20 bài song ngữ anh việt TED,download audio cd tại:http://4share.vn/f/26121517131e1f10/audio cd 20 bài song ngu anh viet TEd.zip

306 1,750 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2015, 20:20

TED video Unit 1 UNIT 1 Matt Cutts: Try something new for 30 days ABOUT THE SPEAKER: Matt Cutts Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights link spam and helps webmasters understand how search works. ABOUT THIS TALK: Is there something you've always meant to do, wanted to do, but just haven't? Matt Cutts suggests: Try it for 30 days. This short, lighthearted talk offers a neat way to think about setting and achieving goals. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut, so I decided to follow Matt Cutts: Thử điều mới trong 30 ngày VỀ DIỄN GIẢ: Matt Cutts Matt Cutts là kĩ sư tin học của hãng Google, công việc của anh là loại bỏ những đường link rác và giúp những nhà quản trị website hiểu công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào. VỀ BÀI PHÁT BIỂU: Có điều gì mà bạn luôn có ý định làm, mong muốn làm, nhưng chưa làm hay không? Matt Cutts đề nghị: Tại sao không thử những điều đó trong vòng 30 ngày? Bài phát biểu ngắn gọn và thú vị này đưa ra một cách rõ ràng nhất để suy nghĩ về việc đặt ra cũng như đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Vài năm trước đã có lúc tôi cảm thấy rất nhàm chán với công việc của Page | 1 TED video Unit 1 in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out, 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit like watching the news from your life. There's a few things I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by, forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture everyday for a month. And I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. mình, vì thế tôi quyết định sẽ học theo một triết gia vĩ đại người Mỹ, Morgan Spurlock, và thử nghiệm điều gì đó mới mẻ trong vòng 30 ngày. Ý tưởng này thật ra rất đơn giản. Hãy suy nghĩ về điều gì đó mà bạn luôn mong muốn thực hiện trong cuộc sống và thử nghiệm điều đó trong vòng 30 ngày tiếp theo. Và hóa ra, 30 ngày đó chỉ là một khoảng thời gian hợp lý để thêm hay bớt đi một thói quen – như việc theo dõi bản tin thời sự từ cuộc sống của bạn. Có một vài điều mà tôi học được trong khi thực hiện những thử thách 30 ngày đó. Điều đầu tiên là, thay vì để một tháng trôi vèo đi trong quên lãng, thời gian lúc này trở nên thật đáng nhớ. Tôi chụp lại những bức ảnh về mỗi ngày trong tháng - đó cũng là một phần của thử thách này. Và vì thế, tôi ghi nhớ một cách chính xác ngày hôm đó tôi đã đi đâu, đã làm gì trong cả một ngày. Tôi cũng nhận ra rằng, càng thực hiện nhiều những thử thách 30 khó khăn hơn, sự tự tin trong tôi càng tăng lên.Tôi từ một một kẻ nhàm chán suốt ngày chết dí ở bàn máy tính, trở thành một người đạp xe tới chỗ làm – chỉ vì sở thích. Thậm chí năm ngoái, tôi đã chinh phục thành công đỉnh Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất Châu Phi. Tôi chắc chắn không thể ưa phiêu lưu như thế khi chưa bắt đầu những thử thách 30 ngày của mình. Page | 2 TED video Unit 1 I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000 word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep- deprived, but you'll finish your novel. Now is my book the next great American novel? No. I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, "I'm a computer scientist." No, no, if I want to I can say, "I'm a novelist." So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun. But they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. Tôi cũng nhận ra rằng bất cứ điều gì, chỉ cần bạn thực sực mong muốn, bạn cũng có thể thực hiện trong vòng 30 ngày. Bạn đã bao giờ mong muốn tự tay mình viết được một cuốn tiểu thuyết chưa? Vào mỗi tháng 11, hàng chục ngàn người thử bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết 50,000 từ của họ trong vòng 1 tháng. Như vậy là tất cả những gì bạn cần làm là viết 1667 từ mỗi ngày trong một tháng. Thế là tôi đã thực hiện như vậy. Nhân tiện, bí quyết đó là không đi ngủ cho đến khi hoàn thành số lượng từ bạn cần phải viết trong một ngày. Bạn có thể rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, nhưng bạn sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết của chính mình. Giờ thì có phải sách của tôi sẽ là cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của Hoa Kỳ hay không? Không. Tôi đã viết nó trong vòng 1 tháng. Và nó rất tệ. Nhưng từ giờ đến cuối đời, nếu có gặp John Hodgman trong một bữa tiệc nào đó của TED, thì tôi sẽ không phải nói rằng, “Tôi là một nhà nghiên cứu tin học.” Không, không đâu, nếu muốn, tôi có thể nói rằng, “Tôi là một tiểu thuyết gia.” Và đây là điều cuối cùng tôi muốn đề cập. Tôi đã học được một điều nếu tôi chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ nhặt, dễ dàng, những điều mà tôi có thể lặp đi lặp lại, chúng có vẻ như gắn liền với tôi hơn. Thử trải nghiệm những thử thách lớn lao và điên cuồng cũng chẳng có gì sai cả. Mà thực ra, lại cực kì thú vị. Nhưng Page | 3 TED video Unit 1 chúng có vẻ kém gắn bó với bạn hơn. Giống như khi tôi thử kiêng đường trong vòng 30 ngày, ngày thứ 31 sẽ như thế này. So here's my question to you: What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not, so why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days. Thanks. Vậy, đây là câu hỏi dành cho bạn: Bạn còn chần chừ gì nữa? Tôi cam đoan rằng 30 ngày nữa sẽ trôi qua bất kể bạn có thích nó hay không, vậy tại sao không nghĩ đến một điều gì đó mà bạn luôn muốn làm và hãy thử cố gắng làm điều đó trong vòng 30 ngày nữa. Cám ơn các bạn đã lắng nghe. UNIT 2 Ric Elias: 3 things I learned while my plane crashed ABOUT TED: TED is a nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading. It started out (in 1984) as a conference bringing together people from three worlds: Technology, Entertainment, Design. Since then its scope has become ever broader. Along with two annual conferences the TED Conference in Long Beach and Palm Springs each spring, and the TEDGlobal conference in Edinburgh UK each summer. ABOUT THE SPEAKER: Ric Elias Ric Elias is the CEO of Red Ventures, a marketing services company that grew out of Elias' long experience in business. Ric Elias: Ba điều tôi học được khi máy bay rơi VỀ TED TED là chương trình phi lợi nhuận hướng tới những ‘Ý tưởng cần được nhân rộng’. TED khởi đầu (năm 1984) là một hội nghị kết nối những nhà hoạt động trong ba lĩnh vực: Công nghệ, giải trí và thiết kế. Kể từ đó, quy mô của chương trình ngày càng được mở rộng. Cùng với hai hội nghị hằng năm – Hội nghị TED ở bãi biển Long Beach và Palm Springs mỗi mùa xuân, và một hội nghị TED toàn cầu ở Edinburgh Vương quốc Anh vào mỗi mùa hè. VỀ DIỄN GIẢ: Ric Elias Ric Elias là Giám đốc điều hành của Red Ventures, một công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo không ngừng phát triển nhờ vào kinh nghiệm kinh doanh của Elias. Page | 1 TED video Unit 2 ABOUT THIS TALK: Ric Elias had a front-row seat on Flight 1549, the plane that crash- landed in the Hudson River in New York in January 2009. What went through his mind as the doomed plane went down? At TED, he tells his story publicly for the first time. …………………………………… Imagine a big explosion as you climb through 3,000 ft. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, clack, clack, clack, clack, clack, clack. It sounds scary. Well I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, "No problem. We probably hit some birds." The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. Two minutes later, three things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. That's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being in a plane with no sound. And then he says three words the most unemotional three words I've ever heard. He says, "Brace for VỀ BÀI PHÁT BIỂU: Ric Elias là hành khách ngồi ở hàng ghế đầu trong chuyến bay số 1549, máy bay đã rơi xuống con sông Hudson ở thành phố New York vào tháng năm 2009. Điều gì đã ở trong tâm trí anh khi chiếc máy bay định mệnh ấy rơi xuống? Đến với TED, anh đã lần đầu tiên kể lại câu chuyện này trước công chúng. ………………………………………. Hãy thử tưởng tượng có một tiếng nổ lớn khi bạn đang ở trên độ cao 000 ft (khoảng 3000m). Tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Tưởng tượng động cơ liên tục phát ra những tiếng clack, clack, clack, clack, clack, clack, clack. Nghe thật đáng sợ. Vâng, ngày hôm đó, tôi ngồi ở một hàng ghế đặc biệt. Tôi ngồi ở ghế D. Tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với những tiếp viên hàng không. Vì thế tôi nhìn họ ngay lập tức, và họ nói, “Không sao đâu. Chắc là chúng ta đã đâm phải vài chú chim.” Phi công đã cho máy bay quay vòng (như khi chuẩn bị hạ cánh), nhưng chúng tôi chưa đi được xa đến thế. Bạn vẫn có thể nhìn thấy thành phố Manhattan. Hai phút sau, có ba điều xảy ra cùng một lúc. Phi công cho máy bay lao xuống sông Hudson. Đó thường không phải là lộ trình bay. Phi công tắt tất cả động cơ. Và bây giờ, bạn hãy tưởng tượng mình đang bay trên một chiếc máy bay không có bất kì tiếng động nào. Và sau đó, ông ta nói 3 từ từ vô cảm nhất mà tôi Page | 2 TED video Unit 2 impact." I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over. Now I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life. and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that later on, I came up with a saying, which is, "I collect bad wines." Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life. The second thing I learned that day and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter. And I thought từng được nghe. Ông ấy nói, “Chuẩn bị va chạm”. Tôi thực sự không cần phải nói thêm điều gì với tiếp viên nữa. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy, đó là nỗi sợ hãi. Thế là hết. Bây giời tôi muốn chia sẻ với bạn điều mà tôi đã học được từ chuyến bay đó. Tôi nhận ra rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi trong chốc lát. Chúng ta có thể có một danh sách bỏ túi, những điều mà chúng muốn làm trong cuộc sống, và lúc đó tôi đã nghĩ đến tất cả những người mà tôi muốn gặp nhưng chưa gặp, tất cả những hàng rào mà tôi muốn sửa, tất cả những trải nghiệm mà tôi muốn thử nhưng chưa bao giờ làm. Một lúc sau khi nghĩ đến điều này, tôi đã kết luận rằng “Tôi sưu tầm những loại rượu tồi”. Bởi vì nếu rượu đã sẵn sàng và mọi người đã đến, tôi chắc chắn sẽ mở nó. Từ đó, tôi không bao giờ muốn trì hoãn bất cứ điều gì trong cuộc sống. Và sự cấp bách đó, mục đích đó đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Điều thứ hai mà tôi học được - và điều này giống như chúng ta dọn dẹp cầu George Washington vậy, cái cầu không được qua lại nhiều cho lắm - Tôi đã nghĩ về một điều, wow, một điều mà tôi thực sự tiếc nuối. Tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Bằng bản ngã của riêng mình và bằng những lầm lỗi, tôi đã cố gắng làm tốt tất cả những gì tôi thử làm. Nhưng với cá nhân mình, tôi vẫn để cái tôi xâm chiếm. Và tôi hối hận về quãng thời Page | 3 TED video Unit 2 about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, but it's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I no longer try to be right; I choose to be happy. The third thing I learned and this is as your mental clock starts going, "15, 14, 13." You can see the water coming I'm saying, "Please blow up." I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go; I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was at a performance by my daughter first- grader, not much artistic talent yet. And I'm balling, I'm crying, like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life gian mà tôi phung phí để làm những điều vô nghĩa với những người mà tôi quý trọng. Và tôi đã suy nghĩ về mối quan hệ với vợ, với bạn bè, với mọi người. Và kể từ đó, vì đã hiểu ra điều này, tôi quyết định không tiêu phí năng lượng để làm những điều tiêu cực. Không phải là đã hoàn hảo, nhưng đã khá hơn rất nhiều. Tôi đã không cãi nhau với vợ trong vòng năm rồi. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi không bao giờ cố gắng để luôn đúng đắn nữa; tôi lựa chọn làm một người hạnh phúc. Và điều thứ ba mà tôi học được – vào cái lúc mà trong tâm trí bắt đầu đếm ngược, “15, 14, 13.” Bạn có thể thấy mình đang lao xuống nước. Tôi đã nói thầm trong đầu rằng, “Làm ơn hãy bay lên đi”. Tôi không muốn thứ này vỡ tan thành 20 mảnh như trong những tài liệu mà bạn từng đọc. Và trong khi rơi xuống, tôi bỗng nhiên có cảm giác, wow, cái chết thật ra cũng không đáng sợ. Nó giống như thể chúng ta đã chuẩn bị cho nó cả cuộc đời rồi. Nhưng nó thật sự rất buồn. Tôi không muốn chết; tôi còn rất yêu cuộc sống của mình. Và sự đau khổ ấy thực sự bùng lên trong một suy nghĩ, đó là, tôi chỉ mong ước duy nhất một điều lúc đó. Tôi chỉ mong ước rằng có thể chứng kiến những đứa con của mình lớn lên. Khoảng một tháng sau hôm đó, tôi đến một buổi biểu diễn của con gái tôi – lớp một, cũng chưa có nhiều tài năng nghệ thuật lắm. Và tôi đã bật khóc, tôi khóc như một đứa trẻ. Page | 4 TED video Unit 2 is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane and please don't but imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. Khung cảnh đó giống như là cả thế giới đối với tôi. Thời điểm đó, tôi đã nhận ra, sau khi kết nối hai sự kiện, điều duy nhất quan trọng trong cuộc đời của tôi đó là làm một người cha tốt. Trên tất cả, mục tiêu duy nhất trong cuộc sống này đó là trở thành một người cha tốt. Tôi đã được ban tặng món quà đó là một điều kì diệu, đó là sống sót sau ngày hôm đó. Tôi cũng đã được nhận một món quà khác đó là có thể nhìn nhận tương lai và quay trở lại hiện tại, tôi sống theo một cách khác. Tôi đề nghị những người có chuyến bay ngày hôm này, hãy tưởng tượng điều tương tự xảy ra với máy bay của bạn – vâng, không xảy ra thực – chỉ tưởng tượng thôi, và nghĩ xem bạn sẽ thay đổi như thế nào? Bạn sẽ làm gì với những điều bạn chần chứ chưa làm vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ sống trên đời này đây mãi mãi. Bạn sẽ thay đổi những mối quan hệ và những điều tiêu cực ở trong chúng như thế nào? Và quan trọng hơn cả, bạn có đang là những bậc cha mẹ tốt nhất có thể chưa? Cám ơn các bạn đã lắng nghe. UNIT 3 JOK CHURCH: A CIRCLE OF JOK CHURCH: VÒNG LUÂN CARING HỒI CỦA LÒNG TỐT ABOUT THE SPEAKER: VỀ DIỄN GIẢ: Jok Church is the creator of the Jok Church là người sáng lập ra bộ science-education comic strip "You truyện tranh hài mang tính giáo dục Can With Beakman and Jax" and the khoa học tên là “Bạn có thể với zany TV series "Beakman's World." Beakman và Jax” và loạt chương trình hài hước trên TV “Thế giới của Beakman”. [...]... would have been a lot more interesting." biểu tượng cho sự nam tính Gần đây, tôi có ăn tối với một người đàn ông, anh ta khoe khoang rằng đêm hôm trước anh ta chỉ ngủ có 4 tiếng Lúc đó tôi rất muốn nói với anh ta – nhưng tôi đã không nói – chỉ là muốn nói rằng, Anh biết gì không? Giá mà anh ngủ năm tiếng thì bữa tối này chắc đã thú vị hơn rất nhiều rồi.” There is now a kind of sleep deprivation one-upmanship... chương trình ‘Left, Right & Center’ trên đài phát thanh hàng tuần About this talk Về bài phát biểu In this short talk, Arianna Huffington shares a small idea that can awaken much bigger ones: the power of a good night's sleep Instead of bragging about our sleep deficits, she urges us to shut our eyes and see the big picture: We can sleep our way to Trong bài phát biểu ngắn gọn này, Arianna Huffington chia...ABOUT THIS TALK: VỀ BÀI PHÁT BIỂU: In this 3-minute talk, cartoonist and educator Jok Church tells a moving story of the teacher who cared for him when no one else did and how he returned the favor Trong bài phát biểu dài 3 phút này, Jok Church nhà giáo dục kiêm nghệ sĩ vẽ tranh hoạt hình đã kể lại một câu chuyện cảm động về người giáo viên đã chăm... the iceberg, because she would have woken up from a seven and a half- or eighthour sleep and have been able to see the big picture chính năm 200 8) mà là tập đoàn ‘Lehman Brothers and Sisters’ (Anh chị em nhà Lehman) thì có lẽ nó sẽ vẫn còn tồn tại Trong khi tất cả anh em bận rộn bù đầu 24/7, có lẽ một người chị gái có thể đã chú ý tới tảng băng, bởi vì cô ấy có thể đã thực dậy sau một giấc ngủ từ 7 tiếng... tôi là, tại sao chúng ta không nói ra điều mà chúng ta cần? Tôi biết một quý ông đã kết hôn được 25 năm và luôn ao ước người vợ nói với mình rằng: “Cám ơn anh vì đã làm trụ cột của gia đình, nhờ anh mà em có thể ở nhà trông những đứa trẻ,”nhưng anh ta không Page | 2 TED video Unit 8 a week, meets with... nhà với vợ bạn và hỏi cô ấy rằng cô ấy cần gì? Hãy về nhà với chồng bạn và hỏi xem anh ấy cần gì? Hãy về nhà và hỏi những câu hỏi này và sau đó giúp đỡ mọi người xung quanh bạn And it's simple And why should we care about this? We talk about world peace How can we have world peace with different cultures, different languages? I think it starts household by household, under the same roof So let's make... sống và là nhà food cung cấp thực phẩm ăn vặt có lợi cho sức khỏe About this talk Về bài phát biểu: In this deceptively simple 3-minute talk, Dr Laura Trice muses on the power of the magic words "thank you" to deepen a friendship, to repair a bond, to make sure another person knows what they mean to you Try it Trong bài phát biểu dài 3 phút tưởng chừng đơn giản này, giáo sư Laura Trice đã trình bày... mức trung bình, người đã tìm thấy thành công khi làm những điều mà ông yêu thích, Richard St John đã dành nhiều hơn một thập kỉ để tìm hiểu những bài học của sự thành công – và cô đọng chúng trong 8 từ đơn giản, diễn giải chúng trong 3 phút… About this talk Về bài phát biểu Why do people succeed? Is it because they're smart? Or are they just lucky? Neither Analyst Richard St John condenses years of interviews... success Tại sao lại có những người thành công đến vậy? Có phải do họ thông minh? Hay chỉ là do họ gặp may? Tất cả đều không phải Nhà phân tích Richard St John đã cô đọng những bài phỏng vấn trong nhiều năm của ông thành một bài phát biểu không thể bỏ qua, dài 3 phút trên máy chiếu về bí mật thật sự của thành công -Page | 1 TED video Unit 5 ... đặc biệt là bệnh tim với chế độ ăn uống và… About this talk Về bài phát biểu: Dean Ornish shares new research that shows how adopting healthy lifestyle habits can affect a person at a genetic level For instance, he says, when you live healthier, eat better, exercise, and love more, your brain cells actually increase Dean Ornish chia sẻ bài nghiên cứu mới về việc duy trì những thói quen sống lành mạnh . nghe. UNIT 2 Ric Elias: 3 things I learned while my plane crashed ABOUT TED: TED is a nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading. It started out (in 1984) as a conference bringing together people from. business. Ric Elias: Ba điều tôi học được khi máy bay rơi VỀ TED TED là chương trình phi lợi nhuận hướng tới những ‘Ý tưởng cần được nhân rộng’. TED khởi đầu (năm 1984) là một hội nghị kết nối những nhà. life. and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 bài song ngữ anh việt TED,download audio cd tại:http://4share.vn/f/26121517131e1f10/audio cd 20 bài song ngu anh viet TEd.zip, 20 bài song ngữ anh việt TED,download audio cd tại:http://4share.vn/f/26121517131e1f10/audio cd 20 bài song ngu anh viet TEd.zip, 20 bài song ngữ anh việt TED,download audio cd tại:http://4share.vn/f/26121517131e1f10/audio cd 20 bài song ngu anh viet TEd.zip

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm