CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20152016.

53 846 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 19:23

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, năng khiếu là vô cùng quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn bộ bài soạn giáo án mẫu theo phương pháp mới có kĩ năng sống mới nhất môn tin học tuần 5 lớp 4 năm học 20152016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌCTUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20152016. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 T LIU CHUYấN MễN TIU HC. -------------------------- CHUYấN GIO DC & O TO B BI SON GIO N MU MễN TIN HC TUN Cể K NNG SNG MI NHT DY KHI NM HC 2015-2016. NM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LI NểI U Trong giai on xó hi húa v hi nhp quc t hin nay, ngun lc ngi Vit Nam tr nờn cú ý ngha quan trng, quyt nh s thnh cụng ca cụng cuc phỏt trin t nc. Giỏo dc ngy cng cú vai trũ v nhim v quan trng vic xõy dng th h ngi Vit Nam mi, ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi. ng v nh nc luụn quan tõm v chỳ trng n giỏo dc. Vi ch ca nm hc l Tip tc i mi qun lý v nõng cao cht lng giỏo dc i vi giỏo dc ph thụng. M h thng giỏo dc quc dõn, thỡ bc Trung hc ph thụng cú ý ngha vụ cựng quan trng l hỡnh thnh nhõn cỏch ngi nhm giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng n v lõu di v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn. t c mc tiờu trờn ũi hi ngi dy hc phi cú kin thc sõu v s hiu bit nht nh v ni dung chng trỡnh sỏch giỏo khoa, cú kh nng hiu c v tõm sinh lớ ca tr, v nhu cu v kh nng ca tr. ng thi ngi dy cú kh nng s dng mt cỏch linh hot cỏc phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc phự hp vi i tng hc sinh. Cn c chun kin thc k nng ca chng trỡnh lng ghộp giỏo dc v sinh mụi trng, rốn k nng sng cho hc sinh. Coi trng s tin b ca hc sinh hc v rốn luyn, ng viờn khuyn khớch khụng gõy ỏp lc cho hc sinh ỏnh giỏ. To iu kin v c hi cho tt c hc sinh hon thnh chng trỡnh v cú mng kin thc dnh cho i tng hc sinh nng khiu. Vic nõng cao ct lng giỏo dc http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ton din cho hc sinh l nhim v ca cỏc trng ph thụng. cú cht lng giỏo dc ton din thỡ vic nõng cao cht lng hc sinh i tr, nng khiu l vụ cựng quan trng. cú ti liu ging dy kp thi v sỏt vi chng trỡnh hc, tụi ó nghiờn cu biờn son b bi son giỏo ỏn mu theo phng phỏp mi cú k nng sng mi nht mụn tin hc tun lp nm hc 2015-2016 nhm giỳp giỏo viờn cú ti liu ging dy nõng cao cht lng. Trõn trng gii thiu vi thy giỏo v cụ giỏo cựng quý v bn c tham kho v phỏt trin ti liu: CHUYấN GIO DC & O TO B BI SON GIO N MU MễN TIN HC TUN Cể K NNG SNG MI NHT DY KHI NM HC 2015-2016. Chõn trng cm n! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYấN GIO DC & O TO B BI SON GIO N MU MễN TIN HC TUN Cể K NNG SNG MI NHT DY KHI NM HC 2015-2016. Tuần 5: bui chiu Th hai ngy 21 thỏng nm 2015 Dy lp 3C-3B-3A BI 3: Thc hnh k nng sng EM L NGI THN THIN (12) I. MC TIấU - HS bit c tm quan trng ca vic thõn thin vi mi ngi. - Thc hnh nhng cỏch to thin cm vi mi ngi. - Giỏo dc cho HS k nng to thin cm vi mi ngi. II. HOT NG DY - HC: *H1: Gii thiu ni dung bi *H2: Tỡm hiu bi: ôLp trng thõn thinằ. - Gi HS c to truyn ôLp trng thõn thinằ. - C lp c thm SGK. - T chc cho hc sinh tho lun nhúm hai cõu hi bi 1, sau phỳt cỏc nhúm trỡnh by: + Vỡ cỏc bn lp bu chn Trung lm lp trng m khụng chn Tho? (To mụi trng thõn thin s cng c tỡnh on kt dn n thnh cụng hc v cỏc hot ng) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Vỡ em cn thõn thin vi mi ngi xung quanh? (Em sng hũa ng cựng chia s, giỳp cựng tin b v c cỏc bn yờu mn) - Hc sinh nhúm khỏc nhn xột, b sung v thng nht phng ỏn ỳng. *H3: Hng dn HS lm bi trang 13. - HS lm bi cỏ nhõn: Chn hỡnh nh ỳng th hin thõn thin vi mi ngi. - GV theo dừi, giỳp HS hon thnh bi. - H/S trỡnh by ý kin ca mỡnh; H/S khỏc nhn xột. + G/V hng dn hc sinh cht hỡnh nh ỳng l: hỡnh 2, 5, 6, 7, 8. *H4: Lm vic cỏ nhõn. G/V t chc cho hc sinh lm bi 3: 1. Vit nhng vic em ó lm th hin s thõn thin ca em vi ngi xung quanh. 2. Khi em th hin s thõn thin thỏi ca mi ngi vi em nh th no? + G/V quan sỏt, giỳp nhng hc sinh hon thnh bi. + Ln lt khong hc sinh trỡnh by ý kin, hc sinh khỏc nhn xột. + C lp thng nht phng ỏn tt nht. *H5: Lm vic cỏ nhõn. + Hc sinh c bi, suy ngh la chn ỏp ỏn ỳng th hin s thõn thin vi ngi nc ngoi n a phng em ỏnh du X. + GV theo dừi, giỳp HS hon thnh bi. + H/S trỡnh by ý kin ca mỡnh; H/S khỏc nhn xột. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + G/V hng dn hc sinh cht ý ỳng l: ỏnh du X ụ 1, 2, 5. *H 6: c nhng iu cn ghi nh. Giỏo viờn cho nhiu hc sinh c ni dung SGK trang 14-15. 1- Nhng cỏch th hin s thõn thin. 2- Nhng biu hin khụng thõn thin. 3- Nhng li ớch ca thõn thin. *H7: Em t ỏnh giỏ. + Hc sinh dựng bỳt mu tụ vo cỏc ụ mt ngi th hin em ó thõn thin vi mi ngi. + Giỏo viờn tuyờn dng em cú mt c tụ mu. *H8: Giỏo viờn ỏnh giỏ v hng dn hc sinh cho cha m ỏnh giỏ em ó thõn thin vi mi ngi. *H9:Tng kt, dn dũ: + HS nhc li bi hc. GV nhn xột tit hc . + Dn dũ: Luụn thc hin tt vic thõn thin vi mi ngi. Bui sỏng Th ba ngy 22 thỏng nm 2015 Dy lp 4A Bi 5: 1.Tin hc MY TNH TRONG I SNG I.MC TIấU: - Giỳp hc sinh lm quen vi mỏy tớnh: - Giỳp hc sinh thy c vai trũ to ln ca mỏy tớnh mi lnh vc ca i sng xó hi. - Giỳp cỏc em cú thỏi hc v s dng mỏy tớnh mt cỏch hp lý. II.CHUN B: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - GV: Chun b y giỏo ỏn v h thng mỏy tớnh thc hnh. - HS: Chun b y dựng hc tp. III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1. n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2. Kim tra bi c: - Cụ hng dn li cho cỏc em cỏch cm chut 3. Dy bi mi: - t : Mỏy tớnh cú vai trũ rt quan trng mi lnh vc ca i sng xó hi nh: - Hc sinh lng nghe. gia ỡnh ; c quan , ca hng, bnh vin, phũng nghiờn cu, nh mỏy, c bit l mng mỏy tớnh. - Cụ gii thiu mt s thit b cú - Hc sinh lng nghe v chộp bi b x lý nh mỏy tớnh gia vo v. ỡnh nh: Mỏy git, Ti vi, ng - Hc sinh xem v lng nghe cụ. h in t, in thoi di ng, - Cụ cho xem hỡnh nh minh ho v gii thớch cụng dng ca -Hc sinh lng nghe v chộp bi nhng thit b ú. vo v. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Cụ trỡnh by vai trũ ca mỏy tớnh c quan nh: son v in bn, ca hng, th vin nh: mn, tr sỏch th vin, hc tp. Nh cú mỏy -Hc sinh lng nghe v chộp bi tớnh m cỏc bi toỏn cỏc cụng vo v. vic tng chng nh rt khú khn ny ó c gii quyt mt cỏch d dng. - Cụ trỡnh by vai trũ ca mỏy tớnh phũng nghiờn cu, nh mỏy. Mỏy múc giỳp gii phúng http://toantuoitho.nxbgd.com.vn/ lao ng chõn tay v giỳp http://www.vnschool.net/ ngi gii trớ. http://www.nxbkimdong.com.vn/ - Cụ trỡnh by vai trũ ca mng mỏy tớnh thi i ngy nay. VD: Lm vic v hc ti nh ú l nh mng mỏy tớnh. - Cụ gii thiu mt s a ch cỏc em truy cp nh : 4. Cng c - Dn dũ - Thc hnh li cho hc sinh quan sỏt v nờu mt s li ca hc sinh quỏ trỡnh thc hnh. - V nh hc li bi v xem trc bi mi: Mỏy tớnh i sng http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 2.Tin hc BI 1: BI KIM TRA S I.MC TIấU: - Kim tra kin thc tip thu c ca hc sinh. - ỏnh giỏ k nng s dng chut ca hc sinh - Giỳp cỏc em cú thỏi hc v s dng mỏy tớnh mt cỏch hp lý. II.CHUN B: -- Giỏo viờn: Giỏo ỏn. Phng tin dy hc: SGK mỏy chiu a nng. - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi. Mỏy vi tớnh bn. III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1. n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2. Kim tra Câu :(3) Khoanh tròn vào đáp án em cho đúng. 1. Máy tính gồm phận bản? A. phận phận B. phận C. phận D.5 C. G, H D. F, 2. Trên hàng phím sở hai phím có gai là? A. S, J B. F, J H Câu 2:(4) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đợc câu đúng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 A. Màn hình máy tính có cấu tạo hình dạng trông giống nh B. Ngời ta coi não máy tính. C. Kết hoạt động máy tính D. Em điều khiển máy tính . Câu 3:(3) Em chọn gạch dới từ cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để đợc câu đúng: A. Nếu thờng nhìn gần hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi). B. Ngồi thẳng với t thoải mái, em không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ). 3. Cng c - Dn dũ: - Nhn xột bi thi v cho im hc sinh. - Nhc hc sinh v nh c trc chng II. ________________________________________ Dy lp 5B 3.Tin hc CHNG II: EM TP V BI 1: NHNG Gè EM BIT (TIT 1) I.MC TIấU: Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Nhn xột nhõn dn n lng nghe, Hot ng 5: Thc hnh: chia s khụng hiu qu -Hng dn hc sinh chi trũ chi "Em ang lng nghe" -Hs chi trũ chi -Hng dn hc sinh chi: -Hc sinh tr li ming Mt nhỡn : hai tay chm vo mt Vd: Tai nghe : hai tay chm vo tai -con xin li khụng i c u gt: hai tay sau u v gt vỡ tun ny i sinh Ming nhc : hai tay chm vo ming hot ngoi khúa trng Tay chộp : mt tay nga gi lm v ri . mt tay gi vit -Nhn xột Hot ng 6: Tho lun lp Mc tiờu: Hc sinh bit t th lng nghe -Hs trỡnh by phự hp -Hs thc hnh t th ỳng Cỏch tin hnh -Nhn xột -Nờu yờu cu -Cho hs quan sỏt tranh trang 30, 31 -m thoi : -Thc hnh nhúm ụi theo + T th lng nghe ca em ng l hng dn ca cụ. th no? Tỡnh 1: M nh em +T th lng nghe ca em ngi l th no? m lng h m. Tỡnh 2: Em k cho +Khi lng nghe mt cn lm gỡ? bn v mt chuyn i chi +Khi lng nghe tai cn ntn? xa. +Khi lng nghe ming ntn? Tỡnh 3: B k cho http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Khi lng nghe u ntn? em cõu chuyn c tớch. +Khi lng nghe tay ntn? -Nhn xột -Cho hs trỡnh by *Hot ng 7: Em t ỏnh giỏ. + Hc sinh dựng bỳt mu tụ vo cỏc ụ mt ngi th hin mỡnh bit lng nghe, chia s mc no. + Giỏo viờn tuyờn dng em cú mt c tụ mu. *Hot ng 8: Giỏo viờn ỏnh giỏ v hng dn hc sinh cho cha m ỏnh giỏ em v lng nghe, chia s vi mi ngi. 3. Tng kt, dn dũ: + HS nhc li bi hc. GV nhn xột tit hc. + Dn dũ: luụn mnh dn lng nghe, chia s mi ngi hiu em hn. 2.Tin hc Bi 5: MY TNH TRONG I SNG I.MC TIấU: - Giỳp hc sinh lm quen vi mỏy tớnh: - Giỳp hc sinh thy c vai trũ to ln ca mỏy tớnh mi lnh vc ca i sng xó hi. - Giỳp cỏc em cú thỏi hc v s dng mỏy tớnh mt cỏch hp lý. II.CHUN B: - GV: Chun b y giỏo ỏn v h thng mỏy tớnh thc hnh. - HS: Chun b y dựng hc tp. III.HOT NG DY HC: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Hot ng ca GV 1. n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2. Kim tra bi c: - Cụ hng dn li cho cỏc em cỏch cm chut 3. Dy bi mi: - t : Mỏy tớnh cú vai trũ - Hc sinh lng nghe. rt quan trng mi lnh vc ca i sng xó hi nh: gia ỡnh ; c quan , ca hng, bnh vin, phũng nghiờn cu, nh mỏy, c bit l - Hc sinh lng nghe v chộp bi mng mỏy tớnh. vo v. - Cụ gii thiu mt s thit b cú - Hc sinh xem v lng nghe cụ. b x lý nh mỏy tớnh gia ỡnh nh: Mỏy git, Ti vi, ng h in t, in thoi di ng, -Hc sinh lng nghe v chộp bi - Cụ cho xem hỡnh nh minh ho vo v. v gii thớch cụng dng ca nhng thit b ú. - Cụ trỡnh by vai trũ ca mỏy tớnh c quan nh: son v in bn, ca hng, http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 th vin nh: mn, tr sỏch th -Hc sinh lng nghe v chộp bi vin, hc tp. Nh cú mỏy vo v. tớnh m cỏc bi toỏn cỏc cụng vic tng chng nh rt khú khn ny ó c gii quyt mt cỏch d dng. - Cụ trỡnh by vai trũ ca mỏy tớnh phũng nghiờn cu, nh http://toantuoitho.nxbgd.com.vn/ mỏy. Mỏy múc giỳp gii phúng http://www.vnschool.net/ lao ng chõn tay v giỳp http://www.nxbkimdong.com.vn/ ngi gii trớ. - Cụ trỡnh by vai trũ ca mng mỏy tớnh thi i ngy nay. VD: Lm vic v hc ti nh ú l nh mng mỏy tớnh. - Cụ gii thiu mt s a ch cỏc em truy cp nh : 4. Cng c - Dn dũ - Thc hnh li cho hc sinh quan sỏt v nờu mt s li ca hc sinh quỏ trỡnh thc hnh. - V nh hc li bi v xem trc bi mi: Mỏy tớnh i sng 2.Tin hc BI 1: BI KIM TRA S http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 I.MC TIấU: - Kim tra kin thc tip thu c ca hc sinh. - ỏnh giỏ k nng s dng chut ca hc sinh - Giỳp cỏc em cú thỏi hc v s dng mỏy tớnh mt cỏch hp lý. II.CHUN B: -- Giỏo viờn: Giỏo ỏn. Phng tin dy hc: SGK mỏy chiu a nng. - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi. Mỏy vi tớnh bn III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV Hot ng ca HS Câu :(3) Khoanh tròn vào đáp án em cho đúng. 1. Máy tính gồm phận bản? A. phận phận B. phận C. phận D.5 C. G, H D. F, 2. Trên hàng phím sở hai phím có gai là? A. S, J B. F, J H Câu 2:(4) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đợc câu đúng. A. Màn hình máy tính có cấu tạo hình dạng trông giống nh B. Ngời ta coi não máy tính. C. Kết hoạt động máy tính http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 D. Em điều khiển máy tính . Câu 3:(3) Em chọn gạch dới từ cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để đợc câu đúng: A. Nếu thờng nhìn gần hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi). Ngồi thẳng với t thoải mái, em không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ). 3. Cng c - Dn dũ: - Nhn xột bi thi v cho im hc sinh. - Nhc hc sinh v nh c trc chng II. Bui sỏng Dy lp 5A Th sỏu ngy 25 thỏng nm 2015 Bui chiu Dy lp 5B BI 3: 4.Thc hnh KNS TINH THN HP TC (12) I. MC TIấU - HS thy c li ớch ca vic hp tỏc vi ngi khỏc cụng vic. - To lp thúi quen hp tỏc vi nhng ngi xung quanh. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giỏo dc cho HS k nng t chc, hp tỏc vi nhng ngi xung quanh. II. HOT NG DY - HC: *H1: Gii thiu ni dung bi *H2: Tỡm hiu ni dung: ôChuyn ca Minhằ. - Gi HS c to bi tham kho: ôChuyn ca Minhằ - C lp c thm SGK. - Tho lun nhúm 4, sau phỳt cỏc nhúm trỡnh by: +Vỡ nhúm ca Minh khụng hon thnh bi tp? (Khi nhúm Minh say sa tho lun lm bi thỡ Minh chờu chc ht bn ny n bn khỏc) + Nu em l Minh em s lm gỡ giỳp nhúm mỡnh hon thnh bi tp? (Nu em l Minh em s say sa tho lun úng gúp ý kin xõy dng bi vi nhúm) - Hc sinh nhúm khỏc nhn xột, b sung v thng nht phng ỏn ỳng. (phn ghi ngoc n) *H3: Lm vic cỏ nhõn. - Hng dn HS lm bi trang 13.(ỏnh du nhõn vo ụ vuụng di hỡnh nh th hin tinh thn hp tỏc vi nhng ngi xung quanh) - c, quan sỏt k cỏc hỡnh nh la chn, sau phỳt hon thnh bi trang 13. + GV theo dừi, giỳp HS cỏc nhúm hon thnh bi. + Hc sinh ln lt trỡnh by kt qu. + GV cho hc sinh nhn xột, b sung. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + G/V hng dn hc sinh cht ý ỳng, tuyờn dng hc sinh tớch cc lm nhanh v cú ỏp ỏn ỳng. *H4: T chc trũ chi: ôG riằ. + Hng dn HS chi theo gi ý bi trang 13. + Giỏo viờn nờu lut chi, cỏch chi v t chc cho hc sinh tin hnh chi. + Sau cỏc i chi xong cỏc i chi chia s theo gi ý: -i em chi trũ chi ny thi gan l: phỳt. -i em ó th hin tinh thn hp tỏc qua trũ chi ny nh th no? + Sau HS lm xong, i din hc sinh cỏc i chi ln lt trỡnh by, H/S khỏc nhn xột b sung. + GV ỏnh giỏ, tuyờn dng nhúm hc sinh g ri nhanh, th hin tinh thn hp tỏc tt v nhc nh cỏc em thc hnh hp tỏc vi nhng ngi xung quanh. *H 5: c nhng iu cn ghi nh. Giỏo viờn cho nhiu hc sinh c ni dung SGK trang 14 - 15. 1. Tinh thn hp tỏc. 2. Nhng iu cn trỏnh 3. Bớ quyt giỳp em hp tỏc tt vi nhng ngi xung quanh. *H6: Em t ỏnh giỏ. + Hc sinh dựng bỳt mu tụ vo cỏc ụ mt ngi th hin mỡnh ó cú tinh thn hp tỏc v em chia s vi cỏc bn v li ớch ca tinh thn hp tỏc mc no. + Giỏo viờn tuyờn dng em cú mt c tụ mu. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + T cho em ch cú t n mt c tụ mu hng khc phc em cú tinh thn hp tỏc tt. *H7: Giỏo viờn ỏnh giỏ v hng dn hc sinh cho cha m ỏnh giỏ em v: Em ó cú tinh thn hp tỏc v em chia s vi cỏc bn v li ớch ca tinh thn hp tỏc mc no. *H 8:Tng kt, dn dũ: + HS nhc li bi hc. GV nhn xột tit hc . + Dn dũ: luụn rốn luyn hp tỏc tt vi nhng ngi xung quanh Bui chiu Th sỏu ngy 25 thỏng nm 2015 Dy lp 5A 1.Tin hc CHNG II: EM TP V BI 1: NHNG Gè EM BIT (TIT 1) I.MC TIấU: Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: + Hc sinh ụn li nhng kin thc v phn mm Paint ó c hc sỏch Cựng hc tin hc quyn nh: cỏch ng trang v, hp mu, hp cụng c, mu v, mu nn. + Hc sinh ụn li thao tỏc s dng cỏc cụng c tụ mu, v hỡnh n gin, di chuyn phn hỡnh v, . http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Vn dng cỏc cụng c v ó hc v cỏc hỡnh nh khú hn. Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to v cn thn quỏ trỡnh dng cỏc cụng c v v. II.CHUN B: - Giỏo viờn: Giỏo ỏn. Phng tin dy hc: SGK, nh minh ho v cỏc dựng h tr khỏc. - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi. III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1. n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2. Kim tra bi c - n nh lp. - Gi hc sinh nhc li cỏc b - b phn: bn phớm, mn phn ca mỏy tớnh bn v phn hỡnh, phn thõn mỏy, chut. no quan trng nht. Phn quan trng nht l phn 3. Bi mi thõn mỏy. Ta ó ụn li nhng kin thc nm hc trc v ó khỏm phỏ - Lng nghe. mỏy tớnh ri. Hụm chỳng ta s lm quen li mt chng trỡnh ó hc nm trc nhng vi mc cao hn, ú chớnh l chng trỡnh v. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 a. Hot ng 1: Tụ mu: Hi hc sinh : - Em no nh tờn gi ca chng trỡnh v? - ú l Paint - Em chn mu v bng cỏch nhỏy chut no? õu? - Tr li cõu hi. Nhỏy nỳt chut trỏi chn mu v hp mu (Hỡnh bờn). - Em chn mu nn bng cỏch no? - Tr li cõu hi. Nhỏy chut phi chn mu nn hp mu (Hỡnh bờn) TH: Hóy m mt vi nh mu v - Thc hnh tụ mu theo mu. tụ mu theo mu. b. Hot ng 2: - v ng thng ta dựng cụng c no hỡnh di? Nờu cỏch v? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Tr li cõu hi. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Cỏch v: + Chn cụng c ng thng hp cụng c. TH: V tam giỏc, tụ mu cho + Chn mu v. tam giỏc, v lu li vi tờn + Chn nột v phớa di hp tamgiac.bmp. cụng c. - Cỏch v: + Kộo th chut t im u ti + V tam giỏc. im cui ca on thng. + Tụ mu cho tam giỏc. - Chỳ ý lng nghe. + Lu vo File \ Save. t tờn - Quan sỏt + thc hnh. tamgiac.bmp. - Lm mu. - Lng nghe. IV. Cng c - dn dũ: - Nhc li cỏch tụ mu, v ng thng, ng cong. - c trc bi V hỡnh ch nht, hỡnh vuụng. 2.Tin hc CHNG II: EM TP V BI 1: NHNG Gè EM BIT (TIT 2) I.MC TIấU: Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Hc sinh ụn li nhng kin thc v phn mm Paint ó c hc sỏch Cựng hc tin hc quyn nh: cỏch ng trang v, hp mu, hp cụng c, mu v, mu nn. - Hc sinh ụn li thao tỏc s dng cỏc cụng c tụ mu, v hỡnh n gin, di chuyn phn hỡnh v, . Vn dng cỏc cụng c v ó hc v cỏc hỡnh nh khú hn. - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to v cn thn quỏ trỡnh dng cỏc cụng c v v. II.CHUN B: - Giỏo viờn: Giỏo ỏn. Phng tin dy hc: SGK, nh minh ho v cỏc dựng h tr khỏc. - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi. III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1. n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2. Kim tra bi c - n nh lp. - Gi hc sinh nhc li cỏc b phn ca - Tr li. mỏy tớnh bn v phn no quan trng nht. - Gi hc sinh nhc li cỏch v hỡnh vuụng v hỡnh ch nht. - Gv: Gi hc sinh lờn mỏy lm. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Nhn xột. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Nhn xột v cho im. 3. Bi mi Ta ó ụn li nhng kin thc nm hc trc v ó khỏm phỏ mỏy tớnh ri. Hụm chỳng ta s lm quen li mt chng trỡnh ó hc nm trc nhng vi mc cao hn, ú chớnh l chng - Tr li cõu hi. trỡnh v. - Cỏch v: c. Hot ng 3: + Chn cụng c v Hi: v ng cong ta s dng cụng ng cong. c no cỏc cụng c bờn di? Nờu + Chn mu v, nột v. cỏch v? +Kộo th chut t im u ti im cui. + Nhn gi kộo chut trỏi un cong on thng. TH: V l hoa Cỏch v: S dng cụng c v ng - Chỳ ý lng nghe. - Quan sỏt + thc hnh. cong. - Lm mu. - Chỳ ý lng nghe. - M rng: v thờm bụng hoa v di chuyn bụng hoa vo l hoa va v. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Quan sỏt + Thc hnh. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - di chuyn ta phi dựng cụng c gỡ? d. Hot ng 4: Bi tp: V v tụ mu chic qut nh - Cụng c chn v di hỡnh. (a hỡnh v lờn mng chiu cho chuyn. hc sinh xem) Cỏch lm: S dng cụng c v ng cong, ng thng, tụ mu. - Xem nh + thc hnh. - Lm mu. - Gii thiu bi c thờm M hỡnh v IV. Cng c - dn dũ: - c bi c thờm Lu hỡnh v ca em. 3.Thc hnh k nng sng BI 3: TINH THN HP TC (12) (ó son bui sỏng) Ngy 18 thỏng nm 2015 BGH duyt http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Hot ng ca GV 1 n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2 Kim tra Câu 1 :(3) Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng 1 Máy tính gồm mấy bộ phận cơ bản? A 2 bộ phận bộ phận B 3 bộ phận C 4 bộ phận D .5 C G, H D F, 2 Trên hàng phím cơ sở hai phím có gai là? A S, J B F, J H Câu 2: (4) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đợc câu đúng A Màn hình của máy tính có cấu tạo và hình... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 A 2 bộ phận bộ phận B 3 bộ phận C 4 bộ phận D .5 C G, H D F, 2 Trên hàng phím cơ sở hai phím có gai là? A S, J B F, J H Câu 2: (4) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đợc câu đúng A Màn hình của máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống nh B Ngời ta coi là bộ não của máy tính C Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên D... Giỏo viờn: Giỏo ỏn Phng tin dy hc: SGK mỏy chiu a nng - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi Mỏy vi tớnh bn III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1 n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2 Kim tra Câu 1 :(3) Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng 1 Máy tính gồm mấy bộ phận cơ bản? A 2 bộ phận B 3 bộ phận http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 C 4 bộ phận D .5 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25. .. 4 bộ phận D .5 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 bộ phận 2 Trên hàng phím cơ sở hai phím có gai là? A S, J B F, J C G, H D F, H Câu 2: (4) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để đợc câu đúng A Màn hình của máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống nh B Ngời ta coi là bộ não của máy tính C Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên D Em điều... Phng tin dy hc: SGK mỏy chiu a nng - Hc sinh: V ghi v bỳt ghi Mỏy vi tớnh bn III.HOT NG DY HC: Hot ng ca GV 1 n nh lp: Hot ng ca HS Bỏo cỏo s s: Tờn hc sinh vng mt: 2 Kim tra Câu 1 :(3) Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng 1 Máy tính gồm mấy bộ phận cơ bản? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 A 2 bộ phận bộ phận... Ngồi thẳng với t thế thoải mái, em sẽ không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ) 3 Cng c - Dn dũ: - Nhn xột bi thi v cho im hc sinh - Nhc hc sinh v nh c trc chng II http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Bui chiu Th t ngy 23 thỏng 9 nm 20 15 Dy lp 3B Bi 5: 1 .Tin hc MY TNH TRONG I SNG I.MC TIấU: - Giỳp hc sinh lm quen... Ngồi thẳng với t thế thoải mái, em sẽ không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ) 3 Cng c - Dn dũ: - Nhn xột bi thi v cho im hc sinh - Nhc hc sinh v nh c trc chng II Bui sỏng Th t ngy 23 thỏng 9 nm 20 15 Dy lp 3C-3A http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 1 3 .Tin hc https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Bi 5: MY TNH TRONG I SNG I.MC TIấU: - Giỳp hc sinh lm quen... thng, ng cong - c trc bi V hỡnh ch nht, hỡnh vuụng 4 .Tin hc CHNG II: EM TP V http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 BI 1: NHNG Gè EM BIT (TIT 2) I.MC TIấU: Sau khi hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: - Hc sinh ụn li nhng kin thc v phn mm ha Paint ó c hc trong sỏch Cựng hc tin hc quyn 1 nh: cỏch khi ng trang v, hp mu, hp... mng mỏy tớnh http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 - Cụ gii thiu mt s a ch cỏc em truy cp nh : 4 Cng c - Dn dũ - Thc hnh li cho hc sinh quan sỏt v nờu ra mt s li ca hc sinh trong quỏ trỡnh thc hnh - V nh hc li bi v xem trc bi mi: Mỏy tớnh trong i sng 2 .4 .Tin hc BI 1: BI KIM TRA S 1 I.MC TIấU: - Kim tra kin thc tip... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 *Hot ng 7: Em t ỏnh giỏ + Hc sinh dựng bỳt mu tụ vo cỏc ụ mt ngi th hin mỡnh bit lng nghe, chia s mc no + Giỏo viờn tuyờn dng em cú 5 mt c tụ mu *Hot ng 8: Giỏo viờn . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20 15- 2016. NĂM 20 15 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 LỜI. ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20 15- 2016. TuÇn 5: buổi chiều Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 20 15. giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn bộ bài soạn giáo án mẫu theo phương pháp mới có kĩ năng sống mới nhất môn tin học tuần 5 lớp 4 năm học 20 15- 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 5 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 4 NĂM HỌC 20152016.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn