Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

64 555 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 19:05

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN THIỆN Tên đề tài: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMOSIS) TRÊN ĐÀN LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2010 - 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN THIỆN Tên đề tài: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMOSIS) TRÊN ĐÀN LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : TS. Hồ Thị Bích Ngọc Khoa CNTY - Trường ĐHNL Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thời gian thực tập tại trại lợn Minh VP xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể các thầy cô giáo khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt là giảng viên TS. Hồ Thị Bích Ngọc đã luôn động viên, giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bảo tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khoá luận. Tôi xin chân thành cảm ơn: Toàn bộ cán bộ công nhân viên trang trại Minh VP xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn: Cán bộ chính quyền UBND xã Tân Cương đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi về thực tập, làm việc tại địa phương. Để góp phần cho việc hoàn thành khoá luận đạt kết quả tốt, tôi luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 28 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Dương Văn Thiện LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên các trường đại học nói chung và sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng, nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã học được, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản xuất. Qua đó, giúp cho sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững được phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo cho mình tác phong làm việc đúng đắn, tính sáng tạo để khi ra trường về cơ sở sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp nước ta. Xuất phát từ cơ sở trên, được sự nhất trí của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, Trại lợn Minh VP, UBND xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc , tôi tiến hành đề tài “Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc”. Sau thời gian thực tập với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc lên tôi đã hoàn thành khoá luận. Do trình độ, thời gian, kinh phí có hạn, bước đầu còn bỡ ngỡ trong công tác nghiên cứu nên khoá luận của tôi không tránh khỏi những sai sót và hạn chế, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô, đồng nghiệp để khoá luận của tôi hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang Phần 1. CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1 1.1. Điều tra cơ bản 1 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1 1.1.1.1. Vị trí địa lý 1 1.1.1.2. Địa hình đất đai 1 1.1.1.3. Khí hậu thủy văn 2 1.1.1.4. Giao thông, thủy lợi 2 1.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 3 1.1.2.1. Tình hình xã hội 3 1.1.2.2. Tình hình kinh tế 3 1.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng của trại 4 1.1.3.1. Chức năng của trại 4 1.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của trại 4 1.1.3.3. Cơ sở vật chất 5 1.1.4. Đánh giá chung 6 1.1.4.1 Thuận lợi 6 1.1.4.2. Khó khăn 7 1.2. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất 7 1.2.1. Nội dung phục vụ sản xuất 7 1.2.2. Phương pháp tiến hành 8 1.2.3. Kết quả phục vụ sản xuất 8 1.2.3.1. Công tác chăn nuôi 8 1.2.3.2. Công tác thú y 9 1.3. Kết luận và đề nghị 9 1.3.1. Kết luận 9 1.3.2. Tồn tại 10 1.3.3. Đề nghị 10 Phần 2. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 2.1. Đặt vấn đề 12 2.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài 13 2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 13 2.2. Tổng quan tài liệu 14 2.2.1. Cơ sở khoa học 14 2.2.1.1. Hệ hô hấp ở lợn 14 2.2.1.2. Bệnh suyễn lợn (SEP-Swine Enzootic pneumoniae) 15 2.2.1.3. Phòng và trị bệnh 21 2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 27 2.2.2.1. Những nghiên cứu trên thế giới 27 2.2.2.2. Một số nghiên cứu trong nước 30 2.3. Đối tượng, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 33 2.3.2. Địa điểm nghiên cứu và thời gian tiến hành 33 2.3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi 33 2.3.3.1. Nội dung nghiên cứu 33 2.3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi 33 2.3.4. Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.4.1. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin 34 2.3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 35 2.3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu 36 2.4. Kết quả và phân tích kết quả 36 2.4.1. Tình hình chăn nuôi và thú y của trại 36 2.4.1.1. Tình hình chăn nuôi của trại 36 2.4.1.2. Công tác vệ sinh phòng bệnh 37 2.4.1.3. Tình hình dịch bệnh của lợn 38 2.4.2. Kết quả điều tra tình hình mắc bệnh suyễn trên đàn lợn hậu bị năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014 39 2.4.3. Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi ở lợn hậu bị nuôi tại trại 40 2.4.4. Kết quả sử dụng một số phác đồ điều trị bệnh suyễn tại trại 42 2.4.4.1. Kết quả sử dụng một số phác đồ điều trị bệnh suyễn tại trại 42 2.4.4.2. Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh suyễn 46 2.4.4.3. Những biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh 47 2.5. Kết luận tồn tại và đề nghị 48 2.5.1. Kết luận 48 2.5.2. Tồn tại 49 2.5.3. Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Kết quả thực hiện công tác thú y 9 Bảng 2.1: Cơ cấu đàn lợn của trại 2013 - 2014 36 Bảng 2.2: Quy trình sử dụng vacxin và các chế phẩm thú y phòng bệnh cho lợn tại trại 38 Bảng 2.3: Một số bệnh thường gặp trên đàn hậu bị tại trại 39 Bảng 2.4: Kết quả điều tra tình hình bệnh suyễn năm 2013-2014 40 Bảng 2.5: Tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn theo tuổi 41 Bảng 2.6: Các phác đồ điều trị bệnh suyễn 43 Bảng 2.8: Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh suyễn 46 Bảng 2.9: Những biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn do Mycoplasma gây ra qua các giai đoạn tuổi 42 Hình 2.2: Biểu đồ tỷ lệ khỏi bệnh hen suyễn lợn do Mycoplasma gây ra qua các phác đồ điều trị theo thời gian 45 1 Phần 1 CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1.1. Điều tra cơ bản 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý Xã Tân Cương là xã thuộc khu vực trung du đồng bằng, nằm ở phía Tây của huyện Vĩnh Tường. Có tổng diện tích tự nhiên của xã là 233,42 ha, có vị trí địa lý: - Phía Bắc giáp thị trấn Thổ Tang. - Phía Nam giáp xã Phú Thịnh và Lý Nhân. - Phía Tây giáp xã Cao Đại. - Phía Đông giáp xã Thượng Trưng. Trên địa bàn xã có dòng sông Phan chảy qua, tạo điều kiện thuận lợi nuôi trồng thủy sản và cấy lúa nước. 1.1.1.2. Địa hình đất đai Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2013, tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 233,42 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 133,22 ha - Đất phù sa sông: Được hình thành bởi sự bồi tụ và lắng đọng các vật liệu phù sa của sông; do các sông thường chảy qua nhiều vùng đất, nhiều kiểu địa hình. Đất phù sa có độ phì tự nhiên khá cao, thích hợp cho phát triển các loại cây trồng lương thực, cây công nghiệp (lúa, ngô, đậu, đỗ, rau màu ). Tiềm năng thâm canh tăng vụ trên đất phù sa rất lớn, nếu có đầu tư thêm thuỷ lợi, chọn giống có độ dài ngày thích hợp, thay đổi dần tập quán canh tác và có sự hỗ trợ của các tiến bộ khoa học kỹ thuật. - Đất đỏ vàng trên đá phiến sét: Là sản phẩm phong hóa của đá mẹ, giống như đá mẹ hình thành lên nhóm đất đỏ vàng. Loại đất này có tầng đất [...]... mầm bệnh làm phát sinh dịch bệnh cho lợn nuôi tại khu vực này, nhất là những bệnh đường hô hấp đặc biệt là bệnh suyễn lợn Vì vậy điều tra, nghiên cứu và đưa ra phương pháp điều trị bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma mang tính cấp thiết cho ngành chăn nuôi lợn tại vùng này Xuất phát từ thực tiễn chúng tôi đã tiến hành đề tài: Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp. .. bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc” 2.1.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng chủ yếu của lợn bị bệnh, một số biến đổi về sinh lý, một số biến đổi bệnh lý của phổi lợn bệnh Từ đó hạn chế tác hại của bệnh và đưa ra biện pháp phòng trị thích hợp tạo sản phẩm an toàn về bệnh, nâng cao hiệu... thấy ho và thở nữa, lợn đã ở chung hay tiếp xúc với lợn bệnh nhưng chưa thấy triệu chứng ho và thở; lợn nái không thấy triệu chứng nhưng đẻ thì đàn lợn con bị suyễn 3 Lợn khỏe gồm: những lợn từ trước chưa bao giờ phát hiện triệu chứng ho và thở, sinh trưởng bình thường, lên cân; lợn chưa ở chung với lợn ốm bao giờ, lợn nái mà con đẻ ra không con nào mắc bệnh. Theo dõi 15 ngày về triệu chứng, bệnh tích... công vào hệ thống lông rung gây hư hại cho hệ thống lông rung và khiến cho hệ thống phòng vệ bị suy yếu, các vi sinh vật gây bệnh tấn công và gây ra hội chứng hô hấp Sự lây lan và dịch tễ học: - Mycoplasma lây qua tiếp xúc trực tiếp: Nhốt chung lợn khỏe với lợn bị nhiễm bệnh, từ lợn mẹ sang lợn con - Trong thiên nhiên chỉ có loài lợn mắc bệnh suyễn do M.hyopneumonia - Lợn mắc ở các lứa tuổi, nhất là lợn. .. nuôi lợn 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Tìm hiểu quy trình chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh tại trại - Điều tra tình hình mắc bệnh hen suyễn ở đàn nái hậu bị - Biết được sự biến đổi lâm sàng của lợn bị bệnh - Xây dựng phác đồ phòng và trị bệnh có hiệu quả 14 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Cơ sở khoa học 2.2.1.1 Hệ hô hấp ở lợn Đối với tất cả các loài động vật thì một trong những yếu tố quyết định. .. tuổi - Khi thời tiết thay đổi lợn dễ mắc hơn, chuồng trại ẩm thấp, vệ sinh kém bệnh dễ phát sinh - Mùa xuân và mùa đông tỷ lệ mắc bệnh cao hơn các mùa khác - Bệnh lây chủ yếu từ lợn sang lợn, ở những trại chăn nuôi không có bệnh, các ly tốt vẫn có thể nhiễm (Nguyễn Vĩnh Phước (1976) [12] ) M Kobosch, 1999 đã kiểm tra trên 4000 phổi lợn thấy 67% phổi lợn bị viêm, 80% mắc bệnh M.pneumonia - Việc lây truyền... gia vào công tác phòng trị một số bệnh cho đàn lợn ở trại để nâng cao tay nghề kỹ thuật và hiểu biết của mình • Nội dung công tác phục vụ sản xuất: * Công tác chăn nuôi: Tham gia vào chăm sóc, nuôi dưỡng các loại lợn trong trại + Tham gia làm vệ sinh chuồng trại + Tham gia cho lợn ăn * Công tác thú y: + Tham gia tiêm phòng vacxin định kỳ cho lợn 8 + Chẩn đoán và điều trị một số bệnh mà đàn lợn mắc. .. bố trí hợp lý về mật độ đàn cũng làm bệnh bùng phát Lợn bị mắc bệnh, tuy tỷ lệ chết không cao nhưng thiệt hại thì vô cùng lớn, lợn tiêu tốn thức ăn nhiều, chậm lớn, chi phí điều trị cao do đó thời gian xuất chuồng sẽ kéo dài làm thiệt hại kinh tế Xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc là nơi cung cấp một lượng thịt lợn khá lớn cho địa phương và các vùng phụ cận, là nơi có nhiều nhà máy, xí nghiệp,... tích cực điều dưỡng và chữa trị - Khu vực lợn khỏe: điều kiện nuôi dưỡng và quản lý như trên Thường xuyên quan sát để phát hiện con ốm và đưa sang khu vực lợn ốm; lợn nghi thì đưa sang khu vực nghi bệnh Lợn nái mỗi con để một chuồng riêng, không để lợn con chạy lung tung và tiếp xúc với đàn lợn khác Cần theo dõi đàn lợn con có một hai con phát hiện bệnh thì tìm nguyên nhân lây bệnh Nếu tiếp xúc phát hiện... con khác trong đàn bị bệnh thì phải đưa cả mẹ lẫn con đi cách ly vào khu vực ốm Kinh nghiệm giải quyết bệnh suyễn lợn tại một số cơ sở chăn nuôi - Kinh nghiệm phòng trừ tổng hợp tại trại chăn nuôi Lạc Vệ (Hà Bắc) Tiến hành từ năm 1967 đến năm 1972 với những biện pháp đã sử dụng sau: - Thải loại những lợn giống xấu, già, những lợn nhiễm bệnh nặng, xử lý toàn bộ lợn choai, lợn thịt - Những lợn đực giống . huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc , tôi tiến hành đề tài Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc VĂN THIỆN Tên đề tài: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMOSIS) TRÊN ĐÀN LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. VĂN THIỆN Tên đề tài: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMOSIS) TRÊN ĐÀN LỢN NÁI HẬU BỊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc., Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc., Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn