Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và Trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên)

132 351 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 12:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ MAI VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÖP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƢỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƢNG YÊN) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI LÊ THỊ MAI VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÖP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƢỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƢNG YÊN) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. ĐÀO THỊ MINH HƢƠNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý thầy cô đã giảng dạy trong chương trình Cao học Xã hội học khóa 2012, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức hữu ích về xã hội học làm cơ sở cho tôi thực hiện tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đào Thị Minh Hương đã tận tình hướng dẫn tôi trong thời gian thực hiện luận văn. Mặc dù trong quá trình thực hiện luận văn, đã có rất nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng cô đã hướng dẫn, chỉ bảo giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô, các chú tại xã Lý Thường Kiệt đã tận tình, ân cần không quản thời gian làm việc của mình để trả lời phỏng vấn một cách trung thực, chính xác giúp tôi có được kết quả tin cậy trong luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện luận văn. Do thời gian có hạn và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn còn rất nhiều hạn chế, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và anh chị học viên. Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Học viên Lê Thị Mai MỤC LỤC PHN 1: M U 6 1.  6 2.  7 3.  16 3.1. c 16 3.2. c tin 16 4.  17 4.1. u 17 4.2.  u 17 4.3. Phu 17 5. MM V U 18 5.1. Mu 18 5.2. Nhim v u 18 6. U 18 7.  18 8. U 18 8.1. Pn 18 8.2. u 19 9.  21 10. NHU 22 PHN 2: N 24   C TIN C  24 1.1.  24 1.1.1. H    24 1.1.1.1  24 1.1.1.2  24 1.1.1.3  25 1.1.1.4   27 1.1.1.5 Li 28 1.1.1.6  29 1.1.2.  t 31 1.1.2.1 t nhu cu ca Maslow 31 1.1.2.2 i ca M.Werber 33 1.2. u 34  I VI SNG CA GIA - LI 37 2.1.  ng Kit. 37 2.2.  i vi s  41 2.2.1. Mt s m v u c 41 2.2.2.  cp tr ci v 42 2.2.3.   y t i v binh 47 2.2.4. i v . 50 2.2.5.  i vi gia  51 2.2.6.  tr v  i vnh 52 2.3.  i vi s 54 2.3.1. Mt s u c 54 2.3.2. a tr cp tui vt s. 55 2.3.3.   y t i v 58 2.3.4.   i vt  . 59 2.3.5.   60 2.3.6.    i v 61  U T N VIC THC HI I VI S LI 62 3.1.  62 3.2. c khe 65 3.3. Vic h tr  67 3.4. Nhng hn ch  68 3.5. Nhng mong mun c 69 KT LUN NGH 71 Kt lun 71 Khuyn ngh 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ ASXH i  m bi BHXH Bo hii BHYT Bo him y t CSXH i  i TCXH Tr ci TGXH Tr i XHCN i ch   i DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bng Kit 38 B l t s   38 Bng 3: Mt s  u c 41 Bng 4: T l m mt sng vi mc tr cp mt ln 43 B  a tu   a ngun tr c   i  45 Bng 6:Mt s  u c 54 Ba tua ngun tr c 56 Bia tr ci vi ngun thu nhp(%) 45 Biu 2: Nha bnh cinh 48 Biu 3: S i vi nha bnh 49 Bia tr ci vi ngun thu nhp(%) 56 Bi a b 6 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI c Vii qua nht, chi li hu qu nng nc vn t ph quc, khi tr v cuc si ng, h gp nhit, hn ch ng sn xut. Khc phc nhng hu qu m bo cuc s    nhim v c Ch tch H   i cy gi ri i c ng  B ng B Thương bệnh binh, quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họi vy, cic nh  Đối với những người đã hi sinh một phần xương máu của mình vì độc lập tự do cho đất nước, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải bằng mọi cách làm cho họ có đủ nơi ăn, chốn ở yên ổn.V  c Hic ghi nhn trang trng  u 67 ca HiThương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc  c th ch i hong, lit s t s binh, bi ho ng (gi tnh ng) do U ng v Quc hi nh c th ti Ngh nh s -4- 7 1995 cc ti  m k tha, chn ln nhc ca na th k qua vi mt h thnh v  i vng [21, 34 - 35].  vt ng  p v kinh t-c bm bi c lu t h th gm nhiu mt ci s cp, ph cc khe, ci thi  c-o, v ving, min gim thu ). Nhm u qu ca h thng   i ti sng ct s,  gi u  u: Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nayc tiu tng Kit, huy,  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Trong nh  u vi nhip cn  cu c c tin ca h thng .  Nhóm nghiên cứu lý luận Nu nhn nhi cnh khng hong kinh t ng chuyn bin v i m v  c nhiu.  u Một số vấn đề về  BĐXH ở nước ta hiện naythu Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện  BĐXH trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở Việt Nam   h cNhững luận cứ khoa học cho việc đổi mới các CSXH 8 và việc quản lý các CSXH tng ht, tham lun cnh  ca nhi . Trong khong thi gian 1993  2002, Vii h  ling quc gia  u m bii kt cu giai ti trong thMột phân tích tổng quan về CSXH quốc gian ngh t qu nhn din 5 trn ca h thng ba khu vc a h th  lao u th (tr em, ph ni cao tut,  hot ng c th c PLXH. CuHoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công ở Việt Nam. Lý luận và thực tiễna Nguy [17]. Cung v mu cht ca  ch s n c c trng cng thng nhn ngh  t v i Vit Nam trong thi gian ti. Hoàn thiện pháp luật về TGXH trong hệ thống pháp luật ASXH Việt Namc  Nguyn Hi [23]  TGXH trong tng th h thng ASXH Vit Nam trong sut thi k thc hii vc . Phúc lợi xã hội trên thế giới: quan niệm và phân loạia Trn Hu Quang [20]  cn S n c tht trong nhu ln lao ca nhiu qu gii trong th k  ht trong nhng quyn ci trong mt quc thut li mt s quan ni [...]... các chính sách UĐXH và TGXH (chính sách trợ cấp, phụ cấp xã hội hàng tháng, chính sách ƣu đãi trợ giúp y tế, chính sách ƣu đãi, trợ giúp về giáo dục, chính sách ƣu đãi trợ giúp về lao động và việc làm, chính sách hỗ trợ nhà ở)  Không gian nghiên cứu: Xã Lý Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hƣng Yên  Thời gian nghiên cứu: tháng 7 -12 năm 2014 17 5 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Mục đích nghiên cứu Đánh... thực hiện công bằng xã hội; 4 ĐỐI TƢỢNG, KHÁCH THỂ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của ngƣời dân xã Lý Thƣờng Kiệt, Yên Mỹ, Hƣng Yên hiện nay 4.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào 2 đối tƣợng thụ hƣởng chính sách là thƣơng binh, thân nhân liệt sĩ 4.3 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi nội dung đề tài: Đề tài trọng tâm nghiên cứu vào... nhóm đối tƣợng cụ thể là thƣơng binh và thân nhân liệt sĩ Nghiên cứu vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của thƣơng binh, gia đình thƣơng binh, liệt sĩ cũng đƣợc tác giả giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những tác động của các chính sách UĐXH và TGXH tới phƣơng diện đời sống vật chất của các gia đình thƣơng binh, liệt sĩ Nghiên cứu vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của. .. từng nhóm đối tƣợng chính sách hiện nay trên địa bàn nghiên cứu  Đánh giá vai trò của các chính sách UĐXH và TGXH tới đời sống của các gia đình thƣơng binh, liệt sĩ hiện nay có ý nghĩa lý luận trong xã hội học, góp phần phong phú thêm lý luận xã hội học Qua đề tài này, ngƣời nghiên cứu có cơ hội áp dụng những kiến thức lý luận, những lý thuyết và phƣơng pháp nghiên cứu trong xã hội học vào thực tế... một vài luận điểm của lý thuyết nhu cầu, thuyết hành động trong thực tiễn  Ý nghĩa khoa học của nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của gia đình thƣơng binh, liệt sĩ hiện nay 3.2 Ý nghĩa thực tiễn  Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ vai trò các chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của thƣơng binh, gia đình thƣơng binh, thân nhân liệt sĩ hiện nay. .. nghiên cứu Đánh giá vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với đời sống của thƣơng binh, thân nhân liệt sĩ đồng thời chỉ ra những Yếu tố nào ảnh hƣởng đến việc thực hiện triển khai các vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với gia đình thƣơng binh liệt sĩ 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Phân tích, đánh giá vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với thu nhập, việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục của các gia đình... liệt sĩ hiện nay;  Phân tích những yếu tố ảnh hƣởng đến việc triển khai các vai trò của chính sách UĐXH và TGXH đối với gia đình thƣơng binh liệt sĩ 6 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Chính sách UĐXH và TGXH đóng vai trò nhƣ thế nào đối với thu nhập, việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục của gia đình thƣơng binh, liệt sĩ hiện nay?  Yếu tố nào ảnh hƣởng đến việc thực hiện triển khai các vai trò của chính sách UĐXH và TGXH... UĐXH và TGXH đối với đời sống của các hộ gia đình chính sách đƣợc hƣởng chế độ này Chính sách UĐXH và TGXH quan trọng đối với bất cứ xã hội nào trên toàn thế giới, nằm trong hệ thống ASXH nhằm trợ giúp các nhóm đối tƣợng yếu thế khác nhau Các chính sách UĐXH và TGXH đƣợc thực hiện thông qua các chƣơng trình hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy phúc lợi của ngƣời dân thông qua các biện pháp hỗ trợ đảm... CS ƣu đãi phụ cấp trợ cấp hàng tháng CS ƣu đãi, trợ giúp về y tế CS ƣu đãi trong giáo dục CS ƣu đãi, trợ giúp về nhà ở CS ƣu đãi trong lao động việc làm Đời sống gia đình thƣơng binh, liệt sĩ 10.NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu đã phân tích và đánh giá vai trò của các chính sách UĐXH và TGXH tới đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình thƣơng binh, thân nhân liệt sĩ  Nghiên cứu. .. tặng quà vào dịp lề tết Hỗ trợ học phí cho con em họ, nghỉ dƣỡng, miễn giảm thuế Tất cả những hình thức này đảm bảo đời sống vật chất cho ngƣời có công + Bằng tinh thần: Bằng khen, huân huy chƣơng, dựng tƣợng đài… - Vai trò của ưu đãi xã hội: Là một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội, UĐXH có vai trò hết sức quan trọng Chính vì vậy, ƣu đãi xã hội có vai trò trên mọi bình diện của đời sống xã hội: kinh . VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÖP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƢỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƢNG YÊN) Chuyên ngành: Xã hội học. HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ MAI VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÖP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƢỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN. ct s,  gi u  u: Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay c tiu tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và Trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên), Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và Trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên), Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và Trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Từ khóa liên quan