CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.

108 712 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2015, 11:18

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc tiểu học là bậc nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con người cũng là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Đối với cấp tiểu học, nội dung học tập là chất lượng bốn môn Toán và Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử Địa lí. Trong đó môn Tập làm văn có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy ngôn ngữ tốt nhất. Chính vì thế ngay từ đầu năm học, Các tổ chuyên môn kết hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường lập kế hoạch dạy học. Đi đôi với việc dạy học thì một việc không thể thiếu là bồi dưỡng, khảo sát chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu để từ đó giáo viên dạy thấy rõ được sự tiến bộ của học sinh và những kiến thức còn chưa tốt của mỗi học sinh, mỗi lớp. Giáo viên dạy sẽ có kế hoạch điều chỉnh cách dạy, tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ kịp thời cho mỗi học sinh.v.v... Để có tài liệu ôn luyện, bồi dưỡng khảo sát chất lượng học sinh học sinh giỏi, năng khiếu lớp 4 kịp thời, tôi đã sưu tầm biên soạn tuyển tập các câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi cảm thụ văn học ăn học để giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu:CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc tiểu học là bậc nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình thành nhân cách con người cũng là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Đối với cấp tiểu học, nội dung học tập là chất lượng bốn môn Toán và Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử Địa lí. Trong đó môn Tập làm văn có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy ngôn ngữ tốt nhất. Chính vì thế ngay từ đầu năm học, Các tổ chuyên môn kết hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường lập kế hoạch dạy học. Đi đôi với việc dạy học thì một việc không thể thiếu là bồi dưỡng, khảo sát chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu để từ đó giáo viên dạy thấy rõ được sự tiến bộ của học sinh và những kiến thức còn chưa tốt của mỗi học sinh, mỗi lớp. Giáo viên dạy sẽ có kế hoạch điều chỉnh cách dạy, tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ kịp thời cho mỗi học sinh.v.v Để có tài liệu ôn luyện, bồi dưỡng khảo sát chất lượng học sinh học sinh giỏi, năng khiếu lớp 4 kịp thời, tôi đã sưu tầm biên soạn tuyển tập các câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi cảm thụ văn học ăn học để giúp giáo viên có tài liệu http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ôn luyện. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. Câu 1: Trong bài Cái trống trường em, nhà thơ Thanh Hào có viết: Cái trống trờng em Mùa hè cũng nghỉ Suốt ba tháng liền Trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hả trống Trong những ngày hè Bọn mình đi vắng Chỉ còn tiếng ve? Dựa và câu hỏi gợi ý dới đây, hãy nêu những suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ trên. a) Đoạn thơ nói về tình cảm của bạn học sinh với đồ vật gì? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 b) Bạn ngĩ về đồ vật đó ra sao( khổ thơ 1)? Lời trò chuyện của bạn với đồ vật ( khổ thơ 2) thể hiện thái độ gì? c) Qua đoạn thơ, em thấy bạn học sinh gắn bó với ngôi tr- ờng của mình nh thế nào? Gợi ý Đoạn thơ nói về tình cảm của bạn hoạc sinh đối với cái trống trờng thân yêu. Bạn nghĩ về trống trờng trong những ngày hè, suốt 3 tháng liền, trống phải nằm yên nh đang “ngẫm nghĩ” về điều gì đó. Lời trò chuyện của bạn với cái trống trờng ở khổ thơ thứ hai thể hiện thái độ ân cần, muốn chia sẻ nỗi buồn mà trống phải trải qua. Đó là nỗi buồn ngày hè vắng các bạn học sinh, trống phải nằm im cùng với tiếng ve kêu buồn bã. Qua đoạn thơ, em thấy bạn học sinh gắn bó với ngôi trường của mình như gắn bó với ngôi nhà thân yêu của mình. Câu 2: Trong bài Ngôi trường mới, nhà văn Ngô Quân Miện tả cảm xúc của bạn học sinh trong lớp học như sau: Dới mái tr]ờng mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thơng. Cả đến chiếc thớc kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! Em hãy cho biết: Ngồi trong lớp học của ngôi trờng mới, bạn họa sinh cảm thấy những âm thanh và sự vật có gì khác lạ? Vì sao bạn có những cảm xúc ấy? Gợi ý Những từ ngữ tả cảm xúc của bạn học sinh khi ngồi trong lớp học của ngôi trờng mới thể hiện sự khác lạ: sao tiếng trống rung động kéo dài; tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp; tiếng đọc bài cũng vang vang đến lạ; nhìn ai cũng thấy thân thơng; cả đến chiếc thớc kẻ, chiếc bút chì sao cũng dáng yêu đến thế. Bạn học sinh có những cảm xúc ấy vì bạn rất trân trọng, yêu quý ngôi trờng mới, yêu thơng cô giáo cùng bạn bè đồng thời cũng rất yêu mém những đồ vật luôn gắn bó với mình trong học tập. Câu 3: Đọc đoạn trích trong bài Cháu dắt tay bà qua đ- ờng dới đây, em hãy nêu những suy nghĩ của mình về bạn học sinh giúp bà cụ qua đờng: Tan học về giữa tra http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Nắng rất nhiều mà bà chẳng thấy Qua đờng lắm xe, bà dò theo cái gậy Cái gậy tre run run. Bà ơi, cháu tên là Hơng Cháu dắt tay bà qua đờng. Bà qua rồi lại đi cùng gậy Cháu trở về, cháu vẫn còn thơng. (Mai Hơng) Gợi ý Bạn học sing là ngời có tấm lòng nhân hậu. Tan học về, giữa tra nắng, nhìn thấy một bà cụ mù lòa đi trên đờng phố, bạn đã bộc lộ sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau khổ cùng bà: Nắng rât nhiều mà bà chẳng thấy Qua đờng lắm xe, bà dò theo cái gậy Cái gậy trê run run Tấm lòng nhân hậu của bạn học sinh đợc thể hiện qua hành động cụ thể: dắt tay à đi qua đờng. Tấm lòng ấy càng đẹp hơn khi hình ảnh bà cụ khơi dậy trong tim một tình thơng sâu nặng đối với con ngời hoạn nạn: Bà qua rồi lại đi cùng gậy Cháu trở về, cháu vẫn còn thơng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Câu 4: Trong bài Lời chào, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn có viết: Đi đến nơi nào Lời chào đi trớc Lời chào dẫn bớc Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đờng bớt xa. Đoạn thơ đã giúp em cảm nhận đợc ý nghĩa của lời chào trong cuộc sống của chúng ta nh thế nào? Gợi ý Những câu thơ nói về ý nghĩa lời chào: Lời chào dẫn bớc Chẳng sợ lạc nhà -ý nói: Lời chào giúp ta dễ làm quên và gần gũi với mọi ngời. Dù đi đến nơi nào xa lạ, nếu ta cất lời chào hỏi lịch sự, lễ phép, mọi ngời sẽ sẵn sàng chỉ dẫn cho ta đến đúng nơi cần đến. Lời chào có ý nghĩa đẹp đẽ nh vậy nên đã đợc nhà thơ nhân hóa thành ngời bạn “dẫn bớc” ta đi đến đích, “chẳng sợ lạc nhà”. Lời chào kết bạn Con đờng bớt xa. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 -ý nói: Lời chào còn giúp ta “kết bạn” (sử dụng biện pháp nhân hóa) để cùng có thêm niềm vui trên đờng đi, làm cho ta thấy con đờng nh bớt xa. Có thể nói: Lời chào có ý nghĩa thật đẹp đẽ trong cuộc sống chúng ta; lời chào xứng đáng là ngời bạn thân thiết, gắn bó bên ta mãi mãi. Câu 5: Nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi cây tre trong bài Tre Việt Nam nh sau: Nòi tre đâu chịu mọc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trần phơi nắng phơi sơng Có manh áo cộc tre nhờng cho con. Hình ảnh cây tre trong đoạn thơ trên gợi cho em nghĩ đến phẩm chất gì tốt đẹp của con ngời Việt Nam? Gợi ý –Hình ảnh: Nòi tre đâu chịu mọc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng. Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất của con ngời Việt Nam: ngay thẳng, trung trực ( “đâu chịu mọc cong”), kiên c- ờng, hiên ngang, bất khuất trong chiến đấu( “nhọn nh chông”). http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... của Bác Hồ dành cho thiếu nhi ra sao? Gợi ý Câu thơ của Bác Hồ cho thấy: Trẻ em thật trong sáng, ngây thơ và đáng yêu, giống như “búp trên cành” đang độ lớn lên đầy sức sống và hứa hẹn tơng lai tơi sáng, đẹp đẽ Vì vậy, trẻ em biết ăn, ngủ điều độ, biết học hành chăm chỉ đã đợc coi là ngoan ngoãn Câu thơ cho em biết đợc tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi là tình cảm tràn đầy yêu thơng và quý mến http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836... Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Gợi ý Những câu thơ của Bác Hồ muốn nói về lòng kiên trì và ý chí quyết tâm của con ngời Dẫu công việc có khó khăn, to lớn đến đâu (VD nh Đào núi và lấp biển”), nếu có ý chí quyết tâm cao và lòng kiên trì thì con ngời nhất định sẽ làm đợc VD: Tấm gơng anh Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay nhng vẫn quyết tâm và kiên trì tập luyện để viết đợc... cho con Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất: sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách (“phơi nắng phơi sơng”), biết yêu thơng, chia sẻ và nhờng nhịn tất cả cho con cái, cho ồng loại (“có manh áo cộc, tre nhường cho con”) Câu 7: Bác Hồ kính yêu đã từng viết về các cháu thiếu nhi nh sau: Trẻ em như búp trên cành Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan Em hiểu câu thơ trên như thế nào? Qua đó, em biết đợc tình cảm. .. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 đẽ và bay bổng cho tuổi thơ của tác giả, làm cho tuổi thơ của tác giả có nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ Câu 15: Trong bài “Quê hơng”, nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết: Que hơng mỗi ngời chỉ một Nh là chỉ một mẹ thôi Quê hơng nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành ngời Đoạn thơ đã gợi cho em nghĩ đến những điều gì đẹp đẽ và sâu sắc? Gợi ý Đoạn thơ gợi những điều đẹp, sâu sắc:... gì về câu trả lời của tác giả đối với me? Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế! -Không, mẹ ơi! Con đã ngoan đâu! áo mẹ cha bạc màu Đầu mẹ nắng cháy tóc Mẹ ngày đêm khó nhọc Con cha ngoan, cha ngoan! Gợi ý Câu trả lời của tác giả đối với mẹ trong đoạn thơ cho thấy: ngời con cha thể yên lòng nhận lời khen của mẹ, bởi vì sự cố gắng chăm ngoan của con dù to lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng công sức khó nhọc... Em hiểu cách nói có ý so sánh của câu thơ cuối (Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam) trong đoạn thơ trên nh thế nào? Gợi ý Cách nói có ý so sánh của câu thơ cuối (VN là Bác, Bác là VN) trong đoạn thơ cho thấy: BH là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc VN Những truyền thống đẹp đẽ và cao quý của cha ông ta hàng nghìn năm đã chung đúc nên tâm hồn Bác Đất nớc VN thân yêu gắn liền với hình ảnh BH vĩ đại và hình... đối lập ở câu cuối của bài ca dao “Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần đã nhấn mạnh dợc sự vất vả, khó nhọc, nhiều khi còn cả đắng cay, buồn tủi của ngời lao động chân tay cày đồng, làm ruộng, sản xuất ra lúa gạo để nuôi sống con ngời, góp phần làm cho con ngời trở nên sung sớng và hạnh phúc Câu 13: Em hiểu những câu thơ dới đây của Bác Hồ muốn nói về điều gì? Nêu một ví dụ mà em biết để làm rõ điều... của con dù to lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng công sức khó nhọc của mẹ dành cho con Một khi mẹ vẫn còn ngày đêm vất vả, khó nhọc: áo mẹ ma bạc màu Đầu mẹ nắng cháy tóc Tác giả luôn cảm thấy mình “cha ngoan” vì cha đền đáp đợc công ơn trời biển của mẹ Qua câu trả lời, những suy nghĩ của tác giả đã cho thấy tình cảm yêu thơng và lòng hiếu thảo của con đối với ngời mẹ kính yêu http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836... quắt lại rủ xuống Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay ngời đến bẻ mang về Theo em, cách dùng từ ngữ, hình ảnh của tác giả trong đoạn văn trên có đặcđiểm gì nổi bật? Gợi ý Nhữgn từ ngữ, hình ảnh nổi bật trong đoạn văn: - Từ láy gợi tả sự vật, âm thanh một cách sinh động: (nắng) chang chang, (tiếng tu hú) ran ran (hoa ngô) xơ xác - Hình ảnh gợi tả sự vật một cách hấp dẫn: hoa ngô xơ xác nh cỏ may;... trời” đợc diễn tả trong hai câu thơ cuối của đoạn thơ trên Gợi ý Hình ảnh “mặt trời” đợc diễn tả trong hai câu cuối của đoạn thơ với hai ý nghĩa khác nhau -Trong câu “Mặt trời của bắp thì nằm trênđồi”, hình ảnh “mặt trời” gợi cho ta nghĩ đến nguồn ánh sáng và những tia nắng ấm áp giúp cho cây bắp lớn lên hạt bắp thêm chắc mẩy Vì vậy, có thể nói là “mặt trời của bắp” -Trong câu “Mặt trời của mẹ, em nằm . LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. NĂM. ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU. Câu 1: Trong bài. giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.

Từ khóa liên quan