PHẪU THUẬT sửa TOÀN bộ điều TRỊ bất THƯỜNG TAUSSIG BING KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

11 258 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 11:28

PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG TAUSSIG-BING: KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Lý Thịnh Trường, Đặnh Hanh Tiệp, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Hữu Hòa, Nguyễn Thanh Liêm ĐẶT VẤN ĐỀ  Định nghĩa: Bất thường TBS kết nối tâm thất - đại động mạch, ĐMC và ĐMP xuất phát hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn từ thất phải  Bất thường Taussig-Bing: TPHĐR – TLT nằm dưới van ĐMP kèm theo ĐMP cưỡi ngựa lên VLT (DORV-TGA type)  Bệnh viện Nhi Trung Ương: 3 trường hợp (06/2010-08/2010) Henry LW III et al ., Ann Thorac Surg 2000 TỔNG QUAN Bào thai – giải phẫu học Thông liên thất dưới van động mạch phổi: Mahle W T et al. Cardiol Young 2008 TAUSSIG-BING: KỸ THUẬT SỬA TOÀN BỘ The arterial switch operation in Taussig-Bing anormalies TAUSSIG-BING: KỸ THUẬT SỬA TOÀN BỘ The arterial switch operation in Taussig-Bing anormalies TAUSSIG-BING: KỸ THUẬT SỬA TOÀN BỘ The arterial switch operation in Taussig-Bing anormalies BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU  Bệnh nhân 1: • Trẻ nam, 6 tháng tuổi, 5.5kg • Echo: TPHĐR, TLT dưới van ĐMP, Hẹp eo động mạch chủ, TLT phần cơ nhỏ • Phẫu thuật tạo hình eo ĐMC, không Banding: Thì 1 • Phẫu thuật sửa toàn bộ sau 2 tuần: Thì 2 • Để hở xương ức 2 ngày, siêu âm còn chênh áp qua ĐRTP (22mmHg). Ra viện ngày thứ 22. BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU  Bệnh nhân 2: • Trẻ nam, 4 tháng tuổi, 5.2kg • Echo: TPHĐR, TLT dưới van ĐMP, hai động mạch side-by-side. TLT hạn chế. • Phẫu thuật sửa toàn bộ: Động mạch vành duy nhất từ sinus 2. Mở rộng lỗ TLT và ĐRTP. BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU  Bệnh nhân 3: • Trẻ nam, 5 tháng tuổi, 5.8kg • Echo: Đảo ngược phủ tạng, tim bên phải, TPHĐR, TLT dưới van ĐMP, hai động mạch side-by-side. TLT hạn chế. • Phẫu thuật sửa toàn bộ: Hai mép van ĐMC và ĐMP lệch hàng. Mở rộng miệng nối động mạch vành trái bằng miếng ĐMP tự thân theo kỹ thuật “trap door”, Mở rộng TLT, mở rộng ĐRTP • Đóng ngực ngay sau phẫu thuật. Thở máy 6 ngày, ra viện ngày thứ 29. • Kiểm tra sau mổ: Không hẹp ĐRTT, không hẹp ĐRTP, chức năng tim tốt, không có shunt tồn lưu BÀN LUẬN  Tuổi tiến hành phẫu thuật  Phẫu thuật 1 thì hay 2 hai thì  Hiệu quả của kỹ thuật “trap door” khi trồng lại động mạch vành  Vấn đề hẹp ĐRTP sau phẫu thuật  Mở rộng lỗ thông liên thất trong phẫu thuật TPHĐR . PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG TAUSSIG-BING: KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Lý Thịnh Trường, Đặnh Hanh Tiệp, Nguyễn. 2008 TAUSSIG-BING: KỸ THUẬT SỬA TOÀN BỘ The arterial switch operation in Taussig-Bing anormalies TAUSSIG-BING: KỸ THUẬT SỬA TOÀN BỘ The arterial switch operation in Taussig-Bing anormalies TAUSSIG-BING: . nhỏ • Phẫu thuật tạo hình eo ĐMC, không Banding: Thì 1 • Phẫu thuật sửa toàn bộ sau 2 tuần: Thì 2 • Để hở xương ức 2 ngày, siêu âm còn chênh áp qua ĐRTP (22mmHg). Ra viện ngày thứ 22. BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẪU THUẬT sửa TOÀN bộ điều TRỊ bất THƯỜNG TAUSSIG BING KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, PHẪU THUẬT sửa TOÀN bộ điều TRỊ bất THƯỜNG TAUSSIG BING KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, PHẪU THUẬT sửa TOÀN bộ điều TRỊ bất THƯỜNG TAUSSIG BING KINH NGHIỆM 3 TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn