Quản trị rủi ro tại tổng công ty bảo việt nhân thọ

23 604 3
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 08:34

Quản trị rủi ro tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trần Thị Thanh Thúy Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm Nhân thọ và quản trị rủi ro trong Bảo hiểm Nhân thọ. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ trong những năm qua để tìm ra những vấn đề còn tồn tại. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015. Keywords: Tài chính; Quản lý tài chính; Hoạt động kinh doanh; Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Content Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1. Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm nhân thọ Ở mỗi quốc gia, trong mọi thời kỳ, con người luôn được coi là lực lượng sản xuất chủ yếu, là nhân tố quyết định 1 đến sự phát triển kinh tế xã hội. Song trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, con người cũng không tránh khỏi những rủi ro như: Tai nạn, ốm đau, bệnh tật, mất việc làm, già yếu v.v. và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, vấn đề mà bất kỳ xã hội nào cũng quan tâm là làm thế nào để khắc phục được hậu quả của rủi ro nhằm đảm bảo cho cuộc sống con người. Ngoài ra, đối với mỗi cá nhân và gia đình, việc tiết kiệm chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tương lai, cho việc giáo dục con cái, chuẩn bị hành trang cho con cái vào đời là biện pháp hết sức thiết thực và có ý nghĩa.Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì người ta càng có điều kiện để chăm lo cho bản thân và gia đình. Ngoài Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, các dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ ra đời là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của các tầng lớp dân cư trong xã hội.Bảo hiểm Nhân thọ,là loại hình bảo hiểm con người và là hình thức bảo hiểm thương mại, bổ sung cho Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế, nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho mọi thành viên trong xã hội trước những rủi ro tai nạn bất ngờ đối với thân thể, tính mạng, sự giảm sút hoặc mất thu nhập và đáp ứng một số nhu cầu khác của người tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm Nhân thọ có đối tượng tham gia rộng hơn, quỹ bảo hiểm được hình thành chủ yếu từ phí bảo hiểm do những người tham gia đóng góp, số tiền chi trả căn cứ vào sự thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng. Hình thức bảo hiểm là tự nguyện. 1.1.2. khái niệm, đặc điểm và vai trò của bảo hiểm nhân thọ 1.1.2.1 Khái niệm Xét về khía cạnh vật chất, cuộc sống của con người là vô giá và không thể có một tổ chức nào có thể cung cấp một giá trị tương đương với một sinh mạng con người, vì lý do đó bảo hiểm nhân thọ là một thoả thuận dựa trên một số tiền cụ 2 thể chứ không mang tính chất bồi thường như bảo hiểm tài sản khác. Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm của Việt Nam thì: "Bảo hiểm Nhân thọ là hình thức bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết". 1.1.2.2 Đặc điểm a. Bảo hiểm Nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính bảo vệ tài chính. b. Bảo hiểm Nhân thọ đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau cho người tham gia bảo hiểm. c. Thời hạn Bảo hiểm Nhân thọ thường rất dài, quan hệ giữa các bên trong mỗi hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ lại rất đa dạng. d. Phí bảo hiểm Nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp . e. Bảo hiểm Nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định 1.1.2.3 Vai trò của BHNT: a. Đối với các cá nhân và gia đình : Bảo hiểm Nhân thọ đã khắc phục được hậu quả rủi ro khi người được bảo hiểm không may bị ốm đau, bệnh tật hoặc tử vong nhằm ổn định cuộc sống gia đình và người thân. Đồng thời BHNT còn thỏa mãn được các nhu cầu như: tiết kiệm, hưu trí b. Đối với nền kinh tế quốc dân : Bảo hiểm Nhân thọ là một trong những kênh huy động vốn hữu hiệu để đầu tư góp phần vào việc tăng trưởng và phát triển kinh tế. c. Đối với các tổ chức kinh tế - xã hội : Những nhu cầu của các tổ chức kinh tế - xã hội là: Tạo ra sự tự chủ về mặt tài chính, khi những người giữ các cương vị quan trọng của họ bị tử vong. 1.1.3 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản: - Bảo hiểm trong trường hợp tử vong (bảo hiểm tử kỳ) - Bảo hiểm trong trường hợp còn sống (bảo hiểm sinh kỳ ) 3 - Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: Thực chất của loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm cả trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hay còn sống. - Các sản phẩm bổ trợ 1.2. Quản trị rủi ro trong công ty bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Khái niệm về rủi ro Rủi ro là sự bất trắc xảy ra trong tương lai. Rủi ro vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang tới những mất mát, tổn thất, nguy hiểm cho con người nhưng cũng có thể mang đến những cơ hội. Cả doanh nghiệp và cá nhân đều đối mặt với 2 loại rủi ro là rủi ro thuần túy và rủi ro đầu cơ. 1.2.1.1 Rủi ro thuần túy: Khả năng thiệt hại về tài chính mà không có khả năng thu lời gọi là rủi ro thuần túy và là loại rủi ro duy nhất được bảo hiểm. Mục đích của bảo hiểm là bồi thường mất mát về tài chính mà không tạo cơ hội cho việc thu lời. 1.2.1.2 Rủi ro đầu cơ: Rủi ro đầu cơ là những rủi ro dẫn đến 3 kết quả có khả năng xảy ra: Tổn thất, thu lời hoặc không thay đổi. 1.2.2 Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là quá trình bao gồm các hoạt động nhằm hạn chế, loại bỏ các rủi ro, hoặc khắc phục các hậu quả mà rủi ro đã gây ra đối với hoạt động kinh doanh từ đó tạo điều kiện cho việc sử dụng tối ưu các nguồn lực của doanh nghiệp, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và của cải. Để loại trừ hoặc giảm thiểu mức độ rủi ro, người ta có thể sử dụng các phương thức xử lý rủi ro như: Né tránh rủi ro; Kiểm soát rủi ro; Chấp nhận rủi ro; Chuyển giao rủi ro. 1.2.3 Quản trị rủi ro con người thông qua bảo hiểm (Mua bảo hiểm chính là chuyển giao rủi ro) Bằng cách chia sẻ rủi ro, các cá nhân có khả năng bị mất mát về kinh tế sẽ chuyển rủi ro cho Công ty bảo hiểm. Các Công ty bảo hiểm biết rằng, không phải mọi người tham gia 4 bảo hiểm cho những thiệt hại về kinh tế do bị thương tật sẽ đều gặp rủi ro thương tật. Trong thực tế, chỉ có một tỷ lệ nhỏ những người tham gia bảo hiểm có thể bị thương tật trong thời gian bảo hiểm. Bằng việc thu phí bảo hiểm từ các cá nhân và doanh nghiệp mong muốn chuyển rủi ro về tài chính do thương tật, các Công ty bảo hiểm sẽ dàn trải chi phí do các thiệt hại sẽ xảy ra trong một tập hợp những người được bảo hiểm. Sau đó Công ty bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ trước những tổn thất về kinh tế bằng việc áp dụng một quy luật đơn giản. Những đặc điểm của rủi ro có thể được bảo hiểm: Các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế dựa theo một số nguyên tắc cơ bản trong việc xác định những rủi ro có thể được bảo hiểm. Để một rủi ro - tổn thất tiềm năng - được bảo hiểm, rủi ro đó phải có một vài đặc điểm: 1. Tổn thất phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. 2. Tổn thất phải xác định được. 3. Tổn thất phải đáng kể. 4. Xác suất tổn thất phải dự tính được. 5. Tổn thất không phải là tính chất thảm họa đối với công ty bảo hiểm. Năm đặc điểm cơ bản trên xác định các rủi ro có thể được bảo hiểm và hình thành nền móng cho công tác kinh doanh bảo hiểm. Những tổn thất tiềm năng không có những đặc điểm trên nói chung không được coi là rủi ro có thể được bảo hiểm. 1.2.3.1 Đánh giá mức độ rủi ro Công ty bảo hiểm không thể cho rằng rủi ro của mỗi khách hàng đề nghị được bảo hiểm đều có khả năng xảy ra ở mức trung bình. Ngoài ra, những cá nhân tin tưởng rằng mình có mức độ tổn thất trên trung bình có xu hướng mong muốn tham gia bảo hiểm hơn những người mà khả năng xảy ra tổn thất dưới trung bình. Xu hướng này - gọi là sự lựa chọn bất lợi cho công ty bảo hiểm hay sự lựa chọn đối nghịch - là lý do chủ yếu buộc Công ty bảo hiểm phải kiểm tra kỹ từng giấy yêu cầu 5 bảo hiểm để đánh giá đầy đủ về mức độ rủi ro mà Công ty sẽ phải chịu nếu đồng ý chấp nhận bảo hiểm. Nếu Công ty bảo hiểm luôn đánh giá thấp mức độ rủi ro được nhận bảo hiểm thì tỷ lệ phí bảo hiểm có thể không đủ để chi trả quyền lợi bảo hiểm đã cam kết. a. Xác định rủi ro: các nhà bảo hiểm không thể dự đoán được khi nào một người sẽ chết hoặc sẽ bị bệnh tật. Tuy nhiên, các nhà bảo hiểm có thể nhận biết được những yếu tố có thể làm tăng hoặc giảm khả năng mà một người sẽ bị tổn thất. b. Phân loại rủi ro: Mục đích của việc phân loại rủi ro là để nhà bảo hiểm có thể xác định tỷ lệ phí thích hợp đối với phạm vi bảo hiểm được yêu cầu. 1.2.3.2 Rủi ro chuẩn Những người đề nghị được bảo hiểm có khả năng xảy ra thiệt hại không lớn hơn so với mức trung bình được xếp vào loại rủi ro chuẩn và phí bảo hiểm mà họ phải đóng gọi là tỷ lệ phí chuẩn. 1.2.3.3 Rủi ro dưới chuẩn Những người đề nghị bảo hiểm mà có khả năng thiệt hại lớn hơn nhiều so với mức trung bình nhưng vẫn có thể được bảo hiểm thuộc loại rủi ro dưới chuẩn hay những rủi ro loại đặc biệt. 1.2.3.4 Rủi ro bị từ chối : Bao gồm những người đề nghị được bảo hiểm có rủi ro quá lớn, nằm ngoài khả năng của Công ty bảo hiểm. 1.2.4 Quản trị rủi ro đầu tư tài chính Đối với công ty bảo hiểm nhân thọ, hoạt động đầu tư quỹ tài chính rất phức tạp do sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng và phức tạp, lại thêm cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Một đặc điểm chung của hoạt động đầu tư của công ty BHNT là chịu tác động rất lớn của những thay đổi về lãi suất và lạm phát do nguồn vốn đem đầu tư thường là dài hạn. Do tính chất dài hạn của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và nhu cầu chi trả 6 có thể dự đoán được một cách khá chính xác nên các quỹ bảo hiểm nhân thọ thường đầu tư vào các loại chứng khoán dài hạn. Hoạt động đầu tư giúp công ty BHNT thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình đối với người tham gia bảo hiểm. Bởi vì bảo hiểm nhân thọ không chỉ có tính rủi ro mà còn có tính tiết kiệm. Do đó việc đầu tư có hiệu quả không đơn thuần là phát triển quỹ tài chính mà còn là trách nhiệm của công ty bảo hiểm để đảm bảo cho khách hàng được trả lãi. Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả công ty BHNT cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau : 1.2.4.1 Nguyên tắc an toàn Nguyên tắc này được đặt ra nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong đầu tư và bảo toàn nguồn vốn sử dụng. Hoạt động đầu tư luôn đứng trước những rủi ro như:Rủi ro về lãi suất, Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường, Rủi ro tiền tệ, Rủi ro biến động giá trong đầu tư chứng khoán Nguyên tắc an toàn được pháp luật thể chế bằng việc quy định danh mục đầu tư với những lĩnh vực có mức độ rủi ro đầu tư thấp. Điều 98, Luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2000 quy định Công ty BHNT được đầu tư vào những lĩnh vực sau: Mua trái phiếu chính phủ; Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng 1.2.4.2 Nguyên tắc sinh lời Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động đầu tư là tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận cao là mục tiêu của tất cả mọi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường. Với công ty BHNT, lợi nhuận là rất cần thiết giúp doanh nghiệp tăng cường sức mạnh tài chính, đứng vững trong cạnh tranh và thực hiện các chiến lược của mình. 7 1.2.4.3 Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên :Song song với mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu đảm bảo khả năng thanh toán.Thực tế hai mục tiêu này thường có sự đánh đổi lẫn nhau: Khi doanh nghiệp bảo hiểm muốn tăng lợi nhuận thì phải chấp nhận tăng khả năng rủi ro. Do đó việc đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo có tính thanh khoản hợp lý vì doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải thanh toán cho khách hàng bất kỳ lúc nào khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM (gọi tắt là Bảo Việt Nhân Thọ) 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ (BVNT): Ngày 17/12/1964: Bảo Việt - Tên giao dịch chính thức của Công ty Bảo hiểm Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 179/CP của Chính phủ; tiền thân của Tập đoàn Tài chính Bảo Việt. Ngày 01/03/1996: Thành lập lại Tổng Công ty Bảo Hiểm Việt Nam, Bảo Việt vinh dự được xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, trở thành 1 trong 27 doanh nghiệp lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Các chi nhánh ở các tỉnh thành trở thành các công ty thành viên của Tổng Công Ty. Năm 2003 - 2004: Bảo Việt tách ra thành hai Tổng Công ty hạch toán độc lập đó là Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam (gọi tắt là Bảo Việt Nhân thọ), với số vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng và Tổng Công ty Bảo Hiểm Việt Nam (Gọi tắt là Bảo Việt Việt Nam) với số vốn điều lệ là 900 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh của Tập Đoàn Tài Chính Bảo Việt 8 - Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết ; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định pháp luật. - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, tái bảo hiểm. - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán. - Dịch vụ ngân hàng - Đầu tư kinh doanh, quản lý dịch vụ bất động sản. 2.1.1 Các đơn vị thành viên trong Tập Đoàn Tài chính – Bảo hiểm BảoViệt a)Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) b)Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân thọ): c) Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BMF): d) Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) e) Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (Baovietbank) f) Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt 2.1.2 Mô hình tổ chức của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Năm 1996, Bảo Việt là doanh nghiệp đầu tiên triển khai loại hình bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ngày 01/01/2004, Bảo Việt Nhân thọ được tách khỏi Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam để trở thành doanh nghiệp hạch toán độc lập. Tháng 11/2007, cùng với việc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn cổ phần, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã chuyển đổi thành Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân thọ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn. Là một trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ có hệ thống mạng lưới 60 công ty thành 9 viên và hơn 200 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ gần 2.200 cán bộ và 24.000 đại lý. Sau khi Cổ phần hóa, được sự hổ trợ của đối tác chiến lược nước ngoài HSBC, từ năm 2009 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ bắt đầu thực hiện cải cách mạnh mẽ mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tập trung hóa, chuyên môn hóa nâng cao năng suất, tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ khách hàng. Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân họ Khối quản lý hoạt động Khối tài chính Khối Kinh doanh Khối dịch vụ Actuarry Khối văn phòng Kênh phân phối mới Hội đồng thành viên Tổng Giám Đốc Phát triển kinh doanh Quản lý đào tạo đại lý Quản lý đại lý Phòng Quản lý HĐ Phòng phát hành HĐ Phòng chấp nhận BH Phòng TCKT Phòng XDCB Phòng Đầu tư DVA Định phí PTSP KTKS nội bộ TCNS Tổng hợp CSKH Marketing Banca [...]... đồng) 2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tại BVNT giai đoạn 20092011 2.2.1 Quản trị rủi ro bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ 2.2.1.1 Quản trị công tác đánh giá rủi ro chấp nhận bảo hiểm Đánh giá rủi ro là công tác hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ Ý nghĩa nổi bật của nghiệp vụ này là ngăn ngừa sự trục lợi từ phía khách hàng chuẩn bị tham gia bảo hiểm và đảm bảo sự công bằng giữa những... helpdesk(helpdesk software), công nghệ web hình ảnh trên internet, thư điện tử Lotus Note đã được úng dụng tại BVNT 2.2.2 Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư Song song với công tác quản trị rủi ro bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ cũng luôn luôn quan tâm chú trọng tới công tác quản trị rủi ro tài chính Đầu tư tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bảo toàn quỹ tài chính bảo hiểm, góp phần nâng... những người đang được bảo hiểm Đây là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm nhân thọ và bằng cách thực hiện nghiệp vụ này một cách thoả đáng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ sẽ có được uy tín trên thị trường, tránh thua lỗ về tài chính đồng thời đảm bảo được khả năng thanh toán cho khách hàng Tại Bảo Việt Nhân thọ nghiệp vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm do Phòng Chấp nhận bảo hiểm thuộc Khối quản lý hoạt động (COC-... tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài Với mục đích nghiên cứu đã đặt ra, dựa trên cơ sở nghiên cứu tài liệu quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp, kết hợp với việc nghiên cứu những kinh nghiệm thực tiễn của một số doanh nghiệp bảo hiểm khác, luận văn đã tổng hợp được những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ và từ đó đề xuất những... chính 2.2.1.3 Quản trị công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm 13 Một trong những mục đích quan trọng nhất của công tác đánh giá rủi ro là bảo vệ cả Công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm tránh những rủi ro lớn Do vậy, công tác đánh giá rủi ro hiệu quả sẽ giúp công ty bảo hiểm thực hiện những trách nhiệm của mình đối với những người tham gia bảo hiểm trong việc: Giải quyết chi trả tất cả các yêu cầu bồi... tốt rủi ro, bên cạnh đó tái bảo hiểm cũng mang lại nhiều lợi ích như là: Cho phép Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận mức rủi ro cao hơn và kiểm soát các rủi ro này, qua đó giúp Bảo Việt Nhân thọ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường đồng thời hạn chế các biến động lớn về vốn và lợi nhuận thông qua việc tái bảo hiểm các hợp đồng lớn và duy trì hạn mức giữ lại phù hợp với khả năng tài chính 2.2.1.3 Quản trị công. .. yêu cầu tham gia bảo hiểm trước khi ra quyết định chấp nhận bảo hiểm 21 KẾT LUẬN Trước tiến trình hội nhập WTO, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, để nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp đã chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị kinh doanh về dịch vụ tài chính cũng cần hết sức quan tâm đến công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động hiệu... hiệu quả quản trị rủi ro giúp Bảo Việt Nhân thọ nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2015 References 1 TS Nguyễn Ngọc Định (1999) Lý thuyết bảo hiểm, Nhà xuất bản tài chính, TPHCM 2 Ths Nguyễn Tiến Hùng, (2005) Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội 3 Ths Trịnh Thị Phan Lan, ĐH KT VNU, Giáo trình quản trị rủi ro tài chính 4 Bản tin theo quý của Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam... bản pháp lý về kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước đối với thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của thị trường Bảo hiểm Nhân thọ 3.3.2 Đối với Hiệp hội Bảo Hiểm : Mở rộng phạm vi hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm về đào tạo, trao đổi thông tin, hợp tác kinh doanh, đánh giá rủi ro, tính phí bảo hiểm, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm cũng như các biện... giá rủi ro là các bác sĩ có trình độ chuyên môn về Y học Công tác đánh giá rủi ro bao gồm bốn hoạt động: Đánh giá rủi ro ban đầu; Xem xét Giấy yêu cầu bảo hiểm; Thu thập thêm thông tin để ra quyết định hợp lý; Ra quyết định đánh giá rủi ro đối với từng trường hợp Đánh giá rủi ro (ĐGRR) ban đầu được thực hiện thông qua đại lý khai thác Nếu công tác này được thực hiện tốt sẽ giúp Công ty đánh giá rủi ro . viên trong Tập Đoàn Tài chính – Bảo hiểm BảoViệt a )Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) b )Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân thọ) : c) Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt. trạng quản trị rủi ro tại BVNT giai đoạn 2009- 2011 2.2.1 Quản trị rủi ro bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ 2.2.1.1 Quản trị công tác đánh giá rủi ro chấp nhận bảo hiểm. Đánh giá rủi ro là công. Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm Nhân thọ và quản trị rủi ro trong Bảo hiểm Nhân thọ. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Bảo Việt Nhân Thọ trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tại tổng công ty bảo việt nhân thọ, Quản trị rủi ro tại tổng công ty bảo việt nhân thọ, Quản trị rủi ro tại tổng công ty bảo việt nhân thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn