Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

81 712 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN SUNG Tên đề tài: “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên” BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính Môi trường Khoa : Quản Lý Tài Nguyên Khóa học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN SUNG Tên đề tài: “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên” BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính Môi trường Khoa : Quản Lý Tài Nguyên Khóa học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn : T.S Vũ Thị Quý Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CÁM ƠN Sau thời gian bốn năm học tập tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, được sự quan tâm của nhà trường cùng toan thể các thầy giáo, cô giáo, đến nay tập thể lớp K42 – ĐCMT – N02 nói chung và cá nhân em nói riêng đã hoàn thành chương trình học. Trước hết cho phép em được gửi lời cám ơn chân thành đến ban giam hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên và tập thể thầy giáo, cô giáo đã hết sức nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi, giảng dạy tốt nhất cho em có những kiến thức quý báu tạo những bước đầu tiên trong sự nghiệp của em sau này. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo T.S Vũ Thị Quý đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn em trong thời gian thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp để em có điều kiện hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Em xin chân thành cám ơn Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý dự án huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên và các cán bộ đang công tác, làm việc tại Ban đã tạo mọi điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài : “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên”. Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Dương Văn Sung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BT : Bồi thường HT : Hỗ trợ TĐC : Tái định cư GPMB : Giải phóng mặt bằng UBND : Ủy ba nhân dân VKT : Vật kiến trúc CNH – HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa KT - XH : Kinh tế - Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu xã hội huyện Phổ Yên 38 Bảng 4.2: Tình hình sử dụng đất của huyện Phổ Yên năm 2013 41 Bảng 4.3 Tổng hợp diện tích đất đủ điều kiện bồi thường tại 3 dự án 46 Bảng 4.4 Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp của các dự án 47 Bảng 4.5 Tổng hợp kết quả bồi thường về đất của Dự án 1 48 Bảng 4.6 Tổng hợp kết quả bồi thường về đất của Dự án 2 49 Bảng 4.7 Tổng hợp kết quả bồi thường về đất của Dự án 3 50 Bảng 4.8 Tổng hợp kết quả bồi thường về tài sản, cây cối hoa mầu của Dự án 1 52 Bảng 4.9 Tổng hợp kết quả bồi thường về tài sản, cây cối, hoa màu của Dự án 2 53 Bảng 4.10 Tổng hợp kết quả bồi thường về tài sản, cây cối, hoa màu của Dự án 3 53 Bảng 4.11 Tổng hợp đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ tại 3 dự án 55 Bảng 4.12 Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ tại 3 dự án 58 Bảng 4.13 Mức hỗ trợ hộ nghèo của dự án: Bố trí trận địa tên lửa 59 ( dự bị) E257/F361/QCPK-KQ 59 Bảng 4.14 Mức hỗ trợ hộ nghèo của dự án Khu dân cư Đồng Tiến 60 Bảng 4.15 Mức hỗ trợ hộ nghèo của dự án: Xây dựng nút giao Yên Bình 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 4.1: Tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành giai đoạn 2001 – 2010 36 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn huyện 2006 và 2012 37 Biểu đồ 4.3: Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế năm 2012 38 MỤC LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu của đề tài 2 1.3. Yêu cầu của đề tài 3 1.4. Ý nghĩa của đề tài 3 PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Khái niệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 2.1.1. Bồi thường 4 2.1.2. Hỗ trợ 4 2.1.3. Tái định cư 4 2.2. Cơ sở khoa học 4 2.2.1. Cơ sở lý luận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 4 2.2.2. Các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 5 2.3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 6 2.3.1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên thế giới 6 2.3.2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam 10 2.3.3. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở tỉnh Thái Nguyên 12 2.4. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồ đất 14 2.4.1. Chính sách Nhà nước 14 2.4.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17 2.5. Cơ sở pháp lý 24 PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 27 3.2. Thời gian nghiên cứu 27 3.3. Nội dung nghiên cứu 27 3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyên Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên 27 3.3.2. Khái quát tình trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 27 3.3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên 27 3.3.4. Một số giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên 28 3.4. Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu từ Phòng tài nguyên và môi trường huyện Phổ Yên và ban bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý dự án huyện Phổ Yên 28 3.4.2. Phương pháp điều tra thực tế những dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên 28 3.4.3. Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu 28 PHẦN IV 29 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên 29 4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường 29 4.1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế, văn hóa- xã hội 35 4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên 40 4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013. 40 4.2.2. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai 42 4.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 44 4.3.1. Giới thiệu dự án 44 4.3.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 45 4.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên 65 PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1. Kết luận 69 5.2. Kiến Nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai là nguồn tài nguyên sẵn có mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Có vai trò quan trọng trong đời sống, mọi hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Đất đai là nguồn tài nguyên hữu hạn, không thể tái tạo được, có vị trí cố định trong không gian, không thể di chuyển theo ý muốn chủ quan của con người, đối với mỗi quốc gia nếu xét về mặt diện tích thì nó bị giới hạn bởi đường biên giới giữa các quốc gia, là vấn đề liên quan đến tình hình ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí: Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc sử dụng đất đai hợp lý, đạt hiệu quả là nhiệm vụ của toàn xã hội. Nước ta đang trong giai đoạn tâp chung các nguồn lực để phát triển kinh tế với mục tiêu: “Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế tri thức, tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất; tức là vấn đề thu hồi, vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư là một tất yếu khách quan và diễn ra phổ biến, hầu khắp các địa phương trên cả nước như: các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu thương mại-dịch vụ-du lịch, khu đô thị; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện,… Các dự án này được thực hiện sẽ làm thay đổi diệm mạo và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một công việc khó khăn và phức tạp bởi nó có liên quan đến một loại tài sản rất có giá trị đó là đất đai, nó có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người dân. Nên nó cũng tiềm ẩn rất nhiều thách thức lớn như: Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án, các địa phương không thống nhất, không đồng bộ, không công bằng; vấn đề đời sống, lao động và việc làm của người dân sau [...]... Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu của đề tài Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên nhằm xác định những thu n lợi và khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ 3 trợ và tái định. .. huyên Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên 3.3.2 Khái quát tình trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 3.3.3 Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: Bố trí trận địa tên lửa dự bị E257/F261/QCPK-KQ trên địa bàn. .. định cư và đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại đó 1.3 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá khái quát hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá được thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên. .. lửa dự bị E257/F261/QCPK-KQ trên địa bàn xã Vạn Phái và xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Xây dựng khu dân cư xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Xây dựng Nút giao Yên Bình trên địa bàn huyện Phổ Yên ... Quyết định số 28/2011/Q - UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Quyết định 15/2012/Q - UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Quyết... Nghị định này 2.4.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.4.2.1 Trình tự và thủ tục thực hiện GPMB Trình tự và thủ tục thực hiện GPMB được quy định trong Chương 6 của Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên. .. trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã và đang thực hiện Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nội dung của Quyết định được thể hiện: Nguyên tắc chung chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Thực hiện theo Điều 4, Điều 5 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP... Ba dự án được chọn là: - Dự án: Bố trí trận địa tên lửa dự bị E257/F261/QCPK-KQ trên địa bàn xã Vạn Phái và xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên - Dự án Xây dựng khu dân cư xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên - Dự án Xây dựng Nút giao Yên Bình trên địa bàn huyện Phổ Yên Lý do chọn 3 dự án là: Các dự án trên có sự đa dạng về các loại đất thu hồi, có diện tích thu hồi lớn của rất nhiều hộ dân trải khắp nhiều xã trên huyện, ... (suất) đất ở tái định cư thì chỉ được bố trí một ô (suất) đất ở tái định cư + Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích một ô (suất) đất ở tái định cư, ngoài việc bố trí một ô (suất) đất ở tái định cư cho chủ hộ, UBND cấp huyện xem xét bố trí thêm đất ở tái định cư - Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở (chưa có nhà) nhưng hiện tại có nhu cầu về nhà ở, đủ điều kiện tách hộ theo quy định. .. về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất 6 - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP . Thái Nguyên - Đánh giá được thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên - Đưa ra một số giải. nghiên cứu thực hiện đề tài : Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên . Em xin. 42 4.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 44 4.3.1. Giới thiệu dự án 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn