Tài liệu về chương trình đánh giá nội bộ.doc

1 3,069 36
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 11:23

Tài liệu về chương trình đánh giá nội bộ. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ1. Đoàn đánh giá:Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, chương trình đánh giá đợt năm tại Công ty như sau:Thời gian đánh giá: Từ ngày đến ngày:Đoàn đánh giá:2. Chương trình đánh giá nội bộ: Stt Địa điểm đánh giá/bộ phận được đánh giáPhạm vi/hoạt động được đánh giáĐiều khoản tiêu chuẩnChuyên gia đánh giáThời gianChương trình được thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan để chuẩn bị.Ban Tổng Giám đốc Ngày tháng nămDuyệt Người đề nghị(Đại diện lãnh đạo)Nơi gởi:-Ban Tổng Giám đốc-Các Bộ phận liên quan.-Đại diện lãnh đạo “Lưu”Trang: 1 . CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ1. Đoàn đánh giá: Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, chương trình đánh giá đợt. sau:Thời gian đánh giá: Từ ngày đến ngày:Đoàn đánh giá: 2. Chương trình đánh giá nội bộ: Stt Địa điểm đánh giá/ bộ phận được đánh giáPhạm vi/hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu về chương trình đánh giá nội bộ.doc, Tài liệu về chương trình đánh giá nội bộ.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn