KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

44 1,390 3
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 11:40

Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà tên giao dịch Quốc tế là: Song Da Construction Consunlting Company 1 LỜI NĨI ĐẦU Thực tập thực tế vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo Đại học các chun ngành của nhà trường nói chung, chun ngành Lưu trữ học Quản trị văn phòng nói riêng. Với mục đích gắn liền nhà trường với xã hội, lý luận với thực tiễn hàng năm khoa nhà trường đều tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tập thực tế. Qua đợt thực tập này, sinh viên được rèn luyện thêm kỹ năng nghề nghiệp, củng cố kiến thức đã học đồng thời nâng cao năng lực nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phong cách làm việc của một cán bộ làm cơng tác văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà - Tổng Cơng ty Sơng Đà, theo sự phân cơng của khoa, tơi về thực tập tại Phòng Tổ chức Hành chính của cơng ty từ ngày 19/7/2007. Mặc dù nội dung thực tập khá phức tạp, thời gian thực tập hạn nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của đồng chí trưởng phòng, sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của các anh, chị cơng tác lâu năm trong phòng, sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn cùng với sự nỗ lực của bản thân tơi đã hồn thành tốt các u cầu của nội dung thực tập. Thơng qua nghiên cứu, khảo sát trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của cơng tác văn thư, cơng tác lưu trữ quản trị văn phòng của Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà tơi đã, hiểu được lý thuyết bản thực hành tốt các khâu nghiệp vụ. Những thu hoạch trong thời gian thực tập được trình bầy cụ thể trong báo cáo dưới đây. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thực tế cơng việc phức tạp, cũng như khả năng thể hiện còn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót. Tơi rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy, giáo để báo cáo của tơi hồn chỉnh hơn. Nhân đây tơi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ cơng nhân viên phòng Tổ chức Hành chính, Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà, các Thầy giáo, THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 giáo của Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã tận tình giúp đỡ tơi hồn thành báo cáo này. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3 PHẦN THỨ NHẤT KHÁI QT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CẤU TỔ CHỨC THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG CỦA CƠNG TY VẤN XÂY DỰNG SƠNG ĐÀ I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà tên giao dịch Quốc tế là: Song Da Construction Consunlting Company. trụ sở đóng tại Km8 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xn Nam - Thanh Xn - Hà Nội. Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà là doanh nghiệp Nhà nước - đơn vị thành viên của Tổng Cơng ty Sơng Đà, tiền thân là Trung tâm Thiết kế được thành lập theo Quyết định số: 97/BXD-TCLĐ ngày 24/1/1986 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trụ sở đóng tại thị xã Hồ Bình, Tỉnh Hà Sơn Bình. Nhiệm vụ chính của Trung tâm Thiết kế là phối hợp với chun gia Liên xơ lập các biện pháp thi cơng, thiết kế tổ chức thi cơng chi tiết, nghiên cứu bổ sung đề xuất các biện pháp thi cơng hợp lý phù hợp với điều kiện, năng lực thi cơng thực tế trên cơng trường thuỷ điện Hồ bình đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi cơng, tiết kiệm ngun vật liệu, hạ giá thành cơng trình. Tháng 2 năm 1990 Trung tâm Thiết kế đổi tên thành Cơng ty Khảo sát Thiết kế xây dựng chun ngành trực thuộc Tổng Cơng ty Xây dựng Thuỷ điện Sơng Đà theo Quyết định số: 16/TCT-TCLĐ ngày 01 tháng 2 năm 1990 của Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Xây dựng Thuỷ điện Sơng Đà với nhiệm vụ: Nhận thầu các cơng trình từ khảo sát, thiết kế, thi cơng; thiết kế cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơng trình; liên kết với các đơn vị trong ngồi nước để thực hiện dịch vụ xây dựng; cử các chun gia vấn kỹ thuật xây dựng cho các đơn vị trong ngồi nước. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 4 Cơng ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch tốn độc lập, cách pháp nhân con dấu riêng. Đến thời điểm này nhiệm vụ của cơng ty tại Cơng trình Thuỷ điện Hồ Bình bản đã hồn thành, cơng ty được rời trụ sở giao dịch về nhà G9 - Phường Thanh Xn Nam - Quận Thanh Xn - Hà Nội được đổi tên thành Cơng ty Khảo sát Thiết kế trực thuộc Tổng Cơng ty Xây dựng Thuỷ điện Sơng Đà theo Quyết định số: 139A/BXD-TCLĐ ngày 26 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước. Đến tháng 06 năm 1995 Cơng ty Khảo sát Thiết kế lại được đổi tên thành Cơng ty vấn Khảo sát thiết kế theo Quyết định số 594/BXD-TCLĐ ngày 03/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Với quyết định này chức năng nhiệm vụ của cơng ty được mở rộng hơn để phù hợp với sự chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường của cả nước trong giai đoạn này. Sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, tháng 6 năm 2001 Cơng ty vấn Khảo sát thiết kế được đổi tên thành Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà trực thuộc Tổng Cơng ty Sơng Đà theo Quyết định số: 1040/QĐ-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trên sở hợp nhất các đơn vị: Cơng ty Thiết kế tự động hố CODEMA, Trung tâm Thí nghiệm Miền Bắc, Trung tâm Thí nghiệm Miền Nam, Phòng vấn Giám sát chất lượng xây dựng thiết bị, Phòng Dự án vấn đấu thầu Cơng ty vấn Khảo sát thiết kế. Cùng với sự phát triển của Tổng Cơng ty Sơng Đà, trải qua gần 30 năm kể từ khi được thành lập đến nay. Cơng ty đã khơng ngừng được củng cố phát triển đáp ứng u cầu, nhiệm vụ của Tổng Cơng ty mở rộng địa bàn hoạt động tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từ cấu tổ chức chỉ 4 phòng nghiệp vụ 4 đơn vị sản xuất (giai đoạn 1990) với nhiệm vụ chính là Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi cơng các hạng mục khu phụ trợ, các hạng mục của cơng trình chính, lập dự tốn thi cơng, dự tốn xây lắp các cơng trình thuỷ điện Hồ Bình, Yaly, Sơng Hinh, Vĩnh Sơn các cơng trình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 5 thuỷ điện nhỏ khác. Đến nay cấu tổ chức của Cơng ty gồm 5 phòng chức năng 9 đơn vị trực thuộc (Theo phụ lục 1), các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy như sau: 1. Chức năng Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà trực thuộc Tổng Cơng ty Sơng Đà, là doanh nghiệp hạch tốn độc lập, con dấu riêng, cách pháp nhân được Bễpây dựng cho phép mở rộng hoạt động vấn trong ngồi nước với các ngành nghề kinh doanh. Với các chức năng cụ thể sau: - Lập dự án đầu xây dựng các cơng trình dân dụng; kỹ thuật hạ tầng đơ thị nhóm B, C; các cơng trình giao thơng đường bộ; các cơng trình trên sơng nhóm B, C; các cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi đến cấp II. - Khảo sát địa hình, địa chất các cơng trình xây dựng. - Thiết kế lập tổng dự tốn các cơng trình dân dụng đến cấp II, cơng trình cơng nghiệp, các cơng trình thuỷ lợi thuỷ điện nhóm B, C, nhóm A các cơng trình giao thơng đường bộ, nhóm B, C các cơng trình trên sơng. - Thẩm định phần xây dựng thiết kế kỹ thuật các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp - Quản lý đầu xây dựng các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp nhóm B, C. - Lập hồ sơ mời thầu, vấn đấu thầu hợp đồng kinh tế về thiết kế, quản lý dự án đầu xây dựng các cơng trình dân dụng cơng nghiệp. - Thiết kế các trạm biến áp đường dây điện cấp điện áp đến 110 kv. 2. Nhiệm vụ quyền hạn - Vốn tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do cơng ty quản lý. - Bảng cân đối kế tốn, các quĩ theo qui định của Nhà nước hướng dẫn của Tổng cơng ty. - Điều lệ tổ chức hoạt đơng, bộ máy quản điều hành. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 6 - Cơng ty chịu sự quảncủa Nhà nước, Bộ Xây dựng, các quan bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời chịu sự quản của các quan này với cách là quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp các qui định khác của pháp luật. - Cơng ty quyền quản lý, sử dụng vốn tài sản đất đai, tài ngun nguồn lực do Tổng Cơng ty giao theo qui định tại điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Cơng ty các quyền lực khác theo qui định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao u cầu sản xuất kinh doanh của Tổng Cơng ty Sơng Đà. - Cơng ty quyền tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tài chính theo qui định về tài chính của Tỏng cơng ty, chịu sự ràng buộc về quyền lợi nghĩa vụ đối với Tổng cơng ty theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động củaTổng cơng ty. - Tổ chức bộ máy quản lý điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Tổng cơng ty giao u cầu sản xuất kinh doanh của Cơng ty. - Cơng ty quyền tuyển chọn, bố trí, sử dụng cho thơi việc đối với CBCNV trong đơn vị theo luật Lao động các qui định khác của pháp luật. - Cơng ty quyền xây dựng đề nghị Tổng cơng ty phê duyệt các hình thức trả lương, các biện pháp đảm bảo đời sống, điều kiện lao động cho CBCNV của Cơng ty. - Cơng ty quyền kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ của Tổng cơng ty giao. - Cơng ty được sử dụng vốn do Tổng cong ty giao các quĩ của đơn vị, các nguồn vốn vay được Tổng cơng ty bảo lãnh, các nguồn lao động khác theo đúng pháp luật qui chế tài chính của Tổng cơng ty, để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên ngun tắc bảo tồn phát triển vốn. - Cơng ty được hình thành các quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo qui định của Bộ tài chính qui chế tài chính của Tổng cơng ty. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 7 - Cơng ty được Tổng cơng ty uỷ quyền thực hiện hợp đồng kinh tế với khách hàng trong ngồi nước. 3. cấu tổ chức Giám đốc cơng ty là người đứng đầu bộ máy giữ vai trò chỉ đạo chung theo chế độ luật định, đồng thời Giám đốc là người chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của tồn cơng ty. - Giúp việc cho Giám đốc là các Phó giám đốc phụ trách về các mặt Kinh tế, Kế hoạch. Kỹ thuật một Kế tốn trưởng tham mưu giúp Giám đốc về tình hình tài chính tổ chức hạch tốn của Cơng ty. Các phòng ban chức năng gồm 5 phòng Các trung tâm, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc (9 đơn vị). II. Thực trạng cơng tác quản trị hành chính văn phòng 1. Khái qt về Phòng Tổ chức Hành chính Theo quyết định số:…………………………… Của Giám đốc cơng ty về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Cơng ty thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức hành chính được qui định như sau: Chức năng: - Phòng Tổ chức Hành chính chức năng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lanh đạo Cơng ty cụ thể: - Tham mưu giúp Giám đốc cơng ty trong cơng tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo, giải quyết các chế độ chính sách với người lao động, quản cơng tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế bảo vệ. - Giúp Giám đốc cơng ty trong lĩnh vực đối ngoại. Nhiệm vụ: Để thực hiện các chức năng trên Phòng Tổ chức Hành chính những nhiện vụ sau: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 8 - Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện các phương án sắp xếp cải tiến tổ chức sản xuất quản lý. - Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, tổ chức thực hiện qui hoạch cán bộ, đề bạt cán bộ, cơng tác tuyển dụng đào tạo, bổ xung cán bộ, cơng nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất, quản lý. - Tổ chức tiếp nhận, quản lý đội ngũ cán bộ cơng nhân, điều phối hợp lý, quản lý tốt hồ sơ nhân sự, giải quyết đúng đắn việc thun chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ chế độ theo Luật lao động, các Nghị định, Pháp lệnh, chính sách khác đối với người lao động. - Thực hiện chức năng nhận xét cán bộ, cơng tác nâng lương, nâng bậc giúp Giám đốc cơng ty giải quyết đúng đắn, hợp lý chính sách lao động tiền lương cũng như chính sách khác đối với CBCNV. - Thực hiện rà sốt, trích nộp bảo hiểm xã hội định kỳ cho người lao động theo qui định của Luật lao động. - Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đơn đốc, báo cáo việc thực hiện các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. - Quản lý tồn bộ tài sản đất đai, nhà cửa, các trang thiết bị dụng cụ văn phòng của quan cơng ty. - Tiếp nhận, quảncơng văn giấy tờ, tổ chức thực hiện tốt cơng tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu. - Quản sử dụng con dấu. - Thực hiện tốt cơng tác quản trị hành chính để đảm bảo cho bộ máy quan Cơng ty hoạt động hiệu quả cao. - Tổ chức thực hiện tốt cơng tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ trong quan. - Quản điều hành tổ xe phục vụ đưa đón cán bộ đi cơng tác đảm báo an tồn đúng thời gian. - Phục vụ nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo khi tiếp khách hội họp. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 9 - Mua sắm trang thiết bị văn phòng văn phòng phẩm. - Đảm bảo thơng tin liên lạc, điện nước trong quan. - Tổ chức mạng lưới y tế, chăm sóc sức khoẻ vệ sinh phòng bệnh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơng tác tại hiện trường, mua bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho cán bộ cơng nhân viên. - Liên hệ với chính quyền địa phương nơi Cơng ty đóng trụ sở để giải quyết những vấn đề liên quan. Quyền hạn: Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng tổ chức hành chính phải quan hệ chặt chẽ với các phòng ban trong Cơng ty, các đợn vị trực thuộc Cơng ty để chỉ đạo, hướng dẫn, nhắc nhở về cơng tác nghiệp vụ văn phòng các lĩnh vực mà Lãnh đạo phân cơng. Được uỷ quyền các văn bản như: Báo cáo cơng tác văn phòng hàng tháng, q, năm; các loại cơng văn đơn đốc nhắc nhở các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cơng ty; ký các thơng báo, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy đi đường . Được chủ động bố trí, sắp xếp nhân lực trong Phòng để phát huy tốt năng lực của cán bộ cơng nhân viên đạt hiệu quả cao trong cơng việc. 2. Cơng tác quản trị hành chính văn phòng 2.1. Cách bố trí nơi làm việc Phòng Tổ chức Hành chính của cơng ty được tách làm hai bộ phận: Bộ phận tổ chức lao động bộ phận hành chính. Văn phòng của bộ phận hành chính là nơi để xử lý cơng văn giấy tờ, đồng thời cũng là bộ máy giúp việc cho lãnh đạo cơng ty. Thơng qua văn phòng các chủ trương, chính sách, chỉ thị của cấp trên đến được từng bộ phận, phòng ban các đơn vị đồng thời những thơng tin từ cấp dưới gửi lên để phản ánh tình hình, xin ý kiến chỉ đạo cũng đều được chuyển qua văn phòng để xử lý, phân loại, tổng hợp gửi lên cấp trên giúp cho Lãnh đạo nắm được tình hình hoạt động, sản xuất THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, qua đó tìm ra những biện pháp cần thiết để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Phòng Tổ chức Hành chính được bố trí nơi làm việc tại tầng 1 nên rất thuận tiện cho việc giao nhận cơng văn, tài liệu đón tiếp khách đến liên hệ cơng tác (phụ lục 2). Hiện nay phòng làm việc của tồn quan cơng ty được bố trí theo kiểu văn phòng đóng, tách riêng từng bộ phận tạo sự n tĩnh tập trung cao độ khi làm việc, phát huy khả năng duy tính độc lập của một số bộ phận nghiệp vụ hoặc các trung tâm thiết kế, rất an tồn cho việc giữ gìn bí mật, thơng tin. Bố trí văn phòng theo kiểu này đòi hỏi ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động cao thì hiệu quả lao động sẽ rất lớn. Tuy nhiên nó cũng hạn chế là khó khăn trong việc quản lý lao động, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo phòng hoặc Lãnh đạo cơng ty; tốn nhiều diện tích; khơng thuận lợi khi cần sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận để giải quyết một cơng việc nào đó. 2. 2. Cách tổ chức lao động Phòng Tổ chức Hành chính gồm 18 người, trong đó 1 Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc cơng ty về tồn bộ cơng tác của phòng; một phó phòng trực tiếp quản lý điều hành bộ phận Tổ chức lao động; một phó phòng trực tiếp điều hành bộ phận Hành chính; các bộ phận trong phòng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân cơng. Hiện nay bộ phận hành chính nằm trong Phòng Tổ chức Hành chính gồm 14 đồng chí: 1 cán bộ quản sử dụng con dấu kiêm trực điện thoại, fax, phục vụ họp hành, hội nghị; 1 cán bộ phụ trách quản lý, tiếp nhận chuyển giao tài liệu, cơng văn đi đến, báo chí kiêm thủ kho; 2 cán bộ đảm nhiệm cơng tác lưu trữ, chuyển giao tài liệu thiết kế đến các đơn vị thi cơng kiêm thêm việc quản lý hồ sơ cán bộ, sổ bảo hiểm của CBCNV tồn Cơng ty; 3 lái xe, 4 nhân viên phục vụ, 3 nhân viên phụ trách việc phơtơ in ấn tài liệu cho tồn Cơng ty. Nhìn chung cách tổ chức lao động của phòng chưa hợp lý nên hiệu quả chưa cao. 2.3. Trang thiết bị văn phòng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... thuỷ điện Tổng cơng xây dựng thuỷ điện Sơng đà đã trở thành một Tổng cơng ty đa dạng hố ngành nghề như: xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi, các cơng trình dân dụng, các cơng trình giao thơng Cũng vì thế mà Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà được thành lập để thực hiện nhiệm vụ vấn thiết kế phục vụ xây dựng các cơng trình của Tổng cơng ty làm chủ đầu Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà mà tiền thân là Trung... vào lưu trữ trong mạng nhằm phục vụ tốt hơn cho cơng tác tra tìm, bảo quản sử dụng tài liệu lưu trữ Trên đây là những nét bản về cơng tác lưu trữ của Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà - Tổng Cơng ty Sơng Đà Thực trạng cơng tác lưu trữ ở cơng ty là chưa đáp ứng được với những qui định của Nhà nước Nhưng so với tình hình chung ở các quan doanh nghiệp thì cơng tác lưu trữ ở Cơng ty vấn Xây dựng. .. trữ của Cơng ty vấn xây dựng Sơng đà là một phơng mở vì Cơng ty vẫn đang hoạt động nên tài liệu vẫn được bổ xung thêm hàng năm II Phương án phân loại phơng lưu trữ Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà Trên sở kết quả khảo sát thực tế, tơi đã xây dựng phương án phân loại cho phơng lưu trữ Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà Do đặc thu tài liệu hình thành của cơng ty, tài liệu gồm hai loại: Tài liệu hành chính. .. động của quan theo giá trị của chúng về các mặt chính trị, kinh tế, văn hố, khoa học các giá trị khác từ đó lựa chọn để bổ sung những tài liệu trị cho Phơng Lưu trữ Quốc gia Việt nam Ở Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà cơng tác xác định giá trị tài liệu cũng được đề cập đến trong quyết định số:**** của Giám đốc cơng ty về việc ban hành qui định một số vấn đề về cơng tác lưu trữ của cơng ty Tại... Sơng Đà như vậy đã là khả quan cũng đã đạt được một số hiệu quả nhất định, trong thời gian tới cần phải phát huy hơn nữa III Kết quả thực tập thực tế Là cán bộ làm cơng tác văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính của Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà, được sự quan tâm của các Thầy, giáo Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, tơi được về thực tập tại Cơng... của Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà đều tập trung một đầu mối ở văn thư của Phòng Tổ chức Hành chính 3.1 Đối với cơng văn đi Việc quản cơng văn đi được văn thư quan thực hiện theo một qui trình ng đối chặt chẽ: Văn thư tiếp nhận tài liệu, văn bản từ các phòng ban, đơn vị xin trình ký lãnh đạo cơng ty, chuyển cho trưởng phòng xem xét thể thức, tính hợp pháp của văn bản Sau khi đã hồn tất về. .. việc theo dõi, quản lý tất cả các loại văn bản, tài liệu do cơng ty ban hành được cập nhật trên 2 sổ cơng văn đi: 1 sổ đăng ký cơng văn đi nội bộ cơng ty, 1 sổ đăng ký cơng văn đi Tổng Cơng ty, các đơn vị trong Tổng Cơng ty các quan bên ngồi Việc vào sổ đăng ký cơng văn đi được thực hiện theo mẫu sổ in sẵn của Cục Lưu trữ Nhà nước 3 2 Đối với cơng văn đến Cơng văn, tài liệu đến Cơng ty qua nhiều... quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Từ những nhận thức đó, trong nhiều năm qua cơng tác văn thư của cơng ty được tổ chức ng đối chặt chẽ, đáp ứng được u cầu, nhiệm vụ của cơng ty Hiện nay bộ phận văn thư của cơng ty chưa cán bộ chun trách mà còn kiêm nhiệm (nhân viên văn thư đảm nhiệm thêm cả cơng việc thủ kho vật văn phòng phẩm) Do đặc thù của cơng ty là một đơn vị vấn, thiết kế trực tiếp... liệu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu - Kịp thời ban hành những văn bản hướng dẫn, quy định thực hiện cụ thể về cơng tác cơng văn giấy tờ, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ vào kho lưu trữ quan - Đưa việc thực hiện những quy định về cơng tác văn thư lưu trữ trong quan thành một chỉ tiêu bắt buộc mọi cán bộ làm cơng tác liên quan đến cơng văn giấy tờ phải thực hiện nghiêm túc cơng tác lập... tại Cơng ty vấn Xây dựng Sơng Đà Sau gần 3 tháng thực tập, tơi đã tiến thực hiện được một số kết quả sau: - Tiến hành chỉnh lý tài liệu của các phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý kinh tế, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Dự án, Xí nghiệp điện - Xây dựng phương án phân loại: Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, tơi đã xây dựng phương án phân loại Do đặc thu tài liệu hình thành của cơng ty, tài . NHẤT KHÁI QT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG CỦA CƠNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠNG ĐÀ. sát và trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của cơng tác văn thư, cơng tác lưu trữ và quản trị văn phòng của Cơng ty Tư vấn Xây dựng Sơng Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, Chức năng Nhiệm vụ và quyền hạn, Cơ cấu tổ chứ c, Tổ chức biên chế Soạn thảo và ban hành văn bản, 2. Đối với công văn đến, Quản lý và sử dụng con dấu, Lập hồ sơ và lưu hồ sơ, Công tác phân loại tài liệu Công tác xác định giá trị tài liệu, Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ, Kết quả thực tập thực tế, Công tác lưu trữ Ưu điểm:, Phương án phân loại phông lưu trữ Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn