giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

7 696 12
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 20:51

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ GIÁO ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN Giáo viên: Phùng Thị Minh Sơn Hà Nội, 2014 PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI - Sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Địa chỉ: 560 – Quang Trung - Quận Hà Đông – Hà Nội. Điện thoại: Email: Thông tin giáo viên (hoặc nhóm không 03 giáo viên): + Họ tên: Phùng Thị Minh Sơn + Ngày sinh: + Điện thoại: ; Email: GIÁO ÁN DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP  Tiết 10_Bài (Lịch sử lớp 10): SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: * Môn Lịch sử: Giúp HS nắm kiến thức sau: - Nội dung ba thời kì lịch sử: + Ấn Độ kỷ VII – XII (nắm khái quát) + Vương triều Hồi giáo Đêli (1206 -1526) + Vương triều Môgôn (1526 – 1707) - Những biến đổi lịch sử văn hóa Ấn Độ thời kì vương triều Hồi giáo Đêli vương triều Môgôn. * Môn Địa lý: - HS thấy khác biệt lãnh thổ Ấn Độ thời kì phong kiến với Ấn Độ nay. - Hiểu lãnh thổ Ấn Độ thời kì cổ - trung đại lại chia rẽ thành nhiều quốc gia khác Ấn Độ, Pakixtan, Butan, Nêpan, Bănglađét,… nay. * Môn Giáo dục công dân: - HS hiểu sách hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo Đảng Nhà nước ta tác dụng sách nay. * Môn Ngữ văn: - HS hiểu rõ thành lập, sách cai trị hệ vương triều Hồi giáo Đêli vương triều Môgôn thông qua thao tác lập luận so sánh. - Từ HS đưa nhận xét đánh giá vị trí hai vương triều lịch sử phong kiến Ấn Độ. (Tác dụng lập luận so sánh). 2. Về tư tưởng, tình cảm: - HS cần thấy rõ nhân dân Ấn Độ sáng tạo văn hóa với thành tựu rực rỡ, có ảnh hưởng to lớn đến văn hóa Đông Nam Á cống hiến lớn cho phát triển văn hóa nhân loại. - Trên sở hiểu biết khâm phục thành văn hóa truyền thống Ấn Độ, giáo dục cho HS ý thức tôn trọng giữ gìn di sản văn hóa dân tộc. 3. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ so sánh, lập bảng thống kê, phân tích, đánh giá, nhận định kiện lịch sử, trình bày kiện lịch sử kết hợp với miêu tả. - Vận dụng kiến thức môn Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân để nắm kiến thức học, biết so sánh, khái quát hóa nội dung bài. B. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC: HS khối 10 ban bản, dạy học theo lớp. C. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC: - Thông qua học, học sinh hiểu trình hình thành, phát triển suy yếu chế độ phong kiến Ấn Độ - Hiểu vị trí vương triều Hồi giáo Đêli vương triều Môgôn lịch sử Ấn Độ: dù hai vương triều ngoại tộc góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa Ấn Độ, mang thêm yếu tố văn hóa Hồi giáo, đưa chế độ phong kiến Ấn Độ lến đến đỉnh cao; tạo tiếp xúc giao lưu văn hóa Đông – Tây công hiến lớn cho văn minh nhân loại đóng góp lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc. - HS biết liên hệ triều đại ngoại tộc Ấn Độ với triều đại ngoại tộc lịch sử phong kiến Trung Quốc, liên hệ sách tiến vương triều Môgôn – thời A-cơ-ba với sách hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo Đảng – Nhà nước ta tác dụng sách đó. - Phát triển tư sáng tạo HS việc tìm hiểu lịch sử văn hóa Ấn Độ, từ liên hệ với vấn đề tôn giáo, vấn đề xung đột dân tộc – sắc tộc xung đột tôn giáo nay. - Tạo cho HS có ý thức tôn trọng giữ gìn di sản, văn hóa dân tộc để lưu lại cho hệ mai sau. D. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: - SGK, sách GV, tài liệu tham khảo. - Máy chiếu, bảng phụ E. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN BÀI HỌC: I. Ổn định tổ chức lớp II. Kiểm tra cũ Câu hỏi: Tại nói thời Gúp-ta thời kì định hình phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ? III. Dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hướng dẫn HS nhà tìm hiểu SGK. Nội dung cần đạt 1. Sự phát triển lịch sử văn hóa truyền thống toàn lãnh thổ Ấn Độ. IV.GV: Yêu cầu HS tìm HS: Tìm hiểu SGK, 2. Vương triều Hồi giáo Đêli vương triều Môgôn hiểu SGK nêu trả lời câu hỏi Vương triều Hồi Vương triều Môgôn thành lập hai vương giáo Đêli triều a. Sự thành - Năm 1206, Người - 1368: Tộc người Hồi GV: Nhận xét đưa lập Hồi giáo (gốc Thổ) giáo vua Ti-mua kiến thức chuẩn. chiếm đất Ấn Độ, Leng huy công - Sử dụng hình ảnh máy lập nên Vương quốc Ấn Độ chiếu để nói Hồi giáo Ấn Độ, gọi - 1526: Vương triều trình xâm nhập tộc Đêli. Môgôn thành lập người Hồi giáo gốc Thổ vào Ấn Độ. - Sử dụng hình ảnh lược đồ Ấn Độ thời cổ trung đại *Nội dung tích hợp: Sử dụng kiến thức môn Địa Lý (Bài 13, lớp 11, sách nâng cao) để khắc họa rõ nét mặt lãnh thổ Ấn Độ xưa nay. GV: Nêu câu hỏi: Nét tương đồng hai vương triều? HS: Trả lời câu hỏi Nội dung tích hợp: - Đều vương triều Sử dụng thao tác lập ngoại tộc. luận so sánh tương đồng - Đều theo đạo Hồi. (môn Ngữ văn - Tiết 43) GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm (5 phút) HS: - Nhóm 1: Trình bày - Thảo luận nhóm. sách cai trị - Viết nội dung vào b. Chính sách cai trị hệ - Truyền bá, áp đặt *Thời kì đầu, đạo Hồi vào dân Ấn vua củng cố vương Độ. triều theo hướng “Ấn S kết học 1.Trình bày sách A-cơ-ba ý nghĩa nó? 2.Hãy cho biết vị trí vương triều hồi giáo Đêli vương triều Môgôn lịch sử Ấn Độ? V. Bài tập nhà GV yêu cầu HS lập bảng thống kê hình thành phát triển chế độ phong kiến Ấn Độ theo mẫu sau: Các thời kì Nội dung chủ yếu Thời kì vương triều Gúp ta Ấn Độ kỉ VII-XII Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli Thời kì vương triều Môgôn F. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS: - Thông qua việc phát phiếu học tập cuối giờ, GV kiểm tra đánh giá việc nhận thức tiếp thu học HS. - HS cần nắm nội dung học, biết liên hệ với vấn đề thực tiễn xã hội nay. Từ có nhận thức khách quan, khoa học biện chứng. . Họ và tên: Phùng Thị Minh Sơn + Ngày sinh: + Điện thoại: ; Email: GIÁO ÁN DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP  Tiết 10_Bài 7 (Lịch sử lớp 10): SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG. phú, đa dạng nền văn hóa Ấn Độ, mang thêm yếu tố văn hóa Hồi giáo, đưa chế độ phong kiến Ấn Độ lến đến đỉnh cao; tạo ra sự tiếp xúc giao lưu văn hóa Đông – Tây và công hiến lớn cho nền văn minh. của Đảng – Nhà nước ta hiện nay và tác dụng của các chính sách đó. - Phát triển tư duy sáng tạo của HS trong việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa Ấn Độ, từ đó liên hệ với các vấn đề tôn giáo, vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn