Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ.

85 414 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HÀ VĂN SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính Môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khoá học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HÀ VĂN SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính Môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khoá học : 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Thơ Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Để thực hiện tốt việc học tập đi đôi với thực hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Thực tập tốt nghiệp là một khâu không thể thiếu đối với mỗi sinh viên chúng em nhằm tổng hợp, củng cố lại những kiến thức đã được học vận dụng vào thực tiễn, tính sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Qua thời gian bốn năm học tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Được sự quan tâm của Nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo, đến nay tập thể lớp chúng em nói chung và bản thân em nói riêng đã hoàn thành chương trình học. Trước hết cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, và tập thể các thầy cô giáo, các lãnh đạo và các cán bộ UBND huyện Thanh Sơn đã hết sức nhiệt tình tạo mọi điều kiện giảng dạy một cách tốt nhất để em có được những kiến thức quý báu, tạo những bước đầu tiên trong công tác của em sau này. Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS. Lê Văn Thơ. Thầy đã quan tâm, trực tiếp hướng dẫn em trong thời gian thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp để em có những điều kiện hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Do thời gian, kinh nghiệm và năng lực bản thân còn nhiều hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các thầy cô giáo và bạn bè để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, ngày 30 tháng 04 năm 2014 Sinh viên Hà Văn Sơn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ, cụm từ viết tắt Nghĩa của từ, cụm từ viết tắt 1 ADB Ngân hàng phát triển Châu Á 2 BT Bồi thường 3 BTC Bộ tài chính 4 BQ Bình quân 5 BĐS Bất động sản 6 BTNMT Bộ tài nguyên môi trường 7 CP Chính phủ 8 CNH – HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa 9 ĐK Đường kính 10 GPMB Giải phóng mặt bằng 11 GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng 12 KT – XH Kinh tế, xã hội 13 NĐ Nghị định 14 NTS Đất nuôi trồng thủy sản 15 HT Hỗ trợ 16 HĐBT Hội đồng bồi thường 17 QĐ Quyết định 18 TT Thông tư 19 TP Thành phố 20 TĐC Tái định cư 21 TTLT Thông tư liên tịch 22 UBND Ủy ban nhân dân 23 WB Ngân hàng thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2009-2013 29 Bảng 4.2: Diện tích các loại đất phải thu hồi 33 Bảng 4.3: Diện tích các loại đất phải thu hồi 35 Bảng 4.4: Kết quả bồi thường về cây cối hoa màu 36 Bảng 4.5: Kết quả bồi thường về tài sản, công trình, vật kiến trúc 40 Bảng 4.6: Kết quả hỗ trợ của dự án 43 Bảng 4.7: Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 45 Bảng 4.8: Tổng hợp ý kiến nhận xét của người dân về công tác bồi thường GPMB của dự án 46 Bảng 4.9: Tổng hợp ý kiến nhận xét của người dân về công tác hỗ trợ của dự án 48 Bảng 4.10: Tổng hợp ý kiến người dân về công tác tái định cư 48 Bảng 4.11: Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ chuyên môn về lĩnh vực quản lý đất đai 51 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 2 1.3. Yêu cầu của đề tài 2 1.4. Ý nghĩa của đề tài 3 1.4.1. Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học 3 1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Khái niệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 2.1.1. Bồi thường 4 2.1.2. Hỗ trợ 4 2.1.3. Tái định cư 5 2.2. Cơ sở khoa học 5 2.2.1. Cơ sở lý luận về công tác bồi thường GPMB 5 2.2.2. Các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bồi thường GPMB 7 2.2.3. Một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường, GPMB 8 2.2.4. Bồi thường, hỗ trợ về đất 9 2.2.4.1. Điều kiện để được bồi thường về đất 9 2.2.4.2. Giá đất để tính bồi thường 10 2.2.4.3. Bồi thường đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 10 2.3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 11 2.3.1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên thế giới 11 2.3.1.1. Ngân hàng thế giới (WB) và ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 11 2.3.1.2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Trung Quốc 12 2.3.1.3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Thái Lan 13 2.3.2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam 14 2.3.2.1. Thực trạng công tác bồi thường GPMB ở nước ta 14 2.3.2.2. Nguyên nhân gây khó khăn cho công tác bồi thường GPMB ở nước ta……………………… 15 2.3.3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở tỉnh Phú Thọ 16 2.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 17 2.4.1. Trình tự và thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB 17 Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi 18 Bước 6: Thông báo về việc thu hồi đất 19 2.4.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 21 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 21 3.3. Nội dung nghiên cứu 21 3.3.1. Điều kiện tự nhiên, KT- XH của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 21 3.3.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 21 3.4. Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu 22 3.4.2. Phương pháp điều tra thực tế 22 3.4.3. Phương pháp thống kê tổng hợp, phân tích số liệu và xử lý số liệu 22 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGIÊN CỨU 23 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Thanh Sơn 23 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 23 4.1.1.1. Vị trí địa lý 23 4.1.1.2. Đặc điểm khí hậu 23 4.1.1.3. Địa hình, địa mạo 24 4.1.1.4. Thủy văn 25 4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên 25 4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 28 4.1.2.1. Dân số và lao động 28 4.1.2.2. Mức sống dân cư 28 4.1.2.3. Thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 28 Đơn vị tính: Tỷ đồng 29 4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Sơn 30 4.1.4. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai 31 4.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 32 4.2.1. Sơ lược dự án “Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông thôn vùng chậm lũ Tam Thanh” 32 4.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực giải phóng mặt bằng của dự án. 33 4.2.2.1. Bồi thường về đất 33 4.2.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về tài sản trên đất 35 a) Kết quả bồi thường về cây cối hoa màu 35 b) Kết quả bồi thường về tài sản, công trình, vật kiến trúc 39 4.2.3. Chính sách hỗ trợ 42 4.2.4. Công tác tái định cư 43 4.2.5. Tổng hợp kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng 44 4.2.5. Tổng hợp kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng 45 4.3. Tổng hợp kết quả điều tra qua ý kiến nhận xét của người dân và cán bộ chuyên môn quản lý Nhà nước về đất đai trong công tác bồi thường GPMB của dự án 45 4.3.1. Tổng hợp kết quả điều tra qua ý kiến người dân 45 4.3.1.1. Bồi thường 46 4.3.1.2. Công tác hỗ trợ 48 4.3.1.3. Công tác tái định cư và ảnh hưởng của dự án đến người dân 48 4.3.2. Đánh giá qua ý kiến cán bộ chuyên môn về lĩnh vực quản lý đất đai 50 4.4. Một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 54 4.4.1. Thuận lợi 54 4.4.2. Khó khăn 55 4.3.3. Một số giải pháp có tính khả thi và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 55 4.3.3.1. Giải pháp chung 56 4.3.3.1. Giải pháp cụ thể 56 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1. Kết luận 59 5.2. Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 1 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài sản Quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc việt quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân, là tư liệu sản xuất đặc biệt và là điều kiện tối thiểu đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội không ngừng phát triển. Ở nước ta, Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý: Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả là nhiệm vụ của toàn xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta đề xướng, trong các năm gần đây kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội,… ngày càng được cải thiện. Sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội cũng như của đất nước, trước hết đặt ra phải xây dựng hệ thống hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống thủy lợi, hệ thống lưới điện quốc gia… là điều kiện rất cơ bản để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành kinh tế, Nhà nước phải thu hồi đất của người sử dụng đất và phải bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi. Trong thời gian qua Đảng và nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội, tới mỗi người dân và cộng đồng dân cư. Giải quyết không tốt, không thỏa đáng quyền của người bị thu hồi đất sẽ gây ra những khiếu kiện, việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án không thống nhất, không đồng bộ, thiếu công bằng; vấn đề đời sống, lao động và việc làm của người dân sau khi không còn hoặc thiếu đất sản xuất… sẽ gây nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. [...]... đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên và hướng dẫn của thầy giáo TS Lê Văn Thơ, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích của đề tài - Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án “Tưới... theo quy định của Luật đất đai 2003 Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất [10] 2.1.2 Hỗ trợ Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu 5 hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới [10] 2.1.3 Tái định cư Tái định cư là... nhiên, KT- XH của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Điều kiện tự nhiên - Kinh t - xã hội 3.3.2 Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án - Tìm hiểu, đánh giá việc xác định đối tượng, điều kiện bồi thường, từ đó đưa ra các vấn đề hợp lý, chưa hợp lý đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục - Tìm hiều công tác tái định cư, lao động, việc làm... của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất; Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc. .. hội Trên cơ sở đó thu hút sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các dự án, khi dự án chính thức được triển khai trên địa bàn thì cấp Ủy Đảng đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án 2.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.4.1 Trình tự và thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Theo quyết định. .. trí địa lý Theo nghị định số 61/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn nằm ở phía Nam tỉnh Phú Thọ và có vị trí địa lý như sau: - Phía Bắc giáp hai huyện Tam Nông và Yên Lập tỉnh Phú Thọ - Phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình - Phía Tây giáp huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ - Phía Đông giáp huyện Thanh. .. nhất công tác bồi thường GPMB trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/04/2011 về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khi thực hiện các dự án, thu hồi nhiều diện tích đất, UBND tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo; các dự án vừa và nhỏ, UBND các huyện, thị xã đều thành lập Hội đồng bồi thường giải... tiến độ bồi thường GPMB 4 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất là một dạng chính sách công có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực giáp ranh như: đất đai, tài chính, … Giống như các chính sách công khác, có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối... việc bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi nghề, bố trí việc làm mới Trường hợp được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Pháp luật thì phải trừ đi giá trị tài chính chưa thực hiện trong giá được bồi thường, hỗ trợ 6 Chính phủ quy định việc bồi thường tái định cư cho... của người dân thu c khu vực có dự án trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Đánh giá công tác tổ chức, trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua các dự án trên địa bàn huyện 3.3.3 .Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng qua ý kiến của người dân và cán bộ chuyên môn về lĩnh vưc quản lý đất đai 3.3.4 .Đánh giá những thu n lợi và khó khăn khi thực hiện công tác bồi thường GPMB .  HÀ VĂN SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN.  HÀ VĂN SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN. thầy giáo TS. Lê Văn Thơ, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ., Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ., Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn