Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện

61 618 2
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 14:58

Trong xu thế hội nhập quốc tế, BCTC ngày càng được nhiều người sử dụng, với mong muốn thông tin trên báo cáo đáng tin cậy nhằm đánh giá thực trạng tài chính, là cơ sở cho các bên tiến hành giao dịch kinh tế. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính KTV : Kiểm toán viên KSNB : Kiểm soát nội bộ E&Y : Ernst & Young SV. Nguyễn Ngọc Khoa 1 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập quốc tế, BCTC ngày càng được nhiều người sử dụng, với mong muốn thông tin trên báo cáo đáng tin cậy nhằm đánh giá thực trạng tài chính, là cơ sở cho các bên tiến hành giao dịch kinh tế. Do đó tại Việt Nam, nhu cầu của ngành nghề kiểm toán cũng như vai trò của nó trong nền tài chính hiện đại đang ngày càng phát triển và trở nên quan trọng. Đây chính là một động lực quan trọng nhưng cũng mang đầy thách thức đối với lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là đối với kiểm toán BCTC. Phải trả người bán là một khoản mục quan trọng trên BCTC của một đơn vị. Nó phản ánh những món nợ chưa thanh toán đối với các hàng hóa dịch vụ mua vào trong quá trình kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Khoản mục này thường bao gồm các món nợ của việc mua nguyên vật liệu, thiết bị, điện, nước, dịch vụ sửa chữa… mà doanh nghiệp tiến hành trước nga, dịch vụ sửa chữa… mà doanh nghiệp tiến hành trước ngày kết thúc năm tài chính. Nhận thấy vai trò quan trọng của kiểm toán khoản mục nợ phải trả trong kiểm toán BCTC, trên cơ sở các kiến thức đã được học, em đã chọn viết về đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện”. Báo cáo chuyên đề thực tập chuyên ngành của em gồm 2 chương: Chương 1: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện. Chương 2: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện. Với khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế, việc tiếp xúc thực tiễn còn ít; bên cạnh đó, thời gian nghiên cứu, thực hiện Chuyên đề thực tập chưa nhiều nên những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, em hi vọng Chuyên đề cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn, ThS. Đoa ̀ n Thanh Nga, các thầy cô trong khoa cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Hà Nội, Ngày 23 tháng 03 năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Ngọc Khoa SV. Nguyễn Ngọc Khoa 2 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TỐN ERNST & YOUNG THỰC HIỆN 1. 1 Mục tiêu kiểm tốn khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm tốn báo cáo tài chính do Cơng ty TNHH kiểm tốn Ernst & Young thực hiện Khoản mục phải trả nhà cung cấp dùng để phản ánh tình hình thanh tốn về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hố, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh tốn về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Khi kiểm tốn khoản mục phải trả nhà cung cấp, Cơng ty TNHH kiểm tốn E&Y Việt Nam chú ý tới việc tơn trọng các quy định trong hạch tốn của kế tốn. Các quy định đó là: + Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hố, dịch vụ, hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch tốn chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hố, dịch vụ, khối lượng xây lắp hồn thành bàn giao. + Khơng phản ánh vào khoản mục này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hố, dịch vụ trả tiền ngay (bằng tiền mặt, séc hoặc đã trả qua Ngân hàng). + Những vật tư, hàng hố, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hố đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế khi nhận được hố đơn hoặc thơng báo giá chính thức của người bán. + Khi hạch tốn chi tiết các khoản này, kế tốn phải hạch tốn rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu thanh tốn, giảm giá hàng bán của người bán, người cung cấp ngồi hố đơn mua hàng. Các mục tiêu kiểm tốn khoản mục phải trả nhà cung cấp bao gồm • Hiện hữu: Tất cả các khoản phải trả nhà cung cấp là có thực. • Đầy đủ: Tất cả các khoản phải trả nhà cung cấp đã được ghi nhận đầy đủ. • Tính giá: Tất cả các khoản phải trả nhà cung cấp được ghi nhận đúng giá trị. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 3 Kiểm tốn 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • Quyền và nghĩa vụ: Các khoản phải trả nhà cung cấp thể hiện nghĩa vụ thanh toán của công ty. • Phân loại và trình bày: Các khoản phải trả nhà cung cấp được phân loại và trình bày trên báo cáo tài chính một cách đúng đắn và phù hợp với các chuẩn mực kế toán. Trong các mục tiêu kiểm toán trên, Công ty TNHH kiểm toán E&Y Việt Nam đặc biệt chú ý tới mục tiêu đầy đủ và tính giá. 1.2 Đặc điểm kế toán khoản mục phải trả nhà cung cấp ở khách thể kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện Chuyên đề tập trung xem xét cuộc kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán E&Y Việt Nam thực hiện đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp của khách hàng là Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam (TEVIL). TEVIL là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc hàng đầu tại Việt Nam, chuyên may quần áo bảo hộ lao động, đồng phục công ty, quần áo trẻ em, áo sơ mi,áo choàng và các sản phẩm may mặc khác cho thị trường Châu Âu. Hiện thời công ty có 4 xưởng sản xuất với hơn 1.800 công nhân. Với đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, giàu kinh nghiệm và thông hiểu môi trường kinh doanh quốc tế, TEVIL đã phát triển được một hệ thống hoạt động sản xuất hiệu quả và cơ sở khách hàng vững mạnh. Điều này giúp công ty đạt được lợi thế về chi phí, khẳng định được vị trí vượt trội so với các đối thủ trong ngành. 1.2.1 Kế toán khoản mục phải trả nhà cung cấp Nhìn chung, cả Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam (TEVIL) có hệ thống kế toán được tổ chức khoa học, hợp lý và có các đặc điểm tổ chức công tác hạch toán các khoản phải trả nhà cung cấp tương đối điển hình. • Chứng từ sử dụng Phiếu yêu cầu mua hàng Phiếu yêu cầu mua hàng thường được in trước và được lập bởi bộ phận phát sinh nhu cầu mua hàng. Một phiếu yêu cầu mua hàng được coi là hợp lệ khi có chữ ký của tổ trưởng bộ phận có nhu cầu mua hàng và có chữ ký phê duyệt của người có thẩm quyền, Đơn đặt hàng SV. Nguyễn Ngọc Khoa 4 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Một yêu cầu bằng văn bản giữa người mua và người bán chứa đựng chi tiết chính xác hàng hóa hoặc dịch vụ được đặt hàng mà người mua gửi tới người bán. Đơn đặt hàng sẽ chỉ định điều khoản thanh toán, ngày giao hàng, số lượng, vận chuyển, điều khoản và tất cả các điều kiện và nghĩa vụ khác. Hợp đồng Là thỏa thuận mang tính chất pháp lý giữa hai bên mua và bán. Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần thiết được thể hiện là: tên và thông tin địa chỉ các bên, thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận, nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán, giá cả và số lượng hàng hóa, quy cách hàng hóa, thời điểm và phương thức giao hàng, phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng, bảo mật thông tin, các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng. Phiếu giao hàng Do nhà cung cấp lập khi tiến hành giao hàng. Phiếu nhận hàng Còn gọi là báo cáo nhận hàng. Cán bộ nhận hàng khi nhận hàng sẽ lập phiếu với đầy đủ thông tin liên quan đến loại hàng, số lượng, chất lượng, ngày nhận, phương thức thanh toán. Đây là cơ sở cho việc kiểm tra hàng hóa nhận được so với yêu cầu và hóa đơn. Hóa đơn Là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể. Các hóa đơn thông thường có các mục sau: số và ngày lập hóa đơn, tên và địa chỉ người bán hàng, tên và địa chỉ của người mua và người thanh toán (nếu không là một), các điều kiện giao hàng (theo địa điểm) và các điều kiện thanh toán, danh mục các mặt hàng với số lượng, đơn giá và trị giá của từng mặt hàng theo từng đơn đặt hàng (nếu có) cũng như tổng số tiền phải thanh toán. Phần tổng số tiền có thể phải kèm theo phần ghi trị giá bằng chữ. Nếu người mua hàng trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa đã mua thì người bán hàng thông thường sẽ lập một bản ghi nhớ tín dụng với số tiền bằng trị giá của của phần hàng hóa trả lại và sau đó hoàn lại tiền cho người mua hàng. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 5 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Các hóa đơn cho các dịch vụ theo thời gian (ví dụ các hóa đơn thanh toán cho các luật sư hay các nhà tư vấn theo giờ làm việc) thông thường đưa ra các số liệu từ các bảng kê chi tiết của thời gian và đơn giá dịch vụ . • Sổ sách sử dụng Nhật ký mua hàng Là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng mua vào của đơn vị như nguyên vật liệu, hàng hóa . Nhật ký mua hàng được cập nhật theo ngày. Sổ cái nhà cung cấp Là sổ kế toán tổng hợp mở cho cả năm các khoản phải trả đối với tất cả các nhà cung cấp, phản ánh số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối kỳ. Sổ cái chỉ ghi một lần vào ngày cuối tháng hoặc cuối quý sau khi đã khóa sổ và kiểm tra, đối chiếu số liệu. Sổ chi tiết nhà cung cấp Được lập chi tiết cho từng nhà cung cấp theo dõi công nợ chi tiết của công ty với họ. Do tiến bộ của công nghệ, hiện nay các phần mềm kế toán đều cho phép thông tin tự động cập nhật giữa các phần hành, sổ sách với nhau nên việc nhập dữ liệu chỉ cần tiến hành một lần. • Phương pháp hạch toán Ghi nhận nợ Các khoản phải trả người bán chính thức được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ chính thức được chuyển giao từ người bán sang người mua. Người chịu trách nhiệm ghi chép các khoản phải trả này là kế toán phải trả. Để ghi nhận các khoản phải trả này, kế toán cần xem xét việc thống nhất số liệu giữa đơn đặt hàng, phiếu nhận hàng, hóa đơn về số lượng, chất lượng, đơn giá. Bút toán phản ánh việc ghi nhận hàng hóa đã chuyển giao hàng hóa, dịch vụ đồng thời ghi nhận nợ như sau: Nợ TK 152 (156, 153, 211,632 .) : Giá trị hàng hóa, dịch vụ Nợ TK 133 : Thuế VAT Có TK 331 : Phải trả người bán Việc ghi nhận nợ phải trả được theo dõi chi tiết từng nhà cung cấp. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 6 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thanh toán Dựa trên điều khoản thanh toán, việc thanh toán cho nhà cung cấp sẽ được thanh toán qua tiền mặt hay chuyển khoản. Bút toán thanh toán khoản phải trả cho nhà cung cấp như sau Nợ TK 331 : Xóa khoản phải trả nhà cung cấp Có TK 111,112 : Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Đánh giá số dư các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ Cuối niên độ kế toán, số dư các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính và hạch toán như sau: Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cộng bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính nhỏ hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán Tài khoản 331 có gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ TK 331 : Phải trả cho người bán Có TK 413 : Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132). Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cộng bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính lớn hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán Tài khoản 331 có gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ TK 413 : Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132) Có TK 331 : Phải trả cho người bán. 1.2.2 Rủi ro thường xảy ra với khoản mục phải trả nhà cung cấp Đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp, trong tài liệu đào tạo và hướng dẫn của E&Y Việt Nam đã chỉ rõ các khả năng sai sót liên quan như sau: • Sai sót, gian lận trong ghi nhận nợ + Các nhà cung cấp không có thực. + Nghiệp vụ mua hàng được ghi nhận thực tế không phát sinh. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 7 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bỏ sót nghiệp vụ mua hàng làm khoản mục phải trả nhà cung cấp không phản ánh đầy đủ công nợ của công ty. + Sai sót trong thời điểm ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp (tính đúng kỳ): Sai sót này thường do sự khác biệt về thời gian ghi nhận giữa bộ phận kho và bộ phận kế toán và thường xảy ra vào thời điểm chia cắt niên độ kế toán. + Sai sót trong tính giá: Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ thường tiềm ẩn rủi ro này. + Rủi ro về sự cho phép, phê duyệt: Các nghiệp vụ mua hàng cần có sự phê duyệt của người có thẩm quyền. + Rủi ro về phân loại: Việc ghi nhận các khoản phải trả nhầm lẫn về đối tượng cung cấp hay nhầm lẫn giữa bản chất các khoản phải trả. • Sai sót trong ghi nhận nghiệp vụ thanh toán + Nghiệp vụ thanh toán ghi nhận là không có thực. + Bỏ sót nghiệp vụ thanh toán đã xảy ra. + Sai sót trong thời điểm ghi nhận. + Rủi ro về sự cho phép, phê duyệt: Việc ghi nhận nghiệp vụ thanh toán khi chưa được có sự phê duyệt của người có thẩm quyền. + Rủi ro trong tính giá: Hạch toán sai số tiền đã thanh toán, các chênh lệch liên quan đến ngoại tệ. + Rủi ro trong phân loại, trình bày: Ghi giảm khoản phải trả sai đối tượng, sai bản chất. • Sai sót của số dư khoản mục phải trả người bán và cách theo dõi công nợ (theo hướng dẫn của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young) + Chưa có hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả (người bán,người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực hiện phân loại các khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc có vấn đề… + Công nợ phải trả quá hạn thanh toán (hoặc lâu ngày chưa được giải quyết). SV. Nguyễn Ngọc Khoa 8 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán tại thời điểm cuối năm. + Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu công nợ phải trả nhưng chưa được xử lý. + Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì. + Theo dõi công nợ chưa phù hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng, không tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ của cùng một đối tượng. + Không theo dõi chi tiết công nợ theo nguyên tệ đối với công nợ phải trả có gốc ngoại tệ. + Cuối kì , chưa đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch liên NH tại thời điểm lập BCTC. + Phân loại sai nội dung các khoản phải trả khác vào các khoản phải trả người bán, không phân loại khoản phải trả thương mại và phi thương mại, hạch toán không đúng nội dung kinh tế. + Không có bảng phân tích tuổi nợ để có kế hoạch thanh toán, các khoản nợ quá hạn chưa được thanh toán. + Chưa hạch toán tiền lãi phải trả cho người bán nếu mua trả chậm. + Không hạch toán giảm công nợ phải trả trong trường hợp giảm giá hàng bán hay được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán. + Hạch toán xuất nhập khẩu úy thác chưa đúng kì kế toán và theo dõi công nơi với đối tác nước ngoài chưa thích hợp. + Quản lí và hạch toán công nợ phải trả chưa phù hợp và chặt chẽ. Những khoản công nợ phải trả không xác định được chủ nợ đã hạch toán tăng thu nhập khác, nhưng không đủ bằng chứng hợp lệ. + Bù trừ số dư trả tiền trước cho người bán với số dư phải trả người bán không cùng đối tượng. + Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh không khớp nhau và không khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc không khớp với thư xác nhận của Kiểm toán viên. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 9 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ghi nhận khoản phải trả không trên cơ sở hóa đơn chứng từ hoặc hóa đưn chứng từ không hợp lệ. + Các khoản phải trả với bên thứ ba không có chứng từ hợp lệ, không được ghi chép, phản ánh, trình bày hoặc phản ánh không hợp lí. + Số liệu trên sổ tiền mặt và tiền gửi NH với tổng phát sinh Nợ trên tài khoản phải trả không khớp nhau, có chênh lệch lớn. + Việc thanh toán cho người bán bằng tiền mặt với giá trị lớn thông qua các nhân viên của Công ty thể hiện việc quản lý tiền mặt chưa chặt chẽ, có thể xảy ra rủi ro bất lợi cho Công ty hoặc dẫn đến sự chiếm dụng vốn của Công ty cho các mục đích cá nhân do nhận tiền không kịp thời hạn thanh toán. + Không hạch toán lãi chậm trả trên những khoản phải trả quá hạn thanh toán. + Chưa tiến hành xử lí các khoản phải trả người bán không có đối tượng vào thu nhập khác. + Trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về, đơn vị phản ánh chưa đúng về mặt giá trị và chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đúng khi có hóa đơn về. + Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiền làm cho tại ngày 31/12 xảy ra TK331 có số dư Nợ nhưng thực chất đây không phảikhoản trả trước cho người bán. + Khoản giao dịch với số tiền lớn không kí hợp đồng mua hàng với người bán. 1.2.3 Kiểm soát nội bộ Nhằm ngăn chặn việc xảy ra các sai sót trên, các doanh nghiệp xây dựng hệ thống KSNB. Hệ thống KSNB này thường bao gồm nhiều chốt kiểm soát. Chốt ngăn ngừa sai sót mang tính hiệu lực Việc thiết kế chốt kiểm soát này được thực hiện thông qua các thủ tục phê duyệt như chữ ký, con dấu của người có thẩm quyền. Ví dụ: việc lựa chọn nhà cung cấp phải được phê duyệt dựa trên việc chọn ra nhà cung cấp có giá cả, chất lượng cung ứng phù hợp nhất với yêu cầu của công ty; việc đặt hàng phải đảm bảo trên đơn đặt hàng có chữ ký của trưởng phòng cung ứng, giám đốc sản xuất; trên phiếu nhận hàng có chữ ký của cán bộ cung ứng, thủ kho. Hệ thống phê duyệt vừa đảm bảo ngăn chặn sai sót nhưng cũng gắn với trách nhiệm theo dõi ký duyệt của người có thẩm quyền. SV. Nguyễn Ngọc Khoa 10 Kiểm toán 48B [...]... Chốt kiểm soát đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm Để đảm bảo nguyên tắc này, các công ty thường tách biệt trách nhiệm giữa người phê duyệt, thực hiện, ghi sổ nghiệp vụ Việc làm này có tác dụng giảm khả năng thông đồng và tạo cơ sở cho việc kiểm tra chéo nội bộ các bộ phận 1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện. .. trước cho thấy ban quản lý công ty là liêm chính, chính sách kế toán thận trọng 1.3.1.5 Tìm hiểu hệ thống KSNB của khách hàng đối với khoản mục phải trả nhà cung cấp • Hiểu biết quy trình ghi nhận khoản mục phải trả nhà cung cấp của khách hàng KTV phụ trách kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấpnhiệm vụ tìm hiểu quy trình kinh doanh và các yếu tố cua hệ thống kiểm toán nội bộ của khách hàng... Ngọc Khoa 26 Kiểm toán 48B Chuyên đề thực tập chuyên ngành Biểu 1.8 Sổ chi tiết nhà cung cấp Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam Người thực hiện: NNK 07/02/2010 Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 Số dư đầu kỳ 04 0401 0401CL1 0403 0403AB1 0405 0405GL1 0409 0409ITI 0410 0410NQ Tên nhà cung cấp Nhóm nhà cung cấp (TK131, 331) Nhóm nhà cung cấp nguyên liệu chính nội... được thực hiện và ghi chép lại trong giấy tờ làm việc của KTV Do quy mô của Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam (TEVIL) chỉ vào mức trung bình nên công nghệ áp dụng trong quy trình này cũng tương đối đơn giản SV Nguyễn Ngọc Khoa 17 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong năm trước, việc ghi nhận quy trình ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp đã được thực hiện. .. kế toán) - Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp xem xét báo cáo tháng do STT gửi 1.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích SV Nguyễn Ngọc Khoa 25 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dựa trên các thông tin về giá vốn hàng bán trong kỳ và giá trị khoản phải trả nhà cung cấp của công ty TEVIL, KTV tính ra số ngày một vòng quay nợ phải trả nhà cung cấp Ref Phải trả. .. la Mỹ) Đặc điểm kế toán Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của công ty là Nhật ký chung Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng VNĐ Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tevie Việt Namcông ty con vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Các công ty con được hợp nhất... mà Công ty nắm quy n kiểm soát, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày quy n kiểm soát đó chấm dứt Các báo cáo tài chính của công ty con được lập cùng kỳ với báo cáo tài chính của Công ty và sử dụng các SV Nguyễn Ngọc Khoa 13 Kiểm toán 48B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chính sách kế toán nhất quán Số dư các tài khoản và các giao dịch nội bộ, bao gồm các khoản. .. kho hay chi phí và tài khoản phải trả người bán Phải trả người bán bị ghi nhầm sang tài khoản phải trả khác, phải trả nội bộ Sổ cái và sổ chi tiết không thống nhất 1.3.2 Thực hiện kiểm toán 1.3.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát KTV xác định các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống kiểm soát liên quan khoản mục phải trả nhà cung cấp Các rủi ro đó là + Rủi ro về hệ thống kế toán không cập nhật được... 2009, số ngày vòng quay nợ phải trả nhà cung cấp chỉ là 17,2 ngày giảm trên 5 ngày so với năm 2008 Điều này có nguyên nhân là do một số nhà cung cấp đã thay đổi điều kiện thanh toán, giảm thời hạn thanh toán khiến công ty phải trả nợ sớm hơn Mặt khác, trong năm, công ty đã có thêm một số nhà cung cấp mới như Yuna Ltd., Shanghai Rhe Ltd, Các công ty này đều yêu cầu thanh toán trước khi nhận hàng Đưa... được lưu trong hồ sơ kiểm toán năm và liên tục được cập nhật  Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam (TEVIL) Quá trình thành lập và kinh doanh Công ty Cổ phần Tevie Việt Nam (TEVIL) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 041032000014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp vào ngày 22 tháng 7 năm 2006 Với quy trình công nghệ hiện đại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện, Kế toán khoản mục phải trả nhà cung cấp, Rủi ro thường xảy ra với khoản mục phải trả nhà cung cấp, Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, Thực hiện phân tích sơ bộ về khách hàng, Thực hiện thủ tục phân tích Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết, Kiểm soát nội bộ Kết thúc kiểm toán, Những ưu điểm trong thực tế, Những tồn tại, Nâng cao hiệu quả đánh giá HTKSNB SV. Nguyễn Ngọc Khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn