CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 2015.

126 2,334 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 05:41

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Trong đó môn Văn có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy ngôn ngữ tốt nhất. Để có tài liệu ôn luyện thi đại học môn Lịch sử cho học sinh lớp 12 THPT kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề thi đại học môn Lịch sử khối C có đáp án nhằm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện thi đại học cho học sinh lớp 12 THPT. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu:CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI CCÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 2015. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 -2015. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Trong đó môn Văn có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy ngôn ngữ tốt nhất. Để có tài liệu ôn luyện thi đại học môn Lịch sử cho học sinh lớp 12 THPT kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề thi đại học môn Lịch sử khối C có đáp án nhằm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện thi đại học cho học sinh lớp 12 THPT. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 -2015. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 -2015. PHẦN 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 - 2000) Câu 1: Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945) (trọng tâm 1) * Hoàn cảnh lịch sử : - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc nhiều vấn đề cấp bách đặt ra cần phải giải quyết: + Nhanh chóng đánh bại Phát xít. + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. + Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. - Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham gia của 3 nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mĩ, Liên Xô. * Những quyết định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. + Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và châu Á. * Hệ quả: Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - Trật tự 2 cực Ianta, do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực Câu 2: Hãy cho biết Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của Liên Hợp Quốc (trọng tâm 2) * Sự thành lập: - Từ 25/4 đến ngày 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia của đại diện 50 nước đã thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hợp Quốc. - Ngày 24/10/1945, Hiến chương chính thức có hiệu lực * Mục đích: - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, - Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới * Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào - Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) * Các cơ quan của Liên Hợp Quốc: gồm 6 cơ quan là Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế xã hội, Hội đồng quản thác, Toà án quốc tế và Ban thư ký. - Đại hội đồng: gồm tất cả các thành viên, mỗi năm họp 1 lần - Hội đồng Bảo an là cơ quan chính trị quan trọng nhất, nhằm giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới - Ban thư ký là cơ quan hành chính, đứng đầu là Tổng thư kí * Vai trò Liên Hợp Quốc: - Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột nhiều khu vực - Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế - Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế - Năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Câu 3: Hãy cho biết những thành tựu của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 (trọng tâm 1) * Công cuộc khôi phục kinh tế 1945 – 1950: - Hậu quả của chiến tranh rất nặng nề: 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá hủy, các thế lực thù địch bao vây, cô lập. - Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng. + Công nghiệp: năm 1950 sản lượng công nghiệp tăng 73% + Nông nghiệp: 1950 sản xuất nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. + Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 * Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến nửa đầu những năm 70: - Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng; chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật. - Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo. - Năm 1961, phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất, mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người . * Đối ngoại: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa… * Ý nghĩa - Củng cố và tăng cường sức mạnh của Nhà nước Liên Xô - Nâng cao uy tín và vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. Câu 4: Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Tình hình Liên Bang Nga từ 1991 – 2000. * Nguyên nhân sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp…. - Do không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật. - Phạm phải nhiều sai lầm khi cải tổ. - Do sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. + Hiện nay : CNXH vẫn được duy trì và thắng lợi ở 1 số nước: Trung Quốc, Việt Nam Sự sụp đổ của CNXH ở LX và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của mô hình CNXH chưa khoa học nhưng lý tưởng tốt đẹp của nó vẫn tồn tại. * Hãy trình bày tình hình Liên Bang Nga từ 1991 – 2000: - Là “quốc gia kế tục Liên Xô”, kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. - Trong thập kỉ 90, dưới chính quyền Tổng Thống Enxin, tình hình Liên bang Nga chìm đắm trong khó khăn và khủng hoảng (kinh tế tăng trưởng âm, tranh chấp, xung đột sắc tộc) - Đối ngoại: tăng cường quan hệ với phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với Châu Á http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Từ năm 2000, Putin lên làm tổng thống, Nga có nhiều chuyển biến khả quan về kinh tế, chính trị, xã hội, vị thế quốc tế được nâng cao. Câu 5: Những biến đổi quan trọng của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ II? - Là khu vực rộng lớn, đông dân cư nhất thế giới, tài nguyên phong phú. - Trước năm 1945, bị thực dân nô dịch (trừ Nhật). - Từ sau 1945, có nhiều chuyển biến quan trọng: * Về chính trị: + Tháng 10/1949, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. + Cuối thập niên 90: Trung Quốc thu hồi Hồng Kông và Ma Cao. + Sau năm 1945, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 nhà nước với 2 thể chế chính trị khác nhau là Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên => quan hệ đối đầu, căng thẳng. * Về kinh tế: Nửa sau thế kỉ XX, Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao như ở Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... và c ng nghệ - Từ những năm 70 cu c cách mạng chủ yếu diễn ra trên lĩnh v c công nghệ, gọi là cu c cách mạng khoa h c c ng nghệ C u 26: Những nét chính về xu thế toàn c u hoá, t c động c a nó ? (trọng tâm 2) * Toàn c u hóa: là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những t c động ảnh hưởng lẫn nhau c a tất c c c khu v c c c qu c gia, dân t c trên thế giới Toàn c u hóa xuất hiện từ những năm. .. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 h c c ng nghệ (trọng tâm 1) a/- Nguồn g c, đ c điểm (trọng tâm 1) * Nguồn g c: Xuất phát từ đòi hỏi cu c sống, c a sản xuất nhằm đáp ứng nhu c u vật chất và tinh thần ngày c ng cao c a con người * Đ c điểm: - Đ c điểm lớn nhất là khoa h c trở thành l c lượng sản xuất tr c tiếp - Khoa h c đi trư c, mở đường cho kĩ thuật, kỹ thuật lại đi trư c mở đường cho sản xuất, trở thành nguồn g c của mọi... quản lí c a c c nư c trong khu v c - C điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo d c, khoa h c – kĩ thuật, y tế, thể thao với c c nư c trong khu v c * Thách th c: - Nếu không tận dụng c hội để phát triển thì nền kinh tế nư c ta c nguy c tụt hậu với c c nư c trong khu v c - Sự c nh tranh quyết liệt giữa nư c ta với c c nư c trong khu v c - Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản s c và truyền... nghĩa: + Hoàn thành cu c cách mạng dân t c dân chủ, chấm dứt ách thống trị c a đế qu c, xoá bỏ tàn dư p.kiến + Đưa Trung Qu c bư c vào kỉ nguyên đ c lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội + Ảnh hưởng sâu s c tới c ch mạng thế giới C u 7: Trình bày đường lối c i c ch, mở c a c a Đảng C ng sản Trung Qu c và những thành tựu (1978 – 2000) (trọng tâm 1) a/ Hoàn c nh lịch sử: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836... kinh tế, thương mại, tài chính qu c tế và khu v c * T c động : - Tích c c: Th c đẩy sự phát triển c a l c lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng, chuyển biến c c u kinh tế - Tiêu c c: bất c ng xã hội, giàu – nghèo, đánh mất bản s c dân t c, *Thời c : Tạo thời c thuận lợi cho c c nư c: nguồn vốn, thị trường mở rộng, tận dụng thành tựu khoa h c c ng nghệ *Thách th c: Trình độ l c lượng sản xuất thấp... nhân c ng dồi dào, trình độ cao + Lợi dụng chiến tranh, thu lợi nhờ buôn bán vũ khí + Áp dụng thành tựu khoa h c – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm + C c công ti, tập đoàn c s c sản xuất, c nh tranh lớn, c hiệu quả trong và ngoài nư c + Chính sách và biện pháp điều tiết c a Nhà nư c * Về khoa h c – kĩ thuật: - Mĩ là nư c khởi đầu c ch mạng khoa h c – kĩ thuật hiện đại. .. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + C c công ti Nhật năng động, quản lí tốt, s c cạnh tranh cao + Áp dụng thành tựu KH _KT hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm + Chi phí qu c phòng thấp, nên tập trung vốn đầu tư cho k.tế + Tận dụng tốt c c yếu tố bên ngoài: viện trợ c a Mĩ… C u 21: Những nét chính về c i c ch dân chủ và chính sách đối ngoại c a Nhật Bản Nhật Bản từ 1991 - 2000 (trọng tâm 2) * Những c i c ch - Về... lập c a c c nư c Mĩlatinh (Trọng tâm 1) - Đầu thế kỉ XIX, nhiều nư c Mĩ Latinh giành đư c đ c lập từ Tây Ban Nha, nhưng sau đó lại lệ thu c vào Mĩ - Sau chiến tranh thế giới II, cu c đấu tranh chống chế độ đ c tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển, tiêu biểu là thắng lợi c a c ch mạng Cuba (1959) - Năm 1961, Mĩ tổ ch c Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo c c nư c Mĩ Latinh nhằm ngăn chặn ảnh hưởng c a c ch... ra đời: - Sau khi giành đ c lập, c c nư c cần hợp t c giúp đỡ lẫn nhau để phát triển - Muốn hạn chế ảnh hưởng c a c c nư c lớn bên ngoài, nhất là Mĩ - C c tổ ch c liên kết khu v c xuất hiện ngày c ng nhiều, như C ng đồng châu Âu, đã c vũ c c nư c Đông Nam Á liên kết với nhau - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội c c qu c gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng C c (Thái Lan) gồm 5 nư c Inđônêxia, Malaixia, Xingapo,... tranh chấp, xung đột bằng con đường hòa bình C u 24 : Những nét chính về xu thế phát triển c a thế giới sau chiến tranh lạnh (trọng tâm 1) - Trật tự 2 c c Ianta sụp đổ Trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày c ng theo xu thế đa c c với sự vươn lên c a Mĩ, EU, Nhật, Nga và Trung Qu c - C c qu c gia đều điều chỉnh chiến lư c, tập trung vào phát triển kinh tế - Mỹ ra s c thi t lập thế giới đơn c c để . vị bạn đ c tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO D C & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 C U HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI H C KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM H C 2014 -2015. Chân trọng c m ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU H C.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO D C & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 C U HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI H C KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN. biên soạn c c đề thi đại h c môn Lịch sử khối C có đáp án nhằm giúp giáo viên c tài liệu ôn luyện thi đại h c cho h c sinh lớp 12 THPT. Trân trọng giới thi u với thầy giáo và c giáo c ng quý
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 2015., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 2015., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 17 CÂU HỎI TRỌNG TÂM MÔN LỊCH SỬ THI ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014 2015.

Từ khóa liên quan