nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ

68 371 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 11:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH ______________________ HỒ HOÀNG SƠN MSSV: C1200924 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Trọng Nhân Cần Thơ, tháng 4/2014 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ giúp đỡ dù hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp người khác. Trong suốt trình hoàn thành luận văn, nhận nhiều lời hướng dẫn, nhiều đóng góp quý báu quý thầy cô, anh chị, em nhiều bạn bè khác. Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Các anh, chị nhân viên làm việc làm Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ nhiều bạn bè khác tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ trình nghiên cứu. Xin cảm ơn gia đình cho điều kiện để có hội học tập nghiên cứu trường Đại học Cần Thơ, trường ước mơ đặt chân vào từ thuở bé. Xin cảm ơn Thạc sĩ Ngô Thị Thanh Thúy tận tình dạy cách thức làm việc phần mềm máy tính để biết cách phân tích xử lý số liệu phục vụ cho việc hoàn thành luận văn. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Trọng Nhân, người thầy kính mến hết lòng hướng dẫn, dạy bảo, đôn đốc dành thời gian để sửa chữa lỗi mắc phải luận văn tốt nghiệp để có thành tốt nhất. Và lần thực nghiên cứu đề tài khoa học dù không mong muốn khó tránh khỏi sai sót. Vì vậy, đóng góp quý báu thầy cô việc chỉnh sửa luận văn chìa khóa giúp thành công tương lai. Xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Du lịch . 1.1.1. Khái niệm du lịch . 1.1.2. Phân loại du lịch . 1.1.3. Chức du lịch 1.2. Khái quát khách du lịch 11 1.2.1. Khái niệm khách du lịch 11 1.2.2. Phân loại khách du lịch 11 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến động du lịch du khách . 12 1.3 Khái quát nhu cầu an toàn du lịch . 13 1.3.1. Khái niệm an toàn du lịch . 13 1.3.2. Khái niệm nhu cầu an toàn du lịch . 13 1.3.3. Tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn du lịch 14 1.4. Công tác đảm bảo an toàn du lịch số tỉnh thành nước 16 1.4.1. Hà Nội 16 1.4.2. Thành phố Hồ Chí Minh . 17 1.4.3. Bình Thuận 19 Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO DU KHÁCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 22 2.1. Thực trạng hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ . 22 2.1.1. Khái quát thành phố Cần Thơ 22 2.1.2. Hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ . 26 2.2. Mức độ an toàn yếu tố du lịch thành phố Cần Thơ theo đánh giá du khách . 31 2.2.1. Mức độ an toàn sở kinh doanh lưu trú 32 ii 2.2.2. Mức độ an toàn sở kinh doanh ăn uống 33 2.2.3. Mức độ an toàn sở kinh doanh dịch vụ bổ sung 34 2.2.4. Mức độ an toàn điểm du lịch, khu du lịch địa bàn 35 2.2.5. Mức độ an toàn giao thông địa bàn 36 2.2.6. Mức độ an toàn môi trường du lịch địa bàn . 36 2.3. Thực trạng công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ theo đánh giá du khách . 37 2.3.1. Công tác đảm bảo an toàn du lịch sở kinh doanh lưu trú 38 2.3.2. Công tác đảm bảo an toàn du lịch sở kinh doanh ăn uống . 38 2.3.3. Công tác đảm bảo an toàn du lịch sở kinh doanh dịch vụ bổ sung 39 2.3.4. Công tác đảm bảo an toàn du lịch điểm du lịch, khu du lịch . 40 2.3.5. Công tác đảm bảo an toàn giao thông địa bàn 41 2.3.6. Công tác đảm bảo an toàn môi trường du lịch địa bàn . 42 2.4. Nhận xét chung 42 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH 44 3.1. Những khó khăn định hướng việc đảm bảo thành phố Cần Thơ điểm đến an toàn, thân thiện 44 3.1.1. Khó khăn . 44 3.1.2. Định hướng . 45 3.2. Một số giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch . 46 3.2.1. Tăng cường số lượng an ninh bảo vệ sở kinh doanh du lịch 47 3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên an ninh ngành du lịch . 47 3.2.3. Lặp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch . 48 3.2.4. Chính quyền địa phương quan chức phải quản lí chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách . 48 3.2.5. Giáo dục ý thức nhân viên du lịch tính tiêu cực hành vi lợi dụng khách hàng tăng giá sản phẩm bất hợp lý sở kinh doanh du lịch . 50 3.2.6. Nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy với khách du lịch 50 3.2.7. Truy quét mạnh tệ nạn xã hội toàn địa bàn 51 KẾT LUẬN . 52 1. Kết đạt . 52 iii 2. Ý kiến đề xuất . 53 3. Hướng nghiên cứu 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55 PHỤ LỤC 56 Phụ lục . 56 Phụ lục . 60 iv DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Hình 2: Hình 3: Hình 4: Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Các bậc nhu cầu người theo Maslow Bản đồ hành thành phố Cần Thơ Đánh giá tổng hợp du khách công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ Ý kiến du khách việc có nên cải thiên công tác đảm bảo 14 22 an toàn du lịch thành phố Cần Thơ hay không Hoạt động kinh doanh lữ hành thành phố Cần Thơ năm 2011 – 2013 43 Hoạt động kinh doanh lưu trú thành phố Cần Thơ năm 2011 – 2013 Đánh giá tổng hợp du khách mức độ an toàn yếu tố du lịch thành phố Cần Thơ Bảng 4: Đánh giá du khách mức độ an toàn sở kinh Bảng 5: doanh lưu trú thành phố Cần Thơ Đánh giá du khách mức độ an toàn sở kinh doanh ăn uống thành phố Cần Thơ Đánh giá du khách mức độ an toàn sở kinh doanh dịch vụ bổ sung thành phố Cần Thơ Bảng 7: Đánh giá du khách mức độ an toàn điểm du lịch, khu du lịch thành phố Cần Thơ Bảng 8: Đánh giá du khách mức độ an toàn giao thông du lịch thành phố Cần Thơ Bảng 9: Đánh giá du khách mức độ an toàn môi trường du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Bảng 10: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn sở kinh doanh lưu trú thành phố Cần Thơ 43 30 31 32 33 34 Bảng 6: Bảng 11: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn sở kinh doanh ăn uống thành phố Cần Thơ Bảng 12: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn sở kinh doanh dịch vụ bổ sung thành phố Cần Thơ v 34 35 36 37 38 39 40 Bảng 13: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn điểm du lịch, khu du lịch thành phố Cần Thơ Bảng 14: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn giao thông du lịch thành phố Cần Thơ 40 41 Bảng 15: Đánh giá du khách công tác đảm bảo an toàn cho môi trường du lịch thành phố Cần Thơ Bảng 16: Đánh giá du khách tính khả thi giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch vi 42 46 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Gần 50 năm đương đầu với nhiều thách thức khó khăn, đặc biệt thời kì hội nhập đổi mới, quan tâm đạo Đảng Nhà Nước hưởng ứng nhiệt tình người dân, hỗ trợ bạn bè khắp năm Châu, ngành du lịch Việt Nam có nhiều bước tiến đáng kể, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nước khu vực, góp phần vào việc cải thiện kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, để có hoàn hảo trọn vẹn, Việt Nam phải kiện toàn yếu tố phát triển cho ngành. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho khách du lịch đặt lên hàng đầu điều quan ngại, gây tâm lý bất an phận du khách nước, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khả cạnh tranh du lịch Việt Nam nói chung số địa phương nói riêng, làm giảm hiệu nỗ lực mà toàn ngành du lịch tập trung quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh thu hút du khách thời gian qua. Nhằm nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch, ngày 13/5/2013, Bộ Văn hóa – Thể thao Du lịch có văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm đạo nâng cao trách nhiệm quyền địa phương việc đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu, điểm du lịch vấn đề khác liên quan đến du khách. Dựa sở đó, số tỉnh thành khu vực du lịch trọng điểm nước thực thi nhiều công tác đảm bảo an toàn du lịch nhằm nâng cao phát triển ngành du lịch tỉnh nhà với phương châm "Thân thiện – An toàn – Mến khách" Đà Nẵng, Hội An, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, . Những thành tựu họ đạt nhằm lưu giữ hình ảnh đẹp du lịch mắt du khách qua nhiều năm điều đáng khen ngợi đồng thời ví dụ điển hình cho tỉnh thành khác học hỏi. Cần Thơ xem điểm du lịch mẻ thân thiện với quý du khách gần xa. Sự phát triển ngành năm qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy nhanh chóng kinh tế - xã hội thành phố. Theo ông Đặng Thái Hòa (2014), Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề tiêu năm 2014 thu hút 1,3 triệu lượt du khách, tăng 4% so năm 2013 với doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 13,4%. Để hoàn thành tốt tiêu này, thành phố tăng cường nhiều biện pháp nâng cao chất lượng du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày đa dạng du ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ khách. Song song đó, việc phát triển du lịch đồng hành với công tác bảo đảm an toàn du lịch. Theo kinh nghiệm từ tỉnh thành khu vực du lịch trọng điểm cho thấy tình hình an ninh có ổn định, du lịch có hội phát triển nhiều người tìm đến. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến an toàn du lịch địa bàn thành phố chưa tìm hiểu sâu sắc dẫn đến công tác đảm bảo an toàn du lịch chưa đáp ứng với thực tế yêu cầu. Quan trọng hơn, không kịp thời khắc phục, điều nhiều ảnh hưởng không tốt đến mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra. Nhận thấy tầm quan trọng công tác đảm bảo an toàn du lịch, thực đề tài “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ” nhằm mục đích cải thiện cho ngành du lịch tỉnh nhà tốt hơn. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thực đề tài “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ” nhằm tìm hiểu vấn đề an toàn du lịch thành phố Cần Thơ từ tìm giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch cho du khách. Cụ thể: - Tổng quan sở lí luận thực tiễn an toàn du lịch - Phân tích thực trạng an toàn du lịch công tác đảm bảo an toàn du lịch - Đề xuất giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn cho du khách 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài khách du lịch nội địa. Phạm vi nghiên cứu thực toàn địa bàn thành phố Cần Thơ chủ yếu tập trung vào địa điểm có nhiều du khách đến du lịch. Thời gian nghiên cứu từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 04 năm 2014 4. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4.1. Trên giới Du lịch thật trở thành đề tài hấp dẫn nghiên cứu rộng rãi toàn giới. Nhiều quốc gia bỏ nhiều thời gian tiền bạc để tìm hiểu khía cạnh khác du lịch nhằm hướng đến việc phát triển du lịch bền vững tương lai. Theo đó, vấn đề an toàn du lịch nghiên cứu với nhiều góc độ khác tùy theo hoàn cảnh phát triển du lịch khu vực giới. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Có không nhà khoa học chuyên nghiên cứu du lịch thực đề tài liên quan đến vấn đề như: Dựa sở nghiên cứu thực trạng biến động tình hình an ninh giới ảnh hưởng đến hoạt động du lịch giai đoạn lịch sử khác nhau, bà Krisztina (2011) thực đề tài "An toàn an ninh thời đại du lịch toàn cầu - Safety and security in the age of global tourism" với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn du lịch. Bà cho đặc điểm ngành du lịch ngành công nghiệp "hòa bình", cần phải đảm bảo hoạt động du lịch lưu trú, ăn uống, hoạt động vui chơi, giải trí . phải diễn "hòa bình". Ngoài ra, bà nhấn mạnh giới bước sang kỉ XXI, thời điểm thuận lợi để phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, công tác đảm bảo an toàn du lịch cần phải trọng nhiều đòi hỏi du khách vấn đề khắc khe trước. Đề tài phân tích chi tiết ảnh hưởng việc bảo đảm an toàn cho du khách trình phát triển chung ngành du lịch, nhiên điều thiếu sót đề tài việc tác giả chưa đề xuất cụ thể giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch. Sau xảy vụ nổ bom đầy tai tiếng Nam Phi năm 1999, ngành du lịch nước không giữ phát triển ổn định trước, lượng khách du lịch liên tục sụt giảm qua nhiều năm tình hình trị an có nhiều bất ổn: xuất nhiều tệ nạn xã hội, hệ thống an ninh bảo vệ hoạt động với nhiều nguyên nhân tiêu cực khác. Nhằm khôi phục lại danh tiếng ngành cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch, Bộ Phát triển Kinh tế Du lịch Nam Phi (2002) thực đề tài "An toàn du lịch Tourism Safety" mục đích tìm cách thức hiệu để quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch cho đất nước. Trong đó, thành phố Cape Town trọng nhấn mạnh trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia này. Sau hoàn tất, đề tài nhanh chóng áp dụng vào thực tế, kết đạt sau du lịch Nam Phi dần hồi phục phát triển trở lại năm tiếp theo. Đây xem đề tài nghiên cứu quan trọng hàng đầu Nam Phi du lịch xem ngành kinh tế mũi nhọn đất nước. Ngoài ra, vấn đề an toàn du lịch tìm hiểu Tổ chức Du lịch Thế giới (1996) đề tài "An toàn an ninh du lịch - Tourist Safety and Security" với nội dung đề cập đến cạnh tranh để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Quy hoạch không gian du lịch Cần Thơ theo hai trục đường đường đường sông rộng rãi, thông thoáng để tiện cho việc vận chuyển du khách đồng thời phải hợp lý để không làm ảnh hưởng đến sống người dân địa phương. - Phải đảm bảo môi trường du lịch môi trường xã hội "trong lành" thông qua biện pháp quản lý chặc chẽ từ quan có chức thẩm quyền để không xuất tình trạng chèo kéo, ăn xin tệ nạn xã hội móc túi, mại dâm gây ảnh hưởng xấu đến đến hình ảnh du lịch thành phố sức khỏe, tài sản tính mạng khách du lịch. - Xây dựng ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp, trung thực, ân cần phục vụ du khách, đặc biệt sử dụng nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để không tình trạng lợi dụng thiếu hiểu biết du khách để thu lợi cho thân. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH Các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch đề xuất dự việc đánh giá mức độ khả thi chúng thông qua ý kiến 87 du khách, người đồng tình với việc thành phố Cần Thơ cần phải cải thiện lại công tác đảm bảo an toàn du lịch địa bàn. Bảng 16. Đánh giá du khách tính khả thi giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ Tiêu chí Giá trị Giá trị lớn Giá trị trung nhỏ nhất bình Độ lệch chuẩn Tăng cường số lượng bảo vệ 2,30 0,531 Nâng cao chất lượng nhân viên bảo vệ 2,40 0,600 Lắp đặt thiết bị đại 2,25 0,686 Các quan liên kết quản lý 2,45 0,605 Giáo dục ý thức nhân viên du lịch 2,25 0,669 Nâng cao công tác cứu hộ 2,40 0,559 Truy quét mạnh tệ nạn xã hội 2.37 0,701 Nguồn: Điều tra trực tiếp từ du khách, 2014 Chú thích: Độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha =0,814 > 0,8 (thang đo lường tốt) ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 46 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Kết bảng 16 cho thấy: giải pháp đề xuất du khách đánh giá với tính khả thi cao. Trong giải pháp có tính khả thi cao quyền địa phương quan chức thẩm quyền phải quản lý chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách với 2,45. Lần lượt giải pháp: tăng cường số lượng an ninh bảo vệ sở kinh doanh du lịch (2,3), nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bảo vệ ngành du lịch (2,4), nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy với khách du lịch (2,4) truy quét mạnh tệ nạn xã hội toàn địa bàn (2,37) đánh giá cao. Riêng giải pháp lại lặp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch (2,25) giáo dục ý thức nhân viên du lịch (2,25) đánh giá thấp có tính khả thi để áp dụng vào thực tế. Cụ thể: 3.2.1. Tăng cường số lượng an ninh bảo vệ sở kinh doanh du lịch Du khách đồng ý với việc thành phố Cần Thơ cần phải tăng cường số lượng bảo vệ sở kinh doanh du lịch bao gồm khối kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ dịch vụ bổ sung điểm du lịch. Việc đề xuất khuyến khích lợi ích chính: - Một giúp sở kinh doanh quản lý tốt số lượng khách vào ngày. - Hai giảm bớt nhiều vấn đề tiêu cực xảy tình trạng cắp, móc túi, xin đểu, mượn sở để làm nơi mua bán ma túy hay mua bán dâm . - Ba nâng cao uy tín sở kinh doanh thực công tác bảo đảm an toàn cho khách du lịch thông qua việc thuê mướn nhân viên an ninh thể quan tâm chủ sở đến việc bảo vệ an toàn cho khách hàng mình. 3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bảo vệ ngành du lịch Trong trình vấn, vài du khách cho biết: điểm du lịch địa bàn có thuê nhân viên bảo vệ khả xử lý tình chưa cao. Một vài trường hợp khách gặp cố thất lạc trẻ nhỏ hay đánh rơi chìa khóa, tư trang . đến liên hệ với nhân viên bảo vệ để nhờ giúp đỡ, nhân viên chưa biết cách xử lý nhanh kịp thời. Đa số du khách không đánh giá cao chất lượng nhân viên an ninh địa bàn 94% số họ đồng ý với việc phải nâng cao chất lượng nhân viên bảo vệ. Việc nâng cao chất lượng nhân viên bảo vệ có nhiều cách thức hết sử dụng cách thức sau: ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 47 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Một phải lựa chọn nhân viên bảo vệ đào tạo bản, có kinh nghiệm có kỹ xử lý tình cao để tránh tình trạng du khách cảm thấy khó chịu khả giải ván đề thấp nhân viên khách gặp cố. - Hai cải thiện lại điều kiện, phúc lợi hợp đồng lao động với nhiều lợi ích cho nhân viên bảo vệ để họ cảm thấy tôn trọng xứng đáng làm công việc từ lòng yêu nghề nâng cao giúp họ làm việc chăm chất lượng hơn. - Ba cần điều chỉnh lại hệ thống quy định cho nhân viên đồng thời tăng cường mức độ hình phạt kỷ luật lao động để nhân viên làm việc nề nếp, tác phong làm việc chuẩn mực có trách nhiệm với công việc mình. - Bốn tránh tình trạng phân công công việc không công phân chia lợi ích người nhiều hơn, người điều dễ gây phát sinh mâu thuẫn nội ảnh hưởng đến chất lượng làm việc họ. 3.2.3. Lặp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch Trên 80% du khách đánh giá cao việc Cần Thơ nên lắp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch. Cụ thể họ cho rằng: - Trên tuyến đường giao thông nên lắp đặt camera để đẩy lùi tình trạng phương tiện vận chuyển lưu thông không luật: phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho du khách. - Các sở lưu trú (nếu có nhiều điều kiện) nên lắp đặt camera theo dõi tất ngõ ngách hành lang tầng để tránh tình trạng người lạ đột nhập vào phòng lấy trộm tài sản khách đồng thời sở dễ quản lý số lượng khách lưu trú khách sạn. - Du khách đồng ý với việc sở kinh doanh dịch vụ bổ sung ăn uống nên lắp đặt loại thiết bị theo dõi để chống trộm cắp gây mát tài sản du khách 3.2.4. Chính quyền địa phương quan chức thẩm quyền phải quản lý chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, có tính chất liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao. Hoạt động du lịch có nhiều yếu tố liên quan đến công tác an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội việc kết hợp liên ngành quan có thẩm quyền để bảo đảm an toàn du lịch điều cần thiết. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 48 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trong lần khảo sát này, gần 94% du khách đồng ý với việc quyền địa phương quan chức phải phối hợp quản lý chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách. Cụ thể Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ cần phải kết hợp với: - Sở Y tế để tăng cường kiểm tra, rà soát sở kinh doanh dịch bổ sung hoạt động bấm huyệt, xoa bóp (massage), xông hơi, y học cổ truyền . Kiên đình hoạt động sở biến tướng, trá hình; tiến hành khảo sát kiến nghị thống quản lý sở hoạt động “spa”; xác định tiêu chuẩn phép hoạt động chủ sở. - Sở Kế hoạch Đầu tư vào mã ngành theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng năm 2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành quy định việc xây dựng quy chuẩn cấp phép hoạt động cho quán bar, vũ trường địa bàn thành phố. - Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đạo kiểm tra, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy sở kinh doanh du lịch, địa điểm hoạt động nhiều đối tương khách du lịch có nguy cháy nổ cao; kiên đình hoạt động sở chưa đảm bảo đủ thủ tục theo quy định sở kinh doanh chưa thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy. - Công an Thành phố chịu trách nhiệm truy quét, xử lý băng nhóm xã hội đen, bảo kê, đeo bám hoạt động đội kiểm tra liên ngành thành phố, quận - huyện; đạo, giao trách nhiệm cho Trưởng Công an quận - huyện, phường - xã, thị trấn quản lý chặt chẽ địa bàn, không để hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trái phép, biến tướng, dễ phát sinh tệ nạn xã hội xảy địa bàn quản lý; kịp thời xử lý chấn chỉnh hành vi vi phạm, tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. - Sở Thông tin Truyền thông thường xuyên đạo quan báo, đài thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sở kinh doanh dịch vụ có nguy phát sinh tệ nạn xã hội. - Sở Nội vụ chủ trì cần phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch, quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ biện pháp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn để phát sinh tệ nạn xã hội địa bàn; thủ trưởng quan, đơn vị nhà nước có mặt cho thuê để kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vi phạm nhiều lần. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 49 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.2.5. Giáo dục ý thức nhân viên du lịch tính tiêu cực hành vi lợi dụng khách hàng tăng giá sản phẩm bất hợp lý sở kinh doanh du lịch Việc lợi dụng thiếu hiểu biết du khách để thu lợi cho thân phận nhân viên du lịch điều gây nhức nhối xã hội. Điều gây thiệt hại uy tín cho ngành du lịch mà làm tăng mức độ quan ngại tình hình an ninh du khách lựa chọn thành phố Cần Thơ nơi để thực du lịch. Kết khảo sát cho thấy khoảng 87% du khách đồng tình với việc phải giáo dục ý thức nhân viên tính tiêu cực hành vi lợi dụng khách hàng tăng giá sản phẩm bất hợp lý sở kinh doanh du lịch. Cụ thể: - Các sở phải thường xuyên nhắc nhở răn đe nhân viên cách đưa hình phạt xử lý thích đáng có sai phạm vào vấn đề này. - Tạo điều kiện để nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp ngành. - Giá mặt hàng phải niêm yết rõ ràng hợp lý, chất lượng để nhân viên hội tự ý tăng giá để thu lại lợi ích riêng. Ngoài ra, để ngăn ngừa tình trạng nhân viên tăng giá, ép giá du khách, thành phố cần thành lập Trung tâm hỗ trợ du khách, thiết lập đường dây nóng, xây dựng chế tiếp nhận xử lý phản hồi khách du lịch. Tăng cường cung cấp thông tin dịch vụ địa phương cho du khách qua Internet hệ thống ấn phẩm quảng bá du lịch. 3.2.6. Nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy với khách du lịch Nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy giải pháp du khách đánh giá có tính khả thi cao với 95% họ cho nhiều lần thực du lịch nhiều đôi lúc gặp cố sẽ, không đảm bảo công tác cứu hộ điểm gây nhiều bất lợi cho du khách. Cụ thể: - Thành lập tổ, đội cứu hộ điểm du lịch. - Tàu bè du lịch phải trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ phao cứu sinh, còi, cờ tham gia du lịch sông. - Các loại xe du lịch phải trang bị đầy đủ dụng cụ thoát hiểm búa đập kính dụng cụ y tế để đề phòng tai nạn cố chuyến đi. - Những ngày nghỉ cuối tuần lễ tết thời điểm du khách có ý định thực du lịch nhiều nhất. Do đó, ban quản lý điểm du lịch nên tăng cường công tác cứu hộ, ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 50 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ cứu nạn tăng cường số lượng nhân viên số lượng thiết bị cứu hộ để kịp thời xử lý có tình xấu xảy ra. - Phối hợp với trạm y tế bệnh viện gần để kịp thời sơ cấp cứu khách gặp cố. - Mở lớp huấn luyện đào tạo cho nhân viên cứu hộ du lịch. - Các sở thuê mướn nhân viên cứu hộ có tay nghề khả xử lý tình tốt. 3.2.7. Truy quét mạnh tệ nạn xã hội toàn địa bàn Tệ nạn xã hội nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch. Kết khảo sát cho thấy tình trạng chèo kéo khách, móc túi hay ăn xin hữu làm cho phận du khách cảm thấy bất an. Việc truy quét mạnh tệ nạn xã hội hầu hết du khách đồng tình với 96%. Cụ thể: - Lập danh sách soát thường xuyên sở kinh doanh du lịch kiểm tra giấy phép hoạt động chủ sở. Đặc biệt phải theo dõi sát sở có dấu hiệu kinh doanh dịch vụ trái pháp luật địa bàn. - Thành lập thêm Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố số quận, huyện trọng điểm trang bị đủ điều kiện phương tiện cho công tác kiểm tra. - Thiết lập đường dây nóng địa bàn để du khách có liên hệ tốt nhằm phát tệ nạn hữu địa điểm cụ thể đó. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 51 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ KẾT LUẬN 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau thực đề tài "Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ", tác giả rút số nhận định sau: Mức độ an toàn du lịch thành phố Cần Thơ du khách đánh giá cao (3,76); sở kinh doanh lưu trú đánh giá cao với mức độ an toàn (4,12). Lần lượt yếu tố: sở kinh doanh ăn uống (3,84), sở kinh doanh dịch vụ bổ sung (3,66), địa điểm du lịch (3,75) môi trường du lịch (3,69) đánh giá mức an toàn. Riêng yếu tố an toàn giao thông mức độ trung bình (3,5). Nhìn chung, du khách đồng ý với công tác đảm bảo an toàn du lịch địa bàn nhiên số công tác riêng yếu tố du lịch không đánh giá cao. Cụ thể: - Du khách đồng ý với giá thực phẩm sở kinh doanh ăn uống hợp lý (3,5) không đồng ý với công tác đảm bảo tệ nạn xã hội không xảy sở kinh doanh dịch vụ bổ sung (3,29). - Trong điểm du lịch, khách không đồng ý với việc giá hàng lưu niệm hợp lý (3,13) có nhân viên cứu hộ (3,13), đồng thời họ đồng ý với việc giá vé trò chơi điểm du lịch hợp lý (3,38). - Đối với môi trường du lịch, khách không đồng ý với công tác đảm bảo không tình trạng ăn xin (2,78) móc túi du khách (2,90), đồng ý với việc đảm bảo không tình trạng chèo kéo khách (3,09). Gần 50% du khách cảm thấy hài lòng công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ 87% cho phải cải thiện lại công tác đảm bảo an toàn du lịch. Kết khảo sát tìm giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch du khách cho có tính khả thi cao áp dụng vào thực tế bao gồm: - Tăng cường số lượng an ninh bảo vệ sở kinh doanh du lịch. - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên an ninh ngành du lịch. - Lặp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 52 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Chính quyền địa phương quan chức cần phải kết hợp quản lí chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách. - Giáo duc ý thức nhân viên du lịch tính tiêu cực hành vi lợi dụng khách hàng tự ý tăng giá dịch vụ. - Nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy với khách du lịch. - Truy quét mạnh tệ nạn xã hội toàn địa bàn. Việc cải thiện công tác đảm bảo gặp nhiều khó khăn vấn đề chính: công tác quản lý, việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo vệ an toàn du lịch cộng đồng địa phương. Định hướng đến năm 2020 thành phố Cần Thơ trở thành điểm du lịch "Thân thiện – An toàn – Mến khách" với khách du lịch gần xa. 2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 2.1. Đối với sở kinh doanh du lịch địa bàn - Cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khoảng thời gian họ hoạt động sở biện pháp an ninh khác nhau. - Xây dựng hệ thống an ninh vững chắc, đầy đủ số lượng có chất lượng cao. - Đưa hình thức khen thưởng xứng đáng cho nhân viên phục vụ trung thực chuyên nghiệp đồng thời xử phạt nghiêm hành vi lợi dụng khách hàng để thu lợi ích riêng. 2.2. Đối với Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ - Tăng cường khảo sát thực trạng an toàn du lịch địa bàn để kịp thời đẩy lùi vấn đề tiêu cực du lịch tăng cường cải thiện chất lượng công tác đảm bảo an toàn du lịch cho du khách. - Đề kế hoạch phát triển du lịch đắn phải gắn với việc xây dựng hệ thống an ninh du lịch địa bàn để du khách cảm thấy an tâm hoạt động du lịch. - Phối hợp với sở ban ngành có liên quan thực quản lý, rà soát, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi gây an ninh trật tự an toàn du lịch địa bàn. - Thường xuyên mở lớp huấn luyện kỹ năng, giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên ngành du lịch nhằm đầy lùi tình trạng nhân viên lợi dụng thiếu hiểu biết du khách để thu lợi cho thân. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 53 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.3. Đối với Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch - Du lịch ngành kinh doanh dịch vụ mà du khách đối tượng phục vụ chính. Do đó, hỗ trợ kinh phí Bộ thông thường tập trung vào việc đầu tư sở hạ tầng, sở vật chất nâng cấp điểm du lịch để phục vụ tốt cho nhu cầu tham quan du khách chính. Tuy nhiên nguồn kinh phí để hỗ trợ chuyên cho việc nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn du lịch chưa trọng. Do đó, kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch nên xem xét hỗ trợ phần kinh phí để cải tạo chất lượng cho công tác này. - Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch khắp tỉnh thành nước để họ có hội truyền đạt kinh nghiệm lẫn cách thức đảm bảo an toàn du lịch khu vực. - Tạo hội để nhân viên Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tu nghiệp, học hỏi kinh nghiệm tiếp xúc với thực tế từ công tác đảm bảo an toàn du lịch địa điểm du lịch phát triển nước nhằm phục vụ cho việc cải thiện lại chất lượng công tác đảm bảo an toàn du lịch tỉnh nhà. 3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO "Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ" đề tài nghiên cứu bao quát, liên quan đến nhiều yếu tố khác ngành du lịch. Hướng nghiên cứu đề tài đào sâu nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn du lịch cho yếu tố du lịch cụ thể địa bàn thành phố, ví dụ nghiên cứu riêng sở lưu trú, sở ăn uống hay sở kinh doanh dịch vụ bổ sung . Hướng nghiên cứu giúp người nghiên cứu tìm hiểu cụ thể mức độ an toàn yếu tố du lịch định tìm nhiều giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch cho yếu tố du lịch thành phố Cần Thơ. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Department of Economic Development and Tourism – Western Cape (2002), Tourism Safety, http://twww.westerncape.gov.za/text/2003/12/tourismsafety.pdf, truy cập ngày 02/01/2014. 2. Đào Ngọc Cảnh (2011), Tổng quan du lịch, NXB Đại học Cần Thơ. 3. Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hòa (2008), Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 4. Krisztina (2010), Safety and security in the age of global tourism, http://ageconsearch.umn.edu/ ./10_Kovari_Safety_Apstract.pdf, truy cập ngày 02/01/2014. 5. Trần Văn Thông (2006), Tổng quan du lịch, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 6. Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam (2006), Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch Việt Nam, http://www.itdr.org.vn/tu-lieu/de-tai-khoa-hoc/408-nghien-cuu-de-xuat-cac-giai-phapnham-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-lich-tai-viet-nam.html, truy cập ngày 14/12/2013. 7. World Tourism Organization (1996), Tourist Safety and Security, Practical Measures for Destinations, http://rcm.unwto.org/publication/tourist-safety-and-securitypractical-measures-destinations, truy cập ngày 02/01/2014. ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 55 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN DU KHÁCH VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Xin chào anh (chị) bạn, sinh viên năm cuối ngành Du lịch thuộc Khoa khoa học Xã hội Nhân văn trường Đại học Cần Thơ, để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học thiết kế bảng câu hỏi nhằm mục đích thăm dò ý kiến khách du lịch nước, xin anh (chị) dành phút thời gian để hoàn thành bảng câu hỏi sau đây. I. PHẦN THÔNG TIN KHÁCH Câu 1: Tên đáp viên:……………………………………………………………………………… Câu 2: Giới tính: 1. Nam 2. Nữ Câu 3: Tuổi: 1. Từ 18 đến 25 3. Từ 36 đến 45 2. Từ 26 đến 35 4. Từ 46 đến 55 Trên 55 Câu 4: Nghề nghiệp: 1. Kinh doanh, buôn bán 4. Sinh viên 2. Cán công chức 5. Công nhân 3. Nhân viên văn phòng 6. Khác………. Câu 5: Thu nhập: 1. Dưới triệu 4. đến triệu 2. đến triệu 5. Trên triệu 3. đến triệu Câu 6: Xin quý khách cho biết lần thứ anh chị du lịch Cần Thơ ? 1. Lần đầu 2. Lần 3. Lần 4. Trên lần Câu 7: Mục đích du lịch quý khách thành phố Cần Thơ ? 1. Vui chơi, giải trí 2. Tham dự hội nghị 3. Tôn giáo, hành hương 4. Nghiên cứu, học tập 5. Khác…………………… Câu 8: Quý khách du lịch Cần Thơ chủ yếu phương tiện ? 1. Xe du lịch chỗ trở lên 2. Xe ô tô cá nhân 3. Xe mô tô, gắn máy 4. Tàu, thuyền 5. Khác………………………………………… ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 56 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Câu 9: Quý khách chọn du lịch hình thức ? 1. Mua tour trọn gói 2. Mua tour mở theo yêu cầu 4. Khác……………………………. Câu 10: Thời gian lưu trú quý khách Cần Thơ ? 1. ngày 2. ngày 3. ngày 3. Tự tổ chức 4. Trên ngày II. PHẦN THÔNG TIN ĐỀ TÀI Câu 11: Xin quý khách đánh giá mức độ an toàn yếu tố du lịch sau Cần Thơ Mức đánh giá: (1) Rất an toàn (2) An toàn (3) Hơi an toàn (4) Không an toàn (5) Rất không an toàn Thang đo Yếu tố (1) (2) (3) (4) (5) Mức độ an toàn sở kinh doanh lưu trú (Khách sạn, resort, nhà nghỉ, .) Mức độ an toàn sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán ăn .) Mức độ an toàn sở kinh doanh dịch vụ bổ sung (karaoke, massage, sauna, quán bar .) Mức độ an toàn điểm tham quan, khu du lịch (bến Ninh Kiều, chợ Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy .) Mức độ an toàn giao thông địa bàn Mức độ an toàn môi trường du lịch địa bàn (tự nhiên, trị, xã hội .) Câu 12: Xin quý khách đánh giá cụ thể công tác đảm bảo an toàn du lịch sau Mức đánh giá: (1) Rất đồng ý (2) Đồng ý (3) Hơi đồng ý (4) Không đồng ý (5) Rất không đồng ý * Công tác đảm bảo an toàn sở kinh doanh lưu trú: - Các sở lưu trú mà quý khách có nhân viên bảo vệ túc trực canh gác ngày - Giá thuê phòng niêm yết rõ ràng - Giá kinh doanh dịch vụ sở hợp lý Đánh giá 1 2 3 4 5 - Có lắp đặt đầy đủ trang thiết bị phòng chống cháy nổ ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 57 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ * Công tác đảm bảo an toàn sở kinh doanh ăn uống: - Đồ ăn, thức uống đảm bảo vệ sinh - Giá thực phẩm hợp lý - Không có tình trạng ép buộc du khách phải ăn uống sở * Đảm bảo an toàn sở kinh doanh dịch vụ bổ sung: - Nhân viên phục vụ trung thực, tình trạng đòi hỏi khách phải đưa tiền tip sau phục vụ - Giá loại dịch vụ (massage, karaoke, sauna…) hợp lý - Không có tệ nạn xã hội xảy (mại dâm, ma túy, bạc…) *Công tác đảm bảo an toàn điểm du lịch, khu du lịch: - Các điểm du lịch địa bàn có lực lượng bảo vệ kiểm soát trật tự an ninh - Giả vé tham quan hợp lý - Giá vé tham gia trò chơi điểm du lịch hợp lý - Giá bán mặt hàng lưu niệm hợp lý - Các điểm du lịch có nhân viên cứu hộ *Công tác đảm bảo an toàn giao thông địa bàn: - Các phương tiện vận chuyển cho du khách (xe, tàu .) lưu thông trật tự, luật giao thông - Các phương tiện vận chuyển trang bị đầy đủ dụng cụ thoát hiểm - Đường rộng rãi, tiện cho xe cộ lại - Đường sông thông thoáng, tàu thuyền du lịch dễ lưu thông 1 Đánh giá 4 5 Đánh giá 1 2 3 4 5 4 4 5 5 Đánh giá 1 1 2 2 3 3 Đánh giá 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 *Công tác đảm bảo môi trường du lịch địa bàn: - Không có tình trạng chèo kéo khách du lịch Đánh giá - Không có tình trạng ăn xin - Không có tình trạng móc túi du khách 1 2 5 3 4 Câu 13: Mức độ hài lòng quý khách công tác đảm bảo an toàn du lịch Cần Thơ 1. Rất hài lòng 2. Hài lòng 3. Hơi hài lòng 4. Không hài lòng 5. Rất không hài lòng Câu 14; Theo quý khách, thành phố Cần Thơ có cần phải cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch hay không ? 1. Có (tiếp tục câu 15) 2. Không (không tiếp tục câu 15) ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 58 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Câu 15: Xin quý khách đánh giá mức độ khả thi việc cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch thành phố Cần Thơ (quý khách lựa chọn nhiều gợi ý) Mức đánh giá: (1) Rất khả thi (2) Khả thi (3) Không khả thi Mức độ Giải pháp (1) (2) (3) Tăng cường số lượng an ninh bảo vệ sở kinh doanh du lịch Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên an ninh ngành du lịch Lặp đặt trang thiết bị an ninh phục vụ du lịch Chính quyền địa phương quan chức cần phải kết hợp quản lí chặc chẽ xử lý nghiêm sở kinh doanh du lịch không đảm bảo quyền lợi an toàn du khách Giáo duc ý thức nhân viên du lịch tính tiêu cực hành vi lợi dụng khách hàng tự ý tăng giá dịch vụ Nâng cao công tác cứu hộ kịp thời có cố xảy với khách du lịch Truy quét mạnh tệ nạn xã hội toàn địa bàn * Quý khách có đóng góp thêm ý kiến để nâng cao giải pháp cải thiện công tác đảm bảo an toàn cho du khách thành phố Cần Thơ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ! CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN VUI VẺ VÀ CÓ NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 59 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đặc điểm cá nhân Số lượng Phần trăm Nam 66 66 Nữ Tổng số 34 100 34 100 Tuổi Từ 18 đến 25 Từ 26 đến 35 Từ 36 đến 45 Từ 46 đến 55 Trên 55 Tổng số 48 34 100 48 34 100 Nghề nghiệp Kinh doanh mua bán Cán công chức Nhân viên văn phòng Sinh viên Công nhân Ngành nghề Khác Tổng số 16 10 56 10 100 16 10 56 10 100 Thu nhập Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Trên triệu Tổng số 59 22 7 100 59 22 7 100 Lần đầu 25 25 Lần Lần Trên lần Tổng số 67 100 67 100 Giới tính Số lần đến ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 60 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Vui chơi, giải trí Tham dự hội nghị Mục đích Tôn giáo, hành hương du lịch Nghiên cứu, học tập Khác Tổng số 55 29 10 100 55 29 10 100 Xe du lịch chỗ trở lên Xe ô tô cá nhân Phương Xe mô tô, gắn máy tiện tham quan chủ Tàu, thuyền yếu Khác Tổng số 22 11 54 100 22 11 54 100 Mua tour trọn gói Mua tour mở theo yêu cầu Hình thức Tự tổ chức Khác Tổng số 17 17 65 10 100 65 10 100 36 12 46 100 36 12 46 100 Thời gian lưu trú ngày Trên ngày Tổng số Nguồn: Điều tra trực tiếp từ du khách, 2014 ______________________________________________________________________________ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 61 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP [...]... NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1.1 Khái quát về thành phố Cần Thơ 2.1.1.1 Vị trí địa lý Hình 2 Bản đồ hành chính thành phố Cần Thơ Nguồn: www.ctu.edu.vn Thành phố Cần Thơ. .. tiết vào các vấn đề liên quan tới an toàn du lịch và các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch Tại Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam (2006), các tác giả đã tìm hiểu và tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Việt Nam” Đây là một trong những đề tài khoa học nghiên cứu về công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch. .. 8 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Phân loại theo mục đích chuyến đi: du lịch tham quan, du lịch giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch thể thao, du lịch lễ hội, du lịch tôn giáo, du lịch nghiên cứu (học tập), du lịch thể thao kết hợp, du lịch chữa bệnh, du lịch kinh doanh Phân loại theo môi... địa tại Việt Nam Thông qua đề tài, tác giả đã phân tích thực trạng về an toàn du lịch nội địa và đề xuất các giải pháp tối ưu để HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 4 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ đảm bảo an toàn du lịch cho du khách trong và ngoài nước Mục đích chính của đề tài... NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nói chung, nhu cầu an toàn du lịch là việc du khách muốn được đảm bảo sự an tâm khi tham gia du lịch trong tất cả các hoạt động có liên quan như ăn uống, lưu trú, giao thông, môi trường, giá cả… 1.3.3 Tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong du lịch Trên thế giới, du lịch là ngành công. .. cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 7 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm du lịch Mặc dù du lịch đã có từ lâu đời và phát triển với tốc độ nhanh, song...NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ luôn là điều không thể tránh khỏi Trong đó, đảm bảo an toàn du lịch là một trong những yếu tố quan trọng được xếp vào vị trí hàng đầu nhằm thu hút số lượng du khách đến với đất nước của mình Bằng cách đưa ra các ví dụ thực tiễn về công tác đảm bảo an toàn du lịch tại một số quốc... bảng câu hỏi để tổng hợp ý kiến của du khách về tình hình an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ, tác giả đã có thêm cơ sở dữ liệu để thực hiện nghiên cứu đề tài này Kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách tại thành phố Cần Thơ chủ yếu thông qua việc thu thập ý kiến của 100 du khách nội địa đang thực hiện du lịch tại thành phố Cần Thơ bằng cách trả lời bảng câu hỏi Cách... TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ + Khách du lịch sinh thái an nhàn: du khách có lứa tuổi trung niên và cao niên, đi du lịch theo nhóm, ở khách sạn hạng sang, ăn uống ở nhà hàng sang trọng, ưa thích du lịch thiên nhiên và săn bắn + Khách du lịch sinh thái đặc biệt: du khách có lứa tuổi từ trẻ tới già, đi du lịch cá nhân,... toàn đang là một lợi thế nhất định Và nếu thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách thì du lịch Bình Thuận có thể khẳng định được thương hiệu trên toàn thế giới HỒ HOÀNG SƠN (C1200924) 19 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trở thành điểm đến an toàn – . quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn du lịch, tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ nhằm mục đích. của du khách trong việc cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN. ngành du lịch tỉnh nhà được tốt hơn. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn