Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu

3 339 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:04

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện: Tiết 31 – 32 ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU I.Mục tiêu: Kể chuyện: Biết xếp lại tranh minh họa sgk theo thứ tự câu chuyện. Dựa vào tranh kể lại trôi chảy, mạch lạc câu chuyện, ý lắng nghe câu chuyện bạn kể bình xét bạn kể hay. Giáo dục hs kỹ xác định giá trị, khả giao tiếp biết lắng nghe tích cực. Giáo dục hs có tình cảm yêu quý, trân trọng đối với từng tấc đất của quê hương từ đó biết bảo vệ quê hương bằng bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng: Sgk-giáo án. III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em. 2.Bài mới:Giới thiệu bài. Gv đọc – nêu cách đọc Hs theo dõi sgk Hs đọc câu Đọc nối tiếp Đọc đoạn trước lớp. Đọc nối tiếp Đọc đoạn nhóm. Đọc nối tiếp Đọc đồng thanh. Hai người khách vua Ê – ti – ô – Mời vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng pi – a đón tiếp nào? nhiều vật quý… Khi khách xuống tàu có điều bất Bảo khách dừng lại để cạo đất đế giày ngờ xảy ra? mới xuống tàu. Vì họ làm vậy? Coi đất của quê hương thứ thiêng liêng cao quý nhất. Hai người khách có thái độ Họ rất khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đất quê hương của người Ê – ti – trước lời nói chân thật của viên quan? ô – pi – a Phong tục nói điều gì? Dân rất quý trân trọng mảnh đất quê hương coi đất tài sản quý giá thiêng liêng nhất. Qua câu chuyện muốn nói lên điều Ca ngợi tinh thần yêu nước của người gì? dân Ê – ti – ô - pi – a. Luyện đọc lại Hướng dẫn cách đọc đoạn 2. Thi đọc – đọc phân vai. Kể chuyện: Quan sát tranh. Đọc yêu cầu Thảo luận cặp Đọc yêu cầu Hướng dẫn cách kể. em kể mẫu đoạn Từng cặp kể cho nghe. Thứ tự: – – – Một số em kể theo đoạn. Lớp bình xét. em kể toàn bài. Đặt đầu bài. 3.Củng cố: nhắc lại nội dung 4.Tổng kết: nhận xét dặn dò Mảnh đất thiêng liêng .   ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU   ! "#$%&'()'&*+,-%. /0.'1&'*"#, 23 &456(#"#/6-7 "+/$#*1$8!9$#*' :*;<!,=&=6*5<'. 1$"+> . :?85(@76&/&),ABCD,DE'@2F C,?$$5@2F$G$5(4&2H IJ:KL*M N#,O1P+( 1(BB$1 ,),) N,)/ I),#&2B"B  I),#&?( I),J' N'2H*, 23 'Q4 ',? 21R * !A1?,S8$D N+:T* I)A. ' 0/U,/&D@7&/&)(5,D @2F,D"115@7 "D `' 3 ^2BE'2H :/Q4M ' N2B:_,),# ,),)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn