Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

19 686 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 08:27

Quan điểm lịch sử cụ thể là một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp biện chứng duy vật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Quan điểm lịch sử cụ thể là một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp biện chứng duy vật. Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi chúng ta khi xem xét sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu nó trong điều kiện thời gian không gian nhất định, phải nghiên cứu quá trình vận động của nó trong quá khứ, hiện tại dự kiến trong tương lai. Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn quá độ, chuyển tiếp từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. So với các nước trên thế giới, nước ta vẫn là nước nghèo, nền kinh tế chậm phát triển. Chính vì thế, việc nghiên cứu, tìm ra hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế, phù hợp với khu vực thế giới là hết sức cần thiết. Điều đó, đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải phân tích các yếu tố kinh tế trong tổng thể các mối quan hệ, trong sự vận động, phát triển không ngừng. Do vậy, việc vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình đổi mới kinh tế nước ta là hết sức cần thiết. Có như thế chúng ta mới tìm được những nhân tố, yếu tố ảnh hưởng, tác động đến sự phát triển kinh tế nước ta, tìm được con đường phát triển kinh tế phù hợp với tình hình hình thực tiễn trong nước, với tình hình khu vực thế giới. Để từ đó có được định hướng, những kinh nghiệm, bài học quý báu giúp đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng, trở thành một nước có nền kinh tế phát triển. Với mong muốn tìm hiểu thêm về quan điểm lịch sử cụ thể sự vận dụng quan điểm vào điều kiện thực tiễn nước ta, trong bài tiểu luận của mình em đã chọn đề tài: “Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay”. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Mai Xuân Hợi đã hướng dẫn em trong quá trình tìm kiếm nguồn tư liệu hoàn thiện đề tài. Ngoài phần đặt vấn đề, phần kết luận mục lục, danh mục các tài liệu tham khảo, đề tài được trình bày theo 3 phần:. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 1: Sự cần thiết phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta. Phần 2: Thực trạng của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta. Phần 3: Giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Sự cần thiết phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta. 1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN. 1.1.1. Kinh tế thị trường. 1.1.1.1. Khái niệm. Kinh tế thị trườngtrình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, trong đó toàn bộ các yếu tố đầu vào đầu ra của sản xuất đều được mua bán trên thị trường. 1.1.1.2. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường. - Tính tự chủ của các chủ thể kinh tế rất cao: Các chủ thể trong nền kinh tế thị trường bao gồm các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các cá nhân cả Nhà nước. Họ chính là người đưa ra các quyết sách kinh tế, các quyết định trong kinh doanh. Họ phải tự chịu trách nhiệm về tính khả thi của các quyết sách, quyết định được ban hành cũng như phải gánh chịu các rủi ro nếu có. - Số lượng, chủng loại hàng hoá trong nền kinh tế thị trường rất phong phú, đa dạng. Do vậy, mọi nhu cầu tiêu dùng của con người dễ dàng được thoả mãn. - Giá cả được xác định ngay trên thị trường: Do giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá mà giá trị hàng hoá là sự kết tinh của hao phí lao động xã hội cần thiết. Trên thực tế, giá cả còn chịu sự ảnh hưởng của quan hệ về cung cầu trên thị trường. - Cạnh tranh là một tất yếu của kinh tế thị trường: Động lực của cạnh tranh là lợi nhuận. Cạnh tranh góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng suất lao động, số lượng chất lượng hàng hoá, dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả trong kinh doanh. - Kinh tế thị trường là hệ thống kinh tế mở. Vì nó lấy trao đổi làm mục đích của sản xuất kinh doanh. 1.1.1.3. Ưu, nhược điểm của nền kinh tế thị trường. 1.1.1.3.1. Ưu điểm của nền kinh tế thị trường. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh tế thị trường là một nền kinh tế năng động. đây tồn tại một quy luật là hễ ai là người đầu tiên đưa ra thị trường một loại hàng hoá mới thì họ có khả năng thu được nhiều lợi nhuận. Còn nếu biết sản phẩm của mình không còn nhu cầu nên họ ngừng sản xuất cung ứng sản phẩm đó thì sẽ tiết kiệm được chi phí. Chính điều đó đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải năng động sáng tạo, tìm hiểu nhu cầu thị hiếu trên thị trường để cung ứng cho thị trường những sản phẩm mới, làm cho thị trường luôn xuất hiện những sản phẩm mới bỏ đi những sản phẩm không còn nhu cầu. - Kinh tế thị trường thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng. Do yêu cầu sản xuất phải tính toán tới chi phí chiến thắng trong cạnh tranh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động. Điều đó, làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. - Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế có nhiều hàng hoá, dịch vụ. Do đó, trong nền kinh tế thị trường không còn tình trạng người chờ hàng mà ngược lại là hàng chờ người. đây người mua được nâng lên vị trí quí khách, là “thượng đế “ trên thị trường. Chính nhờ có nhiều hàng hoá dịch vụ nên kinh tế thị trường có khả năng thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất tinh thần của con người. 1.1.1.3.2. Nhược điểm của kinh tế thị trường. Bên cạnh những thành tựu của mình, kinh tế thị trường cũng bộc lộ một số khuyết tật, cụ thể: - Tình trạng khủng hoảng, thất nghiệp. Khủng hoảng kinh tế là tình trạng sản xuất thừa, sản xuất tăng lên lớn hơn tiêu dùng, còn tiêu dùng không đầy đủ, dẫn đến tình trạng hàng hoá không bán được, doanh nghiệp không có thu nhập để bù đắp chi phí sản xuất nhằm tiếp tục quá trình tái sản xuất nên phải đóng cửa. Tình trạng đó làm cho doanh nghiệp không có lợi nhuận, người lao động bị thất nghiệp không có Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 việc làm, không có tiền lương. Điều đó làm tăng mâu thuẫn kinh tế - xã hội trong nền kinh tế. - Tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng. Dù nền kinh tế thị trường có hoạt động tốt như thế nào thì bản thân cũng tạo ra sự phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng. Nguyên nhân của tình trạng là chỗ trong quá trình sản xuất kinh doanh, do tác động của cạnh tranh, mục tiêu chạy theo lợi nhuận, giảm giá trị hàng hoá, có người tài giỏi, gặp may, phát tài làm giàu. Trong khi đó nhiều người kém cỏi, không gặp may bị lỗ vốn phá sản. Điều đó dẫn đến sự phân hoá, xuất hiện quan hệ chủ thợ, tư sản – vô sản, thống trị - bị thống trị, bóc lột - bị bóc lột. - Tình trạng độc quyền đã lấn át cạnh tranh làm mất tính năng động hiệu quả của nền kinh tế. Độc quyền còn làm cho nền kinh tế trì trệ. - Tình trạng suy thoái môi trường. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên làm cho môi trường bị ô nhiễm, làm ô nhiễm bầu không khí, gây bẩn nguồn nước, bạc màu đất đai, tàn phá môi trường. 1.1.2. Kinh tế thị trường định hướng XHCN. 1.1.2.1. Khái niệm. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nền kinh tế dựa trên cơ sở kết hợp ưu thế của chế độ kinh tế năng động với ưu thế của chế độ chính trị tiên tiến, kết hợp mặt tích cực của cơ chế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước nhằm hạn chế, khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các thành phần kinh tế cùng phát triển trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 1.1.2.2. Sự cần thiết khách quan phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường nước ta. * Điều kiện trong nước. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiện tại, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại phát triển của kinh tế thị trường: Thứ nhất, phân công lao động xã hội đang ngày càng phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Phân công lao động trong từng khu vực, từng địa phương ngày càng phát triển. Sự phát triển của phân công lao động được thể hiện tính phong phú, đa dạng chất lượng ngày càng cao của sản phẩm đưa ra trao đổi trên thị trường. Thứ hai, nền kinh tế đang tồn tại nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau, có nhiều chủ thể kinh tế. Các chủ thể này độc lập, tách biệt nhau. Do vậy, trong sản xuất kinh doanh, họ vừa cạnh tranh với nhau lại vừa hợp tác với nhau, quan hệ giữa các chủ thể được thực hiện bằng quan hệ hàng hoá tiền tệ. * Điều kiện khu vực thế giới. Phát triển kinh tế thị trường là một xu hướng phổ biến diễn ra trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Ngay từ thế kỷ XVIII, XIX một số nước tư bản phương Tây đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, sang đến thế kỷ XX sau khi lý thuyết của Keynes ra đời, những nước trước đây đã chuyển sang kinh tế thị trường thì vẫn tiếp tục phát triển kinh tế thị trường nhưng thực hiện sự kết hợp cơ chế thị trường với sự quản lý của Nhà nước theo mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp. Còn một số nước trước đây là thuộc địa của các nước tư bản nay giành lại được độc lập cũng bắt đầu chuyển dần từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường. Chính những điều kiện trong nước, khu vực thế giới đòi hỏi kinh tế nước ta phải tuân theo quy luật khách quan chuyển sang nền kinh tế thị trường. 1.2. Vai trò của kinh tế thị trường trong xây dựng CNXH nước ta. 1.2.1. Đặc điểm của quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường nước ta. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mục tiêu chiến lược của đường lối phát triển kinh tế thị trường Việt Nam là giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong ngoài nước để thực hiện CNH – HĐH, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện từng bước đời sống của nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội. - Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế tồn tại một cách khách quan là những bộ phận cần thiết của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, điểm khác biệt có tính bản chất giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng XHCN là vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. - Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, là Nhà nước của dân, do dân vì dân, nhà nước công nông, nhà nước của đại đa số nhân dân lao động đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có đủ bản lĩnh, khả năng đang tự đổi mới để bảo đảm giữ vững định hướng XHCN trong việc phát triển nền kinh tế thị trường nước ta. - Kinh tế thị trường định hướng XHCN thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội.Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển.Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá giáo dục, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục đào tạo con người, xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. - Cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường là cơ chế thị trườngsự quản lý của Nhà nước XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng vận động theo yêu cầu của những quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu …, giá cả do thị trường quyết định, thị trường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 có vai trò quyết định đối với việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng CHCN theo nguyên tắc kết hợp kế hoạch với thị trường. - Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế mở, hội nhập. Do sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang diễn ra quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự phát triển của mỗi quốc gia phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực thế giới là tất yếu đối với nước ta. Chỉ có như vậy mới thu hút được vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước để khai thác tiềm năng thế mạnh của nước ta, thực hiện phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng phát triển kinh tế thị trường hiện đại kiểu rút ngắn. 1.2.2. Tác dụng của sự xây dựng phát triển kinh tế thị trường. Nền kinh tế nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn mang nặng tính tự túc, tự cấp. Vì vậy, sản xuất hàng hoá phát triển sẽ phá vỡ dần kinh tế tự nhiên chuyển thành nền kinh tế hàng hoá thúc đẩy sự xã hội hoá sản xuất. Kinh tế hàng hoá tạo ra động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Do cạnh tranh giữa những người sản xuất hàng hoá buộc mỗi chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu nhờ đó có thể cạnh tranh được về giá cả, đứng vững trong cạnh tranh. Quá trình đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động xã hội. Trong nền kinh tế hành hoá người sản xuất phải căn cứ vào nhu cầu người tiêu dùng, căn cứ vào thị trường để quyết định sản xuất sản phẩm gì, với khối lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào. Do đó nó kích thích tính năng động, sáng tạo của chủ thể kinh tế, kích thích việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã cũng như tăng khối lượng hàng hoá dịch vụ. Sự phát triển kinh tế thị trường sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất, do đó tạo điều kiện ra đời của sản xuất lớn, xã hội hoá cao đồng thời Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chọn lọc được những người sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 2. Thực trạng của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta. 2.1. Quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta. 2.1.1. Giai đoạn quá độ chuyển từ nền kinh tế mang nặng tính hiện vật sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Trước năm 1975, suốt một thời gian dài Việt Nam cũng như một số nước khác áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp. Mô hình này đã thu được những kết quả quan trọng nhất là đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Nhưng sau khi miền nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng Nhà nước ta đã không vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào việc phát triển kinh tế đất nước. Theo quan điểm này, mọi sự vật hiện tượng đều có quá trình hình thành tồn tại, biến đổi phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển của sự vật lại có những mối liên hệ riêng đặc trưng của nó. Cho nên xem xét sự vật vừa phải xem quá trình phát triển của sự vật đó, vừa phải xem xét trong từng điều kiện cụ thể. Mô hình kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp chỉ thích hợp nước ta trước năm 1975, khi mà miền nam chưa được giải phóng, miền bắc nước ta nhận được viện trợ không hoàn lại của các XHCN để miền bắc tập trung sản xuất chi viện cho miền nam cả của cải vật chất lẫn sức người. Đây là một cơ chế rất cần thiết để chi viện kịp thời cho miền nam, cho sự nghiệp thống nhất của đất nước. Tuy nhiên, sau năm 1975, khi miền nam được giải phóng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, mọi nguồn viện trợ không hoàn lại của các nước XHCN cho miền bắc bị cắt, nước ta không thay đổi cơ chế kinh tế mà vẫn duy trì cơ chế cũ. Vì thế đất nước ta rơi vào cuộc khủng hoàng kinh tế trầm trọng kéo dài. Trước tình hình đó, trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sáu, khoá IV Đảng ta đưa ra quan điểm phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế nhiều thành phần dưới những chủ trương cụ thể như sau: “Bỏ ngăn sông cấm chợ”, “Cho sản xuất bung ra”,… Từ những quan điểm đó, Nhà nước đã ban hành nhiều thể chế chính sách mới để khuyến khích phát triển sản xuất, chỉ thị 357 của Chính Phủ cho phép các hộ nông dân được nuôi bán trâu bò, Chỉ thị 100 của Ban bí thư về khoán sản phẩm cuối cùng cho xã viên… Trong cơ chế bao cấp, giá cả do Nhà nước quy định bằng mệnh lệnh hành chính thường là định giá thấp so với giá trị hàng hoá. Chính điều đó buộc Ngân sách Nhà nước phải bù lỗ, bù giá, bù lương dẫn tới Ngân sách Nhà nước kiệt quệ, sản xuất thường xuyên tình trạng thua lỗ, giá bán không bù đắp nổi chi phí sản xuât, từ đó làm cho sản xuất ngày càng bị giảm sút. Để khắc phục những vấn đề trên, Nhà nước ta đã điều chỉnh giá cho sát với giá thị trường. 2.1.2. Giai đoạn phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Giai đoạn này bắt đầu từ cuối năm 1986, được đánh dấu từ Đại hội VI trở đi. Đây là giai đoạn đầu chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường. Do chưa nhận thức được đầy đủ những yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nên nước ta đã có một số chính sách chưa được đúng đắn. Chính sách sai lầm trong giai đoạn này là tập trung công nghiệp hoá - hiện đại hoá theo hướng ưu tiên cho công nghiệp nặng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng đã làm mất rất nhiều thời gian, tốn nhiều tiền bạc. Vì lúc này, xuất phát điểm của chúng ta thấp, nền kinh tế đang còn yếu kém, cơ sở vật chất, công nghệ còn lạc hậu, thêm vào đó chúng ta lại thiếu vốn thiếu đội ngũ các nhà khoa học tài giỏi. Theo quan điểm lịch sử cụ thể thì với điều kiện này chúng ta chưa thể đầu tư vào ngành công nghiệp nặng, một ngành đòi hỏi phải có vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, phải có đội ngũ lao động trình độ cao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 [...]... vì vậy, quan điểm lịch sử cụ thể luôn là quan điểm gắn liền với quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 2.2 Những thành tưu hạn chế của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 2.2.1 Những thành tựu Do đã vận dụng đúng quan điểm lịch sử cụ thể vào việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã đạt... Giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay 3.1 Tiếp tục hoàn thiện một cách nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng Nhà nước ta phải tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, coi các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành nên nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng phát triển lâu... chúng ta đã xây dựng phát triển được một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đủ mạnh để đưa đất nước ta hội nhập với kinh tế khu vực thế giới, tạo cho người dân cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bằng xã hội Từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo đường lối, chính sách mà Đảng Nhà nước ta đã vạch ra, trong tương lai nền kinh tế nước ta sẽ ngày càng phát triển ổn định và. .. máy Nhà nước Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KẾT LUẬN Việc áp dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta đã tạo ra cho chúng ta một nền kinh tế thị trường năng động với những thành tựu hết sức to lớn: nền kinh tế ra khỏi... hợp tác cạnh tranh lành mạnh Không nên có thái độ định kiến kỳ thị đối với bất kỳ thành phần kinh tế nào Tuy nhiên , kinh tế Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng là công cụ để Nhà nước định hướng điều tiết vĩ mô nền kinh tế 3.2 Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới nâng... ngừng vận động luôn biến đổi dưới sự tác động của nhiều yếu tố cả bên ngoài lẫn bên trong bản thân nền kinh tế Các yếu tố này vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường vừa chịu sự tác động của chính nền kinh tế thị trường đó Như vậy, trải qua mỗi giai đoạn lại hình thành nên những yếu tố mới khiến cho công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam... Nhà nước ta đã chính thức thay cụm từ “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN bằng cụm từ kinh tế thị Website: http://www.docs.vn Email :9 lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trường định hướng XHCN Đại hội cũng khẳng định, kinh tế thị trường định. .. đổi mới 2.1.3 Giai đoạn hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Mốc lịch sử đánh dấu cho giai đoạn này là Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội xác định rõ: nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này là “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, định hướng XHCN Đại hội cũng khẳng định tất cả các yếu tố của sản xuất... hội cũng khẳng định, kinh tế thị trường định hướng XHCN là tự tìm tòi, thể hiện cái mới cả về lý luận lẫn thực tiễn của CNXH trong thời đại ngày nay Kinh tế thị trường ra đời, phát triển qua nhiều giai đoạn ngày càng được hoàn thiện được áp dụng trên nhiều quốc gia Đây là một kiểu kinh tế xã hội tiến bộ nhất Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam mặc dù mới ra đời cách đây hơn một... lực quảnkinh tế của Nhà nước Nhìn chung kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam mới được bắt đầu, trình độ còn thấp, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh chưa cao Nhiều thị trường còn sơ khai, chưa đồng bộ Vì vậy, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa, đẩy mạnh việc hình thành phát triển các loại thị trường Chủ động hội nhập thị trường quốc tê, hạn chế kiểm soát độc quyền kinh doanh . phải xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 1.1. Kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng XHCN. 1.1.1. Kinh tế. trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 2.1. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, Vai trò của kinh tế thị trường trong xây dựng CNXH ở nước ta., Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn