Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.

69 431 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 09:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ QUANG THÀNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Địa chính môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn: TS. VŨ THỊ QUÝ Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, bản thân em đã đươc sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên, cũng như các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban và phòng đào tạo của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đây là một khoảng thời gian rất quý báu, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân em. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường em đã được trang bị một lượng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và một lượng kiến thức về xã hội nhất định để sau này khi ra trường em không còn phải bỡ ngỡ và có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp được giao và hoàn chỉnh các nội dung của khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và rất tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của cô giáo Ts.Vũ Thị Quý. Đồng thời bản thân em còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các bác, các chú, các cô, các anh, các chị trong phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên. Với tấm lòng biết ơn của mình bản thân em xin bày tỏ sự biết ơn vô cùng sâu sắc và chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên, các thầy cô giáo của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cùng các bác, các chú, các cô, các anh, các chị trong phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ em hoàn thành tốt nghiệp vụ thực tập được giao và có được kết quả thực tế rất tốt đó là bản khóa luận tốt nghiệp này. Do trình độ và thời gian có hạn, bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu. Vì vậy bài khóa luận của em còn rất nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô và các bạn để bài khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Giảng viên hướng dẫn TS. Vũ Thị Quý Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Tạ Quang Thành MỤC LỤC Phần 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích nghiên cứu 2 1.3. Yêu cầu của đề tài 2 1.4. Ý nghĩa của đề tài 2 Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Cơ sở khoa học đề tài 3 2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 3 2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất 4 2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất 5 2.2.1. Khái niệm giao đất và cho thuê đất 5 2.2.2. Nguyên tắc giao đất và cho thuê đất 5 2.2.3. Căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất 5 2.2.4. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 5 2.2.5. Các hình thức giao đất, cho thuê đất 6 2.2.6. Hạn mức giao đất, cho thuê đất 8 2.2.7. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất 9 2.2.8. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 11 2.3. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất của cả nước 18 2.4. Sơ lược tình hình giao đất, cho thuê đất của tỉnh Thái Nguyên 19 Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 20 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 20 3.3. Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên 20 3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của huyện Phổ Yên 20 2 3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 20 3.4. Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 21 3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu 21 3.4.3. Phương pháp sử dụng biểu đồ 21 Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên 22 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 28 4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của huyện Phổ Yên 34 4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 34 4.2.2. Tình hình quản lý đất đai của huyện Phổ Yên 36 4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011- 2013 42 4.3.1. Đánh giá công tác giao đất 42 4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất 52 4.3.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên 57 Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1. Kết luận 60 5.2. Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CT-TTg : Chỉ thị-Thủ tướng Chính phủ ĐTNN : Đầu tư nước ngoài GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng GPMB : Giải phóng mặt bằng HĐ-BT : Hội đồng- Bộ trưởng HĐND : Hội đồng nhân dân MĐSD : Mục đích sử dụng NĐ-CP : Nghị định-Chính phủ QĐ-CT : Quyết định-Chủ tịch SXKD : Sản xuất kinh doanh TH : Trường hợp TT-BTNMT : Thông tư-Bộ Tài nguyên Môi trường TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân V/v : Về việc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tăng trưởng kinh tế huyện Phổ Yên thời kỳ 2006 - 2010 29 Bảng 4.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Phổ Yên thời kỳ 2001-2010 30 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất huyện Phổ Yên năm 2013 35 Bảng 4.4: Kết quả giao đất theo đối tượng sử dụng của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 43 Bảng 4.5: Kết quả giao đất theo mục đích sử dụng của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 45 Bảng 4.6: Kết quả giao đất ở của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 -2013 46 Bảng 4.7: Kết quả giao đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 47 Bảng 4.8: Kết quả giao đất theo đơn vị hành chính của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 49 Bảng 4.9: Kết quả giao đất theo thời gian của huyện Phổ Yên 50giai đoạn 2011 - 2013 50 Bảng 4.10: Kết quả giao đất so với nhu cầu xin giao đất của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 51 Bảng 4.11: Kết quả cho thuê đất chuyên dùng của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 52 Bảng 4.12: Kết quả cho thuê đất theo đối tượng sử dụng của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 53 Bảng 4.13: Kết quả cho thuê đất theo đơn vị hành chính của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 54 Bảng 4.14: Kết quả cho thuê đất theo thời gian của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 55 Bảng 4.15: Kết quả cho thuê đất so với nhu cầu xin thuê đất của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Phổ Yên thời kỳ 2006 - 2010 29 Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế qua các năm 30 Hình 4.3: Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phổ Yên năm 2013 36 Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện kết quả giao đất theo đối tượng sử dụng đất của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011-2013 43 Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện kết quả giao đất theo thời gian của huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 50 Hình 4.6: Kết quả cho thuê đất theo đối tượng sử dụng giai đoạn 2011 - 2013 53 Hình 4.7: Kết quả cho thuê đất theo thời gian giai đoạn 2011-2013 56 1 Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đất đai là điều kiện vật chất chung nhất đối với mọi ngành sản xuất và hoạt động của con người, nó vừa là đối tượng lao động, vừa là phương tiện lao động. Khi xã hội ngày càng phát triển, điều kiện vật chất của con người cũng được nâng cao thì nhu cầu về đất đai ngày càng gia tăng làm cho đất đai ngày càng có giá trị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang chuyển mình đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã làm cho nền kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ cùng với rất nhiều vấn đề như dân số, phát triển công nghiệp, dịch vụ… thì nhu cầu về đất đai ngày càng tăng, đặc biệt là quá trình đô thị hóa đã làm cho quá trình sử dụng đất có nhiều biến động lớn. Thị trường đất đai cũng trở nên sôi động và khó kiểm soát, đất đai trở thành nguồn vốn, nguồn động lực để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên này là một yêu cầu rất cấp bách. Do đó, để thấy được phần nào tình hình quản lý đất đai thông qua công tác giao đất, cho thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất theo các nội dung hướng dẫn trong Luật Đất đai, ta cần đánh giá một cách khách quan để có những nhận xét chính xác nhất. Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất nhằm tìm ra những thiếu sót và tồn tại để đề xuất các giải pháp khắc phục sao cho việc quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Điều đó càng quan trọng trong bối cảnh của huyện Phổ Yên, một huyện đang phát triển với nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc đánh giá công tác quản lý đất đai nói chung, công tác giao đất và cho thuê đất 2 trên địa bàn huyện nói riêng để thấy được những thuận lợi, khó khăn, tìm ra các nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục làm tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất là rất cần thiết. Xuất phát từ những yêu cầu đó, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên và sự hướng dẫn của cô giáo T.s Vũ Thị Quý em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013”. 1.2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 nhằm xác định những khó khăn và thuận lợi từ đó đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện công tác giao đất vào cho thuê đất trên địa bàn nghiên cứu. 1.3. Yêu cầu của đề tài - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên. - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của huyện Phổ Yên. - Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011- 2013. - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất của huyện Phổ Yên. 1.4. Ý nghĩa của đề tài * Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu: - Tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về Luật Đất đai nói chung, công tác giao đất và cho thuê đất nói riêng. - Giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực tiễn để củng cố thêm cho bài học trên lớp. * Ý nghĩa thực tiễn: - Tìm ra những mặt đạt được và hạn chế của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác giao đất và cho thuê đất của địa phương từ đó đưa ra cách khắc phục khó khăn trong thời gian tới. 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai Luật Đất đai 2003 quy định: Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, theo đó các nội dung quản lý về đất đai bao gồm: a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. b) Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính. c) Khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. d) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. đ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. e) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. g) Thống kê, kiểm kê đất đai. h) Quản lý tài chính về đất đai. i) Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản. k) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. l) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. m) Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai. n) Quản lý các dịch vụ công về đất đai. (Điều 6 Luật Đất đai, 2003) [6]. [...]... giao đất theo đơn vị hành chính - Đánh giá công tác giao đất theo thời gian - Đánh giá công tác giao đất so với nhu cầu xin giao đất 21 * Đánh giá công tác cho thuê đất: - Đánh giá công tác cho thuê đất theo mục đích sử dụng - Đánh giá công tác cho thuê đất theo đối tượng sử dụng - Đánh giá công tác cho thuê đất theo đơn vị hành chính - Đánh giá công tác cho thuê đất theo thời gian - Đánh giá công tác. .. tế - xã hội 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của huyện Phổ Yên - Hiện trạng sử dụng đất - Tình hình quản lý nhà nước về đất đai 3.3.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 * Đánh giá công tác giao đất: - Đánh giá công tác giao đất theo mục đích sử dụng - Đánh giá công tác giao đất theo đối tượng sử dụng - Đánh giá công tác giao. .. Yên, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: Tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên - Thời gian: 15/02/2014 đến 30/04/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên - Điều kiện tự nhiên - Điều... thuê đất của tỉnh Thái Nguyên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đồng thời cũng là cơ quan có chức năng quản lý về Tài nguyên và Môi trường, đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trong thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác giao đất, cho thuê đất cho các dự án đầu tư trên. .. các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 - Quyết định số 2074/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên - Quyết định số 1370/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 5 2.2... công tác thuê đất so với nhu cầu xin thuê đất * Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất của huyện Phổ Yên 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu về công tác giao đất, cho thuê đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng thống kê, Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên - Tìm hiểu các căn cứ pháp quy và trình... [6] 2.2.2 Nguyên tắc giao đất và cho thuê đất - Việc giao đất, cho thuê đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt - Phải bảo vệ tốt quỹ đất nông, lâm nghiệp - Phải theo đúng chế độ thể lệ và bảo vệ sử dụng đất đai (Luật Đất đai, 2003) [6] 2.2.3 Căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất Căn cứ để giao đất, cho thuê đất bao gồm: - Quy hoạch, kế... cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn (Điều 37 Luật Đất đai, 2003) [6] 2.2.5 Các hình thức giao đất, cho thuê đất a) Các hình thức giao đất Luật Đất đai năm 2003 quy định có 02 hình thức giao đất là: Giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất * Giao đất không thu tiền sử dụng đất Các trường hợp được Nhà nước giao đất. .. về công tác giao đất, cho thuê đất 2.2.1 Khái niệm giao đất và cho thuê đất - Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất (Khoản 1 Điều 4 Luật Đất đai, 2003) [6] - Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất (Khoản 2 Điều 4 Luật Đất đai, 2003) [6] 2.2.2 Nguyên. .. kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1 Vị trí địa lý Phổ Yên là huyện thuộc vùng bán sơn địa Trung tâm huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km về phía Nam và cách Hà Nội 55 km về phía Bắc Là một trong những cửa ngõ của thủ đô Hà Nội đi các tỉnh phía Đông -Bắc Huyện Phổ Yên có các vị trí giáp ranh sau: - Phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công - Phía Nam giáp . trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 . 1.2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn 2011 - 2013 nhằm. tế - xã hội của huyện Phổ Yên. - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của huyện Phổ Yên. - Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ QUANG THÀNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013., Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013., Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.

Từ khóa liên quan