Báo Cáo Cuối Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Xậy Dựng Web Bán Bán Đồng hồ bằng OpenCart

60 1,007 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015, 11:05

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI : TÊN ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘN BẰNG OPENCART” GVHD : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG SVTH : TRIỆU VĂN PHÚ Lớp : CN11I1 MSSV : 1103070076 Ngành: Công Nghệ Thông Tin Khóa : 2011 – 2014 TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2014 “XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI TRỰC TUYẾN BẰNG OPENCART” TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA LỜI MỞ ĐẦU  Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự lớn mạnh, rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực của cuộc sống ngày càng được quan tâm và sử dụng hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của mạng máy tính đã xóa bỏ mọi ranh giới về không gian và thời gian để đem con người và tri thức xích lại gần nhau hơn. Thông qua mạng máy tính, con người có thể được tiếp xúc với mọi loại tri thức như tri thức văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật Do vậy ngày càng có nhiều ứng dụng được viết để hỗ trợ công việc thủ công của con người, đặc biệt là các ứng dụng quản lý như quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa, quản lý điểm…Trước kia khi mạng Internet còn chưa phổ biến thì các ứng dụng thường được viết trên máy Desktop, ngày nay Internet không còn xa lạ với bất cứ ai do vậy các ứng dụng cũng có xu thế phát triển dần trên nền Web. Trong đề tài “Xây dựng website bán điện thọai trục tuyến bằng opencart” này em xin trình bày về một ngôn ngữ lập trình web hiện đang được sử dụng phổ biến đó là ngôn ngữ PHP và phương pháp phân tích. Trong quá trình phân tích và cài đặt ứng dụng không thể không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong Bộ môn và bạn bè đông nghiệp. LỜI CẢM ƠN  Trong lời đầu tiên của báo cáo đồ án tốt nghiệp “Xây dựng Web bán didienj thoại trực tuyến bằng Opencart ” này, em muốn gửi những lời cám ơn và biết ơn chân thành nhất của mình tới tất cả những người đã hỗ trợ, giúp đỡ em về kiến thức và tinh thần trong quá trình thực hiện đồ án. Trước hết, em xin chân thành cám ơn Thầy Võ Đỗ Thắng Giám đốc Trung Tâm Athena đã hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Xin chân thành cảm ơn các bạn thực tập ở trung tâm Athena và các anh chị trong trung tâm đã hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập và làm tốt nghiệp. Em cũng xin cám ơn cô Nguyễn Thị Phương Hồng giáo viên trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh đã nhận xét giúp đỡ em trong quá trình thực tập và làm đò án. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân đã giúp đỡ động viên em rất nhiều trong quá trình học tập và làm Đồ án Tốt Nghiệp. Do thời gian thực hiện có hạn, kiến thức còn nhiều hạn chế nên Đồ án thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để em có thêm kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện đồ án của mình. Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2014 Sinh viên thực hiện: Triệu Văn Phú TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP. HCM KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Khóa: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường cao Đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM chân thành cảm ơn Quý Công ty, Nhà máy, Cơ quan đã chấp thuận cho sinh viên Khoa chúng tôi được thực tập tốt nghiệp tại Quý đơn vị. Nhằm đánh giá chất lượng, kết quả thực tập của sinh viên của Khoa và đưa ra phương hướng cải tiến chương trình đào tạo trong thời gian tới. Khoa kính đề nghị Quý đơn vị nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp theo các tiêu chí như sau: 1. Thái độ chấp hành Nội quy – Qui định của cơ quan:  Rất nghiêm túc  Nghiêm túc  Chưa nghiêm túc 2. Đánh giá năng lực chuyên môn:  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 3. Đánh giá khả năng tiếp cận với thực tiễn của cơ quan:  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 4. Đánh giá khả năng ngoại ngữ:  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 5. Đánh giá khả năng tin học:  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 6. Khả năng làm việc nhóm  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 7. Khả năng giao tiếp  Xuất sắc  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu 8. Các ý kiến đóng góp cho Khoa – Trường: 9. Đánh giá kết quả thực tập:……… /10 điểm Tên đơn vị nhận xét: Địa chỉ: Email: Điện thoại: Loại hình đơn vị:  Nhà nước  Tư nhân  Liên doanh  Nước ngoài NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  TP.HCM, ngày… tháng… năm 2014 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ Đại Diện Đơn Vị (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2014 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) Điểm MỤC LỤC CHƯƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 7 a. LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP 7 b. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 8 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE 16 I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 16 II. TÌM HIỂU VỀ MÃ NGUỒN MỞ 17 III. TÌM HIỂU VỀ OPENCART 2.0 19 VI. CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 20 V. XAMPP 22 CHƯƠNG III: ĐƯA WEBSITE LÊN HOSTING VÀ TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG KHÁC CHO WEBSITE PHÁT TRIỂN 38 I. ĐƯA WESITE LÊN HOSTING 38 CHƯƠNG IV. TẠO 1 SỐ PLUGINS XÃ HỘI CỦA FACEBOOK CHO WEBSITE 50 I. TẠO LIKE BOX CHO WEBSITE TRÊN FANPAGE 50 CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 54 I. NỘI DUNG WEBSITE 54 KẾT LUẬN 60 CHƯƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA a. LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP Khi thực tập tại công ty, Ban giám đốc của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA đã đưa ra lịch thực tập cho sinh viên như sau: Làm việc 3 ngày / tuần, thứ 3, thứ 5, thứ 7. Buổi sáng bắt đầu từ 7h00 đến 10h. Hai tuần đầu tham quan tất cả các phòng làm việc trung tâm. Làm quen với máy tính của trung tâm Tuần Từ ngày - Đến ngày Nội Dung Ghi Chú 1 03/03 - 09/03 Tham quan tất cả các phòng làm việc của trung tâm, chọn đề tài. 2 10/03 – 16/03 Gặp giáo viên hướng dẫn thực tập và nhận tài liệu 3 17/03 – 23/03 Nghiên cứu, bắt đầu cài đặt chương trình và xây dựng đề tài 4 24/04 – 30/03 Chỉnh sửa, thêm xóa, cấu hình cho website của mình 5 31/03 – 06/04 Chỉnh sửa, thêm xóa, cấu hình cho website Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: Nguyễn Thị Phương Hồng của mình 6 07/04 – 13/04 Chỉnh sửa, thêm xóa,đưa website lên internet 7 14/04 – 20/04 Chỉnh sửa, thêm xóa, tạo nút thanh toán, maketing online. 8 21/04 - 26/04 Hoàn tất đề tài và nộp báo cáo thực tập b. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA o Giới thiệu chung về trung tâm Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà. Lĩnh vực hoạt động chính: Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thương mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH, Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chương trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị như Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An , ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính + Sau gần 10 năm hoạt động, nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ ngành như Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tin tức, bưu điện các tỉnh, + Ngoài chương trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chương trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn như đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự , o Đội ngũ giảng viên : SVTH: Triệu Văn Phú Trang 8 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: Nguyễn Thị Phương Hồng + Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sư phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer). Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA + Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thường đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nước tiên tiến như Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore, và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chương trình đào tạo tại trung tâm ATHENA Cơ sở vật chất: + Thiết bị đầy đủ và hiện đại. +Chương trình cập nhật liên tục, đảm bảo học viên tiếp cận với những công nghệ mới nhất. + Phòng máy rộng rãi, thoáng mát. Dịch vụ hỗ trợ: + Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khóa dài hạn. + Giới thiệu việc làm cho mọi học viên. + Thực tập có lương cho học viên khá giỏi. + Ngoài giờ chính thức, học viên được thực hành miễn phí, không giới hạn thời gian. + Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng. + Hỗ trợ thi Chứng chỉ Quốc tế. Một số hình ảnh về trung tâm. SVTH: Triệu Văn Phú Trang 9 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: Nguyễn Thị Phương Hồng Trung Tâm ATHENA - 2 Bis Đinh Tiên Hoàng , ĐaKao, Q1 , Tp HCM SVTH: Triệu Văn Phú Trang 10 [...]...Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng SVTH: Triệu Văn Phú GVHD: Nguyễn Thị Phương Trang 11 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương Trung tâm ATHENA - 92 Nguyễn Đình Chiểu ,DaKao, Q1 , Tp HCM Khóa học quản trị hệ thống mạng Cisco cho ngân hàng MHB Bank SVTH: Triệu Văn Phú Trang 12 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng... thích viết mã bằng tay hay là thực hiện công việc làm web bằng công cụ trực quan, thì Dreamweaver cũng cung cấp cho bạn công cụ hữu ích để cải tiến kinh nghiệm thiết kế web SVTH: Triệu Văn Phú Trang 20 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương Các tính năng của các công cụ thiết kế trực quan trong Dreamweaver giúp người lập trình tạo ra một trang web mà không... Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng - GVHD: Nguyễn Thị Phương Phần mềm tạo hình ảnh động (Animation software) Adobe Flash Phần mềm thiết kế trang web (Web design software) Adobe Dreamweaver V XAMPP - Xampp là một ứng dụng để chạy Webserver trên máy tính mà không cần phải mua hosting và domain - Mọi người thường sử dụng để thực hành và phát triển web phục vụ cho việc học tập. .. 22 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương Hình 2.6.1 Tạo database - Bắt đầu các thao tác để đưa web lên localhost - Chạy đường dẫn http://localhost/ tên soucre web vừa coppy vô file htdocs trong xampp /index.php Màn hình hiện lên như hình dưới đây - Bước 1: Chọn ngôn ngữ Hình: 2.6.2 Chọn ngôn ngữ cho web SVTH: Triệu Văn Phú Trang 23 Xây dựng website bán điện... điện thoại di dộng bằng open cart Hồng SVTH: Triệu Văn Phú GVHD: Nguyễn Thị Phương Trang 13 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương Phát chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học SVTH: Triệu Văn Phú Trang 14 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA -... hơn loại nào, nhưng từ khi người viết sử dụng Opencart thì ngạc nhiên với tính năng mà nó đem lại: - Hệ thống tính điểm Coupon - Thẻ quà tặng - Xếp hạng các hạng mục sản phẩm - SEO - Tiền tệ SVTH: Triệu Văn Phú Trang 18 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương III TÌM HIỂU VỀ OPENCART 2.0 3.1 OpenCart là mã nguồn mở Opencart là source nguồn được thiết kế dưới... được viết bằng PHP được phát triển lên để giành cho giải pháp bán hàng trực tuyến, gồm gần như đầy đủ các chức năng cho một website bán hàng, hiện nay opencart đã phát triển hơn có thêm những module như tin tức, giúp website hoàn thiện hơn trong mắt người dùng hiện nay, ở việt nam hiện tại cũng khá nhiều công ty sử dụng mã nguồn này để thiết kế website và phát triển các module của opencart để bán lại... cũng là một điều người viết cũng cân nhắc Opencart có những chức năng rất đa dạng: các opencartsource mỗi loại đều có thế mạnh riêng, không có loại nào hơn loại nào, nhưng từ khi người viết sử dụng Opencart thì thấy ngạc nhiên với các chức năng nó mang lại Opencart cho phép SVTH: Triệu Văn Phú Trang 19 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương điểm thưởng,... Văn Phú Trang 23 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng - GVHD: Nguyễn Thị Phương Bước 2: Chọn “ Tôi đồng ý cấp giấy phép ” -> “ Tiếp tục ” Hình 2.5.3 Đồng ý với điều kiện của nhà cung cấp - Bước 3: Chuẩn bị cài đặt Hình 2.6.4 Kiểm tra thủ tục SVTH: Triệu Văn Phú Trang 24 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng - GVHD: Nguyễn Thị Phương Bước 4: Tùy chỉnh các thông... thể hiệu chỉnh các danh mục tin tức hiển thị tại trang web bằng cách nhấp sửa và chọn nơi hiển thị SVTH: Triệu Văn Phú Trang 35 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart Hồng GVHD: Nguyễn Thị Phương  Tại menu trang quản trị chọn “Nội dung”  “Tin tức” hiển thị các tin tức - Để hiệu chỉnh tin tức bằng cách nhấn vô sửa hoặc thêm mới bằng cách nhấn vô thêm và chọn danh mục tin tức cần hiển . THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI : TÊN ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘN BẰNG OPENCART GVHD : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG . thầy cô trong Bộ môn và bạn bè đông nghiệp. LỜI CẢM ƠN  Trong lời đầu tiên của báo cáo đồ án tốt nghiệp “Xây dựng Web bán didienj thoại trực tuyến bằng Opencart ” này, em muốn gửi những. dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: Nguyễn Thị Phương Hồng SVTH: Triệu Văn Phú Trang 13 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: Nguyễn Thị Phương Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Cuối Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Xậy Dựng Web Bán Bán Đồng hồ bằng OpenCart, Báo Cáo Cuối Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Xậy Dựng Web Bán Bán Đồng hồ bằng OpenCart, Báo Cáo Cuối Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Xậy Dựng Web Bán Bán Đồng hồ bằng OpenCart, CHƯƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA, b. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE, 2 Công cụ đồ họa, Tùy chỉnh danh mục sản phẩm, sản phẩm, CHƯƠNG III: ĐƯA WEBSITE LÊN HOSTING VÀ TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG KHÁC CHO WEBSITE PHÁT TRIỂN, I. ĐƯA WESITE LÊN HOSTING, Tạo database mới và upload (Restore) database trên hosting đã đăng ký, CHƯƠNG IV. TẠO 1 SỐ PLUGINS XÃ HỘI CỦA FACEBOOK CHO WEBSITE, CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm