Bài báo cáo thăm quan nhà máy phân đạm và hoá chất hà bắc công ty cp sắt tráng men nhôm hải phòng.doc

25 7,658 22
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:53

Bài báo cáo thăm quan nhà máy phân đạm và hoá chất hà bắc công ty cp sắt tráng men nhôm hải phòng SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa MỤC LỤCA. MỤC ĐÍCH 2 B. NỘI DUNG 2NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM BẮCI. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HÌNH THÀNH 2II.CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY 3III. SƠ LƯỢC DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ 6IV. XƯỞNG TẠO KHÍ - LƯU TRÌNH CÔNG NGHỆ CƯƠNG VỊ 651 8V. CÁC HẠNG MỤC PHÂN TÍCH 12NHÀ MÁY SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNGI. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HÌNH THÀNH 13II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 17 III. CẢM TƯỞNG 25IV. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 252SV = >Nguyễn Hồng Trọng Tn Cử nhân Hóa BÀI BÁO CÁO THĂM QUANNHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HỐ CHẤT BẮCCƠNG TY CP SẮT TRÁNG MEN NHƠM HẢI PHỊNGA. MỤC ĐÍCH. Tham quan thực tế phục vụ cho nghiên cứu học tập, đồng thời hiểu được q trình ứng dụng từ lý thuyết đến thực tế sản xuất.B. NỘI DUNG.NMÁY PHÂN ĐẠM HỐ CHẤT BẮC.I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HÌNH THÀNH: Nhà máy phân đạm hố chất Bắc(cơng ty TNHH một thành viên phân đạm hố chất Bắc hiện nay) ,được nhà nước Việt Nam phê chuẩn thiết kế xây dựng ngày 20/07/1959. Q 1/1960 bắt đầu khởi cơng xây dựng nhá máy phân đạm Bắc.Ngày 18/2/1961 đổ mẻ bê tơng đầu tiên xây dựng cơng trình.Trong q trình xây dựng ngày 3/1/1963 đồng chí Phạm Văn Đồng ngun thủ tướng chính phủ đã về thăm cơng trình xây dựng. Nhà máy phân đạm Bắc được Trung Quốc giúp đỡ xây dựng bằng sự viện trợ khơng hồn lại.Tồn bộ máy móc, thiết bị đều được chế tạo từ Trung Quốc được đưa sang Việt Nam. Theo thiết kế ban đầu nhà máy gồm ba khu vực chính.2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa _ Xưởng tạo nhiệt:Công xuất thiết kế 12.000kw _ Xưởng hoá: Công xuất thiết kế 100.000tấn ure/năm _ Xưởng tạo khí: Công xuất thiết kế 6.000tấn /năm . Ngoài ra còn một số phân xưởng phụ trợ khác song chủ đạo vẫn là sản xuất phân đạm. Ngày 3/2/1965 khánh thành xưởng tạo khí đốt thử than thành công. Ngày 1/6/1965 xưởng tạo khí đi vào sản xuất .Dự định này 2/9/1965 khánh thành nhà máy chuẩn bị đưa vào sản xuất. Nhưng do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngày 20/8/1965, chính phủ đã quyết định ngừng sản xuất ,chuyển xuống Nhiệt_Điện( nay trực thuộc sở điện lực Bắc) kiên cường bám trụ phục vụ kinh tế quốc phòng.Thiết bị xưởng hoá được tháo dỡ sơ tán sang Trung Quốc. Ngày 1/3/1973 Thủ tướng chính phủ quyết định khởi công khôi phục nhà máy trước đây sản xuất NH4 NO3 amon nitrat nay chuyển sang sản xuất ure (NH2)2CO có chứa 46,6% nitơ với công xuất từ 6 -6,5 vạn tấn NH3 / năm ,10_17 vạn tấn ure / năm. Ngày 1/5/1975 chính phủ hợp nhất nhà máy nhiệt điện ,nhà máy cơ khí xưởng hoá thành nhà máy phân đạm hoá chất Bắc ( trực thuộc cục hoá chất ). Tháng 6/1975 việc xây dựng lắp máy cơ bản hoàn thành ,bắt đầu tiến hành thử máy đơn động , liên động thử máy hoá công . Ngày 28/11/1975 sản xuất thành công NH3 lỏng . Ngày 12/12/1975 sản xuất ra bao đạm đầu tiên . Ngày 30/10/1977 đồng chí Đỗ Mười nguyên phó thủ tướng chính phủ cắt băng khánh thành nhà máy . Năm 1977 chuyên gia Trung Quốc về nước công nhân kĩ sư của ta phải tự chạy máy kiểm tra máy .2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa Tháng 10/1988 nhà máy được đổi tên thành xí nghiệp phân đạm hoá chất Bắc theo quyết định số 445HB_TCCBTLDT . Trong những năm 1977_1990 sản lượng ure thấp ,sản lượng năm thấp nhất là 9890 tấn ure /năm 1981. Từ năm 1991 đến nay cùng với việc tăng cường quản lí xí nghiệp đã nối lại quan hệ với Trung Quốc , cải tạo thiết bị công nghệ làm sản lượng ure tăng rõ hơn . Năm 1993 để phù hợp với quá trình đổi mới đất nước theo thời kì kinh tế thị trường .Ngày 13/2/1993 xí nghiệp phân đạm hoá chất Bắc quyết định đổi tên thành công ty phân đạm hoá chất Bắc theo quyết định số 73CNNG-TCT , công ty trực thuộc tổng công ty phân bón hoá chất cơ bản( nay là tổng công ty hoá chất Việt Nam ). Từ năm 1993 đến nay sản lượng ure tăng liên tục vượt công suất thiết kế ban đầu . Sản lượng ure của các năm .- Năm 1991: 44.891 tấn/ năm - Năm 1992: 82.633 tấn / năm - Năm 1993: 100.093 tấn / năm - Năm 1994: 103.223 tấn /năm- Năm 1995: 111.026 tấn / năm - Năm 1996:120.690 tấn / năm- Năm 1997:130.281 tấn /năm- Năm 1998:64.170 tấn / năm- Năm 1999:49.670tấn /năm- Năm 2000:76.170 tấn / năm- Năm 2001:98.970 tấn / năm- Năm 2002:107.147 tấn / năm2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa - Năm 2003:148.196 tấn /năm- Năm 2004: 162.268 tấn / năm- Năm 2005: 161.795 tấn /năm- Năm 2006: 1 73.553 tấn / năm- Năm 2007: 183.618 tấn / năm Từ 2002 chinh phủ Việt Nam- Trung Quốc đã ký hợp đòng sản xuất điên đạm,nâng công xuất lên 3000kw/h sản lượng NH3 là 9 vạn tấn /năm,sản xuất ure là 15 vạn tấn /năm với tông đầu tư là 35 triệu USD với các hạng mục chính như: cải tạo lò khí , cải tạo khu vực tinh chế, lắp thêm một máy nén 667,đưa hệ thống điều khiển tự động DCS Qua đó sản xuất của công ty ngáy càng phát chiển sản lượng năm 2007 đã đạt 18 vạn tấn ure. Trong quá trình phát triển của công ty , cơ cấu tổ chức quản lý luôn được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của tổ chức sản xuất theo từng giai đoạn phát triển chung của đất nước. Hiện nay cơ cấu quản lý của công ty được tổ chứa theo mô hình trực tuyến, chức năng với cấp quảncao nhất là giám đốc.II. CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY. 1. Khối phòng ban kỹ thuật:- Phòng kỹ thuật công nghệ- Phòng điều độ sản xuất - Phòng cơ khí - Phòng kỹ thuật an toàn- Phòng đo lường tự động hoá- Phòng KCS- Phòng thường trực dự án 2. Khối nghiệp vụ:- Phòng kế hoạch - Phòng KT-TK-TC2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa - Phòng tổ chức nhân sự - Phòng thị trường- Phòng vật tư - vận tải- Phòng bảo vệ quân sự - Phòng đời sống- Văn phòng công ty 3.Các đơn vị trực thuộc công ty: Xưởng nước, than nhiệt, tạo khí, amoniac, tổng hợp ure, điện , đo lường - tự động hoá, sửa chữa,NPK.III. SƠ LƯỢC DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ Nguyên liệu để sản xuất NH3 là than cục ,antraxit Hòn Gai ,không khí H2O hơi . Sản xuất NH3 ure được tiến hành trên dây chuyền sản xuất liên tục .Vì vậy trong quá trình sản xuất phải tiến hành đúng các quy trình ,thao tác ,quy trình an toàn ,tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu công nghệ , khống chế các thông số kĩ thuật trong giới hạn cho phép . Điều kiện sản xuất ở nhiều công đoạn bộ phận có áp suất ,nhiệt độ cao , có môi trường độc hại dễ cháy nổ yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn ,phòng chống cháy nổ .MỘT SỐ PHẢN ỨNG CHÍNH XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT : 1. Công đoạn khí hoá than :Phản ứng chính : 3C + O2 = CO + CO2 + Q 3C + H2O = CO + CO2 + H2 + QPhản ứng phụ : C + 2 H2 = CH4 S + H2 = H2S Công đoạn được tiến hành trong lò tầng cố định U.G.I sản phẩm thu được có thành phần như sau : CO2 O2 CO H2 N2 CH4 H2S2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa 7 0.5 31,5 41 19 1 ≤1500mg/m3 2. Công đoạn khử lưu huỳnh thấp áp. Để hấp thụ H2S trong khí than ẩm. Hiện nay công ty đang sử dụng phương pháp ướt với thành phần dung dịch gồm tananh,muối Na2CO3 vanadat natri (NaVO3). Các phản ứng chính xẩy ra. Na2CO3 + H2S = NaHS + NaHCO3 2 NaHS + NaVO3 + H2O = Na2V4O3 + 4NaOH +2S↓ 3. Công đoạn biến đổi CO. CO + H2Oh = CO2 + H2 + Q Sử dụng hơi nước để chuyển hoá CO. Phản ứng trên cần phải có điều kiện là nhiệt độ chất xúc tác. 4. Công đoạn khử CO2: Băng chuyền sau cải tạo kỹ thuật đã sử dụng công nghệ ( kiềm kali nóng cải tiến) để hấp thụ CO2 trong khí sau chuyển hoá thành CO.Khí sau khử thành CO2 goi là tinh chế sau khi hấp thụ xong dung dịch được đưa đi tái sinh bằng cách giảm áp suất, tăng nhiệt độ để khí CO2 thoát ra khỏi dung dịch, nguồn lực hấp thụ của dung dịch được khôi phục. Khí CO2 sau khi tái sinh được đưa đi sản xuất ure CO2 lỏng. 5. Công đoạn rửa đóng. Nhằm bảo vệ xúc tác, tổng hợp amoniac, các khí CO, CO2, O2, H2S còn sót lại trong khi tinh chế được dung dịch axatat- amoniac đồng hấp thụ làm sạch triệt để tới hàm lượng CO +CO2 ≤ 20 ppm, sau khi hấp thụ xong dung dịch được đưa đi tái sinh bằng cách giảm áp xuất, tăng nhiệt độ, để các khí bị hấp thụ thoát ra khởi 2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa dung dịch, nguồn hấp thụ khỏi dung dịch được khôi phục, khí được thu hồi về đáy chuyển khí than làm nguyên liệu sản xuất. Phản ứng xẩy ra: Cu(NH3)2Ac + NH3 + CO = Cu(NH3)3AcCO + Q 2 NH4OH + CO2 = (NH4)2CO3 + H2O + Q Trong đó Ac là gốc CH3COO – 6. Tổng hợp Amoniac. N2 + 3H2 = 2NH3 Phản ứng xẩy ra trong tháp tổng hợp NH3 ở P ≤ 32 MPa. T0 = 450 ÷ 530oC. Xúc tác: α. Fe 7. Tổng hợp ure. Phản ứng xẩy ra trong tháp tổng hợp với . P ≤ 20 M.Pa T0 = 1800 ± 20 C Theo hai giai đoạn Giai đoạn 1: 2 NH3 + CO2 = NH4O-CO-NH2 Giai đoạn 2: NH4O-CO-NH2 → (NH2)2CO + H2OIV . XƯỞNG TẠO KHÍ – LƯU TRÌNH CÔNG NGHỆ CƯƠNG VỊ 651: 1. Nhiệm vụ xưởng tạo khí Cấp khí nhiên liệu cho quá trình tổng hợp NH3 phân xưởng bao gồm các cương vị chính sau : - Cương vị băng tải - Cương vị bơm quạt nước cao áp 651A - Cương vị 651 - Cương vị lọc bụi điện - Cương vị bơm nước tuần hoàn - Cương vị thu hồi khí thổi gió 2SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa 2 . Lưu trình công nghệ cương vị 651 Nhiệm vụ : sản xuất khí than ẩm với nguyên liệu đi từ than Antraxit hỗn hợp không khí + hơi nước a. Nguyên lí quá trình khí hoá than ẩm: Sản xuất khí hoá than ẩm tại cương vị 651 là quá trình khí hoá theo phương pháp gián đoạn lò tầng cố định . Nguyên liệu là than cục được đưa vào từ đỉnh lò Chất khí hoá là không khí hơi nước được đi qua tầng nhiên liệu để tiến hành khí hoá . Tro,xỉ được thải ra ở cửa đáy lò . Trong lò khí hoá khi đưa chất khí hoá đi qua tầng nhiên liệu - để tiến hành phản ứng thì có sự phân tầng . Từ trên xuống tầng nhiên liệu được phân tầng như sau : tầng sấy , tầng chưng , tầng khí hoá ( bao gồm tầng khử tầng oxy hoá ), tầng xỉ . Các phản ửng xảy ra chủ yếu ở tầng khí hoá : 2C + O2 = 2CO + Q C + O2 = CO2 + Q 2CO + O2 = 2CO2 + Q C + H2O = CO + H2 + Q C + CO2 = 2 CO - Q C + 2 H2O = CO - Q Ngoài ra còn các phản ứng phụ sau : C + H2 = CH4 + Q CO + 3H2 = CH4 + H2O + Q CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O + Q S + H2 = H2S Trong đó thành phần khí than ẩm như sau : CO2 O2 CO H2 N2 CH4 7 0,5 1,5 41 19 12SV = >Nguyễn Hoàng Trọng Tuân Cử nhân Hóa Chế khí than ẩm theo phương pháp gián đoạn bao gồm 2 giai đoạn chính đó là: giai đoạn thổi gió giai đoạn chế khí . Ở giai đoạn đầu dùng không khí thổi vào đáy lò , khí thu được giải phóng ra ngoài . Nhiệt độ tăng đến mức độ nhất định thì ngừng thổi gió . Bắt đầu đưa hỗn hợp khí hơi nước vào để chế khí than ẩm . Trong khoảng bắt đầu từ thổi gió lần trước đến thổi gió lần sau được gọi là tuần hoàn làm việc . Để đảm bảo an toàn nâng cao sản lượng chất lượng khí than 1 tuần hoàn làm việc bao gồm 5 giai đoạn : - Giai đoạn thổi gió - Giai đoạn thổi lên lần 1 - Giai đoạn thổi xuống - Giai đoạn thổi lên lần 2 - Giai đoạn thổi sạch Một tuần hoàn làm việc kéo dài 175 giây (100%) . Thông thường phân phối thời gian 1 tuần hoàn làm việc như sau :Giai đoạn thổi gió thổi lên lần 1 thổi xuống thổi lên lần2thổi sạch % 22÷26 24÷28 38÷42 6÷9 3÷4 b. Sơ lược lưu trình công nghệ b1 : lược lưu trình công nghệ b2.Thuyết minh lưu trình Than cục được đưa lên bunke bắt đầu vào quá trình tạo khí .• Thổi gió : nguồn không khí cung cấp cho qua trình thổi gió để tăng nhiệt độ cho lò khí hóa . Không khí được quạt gió đưa vào đường ống chung với áp suất 2800-3200 mmHg được đưa qua tầng than nóng đỏ xảy ra phản ứng cháy của C với O2 của không 2[...]... BÀI BÁO CÁO THĂM QUAN NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HOÁ CHẤT BẮCCƠNG TY CP SẮT TRÁNG MEN NHƠM HẢI PHỊNGA. MỤC ĐÍCH. Tham quan thực tế phục vụ cho nghiên cứu học tập, đồng thời hiểu được quá trình ứng dụng từ lý thuyết đến thực tế sản xuất.B. NỘI DUNG.NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HOÁ CHẤT BẮC.I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HÌNH THÀNH: Nhà máy phân đạm hố chất Bắc( cơng ty TNHH một thành viên phân đạm. .. công khôi phục nhà máy trước đây sản xuất NH4 NO3 amon nitrat nay chuyển sang sản xuất ure (NH2)2CO có chứa 46,6% nitơ với cơng xuất từ 6 -6,5 vạn tấn NH3 / năm ,10_17 vạn tấn ure / năm. Ngày 1/5/1975 chính phủ hợp nhất nhà máy nhiệt điện ,nhà máy cơ khí xưởng hoá thành nhà máy phân đạm hoá chất Bắc ( trực thuộc cục hoá chất ). Tháng 6/1975 việc xây dựng lắp máy cơ bản hoàn thành... 1012QD/BCN-TCCB ngày 28/7/1995 của bộ công nghiệp nhà máy sắt tráng men- nhôm HP đổi tên thành công ty sắt tráng men- nhơm HP đăng kí kinh doanh số 105639 5/9/1995 của sở kế hoạch đầu tư thành phố HP . Giai đoạn này công ty đầu tư thiết bị nhà máy dập thuỷ lực 120-500 tấn , đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm inox . Đồng thời bằng nguồn vốn ODA công ty đầu tư hệ thống nấu cán nóng... Quốc , cải tạo thiết bị công nghệ làm sản lượng ure tăng rõ hơn . Năm 1993 để phù hợp với quá trình đổi mới đất nước theo thời kì kinh tế thị trường .Ngày 13/2/1993 xí nghiệp phân đạm hố chất Bắc quyết định đổi tên thành cơng ty phân đạm hố chất Bắc theo quyết định số 73CNNG-TCT , công ty trực thuộc tổng cơng ty phân bón hố chất cơ bản( nay là tổng cơng ty hố chất Việt Nam ). Từ... 0,5%***************************************************************NHÀ MÁY SẮT TRÁNG MEN- NHƠM HẢI PHỊNGI. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN Công ty cổ phần sắt tráng men- nhôm HP được thành lập từ 1 doang nhiệp nhà nước. Tên giao dịch quốc tế :Hải Phòng enamel iron and aluminium wares joint stock company. Tên viết tắt :HALECO Trụ sở của công ty đặt tại: số 136 đường Ngô Quyền -phường Ngô Quyền – thành phố HP. Cơng ty có nhiệm vụ chủ... (1960-1966) Nhà máy sắt tráng mennhôm HP được xây dựng vào cuối năm 1958 trên nền nhà may Bát của pháp để lại từ trước năm 1930 , đến cuối năm 1938 nhà máy xây dựng xong. Đây là cơng trình do Trung Quốc viện trợ với nhiệm vụ cơ bản là sản xuất hàng tiêu dùng dân dụng . Ngày 17/5/1960 nhà máy chính thức được thành lập đi vào hoạt động, với công xuất ban đầu là 3000 sản phẩm nhôm 1,5 triệu... thành viên phân đạm hoá chất Bắc hiện nay) ,được nhà nước Việt Nam phê chuẩn thiết kế xây dựng ngày 20/07/1959. Quý 1/1960 bắt đầu khởi công xây dựng nhá máy phân đạm Bắc. Ngày 18/2/1961 đổ mẻ bê tơng đầu tiên xây dựng cơng trình.Trong q trình xây dựng ngày 3/1/1963 đồng chí Phạm Văn Đồng ngun thủ tướng chính phủ đã về thăm cơng trình xây dựng. Nhà máy phân đạm Bắc được Trung Quốc... Cắt Viền MépLau Sạch Bằng Dầu Hỏa Khử Dầu Bằng Hóa Chất Hàn ĐáyĐánh BóngHàn ĐiểmLắp Quai Vào ThânKiểm NghiệmBao GóiNhập KhoSV = >Nguyễn Hồng Trọng Tn Cử nhân Hóa SP Hàn Đáy Sp Không Hàn Đáy III.CẢM TƯỞNG: Là một sinh viên em rất vui khi được đi tham quan thực tế Nhà máy phân đạm Bắc Công ty cổ phần sắt tráng mennhôm Hải Phòng. 2 SV = >Nguyễn Hồng Trọng Tn Cử nhân Hóa... Tuân Cử nhân Hóa Nhận sản phẩm đồ mộc bằng thép từ xưởng dập hình men phấn từ xưởng chế men- VLCL tổ chức quản thực hiện nhiệm vụ tráng men lên sản phẩm đồ mộc làm ra thành phẩm sắt tráng men . 13.Xưởng thành phẩm. Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm sắt tráng men đánh giá phân loại chất lượng hiện hành của cơng ty đóng gói sản phẩm , nhập kho vật tư . 14.Xưởng cán đúc. Nhiệm... 1958 chính phủ va nhân dân Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng một số nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có nhà máy sắt tráng men- nhơm HP là tiền thân của công ty cổ phần sắt tráng men- nhôm HP ngày nay . trải qua mấy chục năm xây dựng phát triển công ty đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm , tập thể cán bộ cơng nhân viên cơng ty ln khắc phục khó khăn hồn thanh nhiêm vụ chính trị của dơn vị . Cử nhân Hóa BÀI BÁO CÁO THĂM QUANNHÀ MÁY PHÂN ĐẠM VÀ HỐ CHẤT HÀ BẮCCƠNG TY CP SẮT TRÁNG MEN NHƠM HẢI PHỊNGA. MỤC ĐÍCH. Tham quan thực tế phục. PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÀNH: Nhà máy phân đạm và hố chất Hà Bắc( cơng ty TNHH một thành viên phân đạm và hố chất Hà Bắc hiện nay) ,được nhà nước Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cáo thăm quan nhà máy phân đạm và hoá chất hà bắc công ty cp sắt tráng men nhôm hải phòng.doc, Bài báo cáo thăm quan nhà máy phân đạm và hoá chất hà bắc công ty cp sắt tráng men nhôm hải phòng.doc, Bài báo cáo thăm quan nhà máy phân đạm và hoá chất hà bắc công ty cp sắt tráng men nhôm hải phòng.doc, Tổng hợp Amoniac.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn