Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

2 425 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 22:10

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Người lính dũng cảm I. Mục tiêu B. Kể chuyện + Rèn kĩ nói : dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ SGK, kể lại câu chuyện + Rèn kĩ nghe : Chăm theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá lời kể bạn II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD HS kể chuyện theo tranh - HS QS tranh minh hoạ + Nếu HS lúng túng GV gợi ý SGK - Tranh : Viên tướng lệnh - HS tiếp nối kể đoạn câu ? Chú lính nhỏ có thái độ chuyện ? - Tranh : Cả tốp vượt rào cách ? Chú lính nhỏ vượt rào cách ? Kết ? - Tranh : Thầy giáo nói với HS ? Thầy mong điều bạn ? - Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ phản ứng ? Câu chuyện kết thúc ? - 1, HS kể lại toàn câu chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - GV nhận xét tiết học - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe. . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người lính dũng cảm I. Mục tiêu B. Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ trong SGK, kể lại được câu chuyện + Rèn kĩ. lính nhỏ phản ứng ra sao ? Câu chuyện kết thúc thế nào ? - 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện - 1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Câu chuyện trên giúp em hiểu điều. dõi bạn kể, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kể chuyện 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn