TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK)

5 392 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2015, 21:03

Y học thực hành (816) - số 4/2012 17 thêm sau mổ phụ thuộc nhiều yếu tố: chẩn đoán sớm, vị trí, độ xâm lấn và kích thớc, tình trạng di căn hạch, nạo vét hạch khi mổ Các nghiên cứu khác nhau cho những kết quả khác nhau. Tại Nhật Bản tỷ lệ sống trên 5 năm khoảng 50%, ở Đức tỷ lệ này là 355, trong khi ở Mỹ chỉ khoảng 20% [8]. UTDD ở vị trí khác nhau của dạ dày có những đặc điểm về lâm sàng, di căn hạch và mô học khác nhau, vì vậy tiên lợng cũng khác nhau. UTDD ở 1/3 trên tiên lợng xấu hơn ở 1/3 dới. Thống kê của Síoteds S và CS (1986) cho thấy tỷ lệ sống trên 5 năm của UTDD 1/3 trên khoảng 33%, trong khi tỷ lệ này của ung th dạ dày phần dới là 57% [7]. Kim JP và CS (1994) cũng nh một số tác giả nhận xét độ xâm lấn và kích thớc của u là một trong những yếu tố quan trọng nhất có ảnh hởng đén thời gian sống sau mổ, kích thớc của u càng lớn, xâm lấn của u càng sâu thì tiên lợng càng xấu [5,6,7,8,9]. Kết luận Qua 225 trờng hợp cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung th dạ dày, chúng tôi nhận thấy: Vị trí tổn thơng gặp U 1/3 dới; 22,8%, U 1/3 giữa: 44%, U 1/3 trên: 28%, toàn bộ dạ dày: 6,2%. Các tạng cắt cùng toàn bộ dạ dày: Tuỵ:6,22%, gan; 3,11%, lách: 8,0%, đại tràng; 3,11%, tạng khác: 4,88%. Các biến chứng sau mổ gặp; 14,19%. Tỷ lệ tử vong: 1%. Tỷ lệ sống trên 5 năm sau mổ: 41,8%. Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung th dạ dày an toàn và hiệu quả. Tài liệu tham khảo 1. Daisuke Nobuoka et al (2008) prevention of postoperative pancreatic fistula after total gastrectomy, World J Surg,32, pp 2261 2266. 2. Dao Jun Gong et al (2008) Risk factors for morbidity and mortality in gastric cancer patients undergoing total gastrectomy,World Journal of Gastroenterology, 14 (42), pp 6560 6563. 3. Fabio Pacelli et al (2008) four hudred consecutive total gastrectomy for gastric cancer, Arch Surg, 143 (8), pp769 -775. 4. Guiae Jeong et al (2009) Laparoscopy assisted total gastrectomy for gastric cancer: A multicenter retrospective analysis, Surgery, (146), pp469 474. 5. Kim JP et al (1994) Significant prognostic factors by multivariate analysis of 3926 gastric cancer patients . World. J. Surg,18, PP 872 878. 6. Sano T et al (1996) Lymphadenectomy and pancreaticospleenectomy in gastric cancer surgery , Lancet.2. pp 1111 1116 7. Siosteds S et al (1986) Gastric cancer: factor influencing long term survival and postoperative mortality, Acta Chir Scand Suppl,530,pp 59 62. 8. Vincenzo catalana et al (2009) Gastric cancer. Critical Reviews in Oncology/ Hematology, pp 127 -164. 9. Yasuda K et al (2001) Risk factors for complication following resection of large gastric cancer, British Journal of Surgery, 88, pp673 677. TìM HIểU ĐặC ĐIểM DIễN BIếN MộT Số TRIệU CHứNG Và CHỉ Số XéT NGHIệM TRÊN BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG TYP 2 Sử DụNG THảO DƯợC METHI QUA Đó ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị TIểU ĐƯờNG CủA METHI (FENUGREEK) Vũ Quang Huy - Đại học Y Dợc Tp Hồ Chí Minh TóM TắT Mục tiêu: Tìm hiểu diễn biến 1 số triệu chứng và chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng thảo dợc methi qua đó tìm hiểu tác dụng điều trị tiểu đờng của methi. Đối tợng: 101 bệnh nhân đái tháo đờng (ĐTĐ) typ 2. Phơng pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang; xác định Glucose máu, HbA1C và 1 số triệu chứng. Kết quả: Glucose máu sau dùng so với trớc dùng Methi giảm có ý nghĩa. mức giảm sau dùng Methi 1 và 3 tháng trên nhóm 1 và 2 lần lợt là 6,07; 15,35 và 15,81; 26,50 %, (p<0,5%); HbA1C sau so với trớc dùng Methi giảm có ý nghĩa, mức giảm HbA1C sau dùng Methi 1 và 3 tháng trên nhóm 1 và 2 lần lợt là 4,52; 11,72 và 2,49; 22,05 % (p<0,5%); Triệu chứng: ăn-uống-tiểu nhiều; xây xẩm - mệt mỏi; mờ mắt sau dùng Methi 1 và 3 tháng đều giảm so với trớc dùng ở tỷ lệ lần lợt là: 26,2 và 57,1; 25,7 và 40,0; 39,3 và 85,7 %. Kết luận: bớc đầu gợi ý Methi có thể góp phần làm giảm đờng máu, HbA1C và 1 số triệu chứng ở bệnh nhân tiểu đờng typ 2. Từ khóa: Methi, đái tháo đờng typ 2, nồng độ đờng máu, HbA1C, triệu chứng lâm sàng, Nội kiểm và Ngoại kiểm chất lợng xét nghiệm SUMMARY Objectives: Investigate changing in symptoms and laboratory indicators of diabetic patients using herbal methi to evaluate the therapeutic effect of methi. Subjects: 101 patients of diabetes type 2. Methods: cross-sectional descriptive; determine blood glucose, HbA1C levels and some of symptoms. Results: serum glucose as compared to before using Methi significantly reduced. Methi reduction after 1 and 3 months using in the group 1 and 2 respectively are 6.07; 15.35 and 15.81; 26.50% (p <0.5%); HbA1C level as compared to before using Methi significantly reduced, reducing HbA1C level after 1 and 3 months Methi used on groups 1 and 2 respectively are 4.52; 11.72 and 2.49; 22.05% (p <0.5%), symptoms of: eating, drinking and urination; clouds up - tired; blurred vision after using Methi 1 and 3 months were lower than before the rate was respectively: 26.2 and 57.1; 25.7 and 40.0; 39.3 and 85.7%. Conclusion: The initial suggestion Methi may contribute reducing serum Glucose, HbA1C and a number of symptoms in patients with type 2 diabetes Keywords: Fenugreek, type 2 diabetes, serum Glucose, HbA1C, clinical symptons, IQC (Internal Quality Control), EQA (External Quality Assessement). Y học thực hành (816) - số 4/2012 18 ĐặT VấN Đề 1. Tổng quan tài liệu. Danh pháp: Tên khoa học: Trigonella foenum- graecum thuộc họ thực vật fabacêa; Tên khác: MethiSeed, hạt Methi, bột càri (tiếng ấn), hay Hồ lô ba (từ gốc Trung dợc), hay Fenugreek (tiếng Anh, Pháp) hay Greek Hay, Fenigreek. Sơ lợc lịch sử: Methi đợc coi là một trong những cây lâu đời đợc sử dụng làm thực phẩm, gia vị và cây thuốc, nguồn gốc từ ấn độ, Địa trung hải. ở Ai cập cổ Methi đợc dùng làm hợp chất xông hơng, ớp xác; nay còn dùng trong bột làm bánh mì. ở La Mã cổ sử dụng trong sản khoa chuyển dạ, sinh đẻ. Trong y học cổ Trung hoa, sử dụng nh thuốc bổ, tăng cờng sức khỏe cho những trờng hợp suy nhợc cơ thể, và điều trị phù nề ở chân. ở ấn độ, dùng phổ biến làm gia vị và đợc dân gian làm thuốc kích thích tiết sữa, chứng khó tiêu. Từ lâu, ở nhiều nớc (ấn độ, Trung Hoa và sau này ở Mỹ,) nó đợc biết đến nh loại thảo dợc sử dụng làm thuốc trị một số tình trạng chống viêm, sng, chống ôxy hóa,Nhiều nghiên cứu trên ngời và động vật cho thấy khả năng có thể làm hạ đờng huyết (hypoglycemic) và chống tăng lipid, mỡ máu (antihyperlipidemic) của Methi. (4). Methi trong điều trị ĐTĐ typ 2 đợc nhiều nghiên cứu trên động vật và ngời chứng minh tác dụng hạ đờng huyết ngắn hạn và dài hạn: Gupta và CS nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mù kép cho thấy hiệu quả hạ đờng máu của chiết xuất từ Methi và hydroalcoholic sau 2 tháng là tơng đơng trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 mới (6); Raghuram và CS công bố thử nghiệm lâm sàng chéo trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 điều trị với glibenclamide có và không có kèm Methi cho thấy Methi có tác dụng hạ đờng máu có ý nghĩa (10); Sharma cũng công bố kết quả hạ đờng huyết tơng tự trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (12). Một số nghiên cứu khác cũng gợi ý Methi có tác dụng cải thiện kiểm soát đờng máu ở bệnh nhân ĐTĐ typ 2 (8, 5, 13, 14). Mặc dù vậy, cần những nghiên cứu lớn hơn để khẳng định. Về cơ chế tác dụng hạ đờng huyết của Methi: một số nghiên cứu chứng minh nh sau: Sauvaire và CS đã chứng minh (in vitro) acid amin 4 hydroxyisoleucine trong hạt Methi làm tăng tiết insulin cảm ứng bởi Glucose trên tế bào tụy ngời và chuột (11). Các nghiên cứu khác trên ngời cho thấy: Methi làm giảm diện tích dới đờng cong đờng huyết và tăng số lợng thụ thể insulin (10); Methi phát huy tác dụng hạ đờng huyết bằng cách kích thích tiết insulin phụ thuộc glucose từ các tế bào beta tụy (1), cũng nh ức chế hoạt động của alpha-amylase và sucrase (3), hai enzim tham gia chuyển hóa carbohydrate. Vijayakumar MV cũng công bố tác dụng hạ đờng huyết in vitro của chiết xuất từ Methi thực hiện qua kích thích trong con đờng insulin pathway (15). Thảo duợc này gần đây đã đuợc một số ngời bệnh mãn tính nói trên sử dụng ở Việt Nam. Nhng vai trò và hiệu lực, tác dụng của nó thì cha đuợc hiểu rõ. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm mục tiêu: 1. Kiểm tra chất lợng xét nghiệm Glucose, HbA1C cho việc thực hiện đề tài này. 2. Tìm hiểu đặc điểm diễn biến một số triệu chứng và chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi qua đó đánh giá tác dụng điều trị tiểu đờng của hạt methi (Fenugreek) ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP: 1. Đối tợng nghiên cứu. 1.1. Đối tợng: là những ngời đang tự mua và sử dụng methi đợc giải thích mời tự nguện tham gia dùng methi thăm dò miễn phí bằng Phiếu đăng ký và đồng thuận tham gia. 101 bệnh nhân có chẩn đoán ĐTĐ typ 2, Chia 2 nhóm theo nồng độ đờng máu: - Nhóm 1 (N.1): chỉ số Glucose máu thấp, từ 7.00 10.00 mmol/: có 41 ngời. - Nhóm 2 (N.2): chỉ số Glucose cao, từ 10.01 mmol/L trở lên: có 60 ngời. Sử dụng hạt Methi nhập khẩu từ ấn độ do Thảo dợc thế giới cung cấp, liều 20 25 gr/ ngày, cho vào ấm nớc sôi nh pha trà hoặc đun sôi từ 3-5 phút, để nguội rồi uống. Có thể ăn cả hạt * Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ: Theo Hội ĐTĐ Hoa Kỳ (American Diabetes Association) năm 2011 (2): dựa vào 1 trong 4 tiêu chuẩn sau: 1: HbA1c 6.5 %. 2: Đờng huyết đói 126mg/dl (7.0mmol/l) (nhịn đói ít nhất 8 giờ). 3: Đờng huyết 2 giờ 200mg/dl(11.1mmol/l) khi làm test dung nạp Glucose. 4: Bệnh nhân có triệu chứng cổ điển của tăng đờng huyết hay tăng đờng huyết trầm trọng kèm theo xét nghiệm đờng huyết ngẫu nhiên 200mg/dl (11.1mmol/l). * Tiêu chuẩn chọn mẫu nghiên cứu: Bệnh nhân đợc xét nghiệm và chẩn đoán là ĐTĐ typ 2: cha dùng thuốc điều trị tiểu đờng; hoặc có dùng thuốc nhng ngừng dùng trớc nghiên cứu 1 tháng. + Đồng ý tham gia nghiên cứu, đăng ký Phiếu điều tra *Tiêu chuẩn loại trừ: các ĐTĐ khác: typ 1; thai kỳ; ĐTĐ đang dùng thuốc điều trị tiểu đờng; nhiễm trùng tiểu; có bệnh nội tiết khác nh Basedow, hội chứng Cushing; Những bệnh nhân không đủ dữ liệu nghiên cứu; 2. Vật liệu và phơng pháp nghiên cứu. 2.1. Vật liệu và thiết bị nghiên cứu: các xét nghiệm đợc thực hiện tại Trung tâm Xét nghiệm HCS (Health Care System), 31 Hoàng Quốc Việt, p. Phú Mỹ, Q.7, tp Hồ Chí Minh: Thiết bị: - Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Cobas 6000 Roche Diagnostic. - Máy phân tich nớc tiểu: AnyScan 300 Plus. Vật liệu, hóa chất: - Glucose máu: kit: GLUC3 (Glucose HK Gen.3), Roche, code: 46917, lot: 650567-01, hạn dùng: 01/2013. Y học thực hành (816) - số 4/2012 19 - HbA1C máu: (kit name): A1C-3 (Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.3 - Hemolysate and Whole Blood Application) - hãng: Roche, code: 02162, lot: 645820-01, hạn dùng: 10/2012. - Đờng niệu: (kit name): Self-Stik, hãng CHUNGDO PHARM, code: 032, lot: 3211004, hạn dùng: 10/2013. - Vật liệu mẫu nội kiểm tra chất lợng (IQC): Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1& 2. BIORAD, Code: C-315-5, Lot: 14411, Hạn dùng: 30/04/2014; QC HbA1C: PreciControl HbA1c norm, Roche, Lot 641486-01, han dùng: 10/2012. PreciControl HbA1c path, Roche, Lot 639231-01, han dùng: 10/2012. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang: 2.2.1. a) Phơng pháp định lợng Glucose máu: phơng pháp đo quang phản ứng men Hexokinase. b) Định lợng HbA1C: phơng pháp đo độ đục phản ứng miễn dịch (DCCT/NGSD) máu toàn phần. 2.2.2. Kiểm tra chất lợng xét nghiệm: định lợng Glucose máu, HbA1C a) Nội Kiểm tra chất lợng XN (IQC) theo khuyến cáo Hội Hoá sinh lâm sàng và xét nghiệm y khoa Quốc tế (IFCC: Intenational Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medecine). (7) - Phơng pháp đánh giá kết quả xét nghiệm kiểm tra chất lợng (KTCL): Sử dụng phầm mềm đánh giá kiểm tra chất lợng: MedLabQC, phiên bản (version) stand-alone 3.2.1. b) Tham gia chơng trình Ngoại kiểm chất lợng (EQA: External Quality Assessment) của Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lợng Xét nghiệm Y học- Bộ y tế- Đại học Y dợc tp Hồ Chí Minh: 15/12/2011 và 15/02/2012 2.2.3. Phơng pháp phân tích số liệu: bằng test Chi bình phơng (Chi square) và test Student. KếT QUả 1. Kiểm tra chất lợng xét nghiệm. 1.1. Kết quả thực hiện Nội kiểm tra chất lợng 1.1.1. Xét nghiệm Glucose máu: LEVEY JENNING - GLUCOSE - BIORAD LEVEL 1 6.27 + 3SD 4.82 3.37 - 3 SD 4.83 Target 3.374 3.856 4.338 4.82 5.302 5.784 6.266 10/2/2011 10/9/2011 10/16/2011 10/23/2011 1 0/30 /201 1 11 /6/2011 11/13/2011 11/20/2011 1 1/27 /2 01 1 12 /4/2011 12/11/2 01 1 12/18/201 1 1 2/25 /201 1 1/1/2012 1 /8/ 20 1 2 1/15/2 012 1/22/2012 1/29 /201 2 2 /5 / 201 2 2/12/2012 2/19/2012 2/26/2012 3 /4 / 201 2 3/11/2 012 DATE B I O R A D L E V E L 1 A MEAN + 1SD + 2SD - 1SD - 2 SD Hình 1: Biểu đồ Levey Jenning Kết quả nội kiểm tra XN Glucose máu từ 10/2011 - 03/2012 1.1.2. Xét nghiệm HbA1C: LEVEY JENNINGS HbA1C HBCN + 3SD 7.3 A mean 5.6 - 3SD 3.9 Target 5.56 3.92 4.48 5.04 5.6 6.16 6.72 7.28 9/24/2011 10/18/2011 10/22/2011 10/24/2011 11/15/2011 12/5/2011 12/24/2011 DATE HBCN + 2SD + 1SD - 1SD - 2SD Hình 2: Biểu đồ Levey Jenning Kết quả nội kiểm tra XN HbA1C từ tháng 10-12/ 2011. Nhận xét: Các hình 1, 2 cho thấy: kết quả nội kiểm tra XN Glucose máu và HbA1C đều đạt yêu cầu trong giới hạn cho phép chặt chẽ từ -1SD đến +1SD so với giá trị đích yêu cầu (giá trị A mean). 1.2. Kết quả thực hiện Ngoại kiểm tra. Hình 3: Biểu đồ cặp kết quả Ngoại kiểm -Trung tâm xét nghiệm HCS (05.02.2012) Nhận xét: Hình 3 cho thấy kết quả ngoại kiểm (điểm màu hồng) đạt ngay vào trung tâm hình chữ nhật màu xanh của những kết quả đạt chất lợng tốt. 2. Đặc điểm diễn biến một số triệu chứng và chỉ số xét nghiệm trên 101 bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi: trên 2 nhóm theo chỉ số Glucose máu: - Nhóm 1 (N.1): thấp, từ 7.00 10.00 mmol/: có 41 ngời. - Nhóm 2 (N.2): cao, từ 10.01 mmol/L trở lên: có 60 ngời. 2.1. Diễn biến chỉ số xét nghiệm Glucose máu trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi: Bảng 1: Diễn biến chỉ số xét nghiệm Glucose máu (mmol/ L) trên bệnh nhân tiểu đờng trớc và sau sử dụng hạt methi 1 tháng, 3 tháng: Chỉ số Trớc khi dùng Sau 1 tháng Sau 3 tháng Nhóm 1 (41) 8,45 0,87 7,86 1,16 7,111,28 Nhóm 2 (60) 11,36 2,52 11,08 2,82 10,39 3,52 Nhận xét: Bảng 1 và Hình 4 cho thấy: chỉ số Glucose máu sau khi sử dụng Methi 1 tháng và 3 tháng đều giảm có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) so với trớc khi dùng trên cả 2 nhóm; trong đó N1 giảm nhiều hơn hơn N2. Y học thực hành (816) - số 4/2012 20 Bảng 2: Mức giảm Glucose máu sau khi dùng methi so với trớc khi dùng: Mức giảm so với trớc dùng Sau 1 tháng Sau 3 tháng Nhóm 1 (41) Glucose (mmol/ L) Tỷ lẽ giảm (%) Kiểm định 0,59 1,42 6,0716,62 (%) (p< 0,05) 1,34 1,38 15,3516,23 (%) (p < 0,05) Nhóm 2 (60) Glucose (mmol/ L) Tỷ lẽ giảm (%) Kiểm định 2,2 2,56 15,8119,12(%) (p< 0,05) 3,71 2,80 26,50% 20(%) (p < 0,05) Nhận xét: Bảng 2 cho thấy so với trớc khi dùng Methi, mức giảm Glucose máu sau khi dùng Methi 1 tháng, 3 tháng trên nhóm 1 và nhóm 2 lần lợt là 6,07; 15,35 và 15,81; 26,50 %, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,5%) 2.2. Diễn biến chỉ số xét nghiệm HbA1C trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi: Bảng 3: Diễn biến chỉ số XN HbA1C trên bệnh nhân tiểu đờng trớc và sau sử dụng hạt methi 1 tháng, 3 tháng: Chỉ số Trớc khi dùng Sau 1 tháng Sau 3 tháng Nhóm 1 (41) 7.78 0.89 7.40 1.03 6.83 1.05 Nhóm 2 (60) 11.36 2.52 11.082.82 8.79 2.58 Nhận xét: Bảng 3 và hình 5 cho thấy: chỉ số HbA1C máu sau khi sử dụng Methi 1 tháng và 3 tháng đều giảm có ý nghĩa thống kê (với p< 0,05) so với trớc khi dùng trên cả 2 nhóm; trong đó N1 giảm nhiều hơn N2. và mức độ giảm nhiều sau 3 tháng nhiều hơn sau 1 tháng dùng Methi. Bảng 4: Mức giảm HbA1C máu sau khi dùng methi so với trớc khi dùng: Mức giảm so với trớc Sau 1 tháng Sau 3 tháng Nhóm 1 (41) HbA1C Tỷ lẽ giảm (%) Kiểm định 0,38 0,98 4,52% 12,64% (p<0.05) 0,95 1,13 11,72 13,76% (p<0.05) Nhóm 2 (60) HbA1C Tỷ lẽ giảm (%) Kiểm định 2,2 1,47 2,49% 13,32% (p<0.05) 5,31 2,10 22,05% 17,96% (p<0.05) Nhận xét: Bảng 4 cho thấy so với trớc khi dùng Methi, mức giảm HbA1C máu sau khi dùng Methi 1 tháng, 3 tháng trên nhóm 1 và nhóm 2 lần lợt là 4,52; 11,72 và 2,49; 22,05 %, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,5%). 2.3. Diễn biến một số triệu chứng lâm sàng trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi: Bảng 5: Diễn biến một số triệu chứng lâm sàng trên bệnh nhân tiểu đờng trớc và sau sử dụng hạt methi 1 tháng, 3 tháng: Triệu chứng Trớc Sau 1 tháng Sau 3 tháng Giảm Không Giảm Không Ăn nhiều- uống nhiều- tiểu nhiều 42 11 (26.2%) 31 (73.8%) 24 (57.1%) 18 (42.9%) Xây xẩm- mệt mỏi 35 9 (25.7%) 26 (74.3%) 14 (40%) 21 (60%) Mờ mắt 28 11 (39.3%) 17 (60.7%) 24 (85.7%) 4 (14.3%) Nhận xét: Bảng 5 và hình 6 cho thấy: triệu chứng ăn nhiều- uống nhiều- tiểu nhiều; xây xẩm - mệt mỏi; mờ mắt sau khi sử dụng Methi 1 tháng và 3 tháng đều giảm so với trớc khi dùng ở tỷ lệ lần lợt là: 26,2 và 57,1; 25,7 và 40,0; 39,3 và 85,7 % BàN LUậN Kết quả chúng tôi có thể tham chiếu với 1 số nghiên cứu nh sau: Gupta so sánh tác dụng hạ đờng máu của chiết xuất Methi và hydroalcoholic sau 2 tháng mức giảm lần lợt là 148,3 xuống 119,9 và 137,5 xuống 113,0 mg/dL (6). Raghuram trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 điều trị với glibenclamide có và không dùng kèm Methi cho thấy Methi có tác dụng hạ đờng máu ở mức 153 11,92 xuống 136,4 6,36 mg/mL (10); Sharma công bố kết quả hạ đờng huyết trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 từ 179 24 xuống 137 20,2 mg/dLvà từ 157 22,2 xuống 116 17,1 mg/dL; và làm giảm triệu chứng tiểu nhiều (12). KếT LUậN 1. Kiểm tra chất lợng xét nghiệm (IQC) đợc thiết lập hoàn chỉnh và duy trì thờng xuyên theo khuyến cáo của Hội Hoá sinh lâm sàng quốc tế (IFCC) đạt trong phạm vi -/+ 1SD và tham gia Chơng trình Ngoại kiểm hợp tác Quốc tế. Đảm bảo cho các kết quả xét XN thực hiện tại Trung tâm xét nghiệm HCS (Health Care System), quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đạt độ chính xác và tin cậy cao cho các kết quả XN hàng ngày phục vụ khách hàng cũng nh kết quả nghiên cứu của đề tài Methi. 2. Đặc điểm diễn biến một số triệu chứng và chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi: 2.1. Chỉ số Glucose máu sau dùng so với trớc khi sử dụng Methi giảm có ý nghĩa thống kê (với p<0,05). Cụ thể, mức giảm Glucose máu sau khi dùng Methi 1 tháng; 3 tháng trên nhóm 1 và nhóm 2 lần lợt là 6,07; 15,35 và 15,81; 26,50 %, khác biệt có ý nghĩa (p<0,5%) 2.2. Chỉ số HbA1C máu sau dùng so với trớc khi sử dụng Methi giảm có ý nghĩa thống kê (với p<0,05). Cụ thể, mức giảm HbA1C máu sau khi dùng Methi 1 tháng, 3 tháng trên nhóm 1 và nhóm 2 lần lợt là 4,52; 11,72 và 2,49; 22,05 %, khác biệt có ý nghĩa (p<0,5%). 2.3. Một số triệu chứng: ăn nhiều- uống nhiều- tiểu nhiều; xây xẩm - mệt mỏi; mờ mắt sau khi sử dụng Methi 1 tháng và 3 tháng đều giảm so với trớc khi dùng ở tỷ lệ lần lợt là: 26,2 và 57,1; 25,7 và 40,0; 39,3 và 85,7 %. Qua đó bớc đầu gợi ý Methi có thể góp phần làm giảm đờng máu, HbA1C và 1 số triệu chứng ở bệnh nhân tiểu đờng typ 2. Tuy nhiên còn cần những nghiên cứu lớn hơn kiểm nghiệm. Tài liệu tham khảo 1. Ajabnoor MA, Tilmisany AK. Effect of Trigonella foenum graceum on blood glucose levels in normal and alloxan-diabetic mice. J Ethnopharmacol 1988;22:45-49. 2. American Diabetes Association (ADA), Standards of Medical Care in Diabetes, DIABETES CARE, 34, 1, JANUARY - 2011 S12-S13 3. Amin R, Abdul-Ghani AS, Suleiman MS. Effect of Trigonella feonum graecum on intestinal absorption. Proc. Y học thực hành (816) - số 4/2012 21 of the 47th Annual Meeting of the American Diabetes Association (Indianapolis U.S.A.). Diabetes 1987;36:211a. 4. Basch, E., Ulbricht, C., Kuo, G., et al (2003). Fenugreek Review: Therapeutic application of fenugreek. Alternative Medicine Review, 8, 20 27. 5. Bordia A, Verma SK, Srivastava KC. Effect of ginger (Zingiber officinale Rosc.) and fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) on blood lipids, blood sugar and platelet aggregation in patients with coronary artery disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1997;56:379-384. 6. Gupta A, Gupta R, Lal B. Effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seeds on glycaemic control and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus: a double blind placebo controlled study. J Assoc Physicians India 2001;49:1057-1061. 7. IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) series: Essentials of Clinical Laboratory Management in Developing Regions. 1998. 8. Madar Z, Abel R, Samish S, Arad J. Glucose- lowering effect of fenugreek in non-insulin dependent diabetics. Eur J Clin Nutr 1988;42:51-54. 9. Neeraja A, Rajyalakshmi P. Hypoglycemic effect of processed fenugreek seeds in humans. J Food Sci Technol 1996;33:427-430. Nhận xét hình ảnh Động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân có nhồi máu não Đặng Vĩnh Hiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Quốc Dũng, Trịnh Tú Tâm Bệnh viện Hữu Nghị Đặt vấn đề Tai biến mạch não (TBMN) là một bệnh lý phổ biến, gây tỷ lệ tử vong cao đứng hàng thứ ba sau ung th và các bệnh tim mạch. Tại Bệnh viện Hữu Nghị TBMN là nguyên nhân gây tử vong xếp hàng thứ 2 sau ung th. So với bệnh nhồi máu cơ tim số BN điều trị vì TBMN gấp 5-6 lần. Một trong những nguyên nhân gây nhồi máu não (NMN) là do bệnh lý ĐM cảnh, hiện nay siêu âm Doppler đã trở thành phơng tiện chẩn đoán phổ biến phát hiện tổn thơng hẹp hệ thống mạch cảnh ngoài sọ. Từ thực tế đó chúng tôi nghiên cứu đề tài này với hai mục tiêu: - Nhận xét đặc điểm tổn thơng mạch cảnh ngoài sọ trên siêu âm Doppler - Đánh giá mối tơng quan giữa hình ảnh và mức độ hẹp mạch cảnh ngoài sọ với các tổn thơng NMN trên ảnh CLVT. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu Hồi cứu 128 bệnh nhân c chn oán là nhồi máu não h ộng mch cảnh ợc iều trị tại Bệnh viện Hữu Ngh t tháng (08/2009 n 09/2010) đợc chụp CLVT sọ và siêu âm Doppler ĐM cảnh. Xử lý số liệu bằng thuật toán thống kê y học Kết quả và bàn luận Qua nghiên cứu đặc điểm hình ảnh CLVT NMN cùng với hình ảnh siêu âm Doppler hệ ĐM cảnh ngoài sọ của 128 BN chúng tôi thu đợc các kết quả sau: Tuổi càng cao thì tỷ lệ nhồi máu càng nhiều, tập trung ở độ tuổi từ 61 đến 80 tuổi. Chiếm tỷ lệ 86, 72 %. 118/128 BN nam giới chiếm tỷ lệ 92, 18% Điều này cũng là sự khác biệt với các cơ sở khác do đặc thù của Bệnh viện Hữu Nghị là cơ sở điều trị cho đa phần các bệnh nhân cao tuổi, các cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nớc. Bảng 1. Một số yếu tố nguy cơ liên quan tới nhồi máu não: Các yếu tố nguy cơ Số lợng Tỷ lệ% Tăng huyết áp 83 64,47 Rối loạn lipid máu 36 28,15 Đái tháo đờng 45 35,10 TBMM cũ 25 19,50 Theo nghiên cứu của chúng tôi những yếu tố hay gặp nhất là: THA, ĐTĐ, rối loạn lipit máu, tiền sử có TBMMN cũ. Theo Nguyễn Văn Đăng [1] thì THA có tỷ lệ là 59,30% và là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất. Theo Lê văn Thính [4] thì tỷ lệ THA là 50%. Theo nhiều tác giả cho tỷ lệ đái tháo đờng trong hệ cảnh là 12- 23%, tiếp đến là các YTNC nh rối loạn chuyển hóa lipid, TBMN cũ các yếu tố này đều liên quan đến bệnh lý ngời cao tuổi, tuổi càng cao tần suất mắc bệnh càng lớn. Nh vậy kết quả của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả đã nêu trên Bảng 2. Phân bố kết quả siêu âm 256 ĐMC ngoài sọ của 128 bệnh nhân NMN: Siêu âm Không thấy tổn thơng Có MXV không hẹp Hẹp <30% Hẹp 30- 70% Hẹp >70% Tắc hoàn toàn Tổng Số lợng 92 20 74 42 17 11 256 % 35,93 7,80 28,86 16,38 6,64 4,29 100 Đáng lu ý nhóm có hẹp >70% và tắc hoàn toàn ĐM có 28/256 chiếm tỷ lệ 10,93%. Các tổn thơng hẹp nhẹ và hẹp với các mức độ khác nhau, không có ý nghĩa. Kết quả này của chúng tôi hơi thấp hơn của Bely N (62%) Điều này có thể do vì số lợng bệnh nhân có yếu tố vữa xơ động mạch của chúng tôi (21/60 bệnh nhân) ít hơn nhiều so với bệnh nhân có yếu tố vữa xơ động mạch (79/79 bệnh nhân) của Bely N. Bảng 3. Các vị trí tổn thơng gây hẹp ĐMC đoạn ngoài sọ: Siêu âm ĐM cảnh gốc Chỗ chia đôi ĐM cảnh trong ĐM cảnh ngoài Cộng Số lợng 21 86 30 4 Tỷ lệ% 16,38 67,08 20,40 3,12 131 Vị trí các thơng tổn gây hẹp, tắc động mạch cảnh theo kết quả của chúng tôi hay gặp nhất là ở động mạch cảnh trong (20,4%), đoạn ngang phình cảnh - ĐM cảnh trong (67,08%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Thắng, BelyN, Ghiko . TìM HIểU ĐặC ĐIểM DIễN BIếN MộT Số TRIệU CHứNG Và CHỉ Số XéT NGHIệM TRÊN BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG TYP 2 Sử DụNG THảO DƯợC METHI QUA Đó ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị TIểU ĐƯờNG CủA METHI (FENUGREEK). 01 1 12 /4 /20 11 12/ 11 /2 01 1 12/ 18 /20 1 1 1 2/ 25 /20 1 1 1/1 /20 12 1 /8/ 20 1 2 1/15 /2 0 12 1 /22 /20 12 1 /29 /20 1 2 2 /5 / 20 1 2 2/ 12/ 20 12 2/19 /20 12 2 /26 /20 12 3 /4 / 20 1 2 3/11 /2 0 12 DATE B I O R A. lợng xét nghiệm Glucose, HbA1C cho việc thực hiện đề tài này. 2. Tìm hiểu đặc điểm diễn biến một số triệu chứng và chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi qua đó đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK), TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK), TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK)

Từ khóa liên quan