dự trữ bắt buộc và điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam hiện nay

24 2,602 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2015, 03:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT _  _ ĐỀ TÀI: DỰ TRỮ BẮT BUỘC VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY. Nhóm SV thực hiện: K12401_nhóm 10 Trần Thị Huệ K124010036 Nguyễn Trọng Hữu K124010043 Lâm Thị Kim Liên K124010047 Trần Thị Hằng Mơ K124010054 Trương Thị Thu Phượng K124010071 TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2014 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DTBB : Dự trữ bắt buộc NHTW: Ngân hàng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng WTO: Tổ chức kinh tế thế giới NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước BĐS: Bất động sản TTCK: Thị trường chứng khoán NHNN: Ngân hàng nhà nước CSTT: Chính sách tiền tệ NHNN&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần MỤC LỤC. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường, tiền trở thành phương tiện đảm bảo cho các hoạt động trong nền kinh tế diễn ra một cách bình thường. Hoạt động của tiền trong nền kinh tế luôn gắn liền với các hiện tượng kinh tế như lạm phát, thâm hụt ngân sách…Do đó CSTT luôn là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong quá trình điều hành các hoạt động kinh tế. Để các CSTT được thực hiện một các triệt để và hiệu quả, không thể bỏ qua vai trò đặc biệt của NHNN trong chiến lược phát triển kinh tế xã hộị. NHNN được xem là quả tim của nền kinh tế, nếu NHNN thực hiện tốt chức năng điều tiết tiền tệ thì nền kinh tế sẽ phát triển ổn định, ngược lại nếu NHNN có bất kỳ trục trặc nào cũng sẽ đưa nền kinh tế vào tình trạng khủng hoảng và suy sụp. Vậy NHNN cần phải sử dụng công cụ gì thực hiện tốt chức năng điều tiết tiền tệ? Trong từng thời kỳ, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của nền kinh tế mà NHNN có lựa chọn, kết hợp các công cụ của CSTT cho phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là ổn định giá trị tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Ở Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, để CSTT phát huy hiệu quả và vai trò của nó, NHTW đã kết hợp sử dụng linh hoạt và đồng bộ các công cụ của CSTT như DTBB, lãi suất, tỷ giá. Trong bài tiểu luận “DTBB và điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam hiện nay”, nhóm xin được tập trung vào tìm hiểu về công cụ DTBB và việc sử dụng công cụ DTBB thực hiện CSTT của NHNN Việt Nam. Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về DTBB, phân tích các hoạt động có liên quan đến DTBB của NHNN Việt Nam trong từng giai đoạn, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị hi vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ DTBB. 2. Mục đích nghiên cứu: Để có thể thực hiện mục tiêu ổn định và tăng trưởng thông qua việc cung ứng tiền và điều tiết khối lượng tiền, trong lưu thông. Ngân hàng trung ương (NHTW) các nước có thể sử dụng các công cụ khác nhau như: Lãi suất, chính sách triết khấu….Trong đó dự trữ bắt buộc 4 là công cụ nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu các nhà hoạch định chính sách. Như một yếu tố tất yếu, dự trữ bắt buộc ra đời. Dự trữ bắt buộc là một phần số dư tiền gửi các loại mà ngân hàng thường mại (NHTM) phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại NHTW. Trong hoạt động kinh doanh của mình, các NHTM sử dụng các khoản tiền gửi của khách hàng để cho vay hoặc đầu tư khá linh hoạt. Với mục đích là có được cái nhìn tổng quát về công cụ dự trữ bắt buộc không chỉ ở trong nước mà còn ở các quốc gia khác nhau. Nhóm sẽ đi sâu phân tích thực trạng về việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc qua các thời kỳ cũng như là việc điều hành chính sách tài chính để thấy rõ hơn về cách thức cũng như phương pháp mà NHTW áp dụng đối với từng thời kỳ cụ thể. 3. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng điều hành CSTT thông qua công cụ DTBB tại Việt Nam trong thời gian qua, giai đoạn 1990 đầu 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích định tính, phương pháp logic, tổng hợp số liệu thứ cấp từ các tài liệu sách báo và các trang mạng đáng tin cậy, sau đó phân tích đưa ra kết luận chung cho vấn đề. 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC 1.1 Khái niệm: Dự trữ bắt buộc, hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản. Ngoài ra, theo quyết định số 581/QĐ - NHNN ngày 9/9/2003 của Thống đốc NHNN: “DTBB là số tiền mà các TCTD hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước”. Trước đây, DTBB nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho TCTD trước nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng và do đó hạn chế rủi ro thanh khoản cho cả hệ thống. Tuy nhiên, theo thời gian ý nghĩa này giảm dần vì cho dù TCTD có duy trì một mức DTBB lớn bao nhiêu thì khi rủi ro thanh khoản xảy ra, mức dự trữ này cũng không thể giúp TCTD chống đỡ được nguy cơ phá sản. Mặt khác, TCTD cũng không thể duy trì một mức DTBB quá lớn vì đặc điểm của DTBB là không sinh lời, DTBB càng cao thì lợi nhuận của TCTD càng giảm, điều này đi ngược lại mục tiêu hoạt động vì lợi nhuận của TCTD. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ ngân hàng luôn cho phép Các TCTD có thể sử dụng đa dạng các hình thức bảo hiểm rủi ro mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào dự trữ tiền mặt. Chính vì vậy hiện nay các nước thường duy trì một tỷ lệ DTBB thấp. 1.2 Một số vấn đề cơ bản về DTBB: 1.2.1 Phương pháp tính: 1.2.1.1 Căn cứ xác định DTBB: • Quy chế DTBB đối với Các TCTD ban hành theo quyết định số 581/QĐ - NHNN ngày 9/9/2003 của Thống đốc NHNN 1 • QĐ số 1130/2005/QĐ - NHNN của Thống đốc NHNN ngày 1/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế DTBB. 2 1 Luật dự trữ bắt buộc 2 Luật dự trữ bắt buộc 6 Ngày nay, khi sử dụng công cụ DTBB mang nghĩa NHTW đang muốn điều chỉnh hệ số nhân tiền, mặc dù vậy nhưng mục tiêu đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng của DTBB vẫn không bị mất đi ý nghĩa của nó, không những thế, nó còn là cơ sở để xác định tỷ lệ DTBB. Những căn cứ cụ thể sau thường được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tỷ lệ DTBB: - Tính chất kỳ hạn của mỗi loại tiền gửi - tùy vào tính chất kỳ hạn của tiền gửi mà nghĩa vụ DTBB khác nhau; thông thường kỳ hạn càng dài thì mức độ ổn định càng cao và độ rủi ro thanh khoản càng thấp và vì thế, tỷ lệ DTBB đối với loại tiền gửi này thường thấp hơn so với loại tiền gửi có kỳ hạn ngắn hơn  Mức độ của các khoản nợ - quy mô của các nguồn tiền gửi. Thông thường quy mô của các nguồn tiền gửi càng cao thì khả năng rủi ro càng cao và vì thế, tỷ lệ DTBB sẽ tỷ lệ thuận với quy mô nguồn tiền gửi. Về điều này, ta có thể tham khảo yêu cầu tỷ lệ DTBB của FED.  Loại tiền gửi khác nhau cũng chứa đựng khả năng an toàn thanh khoản khác nhau nên NHTW có thể quy định tỷ lệ khác nhau cho tiền gửi của các đồng tiền khác nhau . 1.2.1.2 Nguyên tắc tính DTBB: Các TCTD phải duy trì đầy đủ DTBB tại NHNNtrong kỳ duy trì DTBB theo nguyên tắc sau: · Số dư bình quân tài khoản tiền gửi thanh toán của TCTD tại NHNNkhông thấp hơn tiền DTBB trong kỳ. · Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của TCTD tại NHNNhàng ngày trong kỳ duy trì DTBB có thể thấp hơn hoặc cao hơn tiền DTBB của kỳ đó. 1.2.1.3 Cách xác định dự trữ bắt buộc: Mức DTBB = tỷ lệ DTBB x số dư bình quân tài khoản thuộc đối tượng DTBB kỳ xác định. Số dư bình quân tài khoản thuộc đối tượng DTBB kỳ xác định = . Số dự trữ bình quân ngày của kỳ duy trì = . 7 1.2.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc. Căn cứ vào mức độ chênh lệch về thời gian giữa kỳ xác định và kỳ duy trì co cac phuong phap sau: 1.2.2.1 Phương pháp nối tiếp: Là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì nối tiếp nhau. Đặc điểm: Đối tượng phải DTBB chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng dự trữ vì vào đầu kỳ họ đã biết được mức DTBB phải thực hiện trong kỳ, số dư tiền gửi để tính DTBB biến động không ngừng, lãi xuất ngắn hạn có thể biến động lớn, gây bất ổn định cho thị trường tiền tệ. Điều này cho thấy công cụ DTBB không thể kiểm soát được khả năng cho vay của các đối tượng phải dự trữ. 1.2.2.2 Phương pháp trùng một phần: Là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì trùng nhau một phần. Phương pháp này phần lớn được các nước sử dụng Các đặc điểm: Đối tượng phải thực hiện DTBB, luôn phải quan tâm đến DTBB và không sử dụng quá mức dự trữ có được, số dư tiền gửi để tính DTBB ít biến động, lãi suất thị trường ít biến động. Điều này cho thấy công cụ DTBB phát huy hiệu quả cao hơn so với phương pháp nối tiếp trong việc thực thi CSTT. 1.2.2.3 Phương pháp trùng hoàn toàn: Về mặt lý thuyết phương pháp trùng hoàn toàn quy định kỳ duy trì đồng thời cũng là kỳ xác định, còn trên thực tế không có sự trùng khớp hoàn toàn mà luôn có một độ trễ nhất định (có thể từ 2 đến 3 ngày).Đối tượng chịu sự quản lý về DTBB phải chủ động duy trì dự trữ ở mức cụ thể mà không thể sử dụng dự trữ vì mục tiêu lợi nhuận một cách tùy ý. Điều này cho thấy công cụ DTBB phát huy được hiệu quả nhất. 1.3 Vai trò và tác động của dự trữ bắt buộc: 1.3.1 DTBB với tiềm năng tín dụng của các ngân hàng: Khi tỷ lệ DTBB thay đổi, nó trực tiếp tác động đến nguồn vốn khả dụng của mỗi ngân hàng. Với tổng số nguồn tiền gửi huy động được, tỷ lệ DTBB càng thấp thì phần chênh lệch còn lại - vốn khả dụng của bản thân ngân hàng này càng cao, khả năng cho vay ra của ngân hàng 8 càng lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, mỗi động tác cấp tín dụng cho một đối tượng nào đó thông qua chuyển khoản của ngân hàng , hoạt động này mở ra một nguồn vốn mới cho một ngân hàng kế tiếp, sự tiếp tục của quá trình này chính là quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng làm cho tổng nguồn có thể cho vay của toàn hệ thống được nhân lên nhiều lần so với số tiền gửi ban đầu, mức độ được nhân lên chính là hệ số nhân tiền. Qua đó cho thấy, tỷ lệ DTBB có quan hệ chặt chẽ với nguồn vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vốn khả dụng chỉ thể hiện được tiềm năng tín dụng, còn thực sự nó có làm cho khối lượng tín dụng tăng lên hay không lại phụ thuộc vào thái độ sẵn sàng cấp tín dụng của các ngân hàng và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. 1.3.2 DTBB và lãi suất: • Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi nếu: NHTW tăng tỷ lệ DTBB thì vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng giảm. Khả năng cho vay đối với nền kinh tế của các tổ chức tín dụng giảm dẫn đến cung vốn giảm. Khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng giảm dẫn đến MS giảm. NHTW giảm tỷ lệ DTBB thì vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng tăng làm cho cung vốn tăng, MS tăng tác động này làm cho lãi suất thị trường giảm. • Ngoài ra, DTBB có thể tác động đến lãi suất bằng hai cách:  Thứ nhất, do DTBB có thể thu mở rộng hay thu hẹp tiềm năng tín dụng cho nên lãi suất thị trường cũng vì thế mà có thể giảm xuống hoặc tăng lên.  Thứ hai, hiệu ứng của tác động trên càng tăng lên khi phần DTBB của các ngân hàng ở NHTW không được tính lãi hoặc mức lãi không đáng kể. Khi DTBB tăng lên thì lãi thu được từ hoạt động cho vay giảm xuống làm giảm lợi nhuận của các NHTM. Điều này được các ngân hàng khắc phục bằng cách điều chỉnh tăng lãi suất cho vay trên thị trường tín dụng. 1.3.3 DTBB và khối lượng tiền cung ứng Trong điều kiện các yếu tố không đổi nếu: NHTW giảm các yêu cầu về DTBB (giảm tỷ lệ DTBB) dẫn đến vốn khả dụng của các TCTD tăng làm cho hệ số nhân tiền tệ tăng, cơ sở tiền tệ không thay đổi làm cho lượng tiền cung ứng tăng. 9 NHTW tăng yêu cầu về DTBB (tăng tỷ lệ DTBB) dẫn đến vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng giảm kéo theo hệ số nhân tiền tệ giảm, cơ số tiền tệ không thay đổi, lượng tiền cung ứng m giảm. Khối lượng tiền cung ứng thay đổi là kết quả tất yếu của việc thay đổi tiềm năng tín dụng, thay đổi lãi suất trên thị trường, nó cũng là mục tiêu cuối cùng mà NHTW muốn đạt được khi điều chỉnh DTBB. Tỷ lệ DTBB sẽ được nâng lên nếu NHTW thực hiện việc thắt chặt tiền tệ, hướng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ngược lại, để mở rộng tiền tệ nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động thì NHTW sẽ hạ tỷ lệ DTBB. 1.3.4. Tạo thu nhập cho NHTW Vì tiền gửi DTBB là không được trả lãi hay trả lãi rất thấp cho các ngân hàng nên nó đã tạo ra thu nhập cho NHTW. Nguồn thu từ DTBB của NHTW có thể được dùng để bù đắp vào chi phí phát hành tiền hay hoạt động của NHTW. Nhìn chung khoản thu từ DTBB khá nhỏ , chỉ có những quốc gia có tỷ lệ DTBB cao mới đem lại thu nhập lớn cho NHTW và mới bù đắp được chi phí của ngân hàng. Có thể nói sự tác động của DTBB đối với khối lượng tiền trong nền kinh tế là khá toàn diện, nó tác động không chỉ đén quy mô, khối lượng tín dụng mà cả đói với lãi suất tín dụng. Mức độ tác dụng không chỉ tăng hay giảm mà là thay đổi theo số lần về tiền trong lưu thông qua công thức số nhân tiền. 1.3.5. Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng. Để đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, các ngân hàng sẽ lập một mức dự trữ phù hợp dưới hình thức dự phòng trung bình. Mức dự trữ này sẽ được quyết định trên cơ sở mức dự trữ trung bình hàng ngày của một ngân hàng. Mức dự phòng cho phép các ngân hàng có thể điều hoà được những biến động về vốn khả dụng. Sự thiếu cân bằng tức thời về nhu cầu tiền mặt trong chi trả có thể được bù đắp bằng một phần trong lượng dự phòng ngay trong kỳ duy trì, giảm áp lực đối với lãi suất trên thị trường. Dự trữ cho thanh toán nhiều khi có thể bị 10 [...]... tỉnh thành phố của các TCTD làm tiền duy trì DTBB) 3.3 So sánh việc sử dụng dự trữ bắt buộc tại Việt Nam và một số nước khác • Hiện nay chính phủ Việt Nam vẫn duy trì một tỷ lệ DTBB nhất định đối với các ngân hang thương mại, các tổ chức tín dụng trong khi các nước khác không có nữa • Sự phát triển của thị trường tài chính ở Việt Nam về quy mô,trình độ quản lí ,dự đoán và kiểm soát biến động lượng vốn... 20 tệ Do đó, trong những tháng tiếp theo, nếu không có gì bất ổn trong diễn biến giá cả thì NHNN nên xem xét giảm tỉ lệ DTBB đối với tiền gửi ngoại tệ Vì hiện nay khoảng cách giữa tỉ lệ DTBB ngoại tệ và tiền gửi nội tệ tương đối cao, nên có tác động như một khoản thuế đánh vào giá đầu vào của tiền gửi USD và ảnh hưởng đến giá đầu ra của khoản tín dụng bằng USD.Ngoài ra, để phục vụ cho công tác điều hành. .. công cụ tác động nhanh và hiệu quả đối với toàn bộ thị trường tiền tệ, sử dụng công cụ dữ trự bắt buộc để giảm áp lực về thanh khoản có thể thực hiện nhanh chóng,dễ dàng hơn  DTBB là công cụ thực hiện hiệu quả nhất việc phân chia tỷ lệ DTBB khác nhau đối với tiền gửi Việt Nam đồng và ngoại tệ tạo ra lợi thế cho VNĐ,làm hạn chế tình trạng đô la hóa cũng như tâm lí e ngại nội tệ của người dân • Còn đối... kỳ hạn và có kỳ hạn được điều chỉnh hạ từ 3,6% xuống các mức1% và 3% Việc thay đổi này được đưa ra là nhằm ổn định thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá và có thêm cơ hội hỗ trợ vốn khả dụng cho các TCTD có điều kiện huy động và mở rộng vốn một cách có hiệu quả hơn Bảng 3: Theo quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/2/2009 Tiền gửi VND Loại TCTD Tiền gửi ngoại tệ Không kỳ Từ 12 Không kỳ Từ 12 hạn và dưới... một công cụ linh hoạt để điều tiết Mà bằng các công cụ và chính sách khác nhau tại nhiều thời điểm Trong 2013 đến nay, dù giữ nguyên tỷ lệ DTBB hệ thống vẫn có hiện tượng thừa vốn Trong năm 2013 và nửa đầu 2014, cùng với việc mua vào ngoại tệ quy mô lớn, NHNN đã liên tục phát hành tín 19 phiếu để hút bớt tiền trong lưu thông về Bởi nếu để lượng tiền đồng quá lớn có thể sẽ tạo áp lực lạm phát, VND mất... mức dự trữ quá thấp rơi vào tình trạng mất “ khả năng thanh toán ngay” Đồng thời việc thay đổi thường xuyên tỷ lệ DTBB khiến cho các ngân hàng rơi vào tình trạng bất ổn trong việc quản lí thanh khoản và làm phát sinh tăng chi phí • NHTW sẽ khó thực hiện những thay đổi nhỏ trong việc cung ứng tiền tệ vì như đã nói trên DTBB có tác động nhanh và mạnh đến khói lượng cung tiền 11 Đối với NHTM tỷ lệ dự trữ. .. cần phải thực hiện cải tiến hệ thống thông tin báo cáo để có thể xác định chính xác tổng dự trữ của các TCTD phân tán tại các chi nhánh NHNN tỉnh thành phố vào từng thời điểm làm căn cứ để kiểm soát lượng DTBB định kì (vì như đã nói ở trên, theo Quy chế về DTBB mới, ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003, NHNN đã cho phép tiền gửi nội tệ tại chi nhánh NHNN tỉnh thành phố của... có quyền bắt buộc các TCTD duy trì tỷ lệ dữ trữ tối thiểu bắt buộc; điều 45 pháp lệnh NHNN giao NHNN quy định tỷ lệ DTBB ít nhất ở mức 10% và nhiều nhất ở mức 35% trên toàn bộ tiền gửi ở TCTD Ngoài ra pháp lệnh còn quy định thêm Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị NHNN có thể quyết định tăng tỷ lệ DTBB tới trên mức 35% và trả lãi cho mức tăng đó Tháng 6/1992 NHNN xây dựng và ban hành quy... bổ sung và sửa đổi năm 2003 quy định tại điều 20 như sau : Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ DTBB đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi với mức từ 0% đến 20% tổng số dư tiền gửi tại mỗi tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ 2.2) Giai đoạn từ năm 2007  đầu năm 2014 2.2.1) Giai đoạn từ đầu năm 2007 (Việt Nam gia nhập WTO) Năm 2007:Một năm đầy khó khăn trong điều hành CSTT và trong... tư mạnh năm 2009 từ chính sách kích cầu Từ giai đoạn 2009 đến tháng 10/2010, hế số nhân tiền tệ tăng mạnh là do tỷ lệ tiền ngoài hệ thống vẫn trong xu hướng giảm thì tỷ lệ DTBB cũng giảm mạnh từ mức 8% xuống 3% và duy trì cho đến tháng 10/2010 NHNN • Ngày 18/1/2010, NHNN giảm tỷ lệ dự trữ đối với tiền gửi bằng ngoại tệ có thời hạn dưới 12 tháng là 4%, từ 12 tháng trở trên 2% tạo điều kiện cho các NHTM . ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT _  _ ĐỀ TÀI: DỰ TRỮ BẮT BUỘC VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY. Nhóm SV thực hiện: K12401_nhóm. định chính sách. Như một yếu tố tất yếu, dự trữ bắt buộc ra đời. Dự trữ bắt buộc là một phần số dư tiền gửi các loại mà ngân hàng thường mại (NHTM) phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại. dụng linh hoạt và đồng bộ các công cụ của CSTT như DTBB, lãi suất, tỷ giá. Trong bài tiểu luận “DTBB và điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam hiện nay , nhóm xin được tập trung vào tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: dự trữ bắt buộc và điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam hiện nay, dự trữ bắt buộc và điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam hiện nay, dự trữ bắt buộc và điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam hiện nay, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC, 3 Vai trò và tác động của dự trữ bắt buộc:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THÔNG QUA CÔNG CỤ DTBB CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA., 2) Giai đoạn từ năm 2007  đầu năm 2014., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG CỤ DTBB, 3 So sánh việc sử dụng dự trữ bắt buộc tại Việt Nam và một số nước khác.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm