Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam

75 381 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 10:31

Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải không ngừng mở rộng và phát triển thị trờng. Marketing ra đời và nhanh chóng đợc ứng dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh, với chức năng gắn kết toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trờng- khâu then chốt của toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là tại Việt Nam, marketing cha đợc đánh giá và vận dụng đúng với tầm và vị trí quan trọng của nó. Việt nam đang trong tiến trình hội nhập với thị trờng thế giới và khu vực, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề mới mẻ mà bao trùm hơn cả là tình hình cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trong khi nhu cầu khách hàng ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các công ty chứng khoán. Trong bối cảnh đó vấn đề phát triển thị trờng ngày càng trở nên cấp thiết. Hơn lúc nào hết, các công ty cần phải phát huy hiệu quả công cụ marketing nhằm gắn kết hài hoà hoạt động của mình với thị trờng, củng cố và phát triển đội ngũ khách hàng, tăng trởng lợi nhuận. 2. Mục đích nghiên cứu - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triển thị trờng của công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam. - Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị tr- ờng. 3. Đối tợng nghiên cứu Chuyên đề sẽ nghiên cứu các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trờng của công ty TNHH Chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn các thành phố lớn. 4. Phơng pháp nghiên cứu: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thống kê để rút ra kết luận. - Phân tích diễn giải và đa ra kết luận. 5. Kết cấu của chuyên đề: Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề đợc chia thành 3 chơng: Chơng 1: Thị trờng chứng khoán và hoạt động phát triển thị trờng. Chơng 2: Thực trạng thị trờng và phát triển thị trờng của công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam Chơng 3: Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trờng của công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam. Mặc dù có nhiều cố gắng nhng do lần đầu đem lý thuyết vào thực tiễn và thời gian còn hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Em rất mong đợc sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn và em có thể vững vàng hơn nhờ vốn kiến thức học đợc. Nhân đây, em xin đợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Thu Hiền, Khoa Marketing- Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân và các cô chú, anh chị tại công ty chứng khoán NHNo&PTNT VN vì sự hớng dẫn tận tình và những ý kiến quý báu dành cho em trong suốt thời gian thực tập và thực hiện chuyên đề này. Hà Nội ngày 4/5/2005. Sinh viên Vũ Thị Kim Dung 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG 1 Thị trờng chứng khoán và hoạt động phát triển thị trờng 1.1. Vai trò của thị trờng chứng khoán trong nền kinh tế. Bất kỳ một nền kinh tế thị trờng phát triển thịnh vợng đều có sự đóng góp của thị trờng chứng khoán. Vai trò của thị trờng chứng khoán đợc thể hiện ở những điểm sau: - Thị trờng chứng khoán cho phép thực hiện hoạt động đầu t trực tiếp dài hạn qua việc thoả mãn các nhu cẩu đối ngợc nhau của các nhà đầu t bằng việc tạo khả năng thanh khoản cao. - Sự tồn tại của thị trờng chứng khoán là yếu tố quyết định thu hút vốn đầu t nớc ngoài vì các nhà đầu t nớc ngoài coi hoạt động của thị trờng chứng khoán nớc đó nh là một yếu tố quan trọng để đa ra quyết định đầu t. - Thị trờng chứng khoán tạo điều kiện cho việc cổ phầnh hoá các doanh nghiệp Nhà nớc bằng việc tạo ra cho Chính phủ và các nhà đầu t mức giá chuẩn của các cổ phiếu đợc bán ra công chúng.Thị trờng chứng khoán hỗ trợ định giá cổ phần trong chơng trình cổ phần hoá. - Là lĩnh vực mà tất cả các thông tin đợc tập hợp và phân tích đánh giá và giá cổ phiếu chỉ là phản ánh trung thực của các thông tin đó. - Là một phần quan trọng cuả thị trờng tài chính, nó làm tăng tốc độ phát triển của ngành tài chính đất nớc. - Sự phát triển của thị trờng có sức hấp dẫn và thu hút mọi ngời tham gia vào thị trờng. - Thị trờng chứng khoán điều tiết việc phát hành cổ phiếu. Vai trò điều tiết của thị trờng chứng khoán còn có thể hớng các đơn vị kinh tế đầu t vào các 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngành hay lĩnh vực đợc khuyến khích bằng cách phát hành cổ phiếu của những đơn vị đã đợc đánh giá tơng đối chính xác. - Là nguồn thu hút ngoại tệ qua việc bán chứng khoán cho các nhà đầu t gián tiếp của ngời nớc ngoài có thể ở bất cứ số ngoại tệ nào mà họ có hay họ muốn bỏ ra để mua cổ phần không nhất thiết phải đòi hỏi một mức vốn nhất định nh đầu t trực tiếp vào một dự án. 1.2. Tính tất yếu và sự cần thiết khách quan của phát triển thị trờng chứng khoán. 1.2.1. Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Sau hơn 15 năm đổi mới, đất nớc ta đã đạt đợc những thành tựu hết sức to lớn, từng bớc xây dựng cơ sở vững chắc cho tăng trởng dài hạn. Việc huy động vốn để phát triển sản xuất ngày càng trở nên cấp bách. Vì vậy cần có một kênh trung gian tài chính đủ mạnh để chuyển vốn từ những ngời tiết kiệm sang khu vực kinh doanh trong đó có thị trờng chứng khoán. Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã cơ bản thoát khỏi khủng hoảng với mức tăng trởng cao và liên tục. Bảng 1: Tăng trởng kinh tế 2001-2004 (%) 2001 2002 2003 2004 GDP cả nớc - Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng - công nghiệp - Dịch vụ 6.89 2.98 10.39 9.75 2.52 7.08 4.16 9.48 9.12 2.68 7.26 3.25 10.35 10.27 2.68 7.7 3.5 10.2 10.5 7.5 Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 01/2005. Mức tăng trởng cao, một mặt kéo theo sự tăng lên nhu cầu về vốn đầu t tức là làm tăng mức cung về cổ phiếu và trái phiếu trên thị trờng. Mặt khác, tăng tr- ởng cao sẽ góp phần tăng mức tiết kiệm, đầu t trên cơ sở đó tăng mức cầu về chứng khoán trên thị trờng. Đây là yếu tố cơ bản đầu tiên quyết định sự thành công của thị trờng chứng khoán. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bên cạnh yếu tố tăng trởng cao, việc khống chế đợc tỷ lệ lạm phát trong mức độ cho phép cũng nh những thành công trong quá trình ổn định tỷ giá hối đoái là những yếu tố rất quan trọng đối với việc phát triển thị trờng chứng khoán. Rõ ràng lạm phát tăng sẽ làm tăng giá cả tín dụng( do phải bù đắp sự mất giá của đồng tiền) và làm giảm giá chứng khoán, qua đó giảm nhu cầu về chứng khoán. Ngời đầu t nếu có tiền nhàn rỗi có thể đầu t vào nhiều kênh khác nhau nh gửi tiền tiết kiệm, mua vàng, đô la, đầu t vào bất động sản và chứng khoán. Nếu lạm phát tăng, tỷ giá biến động, ngời đầu t sẽ bỏ tiền vào ngoại tệ, vàng hoặc bất động sản. Điều này sẽ ảnh hởng xấu đến thị trờng chứng khoán. Mặt khác những mục tiêu đặt ra cho nền kinh tế đến năm 2010 cũng góp phần quan trọng thúc đẩy thị trờng chứng khoán phát triển nh : Đa GDP bình quân đầu ngời năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000, nhịp độ tăng trởng GDP bình quân 9-10%, nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu.Tích luỹ nội bộ kinh tế đạt trên 30% GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp là 16-17%, công nghiệp 40-41%, dịch vụ 42-43%. Và sự phát triển của nền kinh tế gắn liền với sự phát triển của thị trờng tài chính trong đó có thị trờng chứng khoánthị trờng vốn. 1.2.2. Thực trạng thị trờng vốn Việt Nam. 1.2.2.1. Tiết kiệm và đầu t. Đầu t là việc sử dụng một khoản tiền nhất định vào một việc nhất định nhằm mục đích thu lại một khoản tiền lớn hơn. Tiết kiệm là một phần thu nhập quốc dân cha cần sử dụng cho nhu cầu hiện tại. 5 Thu nhập Lương Phí cho thuê - Lãi cho vay Lợi nhuận chưa trừ lương và các khoản chi phí khác GNP Chi phí đầu ra Tiêu dùng cho dân cư Chi tiêu của Chính phủ Tổng đầu tư Xuất khẩu thuần tuý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vậy đầu t và tiết kiệm có mối quan hệ biện chứng với nhau. Cùng với sự phát triển cao của nền kinh tế, quá trình tái sản xuất mở rộng xã hội ngày càng tăng về tốc độ lẫn quy mô sẽ tạo ra thu nhập lớn hơn cho các tổng thể kinh tế, đồng thời sự phát triển kinh tế cũng đòi hỏi có nguồn đầu t lớn hơn. 1.2.2.2. Luân chuyển và thực trạng thị trờng vốn Việt Nam. Thị trờng tài chính có ý nghĩa quan trọng trong việc phân phối các nguồn tài chính. Thông qua hoạt động của các chủ thể trên thị trờng tài chính, các nguồn tài chính đợc luân chuyển để cung và cầu về vốn gặp nhau. Quá trình luân chuyển vốn trên thị trờng tài chính làm tăng quá trình chuyển các nguồn tiết kiệm thành đầu t. Quá trình luân chuyển vốn trên thị trờng tài chính thể hiện ở đồ sau: Thị trờng trực tiếp. Thị trờng qua các tổ chức trung gian Qua đồ trên ta thấy mức độ phát triển của thị trờng tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với việc khuyến khích tiết kiệm, khuyến khích đầu t và quá trình 6 Các thị trờng tài chính trực tiếp 1. Thị trờng tiền tệ 2. Thị trờng vốn Cung về vốn 1. Chính quyền các cấp 2. Doanh nghiệp Cầu về vốn 1. Chính quyền 2. Doanh nghiệp 3. Hộ gia đình Các tổ chức trung gian tài chính 1. Các tổ chức nhận tiền gửi 2. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng 3. Các trung gian đầu t 4. Công ty tài chính 5. Các tổ chức khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vốn hoá trong nền kinh tế. Đặc biệt phải đến vai trò của các tổ chức trung gian tài chính, bộ phận đã chuyển tải một khối lợng đáng kể nguồn tiết kiệm đa vào đầu t và góp phần tích cực đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Sự tăng lên mạnh mẽ của tiết kiệm và đầu t đã dẫn đến yêu cầu chuyển giao các nguồn vốn trong nền kinh tế, từ đó hình thành thị trờng vốn. Hiện nay, ở Việt Nam đang tồn tại các hình thức huy động vốn chủ yếu sau: - Vay và cho vay qua hệ thống ngân hàng. Trong những năm vừa qua, hệ thống ngân hàng đã huy động đợc khối lợng vốn lớn đáng kể phục vụ cho nền kinh tế thông qua hàng loạt các hình thức tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, cùng với sự hình thành và phát triển của một thị tr - ờng tiền tệ hoạt động với các nghiệp vụ chủ yếu: thị trờng nội tệ liên ngân hàng, thị trờng ngoại hối và thị trờng tín phiếu kho bạc. - Thị trờng trái phiếu, cổ phiếu. Năm 1990 trên thị trờng đã xuất hiện một số loại trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nớc. Hiện nay đang tồn tại các loại chứng khoán sau: + Trái phiếu chính phủ:bao gồm Tín phiếu Kho bạc Nhà nớc, trái phiếu Kho bạc Nhà nớc, trái phiếu công trình. Tín phiếu Kho bạc Nhà nớc là một loại trái phiếu ngắn hạn( dới 1 năm) phát hành lần đầu tiên vào năm 1991 với lãi suất đợc quy định cho từng đợt phát hành và bán trực tiếp từ các chi nhánh của Kho bạc Nhà nớc. Tính đến 31/12/1994, nguồn tiết kiệm qua tín phiếu Kho bạc đạt 3.500 tỷ đồng. Từ năm 1995, tín phiếu Kho bạc đã đợc tổ chức bán đấu thầu tại ngân hàng Nhà nớc và là một công cụ quan trọng của thị trờng tiền tệ. Trái phiếu Kho bạc Nhà nớc là một loại trái phiếu trung hạn và dài hạn phát hành cho ngân hàng Nhà nớc. Trong những năm gần đây, hàng năm Việt Nam phát hành bình quân trên dới 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu công trình là một loại trái phiếu Chính phủ đợc phát hành để xây dựng các công trình, dự án do Chính phủ thực hiện. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nớc là trái phiếu do các doanh nghiệp Nhà nớc phát hành để huy động vốn mở rộng quy mô sản xuất hoặc đổi mới công nghệ. +Trái phiếu ngân hàng là loại trái phiếu do các ngân hàng thơng mại quốc doanh phát hành để huy động vốn. Thời hạn của trái phiếu ngân hàng từ 1-3-5 năm. Trong những năm gần các ngân hàng thơng mại quốc doanh đều đã phát hành trái phiếu này, huy đông đợc hàng chục nghìn tỷ đồng. +Trái phiếu và cổ phiếu công ty là trái phiếu và cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành hoặc do các doanh nghiệp Nhà nớc đợc cổ phần hoá phát hành. Đối với loại thứ nhất, hiện có khoảng 100 công ty cổ phần phát hành cổ phiếu song các công ty này còn nhỏ, số lợng cổ đông ít. Đối với loại thứ hai, cho tới nay đã có hàng trăm doanh nghiệp Nhà nớc đợc cổ phần hoá bán cổ phiếu. Hàng năm, thông qua các hình thức tiết kiêm, phát hành trái phiếu, cổ phiếu đã thu hút hàng chục ngàn tỷ đồng vốn phục vụ cho nền kinh tế. Tuy vậy, số lợng trên vẫn còn rất nhỏ bé, nếu tính tổng giá trị các khoản vay trong nớc thông qua phát hành các loại trái phiếu chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn so với GDP, bình quân khoảng 5% của GDP, trong đó có giá trị cổ phiếu khoảng 1% GDP. Nh vậy việc đầu t qua trái phiếu, cổ phiếu là một hiện tợng mới ở Việt Nam. Qua thực tế, thị trờng trái phiếu, cổ phiếu ở Việt Nam bộc lộ những đặc thù sau: - Quy mô thị trờng nhỏ bé, số lợng trái phiếu, cổ phiếu ít, cha đợc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ trong dân chúng. Trong cơ cấu chứng khoán phát hành, chủ yếu là trái phiếu và trong trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu Chính phủ. - Thời hạn ngắn, mệnh giá thấp, có tới 90% loại dới 1 năm còn lại từ 1-3 năm. Chủ yếu là cân đối tạm thời trớc mắt, phát hành đợt sau trả đợt trớc, thời gian chu chuyển của đồng tiền chỉ thích ứng với vốn lu động, cha đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn - Cha có các chuẩn mực về công khai hoá, về kế toán, kiểm toán đối với các công ty phát hành trái phiếu, cổ phiếu, các tiêu chuẩn pháp lý cha bảo đảm, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phơng thức phát hành cha theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ yếu là phát hành trực tiếp không thông qua các ngân hàng bảo lãnh làm cho nhà đầu t lo ngại về sự rủi ro của các trái phiếu, cổ phiếu do các công ty phát hành gây ra. Tuy còn nhiều nhợc điểm song có thể nói thị trờng trái phiếu, cổ phiếu Việt Nam đã khởi sắc đã thu hút đợc một khối lợng vốn nhất định nhằm phát triển nền kinh tế đất nớc. Điều quan trọng là tạo cho dân chúng làm quen với thể thức đầu t mới trong nền kinh tế thị trờng. Hơn nữa, thị trờng trái phiếu, cổ phiếu Việt Nam đã tạo những hàng hoá ban đầu cho thị trờng chứng khoán. Từ thực trạng trên đòi hỏi phải có những biện pháp hữu hiệu đã tạo hàng hoá cho thị trờng chứng khoán. Muốn có những trái phiếu, cổ phiếu đủ chuẩn mực quốc tế, nền kinh tế cần có những công ty phát hành có đủ điều kiện, đủ uy tín để niêm yết trên thị trờng chứng khoánphát hành trái phiếu, cổ phiếu ra thị trờng quốc tế. Đất nớc đang thực hiện nhiều giải pháp, song trong đó có một giải pháp hữu hiệu nhất là tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc. 1.2.3 . Sự cần thiết khách quan phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những tiến bộ vợt bậc ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò và vị thế của mình trên trờng quốc tế. Cùng với sự phát triển kinh tế kéo theo nhu cầu về vốn ngày càng lớn nhằm mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy với chiến lợc phát triển nền kinh tế thị trờng việc tạo dựng và cơ chế huy động vốn và luân chuyển vốn thích hợp cho tất cả các chủ thể với các hình thức sở hữu khác nhau của nền kinh tế thị trờng là yêu cầu hết sức cấp bách. Với mục tiêu đề ra trong chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 là phát triển nhanh, hiệu quả cao, bền vững và mục tiêu đến năm 2020 là phấn đấu đa đất nớc ta về cơ bản thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo nhịp độ tăng trởng bình quân GDP năm ở mức 9-10%, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công. Để đạt đợc mục tiêu trên cần huy động tối đa mọi nguồn lực trong nớc, khuyến khích các thành phần kinh tế, cá nhân tiết kiệm nguồn vốn nhàn rỗi đó thành vốn đầu t hoạt động sinh lời và thu hút vốn đầu t từ nớc ngoài bằng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiều hình thức nh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, mở rộng các quỹ đầu t .Do vậy thị trờng chứng khoán cần đợc mở rộng và phát triển để đáp ứng các yêu cầu này. Bên cạnh những điều kiện về mặt kinh tế, quan điểm và chủ trơng của Đảng và Nhà nớc về phát triển thị trờng chứng khoán cũng là một điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trờng chứng khoán . Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc đợc thành lập theo Nghị đinh số 75 CP ngày 28/11/1996 của Chính phủ. Trong khoảng thời gian này Uỷ ban là cơ quan trực thuộc Chính phu thực hiện các chức năng quản lý Nhà nớc đối với thị trờng chứng khoán. Ngày 12/3/2004 Uỷ ban chuyển thành cơ quan thuộc Bộ Tài chính quản lý. Định hớng và chính sách của Đảng và Nhà nớc là rất phù hợp và khuyến khích phát triển thị trờng chứng khoán trong đó phải kể đến các chủ trơng: - Chủ trơng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam - Chủ trơng công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn, nông nghiệp. - Chủ trơng Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớc. - Chủ trơng phát triển thị trờng chứng khoán. Với các chính sách hợp lý của Đảng và Nhà nớc đã mở ra cơ hội cho thị tr- ờng chứng khoán Việt Nam phát triển ngày một đạt hiệu quả cao. Việc phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hiện nay có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Những thuận lợi khi phát triển thị trờng chứng khoán: - Mức tăng trởng cao, một mặt kéo theo sự tăng lên nhu cầu về vốn đầu t, tức là làm tăng mức cung về cổ phiếu và trái phiếu trên thị trờng. Mặt khác, tăng trởng cao sẽ góp phần tăng mức tiết kiệm, đầu t, trên cơ sở đó tăng mức cầu về chứng khoán. - Sự xuất hiện của các công cụ tài chính ngắn hạn( Tín phiếu Kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu ngân hàng) và các thị trờng tài chính ngắn hạn hoạt động thờng xuyên, hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trờng vốn dài hạn. Sự hoạt động thông suốt của thị trờng vốn ngắn hạn cũng nh sự can thiệp có hiệu quả của ngân hàng Nhà nớc thông qua các công cụ lãi suất tái chiết 10 [...]... lĩnh thị trờng Chơng 2 Thực trạng thị trờng và phát triển thị trờng của công ty TNHH Chứng khoán NHNo&PTNT VN 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Chứng khoán NHNo&PTNT VN 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2.1.1.1 Sự hình thành Các công ty chứng khoán đợc thành lập theo quyết định số 04/1998/QĐUBCK ngày 13/10/1998 dới hình thức là công ty cổ phần hoặc là công ty TNHH Đóng góp vào sự phát triển của thị. .. thủ cạnh tranh đáng kể nhất của công ty chứng khoán NHNo&PTNT VN phải kể đến hai công ty chứng khoán của Ngân hàng đầu t và phát triển, và Ngân hàng ngoại thơng Đây là những công ty chứng khoán hiện đang kinh doanh rất có hiệu quả, chiếm thị phần cao trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty chứng khoán sẽ tạo ra một thị trờng chứng khoán sôi động và hấp dẫn hơn... 1.3.4 Phát triển đồng bộ các thị trờng Thị trờng chứng khoánmột bộ phận của thị trờng tài chính Việc gắn kết thị trờng chứng khoán với thị trờng tài chính, thị trờng tiền tệ là điều kiện quan trọng thúc đẩy thị trờng chứng khoán phát triển Để phát triển thị trờng chứng khoán theo định hớng xã hội chủ nghĩa Đảng ta khẳng định cần tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trờng" thúc đẩy sự hình thành phát. .. cho công ty chứng khoán e.Đại lý phát hành: vốn pháp định: 22 tỷ đồng VNĐ Với hoạt động này công ty sẽ giúp các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện các thủ tục để phát hành chứng khoán, tổ chức thực hiện việc phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc nhận mua hoặc làm đại lý phát hành cho các tổ chức đó f Lu ký chứng khoán Khi mua chứng khoán nhà đầu t đợc phát hành các chứng chỉ chứng khoán. .. định số 969/QĐ - NHNo 02 thành lập ban trù bị thành lập công ty chứng khoán NHNo & PTNT Công ty chứng khoán đợc thành lập theo: - Quyết định 269/QĐ/HĐQT của HĐQT NHNo & PTNT Việt Nam - Quyết định số 270/QĐ - HĐQT ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH chứng khoán NHNo & PTNT - Giấy phép hoạt động số 08/GPHĐKD của Uỷ ban chứng khoán cấp ngày 04/05/2001 - Giấy đăng ký kinh doanh số 0104000024... tại một sở giao dịch chứng khoán Do đó thị trờng chứng khoán đòi hỏi phải có hệ thống luật pháp đầy đủ Muốn thị trờng chứng khoán hoạt động ổn định, có hiệu quả và phát triển trớc hết đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật về chứng khoánthị trờng chứng khoán; đồng thời hệ thống luật pháp và kinh tế cũng phải hoàn chỉnh hơn Một hệ thống pháp lý mang tính chất khuyến khích về tổ chức, hoạt động của công. .. với các công ty chứng khoán khác- đó là sự trợ giúp về tài chính và kinh nghiệm, tổ chức hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- một ngân hàng lớn có mạng lới hoạt động rộng và có tiềm lực kinh tế mạnh 2.1.3 Năng lực kinh doanh của công ty Năng lực kinh doanh của một công ty đựơc phản ánh qua sự tổng hợp các điều kiện kinh doanh của công ty đó Sự thành bại của công ty trong... cho sự phát triển của công ty chứng khoán b Chính trị- luật pháp Nếu nh yếu tố kinh tế là nền tảng của thị trờng chứng khoán thì yếu tố pháp lý sẽ là công cụ duy trì cho thị trờng chứng khoán hoạt động đều đặn, lành mạnh, có hiệu quả và ngày càng phát triển Không phải bất cứ doanh nghiệp nào khi có nhu cầu về vốn đầu t cũng có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, và đa ra các loại chứng khoán đó... thành một định chế tài chính trung gian căn bản của thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán đã có tổ chức hoạt động, không phải trực tiếp do những ngời muốn mua hay muốn bán chứng khoán thực hiện mà là do những ngời môi giới trung gian thực hiện Trong hoạt động của hệ thống giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thị trờngchứng khoán. .. vệ chứng khoán khi giá chứng khoán bị biến động bất lợi cho tình hình hoạt động chung của thị trờng, công ty chứng khoán tham gia vào thị trờng để bình ổn giá của thị trờng theo yêu cầu của cơ quan quản lý và để tự bảo vệ cho chính công ty và nhà đầu t của mình c Quản lý danh mục đầu t: vốn pháp định là 3 tỷ VNĐ Quản lý vốn và các giấy tờ có giá của khách hàng, mua bán hoặc chuyển nhợng chứng khoán nhằm . hoạt động phát triển thị trờng của công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam. - Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị tr-. phát triển thị trờng. Chơng 2: Thực trạng thị trờng và phát triển thị trờng của công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam Chơng 3: Một số giải pháp marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam, Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam, Một số giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam, Sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ ViƯt Nam., Luân chuyển và thực trạng thị trờng vốn Việt Nam., . Sự cần thiết khách quan phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam., Phát triển các yếu tố cầu và kích cầu sản phẩm. Phát triển các yếu tố dịch vụ và giới thiệu sản phẩm. Nâng cao sức cạnh tranh của các dịch vụ., Nhân tố môi trờng vi mô., . Quá trình phát triển của công ty., . LÜnh vùc kinh doanh, Năng lực về tài chính Năng lực về yếu tố con ngời., Năng lực công nghệ Năng lực quản lý, Phát triển đồng bộ các thị trờng. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển thị trờng chứng khoán. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua., Nguyên nhân., Thị trờng của công ty. Khách hàng., Sản phẩm của công ty., §èi thđ c¹nh tranh., Mục tiêu tổng quát. Thị trờng mục tiêu của công ty, Nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến tích cực Tiến trình tạo hàng cho thị trờng chứng khoán Việt Nam đang đợc đẩy nhanh., Thn lỵi., Khó khăn. Cơ hội., Hoàn thiện hệ thống thông tin marketing., Xây dựng hệ thống dịch vụ thích hợp., Mét sè kiÕn nghÞ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn