Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài chính tả nghe viết các em nhỏ và cụ già, phân biệt dgir, uônuông

3 716 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 17:59

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( Nghe - viết ) Các em nhỏ cụ già I. Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác, trình bày đoạn chuyện Các em nhỏ cụ già. - Làm tập tả chứa tiếng bắt đầu r/d/gi ( có vần uôn/uông ) theo nghĩa cho. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết ND BT2 HS : Vở tả III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - GV đọc : nhoẻn cười, nghẹn ngào, - HS lên bảng, lớp viết bảng trống rỗng, chống chọi - Nhận xét bạn viết B. Bài 1. Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học 2. HD HS nghe - viết a. HD chuẩn bị - GV đọc diễn cảm đoạn chuyện Các em nhỏ cụ già - HS theo dõi SGK - Đoạn kể chuyện ? - Cụ già nói với bạn nhỏ lí khiến cụ buồn : cụ bà ốm nặng, phải nàm viện - Không kể đầu bài, đoạn văn có câu ? - Những chữ đoạn viết hoa ? khó qua khỏi. Cụ cảm ơn lòng tốt - câu - Lời ông cụ đánh dấu dấu ? - Các chữ đầu câu - GV đọc : ngừng lại, nghẹn ngào, xe - Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu buýt. dòng, viết lùi vào chữ. b. GV đọc - HS viết bảng - GV theo dõi, uốn nắn em viết - HS nghe, viết vào chưa đẹp c. Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS 3. HD HS làm BT tả * Bài tập ( a ) - Đọc yêu cầu BT - Tìm từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi có nghĩa . - em lên bảng - HS làm vào nháp - GV nhận xét chốt lại lời giải - Đổi nhận xét bạn - số HS đọc làm Lời giải : giặt, rát, dọc IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS viết sai lỗi tả nhà viết lại . Giáo án Tiếng việt 3 Chính tả ( Nghe - viết ) Các em nhỏ và cụ già I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng viết chính tả : - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 4 đoạn của chuyện Các em nhỏ và cụ già. -. ơn lòng tốt của - 7 câu - Các chữ đầu câu - Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng, viết lùi vào 1 chữ. - HS viết bảng con - HS nghe, viết bài vào vở - Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng. bài viết của HS 3. HD HS làm BT chính tả * Bài tập 2 ( a ) - Đọc yêu cầu BT - HS theo dõi SGK - Cụ già nói với các bạn nhỏ lí do khiến cụ buồn : cụ bà ốm nặng, phải nàm viện khó qua khỏi. Cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài chính tả nghe viết các em nhỏ và cụ già, phân biệt dgir, uônuông , Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài chính tả nghe viết các em nhỏ và cụ già, phân biệt dgir, uônuông , Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài chính tả nghe viết các em nhỏ và cụ già, phân biệt dgir, uônuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn