Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết

2 423 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 22:10

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾT 15: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; biết đọc kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu nội dung : Tầm quan trọng dấu chấm nói riêng câu nói chung: Đặt dấu câu sai làm sai lạc nội dung, khiến câu đoạn văn buồn cười. Hiểu cách tổ chức họp. ( trả lời câu hỏi SGK). II. Chuẩn bị : . Tranh minh họa sgk. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Ông ngoại . Thành phố vào thu có đẹp? . Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị học nào? . Vì bạn nhỏ gọi ông ngoại người thầy đầu tiên? B. Dạy mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc tiếng, từ khó bài. Biết ngắt nghỉ đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu. .Luyện đọc đoạn trước lớp. .Luyện đọc đoạn nhóm. .1HS đọc bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung ý nghĩa bài. - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thầm đoạn đoạn lại, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc yêu cầu câu hỏi 4, thảo luận nhóm trình bày trước lớp. Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn bài. Phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật. - GV hướng dẫn HS đọc phân vai. - HS luyện đọc phân vai theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc lại chuẩn bị “Bài tập làm văn”. . . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC TIẾT 15: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi. tiên? B. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó. nhân vật. - GV hướng dẫn HS đọc phân vai. - HS luyện đọc phân vai theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc lại bài và chuẩn bị bài Bài tập làm văn”.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn