GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

174 1,030 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 20:05

Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI --------------- LÊ ANH DŨNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ VĂN VIỆN HÀ NỘI – 2008 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và hoàn toàn chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ để thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Lê Anh Dũng i Lời cảm ơn Để hoàn thành được luận văn này, trước nhất, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Văn Viện- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Người đã dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa kinh tếphát triển nông thôn, Khoa sau đại học, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện uỷ, UBND huyện Kim Thành, các phòng Thống kê, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Chi cục thuế, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện và những những cơ sở KTTN đã cung cấp những số liệu cần thiết và giúp đỡ tôi trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu tại địa bàn. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tôi đã được rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn và gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và ghi nhận những tình cảm quý báu đó. Hà nội, ngày tháng .năm 2008 Tác giả luận văn Lê Anh Dũng ii iii [...]... vực KTTN tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh 2 tế địa phương và cả nước Xuất phát từ các lý do trên tôi chọn đề tài: "Giải pháp phát triển kinh tế nhân trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu phát triển kinh tế nhân: hộ cá thể, các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương từ năm 2000;... ngoài trên địa bàn huyện Kim Thành 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trong giai đoạn 2000; 2005-2007 - Nghiên cứu những cơ sở được cơ quan Nhà nước cấp đăng ký kinh 3 doanh 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm cơ bản a) Kinh tế nhân: * Khái niệm về kinh tế nhân: KTTN là một loại hình kinh tế phát triển. .. trợ phát triển Trong đó có chính sách đối với sự phát triển của khu vực kinh tế nhân Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phần kinh tế nhân không ngừng phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 1 của vùng Đồng Bằng sông Hồng, là trung tâm, cầu nối của tam giác kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh Sự phát. .. thành phần kinh tế Trong nền kinh tế của nước ta theo quan niệm lúc đó có 6 thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế bản nhân; kinh tế bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu nước ngoài Trong Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã chỉ rõ: “…KTTN gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế bản nhân hoạt động... hoạt động sản xuất kinh doanh trước pháp luật của Nhà nước Khu vực kinh tế nhân: là khu vực kinh tế bao gồm những đơn vị được tổ chức dựa trên sở hữu nhân Hiện nay ở các quốc gia có rất nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế nhân Ở các quốc gia phát triển thì mọi hoạt động kinh tế không thuộc khu vực kinh tế nhà nước thì đều được coi là khu vực kinh tế nhân Các công ty nhân hay các hợp tác... đến sự phát triển thành phần kinh tế này tại huyện Kim Thành trong thời gian qua - Đề xuất các giải pháp phát triển KTTN trên địa bàn huyện Kim Thành trong những năm tới 1.3 Đối ng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối ng nghiên cứu - Các loại hình thuộc khu vực kinh tế nhân: Hộ cá thể, Doanh nghiệp nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, không có vốn đầu nước... huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nói riêng Hiện nay, khi nước ta đã ra nhập WTO, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế đất nước, trong đó có sự tác động tới khu vực kinh tế nhân Việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phát triển, cũng như tác động của KTTN tới sự phát triển kinh tế là rất cần thiết, từ đó kịp thời có các giải pháp phát huy... được hình thành, môi trường đầu không ngừng được quan tâm, đặc biệt cùng với chính sách chung của cả nước, của tỉnh Hải Dương Huyện Kim Thành cũng hết sức quan tâm tới sự phát triển của khu vực kinh tế nhân và các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực này Trước đây khi chưa có chính sách khuyến khích sự phát triển đối với kinh tế nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân, chỉ có... chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu, làm đầu tầu cho sự phát triển kinh tế của các vùng, các địa phương Kinh tế phát triển, các ngành nghề phi nông nghiệp cũng phát triển theo Đặc biệt các nhà máy, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân là nơi thu hút một lực lượng lớn lao động của đất nước Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế Đảng và nhà nước đã không ngừng nghiên cứu đưa... vực kinh tế ngoài quốc doanh Các nhìn này dựa trên việc chia nền kinh tế thành ba khu vực kinh tế: Khu vực kinh tế quốc doanh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu nước ngoài Một số chuyên gia cho rằng việc đưa khu vực kinh tế có vốn đầu nước ngoài ra khỏi khu vực KTTN trong nước sẽ không đánh giá đúng tiềm năng, cũng như vai trò của khu vực này cho sự phát triển kinh tế . LÊ ANH DŨNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Khoa sau đại học, những người đã truyền đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG, Tính cấp thiết của đề tài, Lý luận về phát triển và phát triển kinh tế tư nhân., Vấn đề mở rộng thị trường, Vấn đề tăng quy mô vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, Vấn đề năng lực, trình độ quản lý hộ, doanh nghiệp, Tác động của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội, Vai trò của KTTN trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay., Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Nhân tố thông tin Quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên., Tình hình phát triển KTTN ở Việt Nam., Điều kiện kinh tế, Hệ thống các chỉ tiêu phân tích Số lượng và quy mơ doanh nghiệp, Kết quả điều tra, Đánh giá chung và nguyên nhân ảnh hưởng, Những căn cứ đề xuất giải pháp, Giải pháp phát triển KTTN tại huyện Kim Thành trong thời kỳ hội nhập, Kết Luận

Từ khóa liên quan