lời kể rõ, vui, tác phong mạnh dạn, tự nhiên. - HS đọc yêu cầu tập gơi ý. - HS quan sát tranh SGK, đọc thầm gợi ý. - GV kể chuyện lần hỏi: Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? người viết thư viết thêm vào thư điều gì? Người bên cạnh kêu lên nào? - GV kể lần 2. - HS dưạ vào gợi ý tập kể thi kể trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - Biết nói quê hương theo gợi ý SGK. - HS đọc yêu cầu tập gợi ý . - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài. - GV hướng dẫn HS dựa vào gợi ý làm mẫu: nói quê hương. - HS tập nói quê hương theo nhóm đôi. - số nhóm thi đua nói quê hương trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu! - Chuẩn bị Nói viết cảnh đẹp đất nước. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP LÀM VĂN TIẾT 11: NGHE – KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU! NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- kể lại đúng chuyện vui Tôi có đọc đâu. - Bước đầu biết nói về quê hương. Biết nói về quê hương theo gợi ý trong SGK. - HS đọc yêu cầu bài tập và gợi ý . - GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài. - GV hướng dẫn HS dựa vào gợi ý làm mẫu: nói về quê hương. - HS tập nói. nói về quê hương theo nhóm đôi. - 1 số nhóm thi đua nói về quê hương trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu! - Chuẩn bị bài Nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn