Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn tập viết thư và phong bì thư

2 676 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:58

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 10: TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ I. Mục đích yêu cầu: - - Biết viết thư ngắn (nội dung khoảng câu) để thăm hỏi, báo tin cho người thân dựa theo mẫu (SGK); biết cách ghi phong bì thư. II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn câu hỏi gợi ý BT1. Bức thư phong thư mẫu. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - - Dựa theo mẫu tập đọc Thư gửi bà gợi ý hình thức- nội dung thư, biết viết thư ngắn ( khoảng đến 10 dòng) để thăm hỏi, báo tin cho người thân. - - HS nêu yêu cầu tập gợi ý. - GV hướng dẫn, HS làm mẫu, HS GV nhận xét. - - GV nhắc HS: trình bày thể thức; dùng từ đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp với đối tượng nhận thư. - - HS thực hành viết thư. HS đọc thư trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - - Ghi rõ nội dung phong bì thư để gửi theo đường bưu điện. - - HS đọc yêu cầu bài. - HS quan sát phong bì viết mẫu SGK, trao đổi cách trình bày mặt trước phong bì. - HS thực hành viết nội dung phong bì thư. - số HS đọc trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: - -Xem lại bài, viết thư gửi người thân. - - Chuẩn bị Nghe- kể: Tôi có đọc đâu! Nói quê hương. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP LÀM VĂN TIẾT 10: TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ - I. Mục đích yêu cầu: - - Biết viết một bức thư ngắn (nội dung khoảng 4 câu) để thăm. ghi phong bì thư. II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn câu hỏi gợi ý BT1. Bức thư và phong thư mẫu. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài. hành viết thư. HS đọc thư trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét. Bài tập 2: - - Ghi rõ nội dung trên phong bì thư để gửi theo đường bưu điện. - - HS đọc yêu cầu bài. - HS quan sát phong bì viết mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn tập viết thư và phong bì thư , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn tập viết thư và phong bì thư , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn tập viết thư và phong bì thư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn