Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay

30 433 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 11:41

Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Với dân số hơn 80 triệu ngời, Việt Nam đang trên con đờng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc. Trong đó Bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sự tồn tại và phát triển của con ngời đi song song với nó là những rủi ro không lờng trớc đợc do môi trờng thiên nhiên, môi tr- ờng xã hội, do sự tiến bộ và phát triển của khoa học và kỹ thuật. Nhng mặc cho rủi ro đó có lớn đến đâu thì xã hội vẫn không ngừng phát triển. Có đợc đIều đó một phần lớn là do vai trò của các hoạt động Bảo hiểm bởi nó không chỉ thực hiện huy động vốn cho nền kinh tế mà đIều quan trọng là góp phàn đảm bảo tài chính cho các cá nhân, gia đình,mọi tổ chức và doanh nghiệp để khôi phục đời sống và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Không những thế mà hoạt động Bảo hiểm còn góp phần vào việc đề phòng, hạn chế tổn thất. Với những vai trò nh vậy thì Bảo hiểm đã thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu trong nền kinh tế đất nớc. Với nhu cầu không thể thiếu đợc nh vậy, Thủ tớng Chính phủ đã ra quyết định số 179 CP, thành lập Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, đó là bớc ngoặt lớn cho thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Sau hơn 30 năm hoạt động, thị trờng Bảo hiểm Việt Nam đã có bớc phát triển vợt bậc, hàng loạt công ty Bảo hiểm ra đời với những nghiệp vụ ngày càng phong phú và đa dạng. Nhng tổ chức một công ty Bảo hiểm thị trờng Bảo hiểm Việt Nam hiện nay tồn tại không ít khó khăn. Do đó đề tài Tổ chức công ty Bảo hiểm thị tr ờng Bảo hiểm Việt Nam hiện nay giúp chúng ta có thể xem xét một cách tổng quan về sự thành lập công ty Bảo hiểm và ý nghĩa thực tiễn của nó. Do điều kiện thời gian có hạn và do thiếu kinh nghiệm nên đề tài cha đ- ợc hoàn thiện nh ý muốn của em mong thầy góp ý. Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Nguyễn Văn Định đã giúp em thực hiện đề tài. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I : Tổng quan về thị trờng Bảo hiểm I. KháI niệm và sự cần thiết của Bảo hiểm 1. Khái niệm về thị trờng Bảo hiểm Nói đến thị trờng Bảo hiểm thì có thể có rất nhiều định nghĩa nhng mang tính chung nhất là: Bảo hiểm là hoạt động thể hiện ngời Bảo hiểm cam kết bồi thờng ( theo quy luật thống kê) cho ngời tham gia Bảo hiểm trong từng trờng hợp xảy ra rủi ro thuộc phạm vi Bảo hiểm với đIều kiện ngời tham gia nộp một khoản phí cho chính anh ta hoặc cho ngời thứ ba. Trong thị trờng Bảo hiểm có 2 đối tợng chính là: ngời bán Bảo hiểm và ngời mua Bảo hiểm. Ngời bán gắn liền với các tổ chức Bảo hiểm còn ngời mua là các cá nhân hay tập thể có nhu cầu Bảo hiểm về sức khoẻ, tài sản, trách nhiệm dân sự Họ đến với thị tr ờng bằng cách trực tiếp hoặc thông qua môi giới để mua các dịch vụ mà mình muốn. 2. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của thị trờng Bảo hiểm Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày mặc dù đã luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhng con ngời vẫn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Bất kể rủi ro nào cũng đem lạI những khó khăn cho con ngời trong cuộc sống nh mất hoặc giảm thu nhập, ngng trệ sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm ảnh hởng đến đời sống kinh tế xã hội nói chung. Để đối phó với những loạI rủi ro này con ngời đã đa ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát cũng nh khắc phục những hậu quả do rủi ro gây ra. Trong đó nhóm biện pháp kiểm soát rủi ro gồm: các biện pháp tránh né rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu rủi ro. Mặc dù các biện pháp kiểm soát rủi ro rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro nhng khi rủi ro xảy ra ngời ta không thể lờng trớc đợc hậu quả. Vì vậy, sẽ có xuất hiện nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro gồm: các biện pháp chấp nhận rủi ro và Bảo hiểm. Đây là các biện pháp đợc sử dụng trớc khi rủi ro xảy ra với mục đích khắc phục các hậu quả tổn thất do rủi ro xảy ra nếu có. Trong đó Bảo hiểm là một phần quan trọng trong các chơng trình quản lý rủi ro của các tổ chức cũng nh cá nhân. Theo quan điểm của các nhà quản lý rủi ro thì Bảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro trên cơ sở hợp đồng. Còn theo quan điểm xã hội, Bảo hiểm không chỉ là sự chuyển giao rủi ro mà còn là sự giảm rủi ro do việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép chúng ta có thể dự đoán về các tổn thất khi chúng xảy ra. Bảo hiểmcông cụ đối phó với hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra có hiệu quả nhất. Nh vậy, Bảo hiểm ra đời là đòi hỏi khách quan của cuộc sống, của hoạt động sản xuất kinh doanh. Do sự cần thiết nh vậy nên khái niệm Bảo hiểm trở nên gần gũi, gắn bó với con ngời, với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ đó, chúng ta nhận thấy tác dụng to lớn của Bảo hiểm là bồi thờng những rủi ro thuộc phạm vi Bảo hiểm, làm nhanh chóng ổn định kinh tế, khôi phục đời sống và sản xuất kinh doanh, đóng góp tích luỹ cho ngân sách, ngăn ngừa đề phòng, hạn chế rủi ro xảy ra, là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời, mọi tổ chức giúp họ yên tâm trong cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc. Nó còn góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nớc nhất là thông qua hoạt động tái Bảo hiểm II. những đặc trng cơ bản của thị trờng Bảo hiểm 1. Cung, cầu của thị trờng Bảo hiểm Cung và cầu là hai nhân tố cơ bản của thị trờng Bảo hiểm. Cung của Bảo hiểm đợc thực hiện bằng hoạt động của các công ty Bảo hiểm. Có công ty kinh doanh chuyên ngành, có công ty kinh doanh tổng hợp làm nhiều loại hình một lúc. Nhìn chung, cung của Bảo hiểm trong thời gian đầu thờng nhỏ hơn cầu, nhng sau đó vì tính sinh lợi cao, số công ty Bảo hiểm tăng lên nhanh chóng và dẫn đến cung sẽ lớn hơn cầu. Sự tăng nhanh về số lợng công ty Bảo hiểm càng làm cho cung tăng nhanh. Còn cầu Bảo hiểm chính là nhu cầu về các dịch vụ Bảo hiểm của dân c. Song hoạt động của Bảo hiểm lại là hoạt động có đặc thù khác một số loại hoạt động dịch vụ khác, ngời tham gia Bảo hiểm có nhu cầu rất đa dạng và thay đổi tuỳ theo các đIều kiện cụ thể. Chẳng hạn, nhu cầu Bảo hiểm cho các công ty kinh doanh phụ thuộc chặt chẽ vào sự tăng trởng kinh tế, còn nhu cầu Bảo hiểm của cá nhân chịu ảnh hởng rõ rệt của mức thu nhập và trình độ dân trí. Khi cung và cầu gặp nhau tại một điểm nào đó hình thành nên phí Bảo hiểm. Khi thị trờng cha có sự cạnh tranh, phí Bảo hiểm phụ thuộc vào mức độ độc quyền, hoặc do Nhà nớc quy định. Điều này ít có tác dụng kích thích cầu. Khi chuyển sang cơ chế thị trờng cạnh tranh trở nên tự do, do đó xuất hiện nhiều công ty Bảo hiểm nên phí Bảo hiểm dần dần trở lại trạng thái ban đầu của giá chấp nhận trên thị trờng cạnh tranh. 2. Cạnh tranh và liên kết Trong cơ chế thị trờng, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi và là động lực của sự phát triển bởi nó buộc các công ty Bảo hiểm phải không ngừng đổi mới chất lợng phục vụ, giá cả. Nh vậy, cạnh tranh vô hình chung đã giúp các công ty Bảo hiểm tự hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên vì mục tiêu cao nhất là lợi nhuận nên các công ty có thể tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để lợi mình, hại ngời. Làm nh vậy không phải là sự cạnh tranh lành mạnh và nó không thể tồn tại lâu dài. Song song với cạnh tranh là sự liên kết. Có thể nói khi cạnh tranh càng khốc liệt bao nhiêu thì liên kết càng chặt chẽ bấy nhiêu bởi các doanh nghiệp nhỏ muốn tồn tại đợc thì tất yếu phải liên kết lại với nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp cũng nh các doanh nghiệp nhỏ phải liên kết với các doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lớn nhằm đảm bảo an toàn trong cạnh tranh. Không thể loại trừ trờng hợp các doanh nghiệp mạnh, cạnh tranh bất phân thắng bại, gây tổn hại cho cả hai bên mà cuối cùng lại không đợc gì thì biện pháp hữu hiệu nhất là liên kết với nhau làm tăng khả năng sức mạnh. 3. Thị phần của các công ty Bảo hiểm Thị phần của công ty Bảo hiểm chính là phần chiếm lĩnh thị trờng công ty, là kết quả của hoạt động cạnh tranhvới công ty khác trong hoạt động của mình. Các công ty luôn mong muốn chiếm lĩnh thị trờng của các công ty khác, làm tăng thị phần của công ty mình. Muốn vậy, các công ty phải làm tốt công tác nh: phải cung cấp chất lợng dịch vụ cao hơn, phí Bảo hiểm phù hợp hơn, mua Bảo hiểm thuận lợi hơn, quảng cáo mạnh hơn Lãnh đạo của công ty cần phân tích các chỉ tiêu giữa các công ty khác với công ty mình đẻe có biện pháp khắc phục các nhợc điểm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 2: Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam I. lịch sử ra đời và phát triển của thị trờng Bảo hiểm Việt Nam Bảo hiểm Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nớc khác trên thế giới, tuy nhiên nó đã có mầm mống từ thời kỳ Pháp thuộc. Mãi đến năm 1965 Thủ tớng chính phủ mới ra quyết định số 179 CP thành lập Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, nó mở ra một thời kỳ mới của thị trờng Bảo hiểm. Nhng trong một thời gian dài, Nhà nớc ta duy trì chế độ độc quyền đối với hoạt động kinh doanh Bảo hiểm. Do nhu cầu đổi mới trong đời sống và kinh tế nói chung và ngành Bảo hiểm nói riêng nên ngày 18/12/1993 Chính phủ đã ban hành nghị định 100 CP quy định về hoạt động kinh doanh Bảo hiểm. Từ chỗ có một công ty kinh doanh trên thị trờng Bảo hiểm( Bảo Việt) thì sau nghị định 100 CP đã xuất hiện hàng loạt các công ty kinh doanh khiến cho thị tr- ờng Bảo hiểm Việt Nam trở nên sôi động và nhịp nhàng hơn bao giờ hết. Do đó, nghị định 100 CP là một bớc ngoặt trong lịch sử phát triển của thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. 1. Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam trớc nghị định 100 CP Hoạt động Bảo hiểm Việt Nam xuất hiện từ khi Pháp có mặt Việt Nam nhng đến khi đất nớc bị chia cắt làm hai miền thì hai khu vực này có sự phát triển khác nhau. Ơ miền Bắc chỉ có duy nhất một công ty Bảo hiểmBảo Việt hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Ơ miền Nam sôi động hơn với sự hoạt động của 51 công ty Bảo hiểm hoạt động trên mọi lĩnh vực. Sau năm 1975, miền Nam đợc giải phóng, tất cả các công ty Bảo hiểm của chế độ cũ bị giải thể, cơ sở vật chất và nhân viên giao hết cho Bộ tài chính. Vợt qua những khó khăn và thử thách, Bảo Việt đã trở thành một tập đoàn Bảo hiểm mạnh nhất Việt Nam. Với một mạng lới dày đặc 61 tỉnh thành, đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực, có mối quan hệ quốc tế. Do duy trì cơ chế kế hoạch hoá tập trung và cùng với cơ chế này là sự độc quyền của Bảo Việt trong hoạt động kinh doanh Bảo hiểm. Do vậy trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn này chỉ tồn tại duy nhất một công ty Bảo hiểm- đó là Bảo Việt. Vì vậy, trong một thời gian dài ngời dân Việt Nam chỉ biết đến Bảo hiểm thông qua Bảo Việt. 2. Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sau nghị định 100 CP Với đờng lối mở cửa thì việc Nhà nớc độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm là khó có thể đợc. Do đó, ngày 18/12/1993 nghị định 100 CP của Chính phủ ra đời cho phép các doanh nghiệp trong nớc cũng nh nớc ngoài đợc thành lập công ty Bảo hiểm, tái Bảo hiểm, môi giới Bảo hiểm; mở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty Bảo hiểm nớc ngoài tại Việt Nam. Nó mở ra một thời kỳ mới cho thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Đích thực đây Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mới là thị trờng Bảo hiểm đây bắt đầu có sự cạnh tranh giữa các công ty với nhau. Tuy nhiên nghị định này cho phép các công ty Bảo hiểm trong nớc đợc phép mở trớc, công ty Bảo hiểm nớc ngoài mở chi nhánh và mở công ty muộn hơn. Chính vì vậy cho đến năm 1997 mới chỉ có gần 30 công ty Bảo hiểm nớc ngoàI đặt văn phòng đại diện nhng cha có công ty Bảo hiểm nớc ngoài nào mở đợc chi nhánh, thành lập công ty Bảo hiểm tại Việt Nam. Vào thời điểm đó mới chỉ có 4 công ty Bảo hiểm gốc của Việt Nam , đó là: Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, Bảo Long và công ty tái Bảo hiểm quốc gia ViNaRe cùng với sự góp mặt của gần 30 văn phòng đại diện của các công ty Bảo hiểm nớc ngoài đã tạo nên một thị trờng sôi động hơn. Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam chỉ thực sự sôi động kể từ năm 1998 bởi trên thị trờng xuất hiện hàng loạt các công ty mà đặc biệt là sự góp mặt của các tập đoàn Bảo hiểm nớc ngoàI có uy tín. Đó là công ty liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam( VIA), công ty liên doanh Bảo hiểm liên hiệp( UIC), công ty liên doanh môI giới Bảo hiểm Bảo Việt- INHCAPE, công ty liên doanh Bảo hiểm Việt- UC, công ty TNHH Bảo hiểm ALLIANZ/AFG, công ty TNHH Bảo hiểm Chinfon- Manufile. Theo số liệu thống kê hiện có hơn 40 công ty Bảo hiểm có tiếng của Anh, Mỹ, Nhật, Uc, đã mở văn phòng đạI diện tạI Việt Nam và đều có nhu cầu mở chi nhánh, thành lập công ty 100% vốn nớc ngoài. Điều này cho thấy trong tơng lai không xa thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sẽ ngày càng sôi động hơn, tạo ra một thị trờng khá mới mẻ nhng vô cùng khắc nghiệt buộc các doanh nghiệp trong nớc phải tự hoàn thiện mình, phát huy sức mạnh để đủ sức tồn tại, phát triển trong môi trờng cạnh tranh. Tóm lại, ta thấy trong vòng có khoảng 5 năm từ năm 1993- 1998 mà thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sôi động hơn rất nhiều. II. các loạI hình công ty Bảo hiểm trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam Có nhiều tiêu thức để phân chia, căn cứ vào nguồn vố chủ sở hữu thì có các loại hình công ty Bảo hiểm sau hoạt động trên thị trờng Việt Nam: 1. Công ty Bảo hiểm Nhà nớc a. Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt) Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam_ Bảo Việt là một doanh nghiệp Nhà nớc kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm, hoạt động từ ngày 15/1/1965 theo quyết định số 179 CP ngày 17/12/1964 của Thủ tớng chính phủ nớc Việt Nam. Từ năm 1981, Bảo Việt đã có các tổ chức Bảo hiểm trực thuộc đặt tại các tỉnh thành trong cả nớc để thực hiện các dịch vụ Bảo hiểm. Ngày 17/2/1989, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ra quyết định số 27/ TCQĐ/ TCCB chuyển công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, ngày 01/03/1996, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ra quyết định số 145/ TC/ QĐ- TCCB về việc thành lập lại tổng công ty. Ngày 08/10/1996, Thủ tớng chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phủ đã có quyết định số 745 xếp hạng đặc biệt cho Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Hơn 30 năm hoạt động, Bảo Việt đã từng bớc phát triển toàn diện và mạnh mẽ với hơn 62 công ty thành viên khu vực, mạng lới đại lý, Boả Việt trở thành một doanh nghiệp uy tín trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam, chiếm vị trí chủ đạo với 64% thị phần Bảo hiểm Việt Nam. Với khả năng tài chính lớn mạnh, với những kinh nghiệm lâu năm, năm 1997, Bảo Việt là doanh nghiệp duy nhất đợc phép kinh doanh cả Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ. Với trên 40 nghiệp vụ Bảo hiểm, Bảo Việt đã đáp ứng không chỉ nhu cầu Bảo hiểm của đông đảo tầng lớp dân c mà còn của các nhà đầu t nớc ngoài trong các lĩnh vực: Bảo hiểm con ngời, Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự. Kết quả kinh doanh của Bảo Việt đã khẳng định Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. b. Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh ( Bảo Minh) Với yêu cầu phải mở rộng thi trờng Bảo hiểm Việt Nam, hơn nữa để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập số 1164/ TC/ QĐ- TCCB, ngày 28/11/1994 thành lập công ty Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh ( Bảo Minh). Kể từ năm 1994, Bảo Minh đợc tách khỏi Bảo Việt và trở thành một công ty độc lập trực thuộc Bộ Tài chính, nó cũng cõ chức năng, quyền han và lĩnh vực hoạt động nh Bảo Việt, có quyền kinh doanh tất cả các loại hình Bảo hiểm trên mọi lĩnh vực, và co quyền thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng nh nớc ngoài. Mới chỉ mấy năm hoạt động, nhng do là một công ty năng động, quan tâm đào tạo cán bộ, kết quả kinh doanh của Boả Minh khá cao và năm sau cao hơn năm trớc. Năm 1995, doanh thu đạt 160 tỷ VNĐ, năm 1996, đạt 260 tỷ VNĐ. Cùng với kết quả đó, thị phần của Bảo Minh trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam cũng tăng dần qua các năm: năm 1995 chiếm 15,4%; năm 11996, con số đó là 22,5% và năm 1997 là 20,88%. Năm 1996, Bảo Minh đạt mức tăng trởng 60% về phí Bảo hiểm so với năm 1995, trong khi đó tốc đọ tăng trởng bình quân của thị trờng Bảo hiểm Việt Nam là 37%. Với kết quả đó, Bảo Minh đã, đang và sẽ trở thành một công ty Bảo hiểm đủ sức cạnh tranh với tất cả các công ty Bảo hiểm khác, ngay cả với Bảo Việt- một thời đã từng là Mẹ đẻ của nó. c. Công ty tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam ( VINARE) Đợc thành lập năm 1995 với mục đích chính là hỗ trợ các doanh ghiệp Bảo hiểm trong nớc, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập hoạt động và phát triển, VINARE đã và đang trở thành một trong những công ty Bảo hiểm Nhà nớc không thể thiếu đợc trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, trong 2 năm hoạt động, công ty đã thực hiện tốt chức năng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh tái Bảo hiểm, nâng phần giữ lại, hạn chế tái Bảo hiểm ra nớc ngoài. Tổng phí giữ lại trong nớc đạt 85 tỷ đồng, tăng vố hơn 40 tỷ đồng. Để hoàn thiện hơn nữa trong môi trờng cạnh tranh, VINARE cung cấp rất nhiều dịch vụ nh cung cấp các thông tin Bảo hiểm, tái Bảo hiểm trong và ngoài nớc, t vấn và giúp đỡ về kỹ thuật nghiệp vụ cho các công ty Bảo hiểm trong việc thu xếp tái Bảo hiểm và khai thác Bảo hiểm, đào tạo cán bộ Bảo hiểm và tái Bảo hiểm, đầu t nguồn vốn nhàn rỗi góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. 2. Công ty Bảo hiểm cổ phần Công ty cổ phần là loại doanh nghiệp do các cổ đông góp vốn ( ít nhất 7 cổ đông ) đợc quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Việt Nam hiện nay có 3 công ty Bảo hiểm cổ phần sau đây: a. Công ty Bảo hiểm cổ phần Petrolimex ( PJCO) Xuất phát từ thực tế phát triển của thị trờng Bảo hiểm Việt Nam, ngay từ đầu năm 1994, tổng công ty xăng dầu Việt Nam đã cùng với một số công ty tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm. Và sau gần một năm chuẩn bị PETROLIMEX cùng với 6 cổ đông tiến hành thành lập công ty cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX. Ngày 15/6/1995, công ty chính thức đi vào hoạt động và trở thành công ty cổ phần Bảo hiểm đầu tiên Việt Nam. PJICO có số vốn đầu t là 55 tỷ VNĐ và vốn điều lệ là 53 tỷ VNĐ, trong đó 80% vốn góp của các công ty Nhà nớc, 19,5% cổ phần để phát hành cổ phiếu cá nhân và cho đến cuối năm 1995 đã phát hành hết. Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn nhất chiếm 51% tổng số vốn. Ngoài ra, với các cổ đông là Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, Tổng công ty thép Việt Nam, công ty điện tử Hà Nội ( Hanel), công ty xuất nhập khẩu và thiết bị toàn bộ ( Matexiom), công ty TNHH thiết bị an toàn ( AT). Ngoài 7 cổ đông sáng lập, vào đầu năm 1996, liên hiệp đờng sắt Việt Nam đã đợc hội đồng quản trị của PJCO chấp nhận là một cổ đông tham gia có số vốn góp lớn. Là một công ty mới đợc thành lập, PJICO gặp không ít những thuận lợi và khó khăn. Nhng thuận lợi nhất là các cổ đông đều là những công ty và tổng công ty lớn có uy tín trên thị trờng Việt Nam và quốc tế nên đã tạo đợc niềm tin cho khách hàng. Bằng những cố gắng của Hội đồng quản trị và ban giám đốc, PJICO đã từng bớc chiếm lĩnh thị trờng Bảo hiểm Việt Nam, trong vòng 8 năm hoạt động, doanh thu Bảo hiểm gốc tăng lên nhanh một cách chóng mặt, năm 1995 là 14 tỷ VNĐ; năm 1996 là 52 tỷ VNĐ và năm 1997 con số đó là 79 tỷ VNĐ. Thị phần của công ty tăng dần lên, năm 1995 là 1,7%; năm 1996 là 4,7% và đến năm 1997 là 7%. b. Công ty Bảo hiểm cổ phần Nhà Rồng ( Bảo Long) Đợc thành lập 11/7/1995 với số vốn pháp định 22 tỷ đồng, Bảo Long trở thành công ty Bảo hiểm cổ phần của Việt Nam sau PJICO đợc phép hoạt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động kinh doanh các nghiệp vụ Bảo hiểm thơng mại trên địa bàn trong và ngoài nớc. Mặc dù năm 95 lợi nhuận công ty đạt 8 tỷ VNĐ, nhng thị phần của công ty chỉ đạt 1%- đó là con số khiêm tốn mà đòi hỏi công ty phải nỗ lực hơn nữa. c. Công ty Bảo hiểm cổ phần bu điện ( PTI) Đợc thành lập năm 1998 với số vốn pháp định là 68 tỷ VNĐ, chiếm thị phần Bảo hiểm 2%, PTI đang trở thành công ty Bảo hiểm cổ phần lớn, có sức cạnh tranh trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. 3. Công ty liên doanh Bảo hiểm Là hình thức công ty Bảo hiểm Việt Nam, và công ty hay tập đoàn nớc ngoài góp vốn để thành lập công ty Liên doanh.Ơ Việt Nam hiện nay có 3 công ty liên doanh sau: a. Công ty liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) Ngoài 40 văn phòng đại diện của nớc ngoài đặt tại Việt Nam, theo xu h- ớng của một nền kinh tế mở, công ty liên doanh quốc tế VIA giữa Bảo Việt- Tokio Marine And The Comercial Union, bắt đàu hoạt động từ 1/11/1996. Với số vốn điều lệ 6 triệu USD, VIA chỉ đợc phép hoạt động trong một số nghiệp vụ nhất định. Tuy nhiên, công ty có mối quan hệ với khách hàng Nhật Bản, do đó thị trờng tiềm năng rất lớn. b. Công ty liên doanh Bảo hiểm liên hiệp ( UIC) Đợc cấp giấy chứng nhận ngày 30/5/1997, với số vốn điều lệ 4 triệu USD, chiếm 2% thị phần Bảo hiểm Việt Nam, UIC trở thành công ty liên doanh Bảo hiểm trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. c. Công ty liên doanh môi giới Bảo hiểm Bảo Việt Incape hữu hạn Đợc cấp giấy chứng nhận 20/12/1994, với số vốn điều lệ 250.000 USD, là công ty liên doanh nên công ty cũng chỉ đợc phép kinh doanh một số dịch vụ nhất định. Với dịch vụ chính là môi giới Bảo hiểm, công ty trở thành ngời bạn tin cậy trong việc môi giới, t vấn Bảo hiểm cho khách hàng. 4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểmcông ty TNHH nhng cả hai công ty này đều là công ty 100% vốn nớc ngoài hoạt động tại Việt Nam. Sự góp mặt của các công ty này đã khiến cho thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sôi động hơn nhiều, tuy nhiên cũng là những thách thức đối với công ty Bảo hiểm trong nớc. a. Công ty 100% vốn nớc ngoài Chinfon Manulife Là công ty Bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nớc ngoài đầu tiên đợc cấp giấy phép tại Việy Nam với tổng số vốn đầu t 10 triệu USD, Chinfon Manulife, liên doanh giữa tập đoàn Chinfon ( Đài Loan) và Manulife Finacial Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Canada), đã nhanh chóng xác định và triển khai những kế hoạch kinh doanh khá quy mô: tổ chức nhân sự, đào tạo đội ngũ cán bộ Bảo hiểm chuyên nghiệp cũng nh xác định phơng thức, loại hình Bảo hiểm và đối tợng tiềm năng có thể khai thác. Đợc Bộ Kế hoạch và Đầu t cấp giấy phép ngày 12/6/1999 và đã chính thức hoạt động vào tháng 9/1999, công ty đã có kinh nghiệm hơn 100 năm hoạt động của cả hai tập đoàn đã rất thành công trên thơng trờng quốc tế, với các nghiệp vụ Bảo hiểm hỗn hợp, Bảo hiểm giáo dục hỗn hợp, Bảo hiểm trợ cấp y tế, Bảo hiểm thơng tật và tử vong do tai nạn, công ty trở thành công ty Bảo hiểm nhân thọ đầy sức hấp dẫn đối với khách hàng trong và ngoài nớc. b. Công ty TNHH Bảo hiểm ALLIANZ/ AGF Đợc Bộ Kế hoạch và Đầu t cấp giấy phép, ALLIANZ/ AGF trở thành công ty Bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn nớc ngoài đầu tiên hoạt động trê thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Đây là công ty liên doanh giữa ALLIANZ Akatiengaselsaft, một trong những tập đoàn Bảo hiểm lớn nhất Đức và AFG của Singapore. Với thời hạn hoạt động 30 năm, công ty sẽ đáp ứng nhu cầu Bảo hiểm cho các doanh nghiệp nớc ngoài hoạt động dới luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam, cho các cá nhân nớc ngoài, cũng nh các tồ chức bằng những dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ. 5. Công ty chuyên ngành Công ty Bảo hiểm dầu khí (PVIC) Cùng với sự phát triển kinh tế, là nhu cầu đợc đáp ứng dịch vụ nói chung, và dịch vụ Bảo hiểm nói riêng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên khả năng hiện tại cuả các công ty Bảo hiểm còn cha đáp ứng kịp, nhất là trong lĩnh vực xăng, dầu khí . Theo thống kê hàng năm có khoảng từ 90 95% các hợp đồng Bảo hiểm dầu khí bị ép chuyển ra nớc ngoài do thế yếu của các doanh nghiệp trong nớc ( không đủ khả năng tài chính, không có kinh nghiệm, . ) dẫn tới hàng năm có khoảng 15- 17 triệu USD bị chuyển ra nớc ngoài dới hình thức phí Bảo hiểm, trong khi chúng ta đang kêu gọi vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam. Điều đáng nói đây là dịch vụ Bảo hiểm bị chuyển ra nớc ngoài trong khi rủi ro và đối tợng Bảo hiểm phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam. Chính vì vậy trong điều lệ tổ chức và hoạt động cuả Tổng công ty dầu khí Việt Nam đợc Thủ tớng Chính phủ phê chuẩn có mô hình công ty Bảo hiểm dầu khí dới hình thức doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập. Để thực hiện nghị định này, ngày 3/10/1995, hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã họp bàn về vấn đề này và đã ký quyết định số 1396/ HĐQT ngày 14/10/1995 thành lập công ty Bảo hiểm dầu khí ( PVIC). Từ đấy PVIV trở thành công ty chuyên ngành đầu tiên cảu nớc ta, đồng thời cũng là doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam. PVIC có một u thế mà không một công ty Bảo hiểm nào Việt Nam có đợc- đó là đợc phép thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các cán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... Bảo hiểmViệt Nam 1/ Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam trớc nghị định 100 CP 2/ Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sau nghị định 100 CP II/ Các loại hình công ty Bảo hiểm trên thị tr ờng Việt Nam 1/ Công ty Bảo hiểm Nhà nớc 2/ Công ty Bảo hiểm cổ phần 3/ Công ty liên doanh Bảo hiểm 4/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm 5/ Công ty Bảo hiểm chuyên ngành III/ Thị phần của các Công ty Bảo hiểm trên thị trờng bảo hiểm. .. bản để tổ chức một công ty Bảo hiểm trên thị trờng Việt nam hiện nay I/ Cơ cấu tổ chức của công ty Bảo hiểm 1/ Cơ cấu tổ chức 2/ Chức năng của một số bộ phận chủ yếu II/ Mục tiêu quản trị kinh doanh công ty Bảo hiểm trên thị trờng Bảo hiểm Việt Nam hiện nay 1/ Mục tiêu trớc mắt và mục tiêu lâu dài 2/ Mở rộng thị phần của công ty 3/ Tăng trởng doanh thu của công ty 4/ Tăng lợi nhuận của công ty và thu... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thị phần bảo hiểm năm 1995 Bảo Minh PVIC PJICO Bảo Long VIA Bảo Việt Thị phần bảo hiểm năm 1997 Thị phần bảo hiểm năm 1996 Bảo Minh PVIC PJICO PTI UIC Bảo Long VIA Bảo Việt Thị phần bảo hiểm năm 1998 PJICO PJICO PVIC Bảo Minh Bảo Long VIA UIC Bảo Việt PVIC Bảo Minh Bảo Long VIA UIC PTI BIDV-QBE Bảo Việt Thị phần bảo hiểm năm 1999 Thị phần bảo hiểm năm 2000 Website: http://www.docs.vn... lý Bảo hiểm là một cá nhân hay tổ chức đại diện cho một công ty Bảo hiểm, vì quyền lợi của công ty Bảo hiểm, thay mặt công ty Bảo hiểm để bán các sản phẩm của công ty cho ngời mua Nói tóm lại, cả đại lý và môi giới Bảo hiểm đều có chức năng làm tăng thị phần của công ty Bảo hiểm nhất là môi giới bởi vì nhờ nó mà ngời dân có thể hiểu rõ hơn về Bảo hiểm từ đó dẫn đến nhiều ngời biết và mua sản phẩm Bảo. .. một số công ty Bảo hiểm 100% vốn nớc ngoài vào hoạt động tại thị trờng Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội và không ít khó khăn cho các công ty Bảo hiểm Việt Nam 1/ Thuận lợi Với sự góp mặt của các công ty Bảo hiểm nớc ngoài sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ hơn môi trờng đầu t tại Việt Nam, nó tạo ra hình ảnh một thị trờng Bảo hiểm Việt Nam đầy sôi động Với các loại hình doanh nghiệp đa dạng, sản phẩm Bảo hiểm. .. trờng thì khi đó mới xuất hiện khái niệm thị phần, đó chính là tỷ lệ chiếm giữ thị trờng của các công ty Trớc năm 1995, thị trờng Bảo hiểm Việt Nam chỉ có duy nhất Bảo Việt hoạt động Nhng từ năm 1995 trở lại đây, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trờng Và do đó các công ty Bảo hiểm ra đời và tham gia vào thị trờng Bảo hiểm song thị phần chủ yếu vẫn do Bảo Việt nắm giữ Website: http://www.docs.vn... kinh doanh 3/ Đại lý và môi giới của công ty Bảo hiểm Muốn tổ chức một công ty Bảo hiểm hoạt động tốt cần phải có hoạt động của môi giới và đại lý Bảo hiểm a/ Môi giới Bảo hiểm Môi giới Bảo hiểm là hoạt động độc lập nhằm thiết lập quan hệ giữa khách hàng và tổ chức Bảo hiểm Các công ty môi giới đại diện cho khách hàng tìm kiếm thị trờng Bảo hiểm có uy tín, đảm bảo nguồn tài chính, tỷ lệ phí hợp lý... 0918.775.368 của công ty đề ra Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức một công ty Bảo hiểm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và có thể thay đổi Vì vậy, thông thờng các công ty Bảo hiểm thơng có cơ cấu tổ chức phân chia theo 3 nhóm: theo chức năng, theo sản phẩm và theo lãnh thổ Công ty Bảo hiểm Có thể sử dụng một trong ba cách tổ chức này hoặc kết hợp các cách sao cho phù hợp với công ty của mình 2/ Chức năng của các... bản để tổ chức một công ty Bảo hiểm trên thị trờng Việt Nam hiện nay I/ Cơ cấu tổ chức của công ty Bảo hiểm Các công ty Bảo hiểm hoạt động dựa trên sự góp sức của nhiều ngời cùng làm việc với nhau, vì vậy để hoạt động đạt đợc mục tiêu chung, cần phải phân bổ cho mỗi ngời một vai trò nhất định Tổ chức chính là sự liên kết các cá nhân, những quá trình, những hoạt động trong hệ thống nhằm thực hiện mục... doanh Bảo hiểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1/ Điều hành hoạt động của công ty Bảo hiểm 2/ Các quy tắc kết hợp quan hệ 3/ Đại lý và môi giới của công ty Bảo hiểm IV/ Những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức công ty Bảo hiểm trên thị tr ờng Bảo hiểm Việt Nam hiện nay V/ Một số giải pháp để đa thị . sở hữu thì có các loại hình công ty Bảo hiểm sau hoạt động trên thị trờng Việt Nam: 1. Công ty Bảo hiểm Nhà nớc a. Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo. cơ bản để tổ chức một công ty Bảo hiểm trên thị trờng Việt Nam hiện nay. I/ Cơ cấu tổ chức của công ty B ảo hiểm Các công ty Bảo hiểm hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay, Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay, Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay, Khái niệm về thị trờng Bảo hiểm Sự cần thiết khách quan và tác dụng của thị trờng Bảo hiểm, Cung, cầu của thị trờng Bảo hiểm Cạnh tranh và liên kết, Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam trớc nghị định 100 CP Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sau nghị định 100 CP, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm cổ phần, Công ty liên doanh Bảo hiểm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm, Công ty chuyên ngành Công ty Bảo hiểm dầu khí PVIC

Từ khóa liên quan