Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư

56 1,057 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 21:28

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I Những căn cứ pháp sự cần thiết phải đầu 3 I.1.Những căn cứ pháp 3 I.2. Sự cần thiết phải đầu : .4 CHƯƠNG II Hình thức đầu giới thiệu chủ đầu 5 II.1. Phân tích hiện trạng địa điểm xây dựng : 5 II.2 Vị trí hành chính khu đất: .5 II.3 Hiện trạng khu đất: 5 II.4 Điều kiện tự nhiên - môi trường: 6 II.4.1 Khái quát chung khu vực: 6 II.4.2 Địa hình: 6 II.4.3 Địa chất: .6 II.4.4 Khí hậu: .6 II.5 Hình thức đầu tư: .7 II.6 Giới thiệu chủ đầu tư: .8 Chương III Quy mô dự án .9 III.1. Căn cứ xác định quy mô 9 III.2 Cấp công trình: 9 III.2.1 Cấp công trình theo chất lượng sử dụng: .9 III.2.2 Cấp theo độ bền của công trình: .9 III.2.3 Phân cấp theo độ chịu lửa của công trình: 10 III.3 Quy mô xây dựng công trình: 10 III.4 Quy mô đầu công trình: .10 III.4.1 Xây lắp các cấu kiện hạ tầng kỹ thuật .10 III.4.2 Phần thiết bị: .10 III.4.3 Chi phí kiến thiết cơ bản khác: .11 CHƯƠNG IV Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc của dự án 12 IV.1 Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng .12 IV.2 Giải pháp bố cục mặt bằng kiến trúc – kết cấu sơ bộ .12 Chương V Giải pháp hệ thống kỹ thuật 14 I. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng cảnh quan môi trường : 14 II. Giải pháp tạo mặt bằng nền cho công trình : 14 III. Phần kết cấu : 14 1. Quy mô công trình cơ sở thiết kế : .14 2. Giải pháp kết cấu : .15 IV. Hệ thống cấp điện : .18 1 - Mục đích yêu cầu thiết kế : .18 2 - Cơ sở số liệu thiết kế : 19 3 – Công thức tính toán: 19 4 - Kết quả tính toán phương án cấp điện: 22 V - Thiết kế chống sét .24 VI - Hệ thống thông tin liên lạc - Viễn thông : .29 VII. Hệ thống cấp - thoát nước: 30 1.Phần cấp thoát nước .30 VIII.Phần hệ thống phòng cháy chữa cháy: .36 1. Cơ sở thiết kế: 36 2. Các giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC:) .37 3. Hệ thống chữa cháy: 39 Chương VI Tổ chức thi công kế hoạch thực hiện 40 VI.1 Phương án đảm bảo tổ chức thi công 40 VI.2 Hình thức thi công : 40 VI.3 Biện pháp thi công kế hoạch thực hiện: 41 VI.3.1 Biện pháp thi công : 41 VI.3.2 Kế hoạch thực hiện : 41 Chương VII Tính toán kinh tế-Hiệu quả đầu kinh tế-xã hội 43 VII.1 Xác định các thông số tính toán: 43 VII.1.1 Tổng mức vốn đầu của dự án bao gồm: .43 VII.2 Khái toán kinh phí đầu xây dựng - Nhu cầu vốn: .44 VII.1.2 Đánh giá hiệu quả đầu Kinh tế - Xã hội: 46 Chương VIII Đánh giá tác động môi trường .48 VIII-1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN .48 1.1.TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP: 48 1.2.TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH .49 1.3. TAI NẠN LAO ĐỘNG 49 1.4. KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 49 VIII-2. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC .50 2.1.QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG .50 2.2. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 51 Chương IX Kết luận kiến nghị .52 IX.1 Kết luận: 52 IX.2 Kiến nghị : .52 Lời nói đầu Sau những năm chiến tranh, đất nước ta đang bước trên con đường xây dựng lại đã có những chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Bước đột phá của nó bắt đầu từ công cuộc đổi mới đất nước, xoá bỏ bao cấp, tiến hành thực thi phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp dần được thay thế bởi sự phát triển của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự thay đổi mạnh mẽ đó đã lan theo diện rộng đến mọi miền của Đất nước, thực sự toàn diện sâu sắc trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ mặt các đô thị lớn đang dần thay đổi theo hướng tích cực, từ không gian quy hoạch chung quy hoạch khu vực, cảnh quan mỹ thuật mỹ quan kiến trúc. Cùng với những điều đó, sự cải thiện cũng nhìn thấy rõ rệt trong kết cấu xã hội của các tầng lớp dân cũng như môi trường làm việc, thu nhập, mức sống…Điều đó thể hiện hiệu quả đúng đắn của chính sách thu hút đầu nước ngoài khuyến khích đầu phát triển trong nước. Các Doanh nghiệp càng ngày càng cần những nơi chốn ổn định đàng hoàng để tạo dựng môi trường làm việc, giao tiếp kinh doanh điều hành công việc của mình. Sự ra đời của các cao ốc văn phòng, trụ sở làm việc chính là để đáp ứng yêu cầu của môi trường thu hút đầu mong muốn của các Doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là yếu tố đánh dấu sự thay đổi đi lên của bộ mặt đô thị về mặt quy hoạch mỹ quan kiến trúc. Sự thay đổi của đô thị là hệ quả của những đường lối chính sách đổi mới mang tầm vĩ mô, ngày càng được chứng minh qua thực tiễn. Sự phát triển có định hướng toàn diện của các đô thị lớn càng cao, thì điều tất yếu là càng phản triến rõ sự phát triển của Quốc gia đó. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà sức chuyển đổi kinh tế - xã hội đang diễn ra ngày một mạnh mẽ tỏ ra có hiệu quả ngày một rõ nét, thì càng minh chứng một cách rõ rệt tính đúng đắn của những đường lối chính sách mở cửa đang được thực thi tại các đô thị lớn của đất nước, trở thành những giá trị vô cùng to lớn của đời sống vật chất tinh thần. 1 Một điều dễ dàng nhận thấy rằng sức thu hút đầu tại các đô thị thành phố lớn là rất cao. Điều này đem lại rất nhiều lợi nhuận cho xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng đi kèm với nó là sự xuống cấp của các cơ sở vật chất kiến trúc từ thời Pháp thuộc, đã không còn là nơi có thể đáp ứng cho những tập đoàn nước ngoài, các Doanh nghiệp kinh tế muốn đầu tư, làm việc, nghiên cứu thị trường về mua bán, giao dịch không gian làm việc. Sự ra đời của các Trụ sở Tài chính Văn phòng làm việc là hệ quả tất yếu. Nó không những đóng góp về việc giải quyết mặt bằng làm việc, nơi mà các Công ty, Tập đoàn, Doanh nghiệp có thể được hưởng thụ những dịch vụ tiện ích công cộng chung hiện đại, mà còn góp phần rất lớn trong chỉnh trang diện mạo đô thị, cả về cảnh quan quy hoạch lẫn hình thức kiến trúc đường phố. Với mục tiêu đầu xây dựng để đạt hiệu quả cao về kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, đưa Hà Nội ngày một hiện đại hơn. Công ty cổ phần thương mại SOFIA đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu xây dựng toà nhà văn phòng làm việc tại số 6 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội nhằm mục đích phát huy nội lực hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của một doanh nghiệp kinh doanh thực hành cơ chế thị trường, đồng thời góp phần đảm bảo công tác phát triển xây dựng trên địa bàn thủ đô 2 Chương I Những căn cứ pháp sự cần thiết phải đầu I.1.Những căn cứ pháp. - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về việc quản dự án đầu xây dựng công trình. - Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ - CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản đầu xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP Nghị định số 12/2000/NĐ – CP. - Căn cứ luật Doanh nghiệp - Luật số 13/1999/QH - 10 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về ban hành Luật Doanh nghiệp. - Căn cứ Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200 do Công ty Khảo sát đo đạc - Sở Quy hoạch – kiến trúc Thành phố Hà Nội lập thỏng 11/2005 có ý kiến xác nhận không tranh chấp của UBND phường Tràng Tiền. - Căn cứ điều lệ quản xây dựng theo quy hoạch khu vực Hồ Gươm phụ cận ban hành theo quyết định số 45/QĐ-UB ngày 06- 01-1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chiều cao mật độ các công trình phụ cận Hồ Gươm. - Căn cứ hợp đồng thuê đất số 127-2004/STNMTNĐ-HĐTĐTN giữa Công ty cổ phần thương mại SOFIA Sở tài nguyên môi trường nhà đất Hà Nội ngày 08/11/2004. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần thương mại SOFIA số 055189 ngày 25/01/2005 của Sở kế hoạch đầu thành phố Hà Nội. - Căn cứ Công văn số 4372/UB-XDĐT ngày 05/10/2005 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc chủ trương của công ty về việc đầu xây dựng cải tạo lại khu đất số 06 Hàng Bài. - Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần thương mại SOFIA ngày 10/05/2005 đi đến thống nhất phương án xây dựng toà nhà văn phòng SOFIA tại số 06 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội. - Căn cứ công văn số 547/QHKT – P2 của Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội về việc thoả thuận QHKT XD toà nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) tại số 06 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 3 - Căn cứ công văn số 1616/QHKT-P2 ngày 26/09/2006 về việc chấp thuận QHTMB & PAKT xây dựng Toà nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) tại số 06 Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. I.2. Sự cần thiết phải đầu : Sau hơn 20 năm bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Hà Nội đã đang ngày một đổi thay toàn diện sâu sắc, sự thay đổi tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Diện mạo đô thị đang thay đổi song cùng với sự tăng trưởng kinh tế. Các trụ sở, cao ốc, văn phòng làm việc xuất hiện góp phần không nhỏ vào việc hiện đại hoá diện mạo Thủ đô, đáp ứng nhu cầu làm việc cũng như mua bán thương mại của các tầng lớp dân các tập đoàn, Doanh nghiệp kinh tế trong nước ngoài nước. Với chiến lược phát triển kinh doanh của mình nhằm từng bước thâm nhập thị trường quốc tế, Công ty cổ phần thương mại SOFIA đã đang triển khai chiến lược phát triển theo định hướng mới với tầm nhìn sâu rộng, nhằm củng cố phát huy nội lực, tạo sức mạnh tài chính phát triển nguồn nhân lực vững vàng. Hướng đi này của Công ty đã được sự chấp thuận về mặt chủ trương của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho phép Công ty được chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà xưởng sản xuất sang văn phòng làm việc. Dự án này ra đời sẽ thực sựnhững đóng góp tích cực, cả về mặt nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo sức mạnh tài chính vững vàng qua sự đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lẫn sự thiết thực trong việc đóng góp cải thiện cảnh quan diện mạo kiến trúc đô thị, phù hợp với các tiêu chuẩn Quy hoạch - Kiến trúc, quy chuẩn xây dựng. Đồng thời, Dự án Văn phòng làm tại số 6 Hàng Bài cũng sẽ là một minh chứng hết sức thuyết phục trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay, vì sự đúng đắn trong chủ trương, sách lược, phù hợp các chính sách mang tính đổi mới khuyến khích đầu đang được thực nghiệm tại các đô thị lớn. 4 CHNG II Hỡnh thc u t v gii thiu ch u t II.1. Phõn tớch hin trng v a im xõy dng : Ton b cụng trỡnh trong ni dung d ỏn u t xõy dng nm trờn trc ph Hng Bi ó c Quy Hoch t lõu. Khu t d kin u t xõy dng cụng trỡnh trong QH ca khu vc ng Hng Bi - Qun Hon Kim - HN, bn v QH tng MB ó c Giỏm c S QH - KT TpHN chp thun ti cụng vn s 1616/QHKT-P2 ngy 26/09/2006 vi cỏc thụng s chớnh thc sau : + Din tớch t nghiờn cu : 345,94m2 + Din tớch t xõy dng cụng trỡnh : 246m2 + Mt xõy dng : 71% + H s s dng t : 3,58 ln + Din tớch sõn hố : 99,94m2 II.2 V trớ hnh chớnh khu t: + Hng Bắc : Giỏp vi dân c số nhà 4 + Hng ụng : Tip giỏp vi ng Hng Bi + Hng Nam : Giỏp vi dân c số nhà12 + Hng Tây : Tip giỏp vi các khu dân c II.3 Hin trng khu t: Khu t nghiờn cu a hỡnh tng i bng phng thun tin cho giao thụng i li v cỏc xe c gii loi nh th vo tn chõn cụng trỡnh thun li. H thng tuyn in s cung cp cho d ỏn cng thun li bi khu vc d ỏn nm trong phm vi m S in Lc HN ó nõng cp li in m bo cung cp in n nh v lõu di cho ton khu vc. H thng thoỏt nc ca khu vc d ỏn s thoỏt ra h thng thoỏt nc chung ca thnh ph phớa ng Hng Bi ( thoỏt nc ra sụng Kim Ngu ) vi ng kớnh ng =1.500 ó c Thnh ph u t lp t v ang vn hnh s dng. H thng cp nc phớa ng Hng Bi ó ng ng phõn phi, cp nc sch v xung quanh ó 5 đường ống dịch vụ cấp nước sạch cho khu vực dân xung quanh dự án như ở vị trí hành chính. Vị trí phần đất với mặt tiếp giáp chính là đường Hàng Bài, trục giao thông chính trong hệ thống giao thông của thành phố, đã được đầu xây dựng hoàn chỉnh, kết hợp với mạng giao thông khu vực như đường Hai Bà Trưng, đường Tràng Thi, đường Đinh Tiên Hoàng tạo thành các lối mở cho giao thông đi lại thuận tiện tăng tính khả thi của dự án. II.4 Điều kiện tự nhiên - môi trường: II.4.1 Khái quát chung khu vực: Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật của cả nước. Với diện tích tự nhiên là 902,970km 2 , dân số tính theo khảo sát điều tra Xã Hội (XH) học đến năm 2000 là 2.750.000 người, mật độ dân số bình quân là 2.933người /km 2 . Trong đó nội thành chiếm 17.489 người /km 2 , ngoại thành chiếm 1.533 người /km 2 . Công trình xây dựng được đề cập trong dự án này nằm trong khu đất số 6 trên đường Hàng Bài, một đường phố huyết mạch của Hà Nội. II.4.2 Địa hình: Như đã nói, vị trí Dự án đầu xây dựng công trình cuối đường Hàng Bài. Đặc điểm địa hình bằng phẳng, giao thông thuận tiện, hướng cấp điện cấp nước thoát nước đã được đầu sẵn sàng, thuận lợi cho công tác đầu xây dựng cũng như sau khi đưa công trình vào sử dụng . II.4.3 Địa chất: Căn cứ vào các số liệu tài liệu địa chất khu vực cho thấy: Không có sự xuất hiện của dải nước ngầm, không có công trình ngầm, tính chất đất hiện tại là ổn định. II.4.4 Khí hậu: Nhiệt độ không khí: - Nhiệt độ trung bình hàng năm : 24 0 C - Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 7 với trị số 29 0 C 6 [...]... Hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình * Báo cáo khảo sát địa chất công trình * Các tiêu chuẩn thiết kế: - Quy chuẩn Xây dựng Việt nam tập I, II, III 14 - Tải trọng tác động TCVN 2737 - 1995 - Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCXD 205-1998 - Tiêu chuẩn TCVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế - Nhà cao tầng thiết kế cấu tạo bê tông cốt thép toàn khối TCXD 1981997 - Tiêu chuẩn thiết. .. cốt thép toàn khối TCXD 1981997 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà công trình TCXD - 45 - 78 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-91 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575 - 1991 - Quy phạm thi công nghiệm thu kết cấu BTCT TCVN 5578-1991 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá TCVN 5573 - 1991 - Các tài liệu chỉ dẫn thiết kế khác do NXB Xây dựng phát hành - Chơng trình phân tích... lên công trình gồm tải trọng thẳng đứng tải trọng ngang * Tải trọng thẳng đứng gồm trọng lợng của các lớp sàn, trọng lợng bản thân của các kết cấu chịu lực kết cấu bao che, của các vách ngăn, của kính hoạt tải sử dụng * Tải trọng ngang gồm tải trọng gió tải trọng động đất Công trình cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư, Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư, Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư, I Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư, Phân tích hiện trạng và địa điểm xây dựng : Vị trí hành chính khu đất: Hiện trạng khu đất:, Hình thức đầu tư: Giới thiệu chủ đầu tư: Đồng chủ đầu tư:, III Quy mô dự án, Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng., Quy mụ cụng trỡnh: C s thit k: Giải pháp kết cấu:, Kết quả tính tốn lựa chọn dây dẫn hạ áp cho phụ tải cơng trình:, III.4.2 thiết bị: V Giải pháp hệ thống kỹ thuật VII. Hệ thống cấp - thoát nước: 1. cấp thoát nước., VIII. hệ thống phòng cháy chữa cháy: 1. Cơ sở thiết kế:, Cỏc chi phớ trong vòng 1 tháng, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Từ khóa liên quan