Đề thi Olympic Toán sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013

1 514 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 08:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ THI OLYMPIC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN HỌC Olympic Toán sinh viên 2013 Câu 1: Cho dãy số xác định như sau ; Tìm Câu 2: Cho f : [0,1] [0,1] là hàm số liên tục sao cho f(0)=0; f(1)=1 Đặt Giả sử rằng tồn tại số nguyên dương n sao cho Chứng minh rằng Câu 3: Cho là hàm khả vi. có đạo hàm cấp 2 không âm. Chứng minh rằng Câu 4: Tìm hàm số thỏa mãn Câu 5: a) Tính tích phân b) Giả sử là hàm liên tục trên [a,b] và thỏa mãn điều kiện Chứng minh rằng Câu 6: cho là hàm liên tục. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n tồn tại số dương và sao cho . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ THI OLYMPIC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN HỌC Olympic Toán sinh viên 2013 Câu 1: Cho dãy số xác định như sau ; Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Olympic Toán sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013, Đề thi Olympic Toán sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013, Đề thi Olympic Toán sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn