Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục

22 4,150 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 16:57

luận văn về Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục MỞ ĐẦU Ở nước ta hiện nay với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, và tình hình có nhiều thay đổi sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thời cơ, thuận lợi và thử thách đang đặt ra đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt kịp thời để có những giải pháp phù hợp. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì tội phạm về trật tự quản lý kinh tế ngày càng gia tăng. Chúng ta cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do tội phạm này gây ra. Qua tổng kết thực tiễn công tác điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chúng tôi thấy rằng cần phải hệ thống các đặc điểm của hoạt động này, phải bổ sung chỉnh lý kịp thời để hoàn thiện thêm lý luận về phương pháp điều tra hình sự. Từ đó hoàn thiện hơn những điều chỉ dẫn có tính ứng dụng đối với điều tra viên về phương pháp điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Trong điều kiện nghiên cứu của bản thân, tôi lựa chọn đề tài “Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục ” làm đề tài tiểu luận môn học Phương pháp Điều tra hình sự. 1 NỘI DUNG I. NHẬN THỨC CƠ BẢN CÁC TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ. 1.1. Khái niệm tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999 quy định các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Theo quyết định số 189/2005/QĐ-BCA(X13) ngày 02/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tại mục 3 Điều 2 đã nêu rõ: “Tiến hành điều tra những vụ án về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có liên quan đến nhiều địa phương hoặc với người nước ngoài thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT cấp tỉnh quy định tại chương XVI, XVII, XXI các điều 139, 140, 141, 142, 145 chương XIV (Trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lợi dụng việc ký kết hợp đồng kinh tế để phạm tội) và các điều 224, 225, 226, 251 chương XX của BLHS nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, tiếp nhận điều tra những vụ án tố tụng do các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển giao theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng”. Từ đó cho chúng ta cách hiểu về các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế như sau: các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế là các tội phạm được qui định tại chương XVI, phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, thuộc chức năng điều tra của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế. 1.2. Dấu hiệu pháp lý của các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1.2.1. Khách thể của tội phạm Khách thể của tội phạm trong nhóm này xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, đang được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, kinh doanh, lưu thông, quản lý tài chính, tiền tệ, … gây ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. 1.2.2. Mặt khách quan của tội phạm Hầu hết các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có cấu thành vật chất, tức là các tội được coi là hoàn thành kể từ khi thực hiện một hành vi quy định trong điều luật với một số lượng, giá trị vật chất cụ thể. Tuy nhiên, cũng có những tội cấu thành hình thức, tức là tội này không cần có hậu quả xảy ra thì tội phạm đã được coi là hoàn thành. Một số tội có quy định là đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án về tội quy định trong nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chưa được xoá án tính mà còn vi phạm. Một trong những dâu hiệu nêu trên là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. 2 Hầu hết các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được biểu hiện bằng những hành động cụ thể, thể hiện bằng các thủ đoạn khác nhau khi thực hiện tội phạm. Công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm… thực hiện tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, trừ trường hợp luật định. Về hậu quả tác hại do tội phạm gây ra có các tình tiết định khung như: Hậu quả nghiêm trọng, hậu quả rất nghiêm trọng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả tác hại do tội phạm gây ra về vật chất được quy định tại thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 02/01/1998 cuả Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an. Nếu thiệt hại vừa về kinh tế vừa về các mặt khác thì cần xem xét đánh giá toàn diện hậu quả do tội phạm gây nên trên tất cả các mặt. Thực tế đánh giá hậu quả tác hại vẫn có nhiều vướng mắc, cần giải thích rõ. 1.2.3. Mặt chủ quan của tội phạm Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được thực hiện với lỗi cố ý, động cơ mục đích của tội phạm mang tính vụ lợi. Tuy nhiên, động cơ, mục đích tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, trừ trường hợp điều luật quy định cụ thể. 1.2.4. Chủ thể của tội phạm Đa số các tội, chủ thể là bất kể người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi quy định. Tuy nhiên, một số tội cũng được quy định chủ thể đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn. 1.3. Đặc điểm hình sự các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 1.3.1. Đặc điểm đối tượng phạm tội Qua thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này, chúng ta xác định đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có một số đặc điểm nổi bật sau đây: - Các đối tượng phạm tội trong nhóm này hết sức đa dạng về thành phần, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hoá và thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có cả những đối tượng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp. Các đối tượng này có những hiểu biết nhất định về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá trên thị trường. - Các hành vi hoạt động phạm tội thuộc nhóm này rất phức tạp. Có những trường hợp hoạt động trắng trợn, có tổ chức chặt chẽ, nhiều trường hợp chúng tạo ra nhiều vỏ bọc kín đáo và cắc chắn. Nhiều trường hợp các đối tượng phạm tội còn lợi dụng các kẻ hở trong việc kiểm soát các hoạt động kinh tế để che dấu hành vi phạm tội hoặc có hành vi câu kết, lôi kéo, mua chuộc với người có chức vụ quyền hạn tham gia thực hiện tội phạm hoặc che giấu tội phạm. 1.3.2. Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động phạm tội Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế cũng rất đa dạng, phức tạp, nhiều vụ gắn với đặc điểm tình hình phát triển của xã hội ở từng giai đoạn cụ thể. 3 Qua thực tế thủ đoạn được biểu hiện phổ biến như sau: - Lợi dụng sơ hở trong quản lý, sản xuất, lưu thông hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, chính sách thuế để buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn thuế… - Lợi dụng sự phức tạp của các hoạt động kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, sự mất cân đối cung-cầu hàng hoá trên thị trường…và những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội. - Lợi dụng danh nghĩa các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp như: kho bãi, phương tiện…để vận chuyển, cất giấu hàng lậu, hàng cấm… - Sử dụng các danh nghĩa để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá như thực hiện các dịch vụ thương mại, dịch vụ giao nhận hàng, dịch vụ đại lý, bán hàng…để che dấu các hành vi phạm tội gây khó khăn cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm. - Mua chuộc cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, những người có chức vụ quyền hạn để hình thành đường dây, ổ nhóm phạm tội. - Câu kết với những đối tượng hình sự để cản trở việc kiểm tra, kiểm soát. Nhiều trường hợp các đối tượng còn chủ động chống trả khi bị kiểm tra, phát hiện hành vi phạm tội của chúng. 1.3.3. Đặc điểm về tuyến, địa bàn, ngành hành trọng điểm * Về tuyến trọng điểm Tuyến trọng điểm thường được xác định như sau: - Tuyến trọng điểm phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế, buôn bán hàng giả, vận chuyển, buôn bán hàng cấm… - Tuyến hoạt động xuyên biên giới, tuyến hoạt động liên tỉnh, tuyến hoạt động đường biển, tuyến đường sắt, tuyến hàng không… * Về địa bàn trọng điểm - Địa bàn trọng điểm là nơi các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, doanh nghiệp… nơi tập trung nhiều tài sản, tập trung các hoạt động quản lý nhà nước cần bảo vệ. - Địa bàn trọng điểm là các đơn vị kinh tế thuộc khối kinh tế tư nhân, có những điều kiện mà chúng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình. - Địa bàn kinh tế ngoài xã hội là các khu vực diễn ra các hoạt kinh doanh dưới dạng không thành lập các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, có điều kiện để các đối tượng thực hiện tội phạm. * Ngành hàng trọng điểm - Ngành hàng có tính chiến lược, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội. hành vi phạm tội trong ngành hàng này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân. 4 - Những ngành hàng chứa đựng luồng hàng hoá, tài sản có giá trị lớn với yêu cầu đặt ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt. - Trong các quan hệ kinh tế ngành hàng đó tồn tại nhiều yếu tố phức tạp, những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý mà các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. - Trường hợp đã xác định được mặt hàng trọng điểm cần bảo vệ thì ngành hàng sản xuất ra mặt hàng trọng điểm đó cũng được xác định là ngành hàng trọng điểm. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 2.1. Các vấn đề cần chứng minh trong điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Căn cứ, nội dung và phạm vi xác định những vấn đề cần phải chứng minh trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là các điều từ 153 đến 181 BLHS, và điều 63 BLTTHS. Trong quá trình điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, cơ quan điều tra cần chứng minh làm rõ những vấn đề sau đây: - Về thủ đoạn gây án và che dấu tội phạm: + Xác định có tội phạm xảy ra hay không? Xảy ra ở ngành hàng, mặt hàng nào? Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào? . + Những thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội. + Địa điểm, thời gian xảy ra hành vi phạm tội. + Những tình tiết khác có liên quan đến hành vi phạm tội. - Về đặc điểm nhân thân của bị can: + Phải làm rõ những ai đã thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, vị trí của người phạm tội khi thực hiện tội phạm. + Chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bị can, động cơ mục đích phạm tội, mức độ tội lỗi của từng đối tượng. + Trình dộ học vấn, khả năng chuyên môn của bị can, những đặc điểm nhân thân khác của bị can có ý nghĩa với hoạt động điều tra như tiền án, tiền sự, thái độ chính trị, tư tưởng, vị trí công tác, quá trình cống hiến, các mối quan hệ xã hội của bị can. - Làm rõ những công cụ phương tiện mà bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội như các loại giấy tờ hoá đơn, chứng từ, các mẫu sản phẩm, nhãn mác hàng hoá, tiền vàng, séc, các giấy tờ khác có giá trị kinh tế do hành vi phạm tội gây ra. - Những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự đối với bị can. - Xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả tác hại do hành vi phạm tội gây ra về mặt kinh tế, sản xuất kinh doanh, về chính trị xã hội, giá trị thiệt hại trực tiếp, thực tế về tài sản. 5 - Phát hiện những nguyên nhân và điều kiện mà bị can lợi dụng để phạm tội, những sơ hở thiếu sót trong các văn bản pháp luật về kinh tế; các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với những hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 2.2. Hoạt động điều tra các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 2.2.1. Giai đoạn điều tra ban đầu * Tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo, hồ sơ, tài liệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - Tiếp nhận: nguồn tin phản ánh có thể chia thành hai nhóm: + Nhóm thứ nhất: nguồn thông tin trinh sát, thể hiện qua các tài liệu thu thập từ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi, từ các báo cáo của MLBM, của trinh sát. + Nhóm thứ hai: nguồn tin công khai qua tin báo, qua thông tin đại chúng, những tài liệu do các cơ quan khác cung cấp, người phạm tội tự thú, hồ sơ vụ án đã đươc điều tra khai thác mở rộng… - Kiểm tra, xác minh làm rõ và đánh giá độ chính xác của thông tin: + Cán bộ nhận tin phải ghi chép đầy đủ nội dung tin báo vào sổ theo dõi. + Cán bộ được phân công xử lý tin phải nhanh chóng sơ bộ xác định tính chất, nội dung nguồn tin, ai cung cấp? Người liên quan đến việc cung cấp tin… + Sơ bộ xác định những vấn đề về đối tượng liên quan đến tội phạm trong tin báo. + Nắm những tình tiết của sự việc liên quan đến sự việc phạm tội trong tin báo. - Nội dung cần xác minh: + Làm rõ về nguồn tin: ai cung cấp, người biết việc, lý do cung cấp… + Đối tượng nghi vấn phạm tội: có bao nhiêu đối tượng, nhân thân, vai trò của từng đối tương. + Đối tượng tác động của hành vi phạm tội là tài sản gì? Mặt hàng nào? + Địa bàn, khâu đối tượng đang hoạt động? + Sơ bộ tìm hiểu thủ đoạn hoạt động của đối tượng để tiến hành những biện pháp xác minh phù hợp. - Đối với những thông tin ban đầu, chưa xác định được người phạm tội thông thường phải kịp thời tiến hành một số hoạt động sau: + Nghiên cứu những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực mà đối tượng trong tin báo sử dụng thực hiện tội phạm. + Bí mật gặp người cung cấp tin để tìm hiểu vấn đề. + Sử dụng MLBM nắm thông tin liên quan. + Tổ chức giám sát, theo dõi đối tượng nghi vấn theo nội dung tin báo. + Sử dụng trinh sát xác minh thu thập thông tin. + Phân tích những hồ sơ vụ án, những tài liệu do công an phường cung cấp, hồ sơ sưu tra…phục vụ cho việc đánh giá tin báo. - Xử lý tố giác, tin báo về tội phạm về trật tự quản lý kinh tế: 6 + Trong trường hợp kết luận chắc chắn có sự việc phạm tội xảy ra thì cần tổ chức ngăn chặn hành vi phạm tội hoặc tiếp tục làm rõ thêm vụ việc. Trong trường hợp cần thiết phải khởi tố vụ án để áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của BLTTHS. + Trường hợp sự việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. + Nếu sự việc được kết luận không phải là hành vi vi phạm pháp luật mà là các tranh chấp kinh tế, dân sự…thì tuỳ thuộc vào tính chất vụ việc mà có hướng dẫn đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định pháp luật. * Lấy lời khai ban đầu - Đối tượng lấy lời khai ở đây có thể biết được những hành vi phạm tội, có thể là người bị hại, hoặc cũng có thể là đối tượng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa bị khởi tố. - Để việc lấy lời khai hiệu quả, điều tra viên cầm tìm hiển nghiên cứu những tài liệu phản ánh dặc điểm nhân thân, đặc điểm tâm lý của từng đối tượng và các vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội của họ. - Khi lấy lời khai đối tượng liên quan là phát hiện thu thập những tài liệu phản ánh về diễn biến của các hành vi phạm tội, hành vi đó xâm hại lĩnh vực nào, ai tham gia vào việc phạm tội, hậu quả của tội phạm… - Đối với bên bị hại, cần hỏi họ về thiệt hại kinh tế do tội phạm gây nên, hỏi họ về thủ đọan hoạt động của bọn tội phạm, thủ đoạn che dấu tội phạm… Phương pháp cách tính toán xác định thiệt hại, vai trò vị trí của từng tên tội phạm , những đề xuất kiến nghị của họ về điều tralý vụ án. * Sử dụng các hoạt động bí mật phát hiện và thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ tội phạm Theo dõi giám sát bí mật đối tượng: Việc tổ chức theo dõi giám sát bí mật được tiến hành đối với đối tượng và địa điểm cần điều tra, nghiên cứu. Trong khi theo dõi cần chú ý mọi di biến động, quy luật hoạt động của tội phạm, quan hệ, tính chất, mức độ, sự liên quan đến hoạt động phạm tội của những người có quan hệ với các đối tượng đó. Đối với địa điểm theo dõi cần thu thập tài liệu phản ánh về cấu trúc bên ngoài địa điểm, sự liên quan của địa điểm với hoạt động tội phạm, đường lối, người ra vào địa điểm, những dâu hiệu nghi vấn xung quanh, dư luận phản ánh về địa điểm đó. Để thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ cần chú ý xác định được một số vấn đề sau: - Nắm quan hệ của các đối tượng, làm rõ đường dây, tổ chức hoạt động, vị trí, vai trò của các đối tượng… - Xác định đối tượng đang hoạt động ở khâu nào trong cơ quan tổ chức? 7 - Xác định phạm vi hoạt động của các đối tượng trong đường dây, ổ nhóm tội phạm và thủ đoạn cụ thể của chúng. Việc theo dõi phải tuỳ vào thực tế mà bố trí lực lượng và áp dụng các biện pháp đảm bảo bí mật, hiệu quả. Biện pháp trinh sát xác minh: Được sử dụng chủ yếu để thu thập tàiliệu phản ánh về nhân thân lai lịch đối tượng, quan hệ đối tượng. Những tài liệu phản ánh các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hạot động nghi vấn của các đối tượng cần nghiên cứu có ý nghĩa xác đinh làm rõ nội dung các cuộc điều tra. * Biện pháp trinh sát trực tiếp: Cán bộ trinh sát phải trực tiếp thâm nhập vào các địa điểm hoạt động của các đối tượng phạm tội hoặc nguỵ trang tiếp xúc với chúng, do đó trong quá trình thực hiện biện pháp này cần chú ý: - Đã xác định được đối tượng, địa điểm hoạt động tội phạm cụ thể cần tổ chức trinh sát trực tiếp, tiếp cân thu thập tài liệu. - Lựa chọn, chuẩn bị kỹ vai nguỵ trang phù hợp với phương thức hoạt động phạm tội của đối tượng. Biện pháp trinh sát liên hoàn: Được tiến hành bằng cách sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp theo một kế hoạch nhằm kết hợp giám sát chặt chẽ các đối tượng với các hoạt động điều tra, xác minh. Từ đó thiết lập, củng cố các tài liệu phản ánh về hoạt động phạm tội của các đối tượng. Biện pháp này cũng được áp dụng để tác động, điều khiển đối tượng chính của vụ án bộc lộ bản chất, tạo điều kiện cho đặc tình và trinh sát nội tuyến hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ: Dùng các phương tiện hỗ trợ như máy quay phim, máy ghi âm, máy chụp hình…để thu tập thông tin theo yêu cầu trinh sát. Khai thác, sử dụng hệ thống hồ sơ tàng thư, thông tin nghiệp vụ cảnh sát: Qua hệ thống trên có thể khai thác thông tin để phục vụ công tác xây dưng mạng lưới bí mật, thu thập các dư liệu về con người, các cơ sở sản xuất…cần điều tra nghiên cứu phục vụ việc xác minh làm rõ. Do đó trinh sát phải nắm được hệ thống quản ly các hồ sơ nghiệp vụ để chủ động khai thác theo quy định. Thu thập thông tin tài liệu từ quần chúng, các tổ chức xã hội Hoạt động này được sử dụng kết hợp với biện pháp xác minh nhằm thu thập những thông tin tài liệu, thông tin phản ánh về nhân thân, quan hệ, lai lịch và những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. * Xác lập chuyên án Việc xác lập chuyên án phải theo đúng quy định tại Quyết định số 362/2003/QĐ-BCA(C11) ngày 06/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về công tác đấu tranh chuyên án của lực lượng CSND. - Mục đích: 8 + Phát hiện, thu thập, cũng cố tài liệu trinh sát, làm rõ tính chất vụ án, bắt giữ người phạm tội, mở rộng điều tra nhằm làm rõ đường dây, ổ nhóm tội phạm. + Ngăn chặn việc đối tượng tiếp tục phạm tội, bỏ trốn, tiêu huỷ chứng cứ….nhằm gây cản trở hoạt động điều tra. + Khai thác những điều kiện thuận lợi dể chuyển hoá chứng cứ. Có biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, hạn chế thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. + Phát hiện nguyên nhân, điều kiện phạm tội để có biện pháp loại bỏ không cho đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. - Biện pháp + Việc sử dụng đặc tình phải khéo léo, giao việc cụ thể, có sự hướng dẫn, và có kế hoạch tỉ mỉ để đảm bảo bí mật và an toàn cho đặc tình, cần tính toán rút đặc tình một cách an toàn. + Trong quá trình tiến hành chuyên án phải theo dõi, giám sát chặt chẽ địa điểm hoạt động phạm tội và đối tượng phạm tội để nắm biểu hiện hoạt động phạm tội. + Trong trường hợp cần bố trí trinh sát nội tuyến cần huấn luyện cho trinh sát, chuẩn bị các điều kiện, hoàn cảnh tiếp cận hợp lý. - Điều kiện phá án: + Đã đủ tài liệu xác định rõ đối tượng gây án, địa điểm, khâu, bộ phận diễn ra. + Đủ tài liệu chứng minh hành động phạm tội của các đối tượng, đảm bảo điều kiện để chuyển hoá tài liệu trinh sát thành chứng cứ. + Đã có kế hoạch rút đặc tình ra khỏi chuyên án. Trong trường hợp đối tượng tự thú, đối tượng trốn hoặc tiêu huỷ tài liệu thì có thể tổ chức phá án sớm hơn. - Tiến hành phá án: + Phá án toàn bộ là tiến hành phá án để giải quyết toànbộ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong chuyên án. Vì vậy chỉ tiến hành phá án toàn bộ khi đầy đủ điều kiện áp dụng các hoạt động điều tra công khai, chuyển hoá chứng cứ, bắt giữ đối tượng. + Phá án từng phần là phá án để giải quyết từng nhiệm vụ dặt ra trong phá án toàn bộ nhưng do yêu cầu khẩn chuyên án. Chỉ phá án từng phấn khi không đủ đìêu kiện, phải phá án sớm. - Chuyển hoá tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý. + Sử dụng các biện pháp điều tra tố tụng như khám xét, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường… + Phối hợp với các lực lượng như CSQLHC, CSGT, Hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường… để sử dụng biện pháp kiểm tra hành chính. Qua đó thu thập tài liệu, chuyển hoá tài liệu trinh sát. * Tập hợp các tài liệu ban đầu, đánh giá đề xuất 9 - Tập hợp: Đơn thư tố giác, lời khai của người phạm tội ra tự thú, công văn của cơ quan nhà nước thông báo về tình hình tội phạm, các tài liệu hồ sơ vụ án do lực lượng trinh sát thu thập được. + Các tài liệu báo cáo của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Viện kiểm sát, toà án…thông báo về kết quả thanh tra kiểm tra và xác định được dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chuyển cơ quan điều tra tiếp tục giải quyết. - Đánh giá các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. + Có hành vi phạm tội xảy ra hay không? Nếu có thì thủ đoạn như thế nào? +Loại tội phạm cụ thể nào mà đối tượng đã thực hiện? +Hậu quả tác hại do tội phạm gây ra? - Thống nhất chủ trương giải quyết vụ án: Sau khi tập hợp tài liệu, nhận định về vụ án cần tổ chức họp thống nhất chủ trương giải quyết vụ án. Sau khi thống nhất thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ án. * Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sau khi đã có đủ cơ sở xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cần xử lý bằng hình sự thì điều tra viên phải đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can phải đủ căn cứ theo quy định của pháp luật tại các điều từ 100 đến 106 và điều 126 BLTTHS và các điều từ 153 đến điều 181 BLHS. Để việc điều tra đạt chất lượng, đảm bảo thời hạn điều tra, sau khi khởi tố vụ án cơ quan điều tra phải phối hợp với các lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, biện pháp trinh sát, các hoạt động nghiệp vụ kinh tế tài chính dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Thủ trưởng cơ quan CSĐT nhằm việc điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. * Lập kế hoạch điều tra vụ án - Tình huống thứ nhất: Tội phạm được phát hiện thông qua đơn tố giác của quần chúng. Trong tình huống này bản kế hoạch cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là xác định các dấu hiệu tội phạm; hậu quả tác hại do tội phạm gây ra; ai là người thực hiện; thực hiện ở khâu nào, bộ phận nào, thời điểm nào. - Tình huống thứ hai: Tội phạm được phát hiện thông qua cơ quan quản lý nhà nước hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan điều tra cần phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, bắt giữ đối tượng, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. - Tình huống thứ ba: Tội phạm được phát hiện thông qua các hoạt động nghiệp vụ trinh sát: Nhiệm vụ trọng tâm của tình huống này là chuyển hoá tài liệu trinh sát thành chứng cứ, xác định chiến thuật điều tra, bảo vệ MLBM… 10 [...]... chỉ điều tra đối với từng bị can - Khi đầy đủ chứng cứ xác định có tội phạm xảy ra và bị can đã thực thực hiện hành vi phạm tội thì làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 13 III KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 3.1 Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. .. tiện kỹ thuật hiện đại, khắc phục tình tra ng lạc hậu, xuống cấp phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế 18 3.2.2 Đổi mới công tác tổ chức và chỉ huy hoạt động nghiệp vụ trong hoạt động điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Lã nh đạ o cá c đơn vị CSĐT tội phạm kinh tế cầ n chủ động nâng cao nhậ n thức,... một trong những trường hợp theo quy định tại Khoản 1 điều 139 BLTTHS Dựa vào kết quả điều tra mà cơ quan điều tra có thể ra một trong các quyết định kết thúc điều tra như: - Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án về trật tự quản lý kinh tế trong những trường hợp sau đây: + Có một trong những căn cứ quy định tại khảon 2 điều 105 và điều. .. đấu tranh chống tội phạm - Biện pháp kinh tế: Đối với các vụ án kinh tế hiệu quả nhất vẫn là thu hồi tối đa số tài sản bị thất thoát và xử lý các hành vi vi phạm bằng hình sự, kinh tế, hành chính theo quy định của pháp luật Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ, việc vi phạm và tội phạm về kinh tế đã được lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế tham mưu cho... can nhiều lần hoặc bị tra lại hồ sơ để điều tra bổ sung dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ điều tra vụ án cũng như quá trình truy tố xét xử 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong thời gian tới 3.2.1 Thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác Công an - Biện pháp pháp luật: Trên cơ sở... đấu tranh chống tội phạm kinh tế, lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế phải phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách mà tội phạm kinh tế lợi dụng hoạt động, nhất là những chính sách về quản lý kinh tế, kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung kịp thời Bên cạnh đó, phải tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp. .. tại điều 19, điều 25 và khoản 2 điều 69 BLHS; + Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; Trong trường hợp đình chỉ điều tra cơ quan điều tra bản kết luận điều tra nêu rõ quá trình điều tra, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra Nếu trong vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các. .. hở, thiếu sót không để tội phạm kinh tế lợi dụng hoạt động Các đơn vị CSĐT tội phạm kinh tế cần chú ý tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa giai đoạn điều tra trinh sát và điều tra tố tụng trong quá trình điều tra từng vụ án, tra nh oan sai nhưng không để lọt tội phạm Trong đấu tranh chuyên án phải chủ yếu áp dụng biện pháp trinh sát bí mật... sát ĐTTP kinh tế với các bộ, ngành liên quan, trong đó có các lực lượng chức năng trong ngành Công an Trong quá trình xử lý tội phạm kinh tế có yếu tố nước ngoài, chúng ta không chỉ dựa trên những quy định của pháp luật Việt Nam mà còn phải dựa vào pháp luật và thông lệ quốc tế, dựa vào đường lối và các quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước... tác phân cấp và quản lý nghiệp vụ địa bàn Để nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản nhằm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến trọng điểm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế thì lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế phải tập huấn lại và thực hiện đầy đủ các qui định của Bộ về công tác điều tra cơ bản . hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục. TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 3.1. Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục, Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục, Đặc điểm hoạt động điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế – Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp khắc phục, Giai đoạn điều tra tiếp Bắt đối tượng

Từ khóa liên quan