Tài liệu hành chính - Quản lý sự thay đổi.ppt

113 2,812 33
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 11:10

Tài liệu hành chính - Quản lý sự thay đổi. ThS. Nguyễn Thị Tuyết HạnhKhoa Quản lýE-mail hanhbang@gmail.comMỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦNGiúp người học sau khi tham gia học phần- Học được những vấn đề cốt lõi nhất về luận quản sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển; Chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 04 đặc trưng của thay đổi, chiến lược quản sự thay đổi, 11 bước thực hiện quản sự thay đổi; 12 yêu cầu, 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy trì sự thay đổi và 13 điều cần tránh trong quản sự thay đổi. - Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản trong quản sự thay đổi như: kĩ năng chọn lựa sự thay đổi, kĩ năng xác định mục tiêu thay đổi, kĩ năng hoạch định sự thay đổi và kĩ năng tổ chức thực hiện sự thay đổi; hình thành được những kỹ năng vận dụng tri thức quản sự thay đổi cho việc quản giáo dục và quản nhà trường trong bối cảnh đổi mới quản giáo dục và xây dựng được chiến lược cơ bản quản sự thay đổi. - Chủ động đón nhận sự thay đổi và có tinh thần quyết tâm, tin tưởng thực hiện sự thay đổi đáp ứng yêu cầu phát triểnNỘI DUNGHỌC PHẦN1. Một số vấn đề chung về quản sự thay đổi trong tổ chức (7 tiết: 4 thuyết, 3 tiết bài tập ở lớp) 1.1 Sự cần thiết của quản sự thay đổi trong một tổ chức. 1.2. Các loại thay đổi trong tổ chức và đặc trưng của thay đổi. 1.3. Các nguyên tắc của quản sự thay đổi.2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức: (12 tiết: 6 tiết thuyết, 6 tiết bài tập thực hành). 2.1. Thay đổi và phát triển. 2.2. Các dạng thay đổi trong tổ chức. 2.3. Triết quản sự thay đổi. 2.4. Phản ứng với sự thay đổi, những yếu tố cản trở và nguyên nhân dẫn đến “chống đối” sự thay đổi. NỘI DUNG HỌC PHẦN(tt)3. Xây dựng chiến lược quản sự thay đổi. (12 tiết: 6 tiết thuyết, 6 tiết bài tập, 2 tiết kiểm tra). 3.1. Sự thay đổi và vai trò của người quản lý. 3.2. Quy trình quản sự thay đổi. 3.3. Tổ chức thực hiện thay đổi3.4. Đánh giá và duy trì sự thay đổi. 4. Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi. . (12 tiết: 6 tiết thuyết, 6 tiết bài tập). 4.1. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. 4.2. Các yếu tố cơ bản quyết định thành công của quản sự thay đổi. 4.3. Thông tin và công nghệ cho sự thay đổi.4.4. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản sự thay đổiCÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNHHoạt động 1: Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng; xác định đặc trưng của sự thay đổi  Hoạt động 2: Xác định mức độ của sự thay đổi Hoạt động 3: Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức Hoạt động 4: Xác định các bước của quá trình thay đổiHoạt động 5: Xây dựng qui trình quản sự thay đổi Hoạt động 6: Xác định các việc cần làm để quản sự thay đổi thành công Hoạt động 7: Phân tích tình huống và tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong quản sự thay đổiHoạt động 1:Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng qua một số hình ảnh; xác định đặc trưng của sự thay đổi Xem một số hình ảnh về sự thay đổiPhát biểu các suy nghĩ cá nhân về sự thay đổiXác định các đặc trưng của sự thay đổiXem một số Hình ảnh và suy ngẫm về sự thay đổi Bana xưaBana nayVăn miếu xưaVăn miếu nayXem tiếp một số hình ảnh về sự thay đổi… Thành Hà nội xưa Thành Hà nội nay5 phát minh công nghệ làm thay đổi thế giớiCông nghệ GPS (công nghệ định vị)Máy nghe nhạc Sony Walkman Máy chơi game cầm tay Playstation Mạng xã hội Text messages Lớp học xưa Lớp học nayChúng ta nghĩ gì về sự thay đổi của giáo dục? Như thế nào? Tại sao? [...]...Bối cảnh xã hội thay đổi thế nào?Con người thay đổiKinh tế thay đổi Chính trị - pháp thay đổiMơi trường thay đổiQuan hệ, cơ chế quản thay đổiKhoa học công nghệ thay đổi… CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNHHoạt động 1: Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng; xác định đặc trưng của sự thay đổi  Hoạt động 2: Xác định mức độ của sự thay đổi Hoạt... diện sự thay đổi trong tổ chức Hoạt động 4: Xác định các bước của quá trình thay đổiHoạt động 5: Xây dựng qui trình quản sự thay đổi Hoạt động 6: Xác định các việc cần làm để quản sự thay đổi thành công Hoạt động 7: Phân tích tình huống và tìm hiểu các ngun nhân dẫn đến thất bại trong quản sự thay đổi Làm thế nào để vượt qua? Xem tiếp một số hình ảnh về sự thay đổi… Thành... QL,LĐQL sự thay đổi thành cơng, người QL có thêm uy tínQL sự thay đổi thất bại, buộc họ phải tiếp tục thay đổi, họ sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn Và có thêm nhiều bài học quản mới 1.3.Các nguyên tắc của quản sự thay đổi1.3.1.Phải xây dựng được lòng tin ở mọi người 1.3.2.Phải thay đổi bản thân trước khi yêu cầu người khác thay đổi 1.3.3.Phải để mọi người làm chủ sự thay đổi... trình thay đổiCùng xem phim và rút ra các bài học cho quảnsự thay đổi (10 phút trình bày) Thay đổi thường gặp những cản trở nào? Nguyên nhân? Thay đổi thường trải qua các bước như thế nào? ThS. Nguyễn Thị Tuyết HạnhKhoa Quản lý E-mail hanhbang@gmail.com 2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Thay đổi góp phần phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý: Sau mỗi lần khởi xướng và thực hiện sự thay. .. trườngTheo mức thay đổi Thay đổi một phần Thay đổi toàn diện…Phân loại sự thay đổi 1.2.2.Các đặc trưng của thay đổi Thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật, hiện tượng nào. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu Sự thay đổi là dòng chảy liên tục theo thời gian, phức tạp;  Sự thay đổi tồn tại một cách khách quan, chưa được thử nghiệm và khó quản . Các... dục? Như thế nào? Tại sao? Hoạt động 1:Tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng qua một số hình ảnh; xác định đặc trưng của sự thay đổi Xem một số hình ảnh về sự thay đổiPhát biểu các suy nghĩ cá nhân về sự thay đổiXác định các đặc trưng của sự thay đổi ??? Nguyên nhân của sự thay đổi giáo dụcMọi thay đổi đều nảy sinh dưới tác động của những tiến bộ... đề chung về quản sự thay đổi trong tổ chức 1.2. Sự thay đổi trong tổ chức và đặc trưng của thay đổi.1.2.1 .Thay đổi là gì?Từ điển: Là thay cái này bằng cái khác hay là sự đổi khác, trở nên khác trước. Cách khác: Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật hiện tượng... sự thay đổi về bản chất toàn diện và triệt để hơn so với đổi mới.+/Cách mạng (Revolution) là sự thay đổi trọng đại, biến đổi tận gốc; là sự thay đổi căn bảnCâu chuyện đàn thỏ và cà rốt.ppt Xã hội thay đổi- giáo dục thay đổi?Học sinh?Giáo viên? Nhân viên? Cán bộ quản lý? Vai trò giáo viên? Học sinh? Vai trò người quản lý? Phương pháp dạy học? Giáo dục?Cơ sở vật chất trường lớp? Tài. .. diện sự thay đổi trong tổ chức2.1. Thay đổi và phát triển(tt) Thay đổi chính là:cơ hội để phát triển tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo, quản phát triển các nhân viên trong tổ chức ???Trường học vùng xaTrường học ở thành phố 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức2.1. Thay đổi và phát triển.Giữa thay đổi” và “phát triển” có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ: trong tổ chức thay. .. dẫn tới những thay đổi”. thay đổi” là mục tiêu của “phát triển”, còn “phát triển” là động lực của thay đổi”. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi” đều dẫn tới “phát triển”, nhưng mọi sự “phát triển” đều dẫn tới thay đổi”. Theo tốc độ thay đổi Thay đổi từ từ: tái cấu trúc,… Thay đổi tức thì: chính sách an tồn…Theo vị trí thay đổi Thay đổi từ bên trong tổ chức/ nhà trường Thay đổi từ bên . cảnh xã hội thay đổi thế nào?Con người thay đổi Kinh tế thay đổi Chính trị - pháp lý thay đổi Môi trường thay đổi Quan hệ, cơ chế quản lý thay đổi Khoa học. sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 04 đặc trưng của thay đổi, chiến lược quản lý sự thay đổi, 11 bước thực hiện quản lý sự thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hành chính - Quản lý sự thay đổi.ppt, Tài liệu hành chính - Quản lý sự thay đổi.ppt, Tài liệu hành chính - Quản lý sự thay đổi.ppt, Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi Đấu tranh với nỗi sợ thay đổi 1. Có một tầm nhìn cho thay đổi Suy nghĩ như một nhà “đầu tư mạo hiểm” Hợp tác, chia sẻ, động viên, tạo động lực cho mọi thành viên thực Xây dựng hình mẫu Chấp nhận thất bại, Thay đổi và phát triểntt Thay đổi và phát triểntt Thay đổi và phát triểntt Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức., Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức. Thay đổi - yếu tố tiền đề của phát triển tổ chức.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn