Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

2 321 1
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

Giáo án Tiếng việt TẬP VIẾT TIẾT 6: ÔN CHỮ HOA D,Đ I. Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa D,Đ - Viết chữ hoa D (1 dòng); Đ, H (1 dòng); Viết tên riêng Kim Đồng (1 dòng) câu ứng dụng: Dao có mài sắc, người có học khôn (1 lần) chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đối nét thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng. II. Chuẩn bị: Mẫu chữ viết hoa D,Đ chữ Kim Đồng. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS viết lại chữ Ch, Chu Văn An. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng a) Luyện viết chữ hoa: D,Đ -HS tìm chữ hoa có tên riêng: K,Đ,D - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ. - HS tập viết chữ(K, Đ,D) bảng con. b) Luyện viết từ ứng dụng: Kim Đồng - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng. - HS tập viết bảng con. c) Luyện viết câu ứng dụng: Dao có mài sắc, người có học khôn - HS đọc câu ứng dụng. - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng. - HS tập viết bảng chữ Dao. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở. - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ . Chữ D: dòng . Chữ Đ, K: dòng . Chữ Kim Đồng: 2dòng . Câu ứng dụng: 5lần - HS viết vào vở. - GV chấm sửa bài. C. Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà. Chuẩn bị Ôn chữ hoa E,Ê. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP VIẾT TIẾT 6: ÔN CHỮ HOA D, I. Mục đ ch yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa D, - Viết đ ng chữ hoa D (1 dòng); Đ, H (1 dòng); Viết đ ng tên riêng Kim Đ ng. khôn (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đ i đ u nét và thẳng hàng; Bước đ u biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. II. Chuẩn bị: Mẫu chữ viết hoa. hoa D, và chữ Kim Đ ng. III. Các hoạt đ ng dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: HS viết lại chữ Ch, Chu Văn An. B. Dạy bài mới: Hoạt đ ng 1: Hướng dẫn viết trên bảng con a) Luyện viết chữ hoa: D, -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn