Chứng cứ lâm sàng của thuốc chẹn thụ thể angiotensin trong điều trị suy tim

30 305 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2015, 09:18

CHỨNG CỨ LÂM SÀNG CỦA THUỐC CHẸN THỤ THỂ ANGIOTENSIN TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn., FACC Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội TỪ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐẾN SUY TIM TÂM THU Nhồi máu cơ tim RL nhịp tim Đột tử Tái cấu trúc Phì đại thất trái Suy tim Tử vong Phì đại thất trái liên quan tới mảng xơ vữa Thiếu máu cơ tim Huyết khối ĐMV * Yếu tố nguy cơ THA RL Lipid máu ĐTĐ Hút thuốc lá Bệnh thận Gđ C & D Rối loạn chức năng Tâm thu Gđ B Gđ A Hoạt hóa hệ thần kinh – thể dịch RL chức năng thận Modified from Jessup and Brozena. New Engl J Med 2003;348:2007–18 Tái định dạng thất trái và suy tim sau NMCT: Hậu quả của hoạt hóa hệ renin-angiotensin-aldosterone Initial infarct Infarct expansion (hours to days) Global remodelling (days to months) [...]... Latini et al Circulation 2002;106:2454–8 VALSARTAN: ƯU ĐIỂM TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG  Nghiên cứu đoàn hệ trên 54.186 cư dân Ontario tuổi ≥ 66, có đái tháo đường và bắt đầu dùng một thuốc chẹn thụ thể angiotensin trong khoảng thời gian 1/4/200131/3/2010  So sánh ảnh hưởng của các thuốc chẹn thụ thể angiotensin khác nhau trên nguy cơ bị các biến cố tim mạch nặng, lấy irbesartan làm chuẩn (Antoniou T, et... valsartan trong điều trị suy tim tâm thu mạn Nghiên cứu Val-HeFT (Valsartan Heart Failure Trial) 5010 bệnh nhân  18 tuổi, EF  40%, NYHA II-IV Điều trị chuẩn ƯCMC (93%), lợi tiểu (86%) digoxin (67%), chẹn  (35%) Phân ngẫu nhiên Valsartan 40 mg bid, tăng đến 160 mg bid Placebo TCĐG chính:  Tử vong do mọi nguyên nhân  Chết, ngưng tim được hồi sinh, nhập viện vì suy tim, phải dùng thuốc tăng co bóp hoặc thuốc. .. CỐ NHẬP VIỆN VÌ SUY TIM, NMCT CẤP HOẶC ĐỘT QUỴ 14% (Antoniou T, et al CMAJ 2013 DOI:10.1503/cmaj.121771) NHẬP VIỆN VÌ SUY TIM VÀ TỬ VONG DO MỌI NGUYÊN NHÂN 13% 10% (Antoniou T, et al CMAJ 2013 DOI:10.1503/cmaj.121771) KẾT LUẬN 1 Các thuốc ức chế thụ thể AT1 của Angiotensin II:  Có tác dụng về mặt huyết động tương tự như thuốc UCMC, có hiệu quả trên tất cả các khâu của chuỗi bệnh lý tim mạch  Không... khâu của chuỗi bệnh lý tim mạch  Không có tác dụng phụ gây ho khan như thuốc ƯCMC 2 Valsartan là một trong 3 loại thuốc ƯCTT của Angiotensin đã được nghiên cứu và chứng minh có hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện trên bệnh nhân suy tim mạn hay suy tim ở bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái sau NMCT, tương đương như thuốc ƯCMC./ Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ... hiện lâm sàng/ X-quang của suy tim và/hoặc RLCN thất trái (giống tiêu chuẩn chọn bệnh trong SAVE, AIRE và TRACE) Loại trừ: — Creatinin/HT > 2.5 mg/dL — HA < 100 mm Hg — Không dung nạp ƯCMC hoặc chẹn AT Phân ngẫu nhiên, mù đôi Captopril 50 mg tid (n = 4909) Valsartan 160 mg bid (n = 4909) theo dõi trung bình: 24.7 tháng tùy số biến cố TCĐG chính: Tử vong do mọi NN TCĐG phụ: Tử vong do tim mạch, NMCT, suy. .. 6 9 12 15 18 Time post-randomisation (months) Cohn et al N Engl J Med 2001;345:1667–75 21 24 27 Val-HeFT: thêm Valsartan vào điều trị chuẩn làm giảm BNP (dấu đánh giá độ nặng của suy tim) Change in plasma BNP* (pg/mL) 30 n=844 20 Placebo baseline = 177.6 pg/mL n=1,710 10 n=1,890 0 –10 p . CHỨNG CỨ LÂM SÀNG CỦA THUỐC CHẸN THỤ THỂ ANGIOTENSIN TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn., FACC Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội TỪ. Chết, ngưng tim được hồi sinh, nhập viện vì suy tim, phải dùng thuốc tăng co bóp hoặc thuốc giãn mạch truyền TM Lợi ích của valsartan trong điều trị suy tim tâm thu mạn Nghiên cứu Val-HeFT. TỐ NGUY CƠ ĐẾN SUY TIM TÂM THU Nhồi máu cơ tim RL nhịp tim Đột tử Tái cấu trúc Phì đại thất trái Suy tim Tử vong Phì đại thất trái liên quan tới mảng xơ vữa Thiếu máu cơ tim Huyết khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng cứ lâm sàng của thuốc chẹn thụ thể angiotensin trong điều trị suy tim, Chứng cứ lâm sàng của thuốc chẹn thụ thể angiotensin trong điều trị suy tim, Chứng cứ lâm sàng của thuốc chẹn thụ thể angiotensin trong điều trị suy tim

Từ khóa liên quan