Đặc trưng thể loại truyện ngắn

5 659 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 04:03

Truyện ngắn - Đặc trưng thể loại Đỗ Ngọc Thạch Đặc trưng thể loại mối quan hệ thể loại tiến tr ình phát triển văn học vấn đề lý luận văn học. Trong viết này, xin đề cập đến thể loại truyện ngắn, thể loại văn học đ ược coi “xung kích” đời sống văn học, thể loại có tính chất “thuốc thử” hầu hết nhà văn đường sáng tạo nghệ thuật đầy cam go…Do chưa phải chuyên luận “bài bản” nên trích dẫn không đánh số chi tiết (tránh cho viết “cồng kềnh”, nặng nề) m xin nêu số sách tham khảo nh : “Cá tính sáng tạo phát triển văn học” (M.B.Khrapchenco), “Những vấn đề thi pháp Đoxtoiepxki” (M. Bakh ơtin), “Những vấn đề lý luận kịch thực” (M.Gorbunova), “Cấu tứ thơ trữ tình” (G.Bese), “Lao động nhà văn” (A. Xaytlin), “Bông h ồng vàng” (K.Pauxtopxki), “Đaghextan c tôi” (R.Gamzatop), “Sổ tay truyện ngắn” (Vương trí Nhàn), “Những vấn đề lý luận lich sử văn học” (Viện Văn học), v.v … *** Khi nghiên cứu phát triển thể loại thời kỳ lịch s khác nhau, M.B. Khrapchenco phát triển luận điểm V.Bielinxki “…nếu nh có tư tưởng thời đại có hình thức thời đại”, ông lưu ý rằng, quan sát bộc lộ mối li ên hệ với thời đại, với thực lịch sử phát tri ển thể loại, phải thấy phát triển thể loại thời kỳ lịch sử định nằm mối t ương quan định với phát triển khuynh h ướng nghệ thuật, phải ý đến không đồng độc đáo trình phát triển nghệ thuật, nghĩa số thể loại sống không lấy làm lâu thể loại khác, có biến đổi c bản, lại chứa đựng nội dung xung đột thời đại khác nhau. Truyện ngắn, thể loại m nhìn túy hình thức bên dường không thay đổi, nghĩ phải chứa đựng nội dung xung đột thời đại khác có biến đổi ? Rõ ràng, biến đổi vừa nói thể loại truyện ngắn, thuộc cấu trúc nội thể loại n ày. Điều phù hợp với luận điểm thịnh hành : phương diện lịch sử, thể loại cấu trúc biến đổi. Vậy th ì ta xem biến đổi tuân thủ nguyên tắc để đủ sức chứa đựng tư tưởng thời đại mới. Theo nghĩ, lịch sử phát triển thể loại, b ên cạnh việc xuất loại h ình, thể loại mới, khái niệm đổi sáng tạo nghệ thuật bao h àm đạt tới cách hoàn mỹ loại hình, thể loại đó. Nói cách khác, loại hình, thể loại vận động để tự l àm giàu đồng thời tác động qua lại lẫn để đạt tới ho àn mỹ cao – trở thành “khuôn vàng thước ngọc” nghệ thuật. Mỗi loại hình, thể loại cần có tên gọi, khuôn mặt nó. Với truyện ngắn, ý kiến sau Ga ra-nốp thật đáng ý : “ Đối với truyện ngắn hay, có vấn đề đặc biệt quan trọng, l bảo vệ cho tính xác định mặt thể loại. Truyện ngắn cần phải cô đọng đến mức cao nhất. Vấn đề số vấn đề dung lượng (xin đừng lẫn với ngắn gọn b ên ngoài)”. Nhà văn có tài, có phẩm chất sáng tạo l người chấp nhận tự nguyện v thoải mái nguyên tắc sắt đá thể loại. Trong tr ình chấp nhận lề luật đó, l làm cho nguyên tắc sắt đá trở nên hoàn mỹ. Thể loại đẹp, tinh xảo, tư tưởng sâu sắc, lớn lao. Khi cầm bút, vấn đề viết chuyển thành vấn đề lựa chọn thể loại n ? Sẽ viết không nắm vững nguyên tắc thể loại điều không vấn đề nghề nghiệp đơn mà yếu tố quan trọng để với tư tưởng tình cảm hình thành nên cảm hứng sáng tạo, hình thành nên “tia chớp” cảm hứng để nhà văn cất cánh bay vào bầu trời sáng tạo nghệ thuật. Chọn thể loại cho phù hợp với ý đồ tư tưởng khâu đặc biệt quan trọng tr ình sáng tạo. Với ý nghĩa , thân thể loại – hình thức , thể đòi hỏi phải phù hợp với chủ đề tư tưởng – nội dung. Luận điểm mối quan hệ hữu hình thức nội dung thể rõ khâu này. Ý tưởng nhà thơ Raxun Gamzatop nói b ằng hình ảnh độc đáo giản dị: “Kẻ ngu làm kinh ngạc tiêng gào Người thông minh làm kinh ngạc câu tục ngữ dẫn chỗ. Mùa xuân đến – hát ca Mùa đông đến – kể chuyện cổ tích “ Trong lịch sử phát triển lâu dài nghệ thuật văn chương nhân loại, có nhiều ví dụ nhà cách tân lớn mà tài độc đáo đưa thể loại truyện ngắn đến đỉnh cao rực rỡ ho àn mỹ. Tính cách tân thi ên tài làm phong phú, đa d ạng thể loại đồng thời tiến tới khẳng định nguy ên tắc bản, qui định ngặt ngh èo khắt khe sáng tạo nghệ thuật thể loại truyện ngắn. K. Pauxtopxki - nhà cách tân độc đáo, người thầy dạy nghề cỡ lớn đ ã nói điều này:”Mỗi nhà văn, kể người muốn viết truyện ngắn cách ho àn toàn thoải mái, không khỏi có lúc phải nghĩ nguyên tắc sắt đá, “qui luật vàng” viết sách giáo khoa văn học. Những qui luật cố nhi ên hay. Chúng buộc ý t ưởng lờ mờ đầu óc nhà văn phải cập bến ý đồ xác v sau đó, nhịp nhàng tới khâu cuối , tới hoàn thiện tác phẩm, nh sông mang nước tới biển”. Thông thường, người ta ý đến tính chất tự (kể chuyện) truyện ngắn, tệ coi truyện ngắn thứ văn xuôi “nôm na mách qué” , thứ văn xuôi “bò sát cỏ” ! .Đó quan niệm sai lầm. Truyện ngắn đích thực không l chuyện văt vãnh mà chi tiết dù nhỏ bé ẩn tàng thở thời đại, nỗi đau, niềm vui nhân thế… Những cách tân, sáng tạo nhà văn bậc thầy truyện ngắn đ ã khẳng định rằng, truyện ngắn, tạng chất gần với th ơ, chí nói cách không đáng rằng, truyện ngắn dạng cấu trúc đặc biệt th ơ. Với ý nghĩa ấy, truyện ngắn có vị trí cao đặc biệt “bầu trời Thi ca” m lâu thơ ca độc tôn ! Về điều này, K.Pauxtopxki có ý kiến tuyệt hay :”…Cái l chỗ văn xuôi đạt tới mức hoàn thiện toàn mỹ chất thật thơ!”. Và truyện ngắn K.Pauxtopxki chứng minh rõ ràng ý tưởng : cảm hứng trữ tình sâu lắng dẫn dắt, câu truyện giản dị mà Pauxtopxki kể chất nôm na ngày thường mà lấp lánh cấu trúc kỳ ảo tứ th thể nỗi niềm ưu tư, trắc ẩn số phận người, thời đại… Cần lưu ý rằng, nghĩa Thơ nói đến phải hiểu chất trữ tình sâu lắng trạng huống, tâm trạng nhân vật truyện ngắn (chứ l uốn éo cầu kỳ câu văn, lòe loẹt tả cảnh…), cao đẹp tư tưởng thẩm mỹ có sức mạnh chắp cánh m nâng cao tâm hồn người đọc thoát khỏi níu kéo “trần tục” đời thường đặng vươn tới ý tưởng đầy nhân văn sáng tạo. Với ý nghĩa ấy, chất thơ truyện ngắn tâm sáng mà đ ầy nặng ưu thời mẫn nhà văn. Như vậy, đạt tới đỉnh cao sáng tạo, th truyện ngắn gặp hòa thành đám mây ngũ sắc kỳ diệu ! Đây l đầu mối để ta lần tìm đặc trưng loại biệt thể loại truyện ngắn. Bởi vì, có đứng nơi hội tụ sáng tạo nghệ thuật n ày, ta nhìn rõ nguyên tắc sắt đá, qui luật v àng thể loại truyện ngắn ! Ta trở lại câu hỏi “Truyện ngắn ?”. Như vừa nói có phải truyện ngắn thơ, dạng thơ đặc biệt - thơ văn xuôi ? Đó ý, song chưa vội, trở lại với tên gọi : Truyện ngắn ! Tên gọi truyện ngắn thể rõ diện mạo : truyện ngắn phải truyện… ngắn ! Không cần phải dùng lối chiết tự tìm tra ngữ nghĩa xa xưa thuật ngữ “truyện ngắn” nhiều người làm, mà ta nhìn vào phương thức tồn hình hài ngắn gọn đến ngạc nhiên truyện ngắn kiểu mẫu bậc thầy, có đ ược ý niệm xác truyện ngắn : l kỳ quan nghệ thuật bé nhỏ nh ưng có sức chấn động phi thường ! Một số người dựa vào cách tồn truyện ngắn để giải thích đặc điểm thể loại . Đây hướng tiếp cận tốt. Bởi từ đời (truyện ngắn h ình thành gắn liền với đời báo chí), truyện ngắn ng ày khẳng định rõ chức hai phương diện báo chí văn chương . Môi trư ờng sống truyện ngắn l báo chí, tính chất tác phẩm văn chương . Báo chí qui định cho truyện ngắn hình thức – khuôn khổ ngắn gọn . Tính chất văn ch ương đòi hỏi truyện ngắn phải đạt tới tác phẩm nghệ thuật có cấu trúc hoàn chỉnh – chỉnh thể thẩm mỹ. Những truyện ngắn n nặng tính chất ghi chép, phóng sức khái quát yếu chưa thoát khỏi vòng cương tỏa môi trường báo chí. Cũng hạt mầm gieo mảnh đất báo chí” , truyện ngắn phải phát triển thành loài đặc biệt, khác hẳn với “vườn báo chí”, phải vươn tới tầm cao sáng tạo nghệ thuật để tạo n ên giới khác : giới nghệ thuật văn chương . Truyện ngắn tính chất văn ch ương, nặng tính chất thời báo chí v ì người viết bị gò ép nhiều tính chất “có định hướng” tờ báo, vào chủ đề, đề tài mà tờ báo phải “bám sát”. Song, chủ yếu tài người viết, chưa từ “khung cửa nhỏ” đề tài mà nhìn bao quát đại dương – mở rộng khả ôm trùm thực, khả khái quát thể loại truyện ngắn.Việc so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết d ưới làm rõ ý . Như nói, vấn đề đặc biệt quan trọng l bảo vệ cho tính xác định mặt thể loại truyện ngắn . Và tính xác định đòi hỏi truyện ngắn phải cô động đến mức cao nhất. Điều X. Antônốp đặc biệt nhấn mạnh : “ Tr ước mắt nhà văn viết truyện ngắn vấn đề phức tạp. Mọi câu chuyện c àng phức tạp hơn, lẽ truyện ngắn phải …ngắn ! .Chính việc truyện ngắn phải ngắn khiến tự phân biệt cách dứt khoát v rành rọt bên cạnh truyện vừa tiểu thuyết”. Không máy móc qui định truyện ngắn phải bao nhi chữ, khuôn khổ báo chí hình thành nên diện mạo tương đối định hình truyện ngắn : từ ba đến năm ng àn chữ. Điều cần ý là: vỏ hình thức bên định hình thể loại truyện ngắn buộc phải tạo nên biến đổi cấu trúc nội tại, vận động phát triển từ cá biệt đến chung, từ cụ thể hóa đến khái quát hóa, tức l trình điển hình hóa nghệ thuật văn chương. Đó s ự cách tân, đổi mới, sáng tạo thể loại truyện ngắn. S khác biệt truyện ngắn truyện d ài, tiểu thuyết độ d ài ngắn. Có người ý đến phẩm chất đặc biệt truyện ngắn môi tr ường báo chí đòi hỏi, yếu tố lạ. Song, cần lưu ý rằng, yếu tố lạ tính thời “sát sạt”, “chuyện lạ đây” môi trường báo chí. Yếu tố lạ truyện ngắn l phải tạo nên hút người đọc vào kiện diễn cách đầy bi ên động đời thường chuyện lớn lao thời đại. Điều cần nhấn mạnh l à, yếu tố lạ xâu chuỗi đời thường lớn lao thành cấu trúc nghệ thuật ho àn chỉnh đặc biệt ngắn gọn, cô đọng truyện ngắn khiến cho cụ thể v trừu tượng, cá biệt điển hình truyện ngắn khác hẳn tiểu thuyết: h òa vào dường để tạo nên sức hút mạnh mẽ người đọc – đọc liền mạch. Chính cách đọc truyện ngắn này, lần cho ta thấy phẩm chất gắn bó với thơ nó: mạch cảm hứng không đứt đoạn v truyện ngắn truyện ngắn cấu trúc theo tứ độc đáo tứ thơ ! . X.Antonop nói điều sau:”Bởi truyện ngắn đọc liền phút n ên cần tới nguyên vẹn cấu trúc, thống phong cách. Một v ài câu không đâu, chí vài trang tiểu thuyết bỏ qua, nh ưng truyện ngắn, người ta không phép. Cần phải nhớ rằng, đặc điểm cốt yếu truyện ngắn l nhạy bén trước thay đổi đời sống…Một lý để nhiều kỷ qua, truyện ngắn trở th ành thể loại có ý nghĩa phổ cập nhất: l kết hợp yếu tố động, khả nhạy bén với nhìn sống” Ngắn truyện ngắn đồng nghĩa với cô đọng, tinh chất – nhìn vào thấy sống với đủ sắc màu nó. Sự thách đố l viết ngắn gọn ! Lep Tonxtoi nói:”Tôi thời gian để viết ngắn!”. C òn A. Tsekhop nói:”Để có truyện ngắn tốt, truyện đó, thừa, y boong tàu quân sự, tất đâu vào đấy, thừa, truyện ngắn vậy. Nghệ thuật viết, nói cho ra, chỗ viết nào, mà nghệ thuật vứt bỏ dở nào”… Và A.Tsekhop trung thành với nguyên tắc nghệ thuật viết truyện ngắn. Ông cố gắng viết thật ngắn, nh ưng truyện ông nồng ấm thở đời sống, bao quát vấn đề xã hội vang lên âm hưởng sử thi quyến rũ. Sự sáng tạo A.Tsekhop khiến ta ngạc nghiên kết cấu chặt chẽ, ngắn gọn v đẹp tú, giản dị đến tuyệt vời. Đó ngắn gọn, giản dị thi ên tài. Tomat Man nói:”Sự ngắ gọn Tsekhop ngắn gọn tráng lệ”. Còn Trifnov nói:”Truyện ngắn Tsekhop (những truyện ngắn hay nhất) l tiểu thuyết tài ghê gớm ông cô gọn lại”. V , từ truyện ngắn mẫu mực Tsekhop, Trifnov đ ã đến khẳng định đặc trưng thể loại truyện ngắn: Về khả bao quát sống, truyện ngắn tiểu thuyế bình đẳng với nhau… Một anh h ùng ca dày dặn truyện ngắn bốn, năm trang xếp v diễn đàn”. Ý kiến dường cao hứng cường điệu. Song, với bàn tay sáng tạo kỳ diệu thiên tài, sức mạnh thể loại giới hạn ! Đến đây, nói, truyện ngắn vừa l dạng thức đặc biệt TH Ơ, vừa TIỂU THUYẾT cô gọn lại – dạng thức độc đáo tiểu thuyết.Với ý nghĩa n ày, nói truyện ngắn thể loại văn học khó hoàn toàn có sở. Ở truyện ngắn, câu chữ, dấu chấm phảy phải chọn lọc tới mức tinh xảo, ho àn mỹ. Ngôn ngữ truyện ngắn phải thứ ngôn ngữ kim cương tuân theo “Quy luật vàng” khắc nghiệt ! Cho nên ta dễ dàng tìm thấy ý kiến đặc trưng thể loại truyện ngắn gần với quan niệm trên. Chẳng hạn như:”Trong thể loại văn chương, truyện ngắn đóng vai trò hổ báo đại gia đình loài vật. Ở loài thú này, chút mỡ thừa dính vào bắp, không chúng săn mồi được. Ngắn gọn qui luật việc cấu tạo truyện ngắn. Nhờ có khả phản ánh hành động cách ngắn gọn, truyện ngắn có đạt tới trình độ anh hùng ca bí mật nó” (Hoan Bốtsơ), “Truyện ngắn thứ giọt nước mà có đại dương . Theo hiểu toàn truyện ngắn thảm lớn lao thời đại. Với mảnh tưởng nhỏ bé, góp phần tạo n ên chân dung hoàn chỉnh. Truyện ngắn giống tranh khắc gỗ, lao động nghệ thuật đ òi hỏi chặt chẽ, cô đọng, phương tiện phải tính toán cách tinh tế, nét vẽ phải xác. Đây l công việc vô tinh tế. Xoay xỏa mảnh đất chật hẹp, l chỗ làm cho truyện ngắn phân biệt với thể loại khác” (Ts. Aitmatốp), v.v… A. Tônxtôi nhận định : truyện ngắn thể tài văn học khó nhất. Về nội dung tư tưởng , không khác tiểu thuyết…chỉ có điều ngắn n ên khó hơn…Truyện ngắn đòi hỏi công phu lao động lớn. Đây l chỗ đánh dấu trình độ nghệ thuật văn học”, để thấy vấn đề đ ã trở nên trầm trọng, “chuyện nh đùa” . Từ ngày có “Những người thích đùa” Azít Nêxin, dường làng văn thiếu tính thận trọng, nghi êm túc cần thiết . Người sáng tác viết đùa nhà phê bình viết đùa mà quên “cơm áo không đùa với khách văn” ! Muốn đùa phải cao tay ! … *** Nhà thơ Đức Bese có nói hay : “Khi bầu trời thơ ca rạng rỡ ? Sau giông , sau xung đột” . Câu viết chuyên luận “Cấu tứ thơ trữ tình” .Như nói rằng, xung đột không l đặc trưng loại biệt KỊCH mà THƠ VĂN XUÔI có dự phần. Cũng vậy, chất trữ tình bay bổng không thuộc tính đặc trưng THƠ mà KỊCH VĂN XUÔI thiếu. Sự tác động qua lại, chuyển hóa lẫn thể loại văn học không l àm cho thể loại trở nên phong phú, đa dạng mà ngày khẳng định đặc trưng có tính loại biệt thể loại. “Thể loại sống tại, nh ưng nhớ khứ mình, khởi thủy mình” (M.Bakhơtin) – liệu cách nói hay ? Hanoi, l985 – TP.HCM, 2009 . Truyện ngắn - Đặc trưng thể loại Đỗ Ngọc Thạch Đặc trưng của từng thể loại và mối quan hệ giữa các thể loại trong tiến tr ình phát triển của văn học. đặc trưng loại biệt của thể loại truyện ngắn. Bởi vì, chỉ có đứng ở nơi hội tụ của sáng tạo nghệ thuật n ày, ta mới nhìn rõ những nguyên tắc sắt đá, những qui luật v àng của thể loại truyện ngắn. của thể loại truyện ngắn. Việc so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết d ưới đây sẽ làm rõ ý này . Như trên đã nói, vấn đề đặc biệt quan trọng l à bảo vệ cho được tính xác định về mặt thể loại của truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc trưng thể loại truyện ngắn, Đặc trưng thể loại truyện ngắn, Đặc trưng thể loại truyện ngắn

Từ khóa liên quan