Tiết 3 Ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng

16 661 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 03:03

TRƯỜNG THCS CÁT HANH V ẬT L Ý GD PHÙ CÁT Phát biểu đònh luật truyền thẳng ánh sáng.Ánh sáng truyền từ Mặt trời đến Trái Đất theo thẳng hay cong, ? Trả lời : i trườ ngttrong ÁTrong nh sángmô truyề n từ Mặ Trời đếsuố n t Quả ng theo Đấ đồtnkhô g tính ánhđườ sánng gthẳng môi trường truyền ánh sáng truyền theo đường thẳng không đồng tính. Đố biết có ban ngày trời quang mây tạnh lại không nhìn thấy Mặt Trời ? Tại lạidễcó Quá , có ngtượ ngyNhật tượ nà thự c xả y ra. ??? TiÕt 3:  ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Thí nghiệm1: Bố trí hình 3.1.Quan sát vùng sáng, vùng tối màn. C1: Hãy chắn vùng sáng, vùng tối. Giải thích vùng vùng lại tối sáng? Vùng tối có màu đen khơng có ánh sáng từ bóng đèn pin truyền tới. Vùng sáng có màu trắng nhận ánh sáng từ bóng đèn pin truyền tới. TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Thí nghiệm1: Bố trí hình 3.1.Quan sát vùng sáng, vùng tối màn. Nhận xét Trên chắn đặt phía sau vật cản có vùng khơng nhận ánh sáng từ nguồn gọi bóng tối. Vậy: Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Thí nghiệm1: Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Thí nghiệm 2: Bố trí hình 3.2. Quan sát chắn vùng sáng tối khác nhau. C2: Hãy chắn vùng bóng tối, vùng chiếu sáng đầy đủ. Nhận xét độ sáng vùng lại so với hai vùng nhận xét. TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Thí nghiệm1: Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Thí nghiệm 2: Bố trí hình 3.2. Quan sát chắn vùng sáng tối khác nhau. Nhận Vùng xéttối có màu đen khơng có ánh sáng từ Trên đặt phía bóngmàn đèn chắn điện truyền tới.sau vật cản có vùng nhận sángtừmờ tối ánh từ nửa bóngtối. nguồn phầnVùng ánh sáng gọi làsáng bóng đèn điện truyền tới ít. Vùng sáng có màu trắng nhận ánh sáng từ bóng đèn điện truyền tới.  TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Những quan sát thiên văn cho biết Mặt Trăng quay xung quanh trái đất, Mặt Trời chiếu sáng Mặt Trăng Trái Đất. Khi Mặt Trăng nằm khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất hình vẽ 3.3, Trái Đất xuất bóng tối bóng tối. Đứng chổ bóng tối, khơng nhìn thấy Mặt Trời, ta gọi nhật thực tồn phần. Đứng chổ bóng tối, nhìn thấy phần Mặt Trời, gọi nhật thực phần. Nhật thực tồn phần Trái Đất Mặt Trời Mặt Trăng Nhật thực phần TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC TRÁI ĐẤT MẶT TRỜI C3: Giải thích đứng nơi có nhật thực tồn phần ta lại khơng thấy mặt trời thấy trời tối lại? Vì lúc ta đứng vùng bóng đen Mặt Trăng, khơng có ánh sáng Mặt Trời chiếu tới trái đất, ta thấy 10 trời tối lại. TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC TRÁI ĐẤT MẶT TRỜI Mặt Trời chiếu sáng Mặt Trăng. Đứng Trái Đất ban đêm, ta nhìn thấy Mặt Trăng sáng có ánh sáng chiếu từ Mặt Trời. Bởi thế, Mặt Trăng bị Trái Đất che khơng Mặt Trời chiếu sáng nữa, lúc ta khơng nhìn thấy Mặt Trăng. Ta nói có nguyệt thực. 11 TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Mặt Trăng Mặt Trời .A Trái Đất C4: Hãy ra, hình 3.4, Mặt Trăng vị trí người đứng điểm A Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực. Mặt trăng vị trí thấy trăng sáng. Mặt trăng vị trí thấy nguyệt thực. 12 TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới. II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC  Nhật thực tồn phần (hay phần) quan sát chổ có bóng tối (hay tối) Mặt Trăng Trái Đất. Nguyệt thực xãy Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất khơng Mặt Trời chiếu sáng. III.VẬN DỤNG C5: Làm lại thí nghiệm hình 3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần chắn. Quan sát bóng tối bóng tối màn, xem chúng thay đổi nào?. Bóng tối bóng tối thu bị hẹp dần lại. Khi bìa gần chắn bóng tối biến mất, bóng tối. 13 TIẾT I. BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới. II. NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC  Nhật thực tồn phần (hay phần) quan sát chổ có bóng tối (hay tối) Mặt Trăng Trái Đất. Nguyệt thực xãy Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất khơng Mặt Trời chiếu sáng. III.VẬN DỤNG C6: BanVìđêm kíchkhi thước dùng nguồn sáng đèn che ống kín lớn, nên bóngkhi đènta dây che tóc đangsáng ánh sáng,từtrên đènbàn vẫnsẽcòn tối,tạo có khiít khơng làthể bóng đọcnữa sáchtối, được. nên Nhưng ta đọc dùng được. sách quyểnCòn che đènđèn dâyống tócthì cótakích vẫnthước đọc được. nguồn Giải sáng thích nhỏ, khơng lại tạo có bóng khác tối đó?được mà tạo bóng tối nên ta khơng thể đọc sách được. 14 Học thuộc nội dung ghi nhớ Làm tập từ 3.1 đến 3.14 SBT Đäc phÇn cã thĨ em ch­a biÕt, (sgk/4). Chn bÞ bµi 4: Đònh luật phản xạ ánh sáng(sgk/8). 15 TRƯỜ TRƯỜN NG G THCS THCS CÁ CÁTT HANH HANH Hãy yêu thích việc làm bạn cảm thấy thú vò việc làm có hiệu hơn. 16 [...]... TIẾT 3 I BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Mặt Trăng 3 Mặt Trời 2 A 1 Trái Đất C4: Hãy chỉ ra, trên hình 3. 4, Mặt Trăng ở vị trí nào thì người ứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực Mặt trăng ở vị trí 2 và 3 thì thấy trăng sáng Mặt trăng ở vị trí 1 thì thấy nguyệt thực 12 TIẾT 3. ..TIẾT 3 I BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI II NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC TRÁI ĐẤT MẶT TRỜI Mặt Trời chiếu sáng Mặt Trăng ứng trên Trái Đất về ban đêm, ta nhìn thấy Mặt Trăng sáng vì có ánh sáng chiếu từ Mặt Trời Bởi thế, khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khơng được Mặt Trời chiếu sáng nữa, lúc đó... được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới II NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC  Nhật thực tồn phần (hay một phần) quan sát được ở chổ có bóng tối (hay nữa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất Nguyệt thực xãy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất khơng được Mặt Trời chiếu sáng III.VẬN DỤNG C5: Làm lại thí nghiệm hình 3. 2 Di... và bóng nữa tối thu bị hẹp dần lại Khi tấm bìa gần màn chắn thì bóng nữa tối biến mất, chỉ còn bóng tối 13 TIẾT 3 I BÓNG TỐI-BÓNG NỬA TỐI Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới II NHẬT THỰC-NGUYỆT THỰC  Nhật thực tồn phần (hay một phần) quan sát được ở chổ có bóng... chiếu sáng III.VẬN DỤNG C6: Ban đêm khi dùng một quyển vở đèn ống lớn, nên khi ta dây tóc Vì kích thước nguồn sáng của che kín một bóng đèn che thì ánh sáng, đèn vẫn còn có khi nhất là bóng sách được ta vẫn đọc đangsáng từtrên bàn sẽ tối,tạo ra ít khơng thể đọcnữa tối, nên Nhưng nếu sách quyển vở đèn dây tóc có kích đọc được Giải thích vì sao lại có dùng được Cònche đèn ống thì ta vẫnthước nguồn sáng. .. khơng tạo ra khác nữa đó? sự bóng nhautối được mà chỉ tạo ra bóng tối nên ta khơng thể đọc sách được 14 Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài Làm các bài tập từ 3. 1 đến 3. 14 SBT Đäc phÇn cã thĨ em ch­a biÕt, (sgk/4) Chn bÞ bµi 4: Đònh luật phản xạ ánh sáng( sgk/8) 15 TRƯỜNG THCS CÁT HANH TRƯỜNG THCS CÁT HANH Hãy yêu thích việc mình làm bạn sẽ cảm thấy thú vò hơn và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn 16 . 4 TiÕt 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG  5 TI T 3 TI T 3 I. BOÙNG TOÁI-BOÙNG NÖÛA TOÁI I. BOÙNG TOÁI-BOÙNG NÖÛA TOÁI Thí nghiệm1: Bố trí như hình 3. 1.Quan sát vùng sáng, . đònh luật truyền thẳng của ánh sáng. Ánh sáng truyền từ Mặt trời đến Trái Đất theo thẳng hay cong, vì sao ? Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng Ánh sáng. như hình 3. 2. Quan sát trên màn chắn 3 vùng sáng tối khác nhau. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Vùng tối có màu đen vì không có ánh sáng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 3 Ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng, Tiết 3 Ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng, Tiết 3 Ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn