Nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.doc

18 660 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:30

Nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCHỦ ĐỀ:Môn : NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂMGVHD : Thầy TRẦN NGUYÊN ĐÁNLớp : TC1-K13-VB2Nhóm : 103TP.HCM – 2011Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamMỤC LỤCI. Tổng quan về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 3a. Khái niệm bảo hiểm nhân thọ 3b. Sự hình thành và phát triễn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 3c. Triển vọng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam .5d. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 6II. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 81. Khái niệm về cạnh tranh 8b. Các hình thức cạnh tranh .8c. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .9III. Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việt nam 101. Nâng cao năng lực tài chính .10b. Đa dạng hóa sản phẩm .11c. Cải tiến công nghệ quản lý .13d. Ứng dụng thương mại điện tử trong giao dịch với khách hàng .13e. Chú trọng phát triển thương hiệu 13f. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực .14g. Đa dạng hóa kênh phân phối 16IV. Kết luận .17V. Tài liệu tham khảo 18Nhóm 103 _ TC01K13 Page 2/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamI. Tổng quan về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam a. Khái niệm bảo hiểm nhân thọ Nói đến bảo hiểm nhân thọ, thông thường người ta hiểu đó là các hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân. Thực tế, bảo hiểm nhân thọ còn được biết đến như là một công cụ quan trọng đối với các doanh nghiệp thông qua các loại hình bảo hiểm phổ biến như bảo hiểm cho người chủ chốt, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm cho người lao động. Một doanh nghiệp dù lớn hay chỉ là cơ sở kinh doanh đều phải đối mặt với những vấn đề nhất định. Dưới đây sẽ đề cập đến việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ như là giải pháp cho một số vấn đề đó.Chủ một cửa hàng dành cả cuộc đời để tạo dựng, tái đầu tư phần lớn lợi nhuận và đi vay một khoản tiền từ ngân hàng để đầu tư cho cho công việc kinh doanh. Mọi công sức của anh ta có thể vô nghĩa nếu việc kinh doanh đó chẳng có giá trị đối với người nhà anh ta. Tài năng kinh doanh của anh ta giúp phát triển cửa hàng nhưng vợ và con anh ta khó có thể duy trì được cửa hàng nếu chẳng may anh qua đời. Bảo hiểm nhân thọ giúp cho những người thừa hưởng nhận được những thành quả từ lao động của anh ta.Hai người trẻ tuổi mở một cửa hàng bán thuốc và đã phát triển nó thành công nhờ sự hợp tác ăn ý. Một người bị qua đời đột ngột và người kia làm việc cùng người vợ được thừa kế. Do đó anh ta phải làm hầu hết mọi việc nhưng chỉ nhận được một nửa thành quả do mình làm ra. Khi đó một thoả thuận mua-bán của bảo hiểm nhân thọ theo giá trị của công việc kinh doanh sẽ giúp giải quyết tình trạng khó xử này.Một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể rơi vào tình trạng như trên, điều khác duy nhất là không có một giải pháp pháp lý cho trường hợp tử vong của một cổ đông đối tác. Một lần nữa, thoả thuận mua lại cổ phần theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể giải quyết vấn đề này b. Sự hình thành và phát triễn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Bắt đầu từ năm 1986 Việt Nam đã chính thức thực hiện chính sách “Đổi mới”, với trọng tâm là chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chính sách đổi mới đã thực sự có tác động tích cực đối với toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, đem lại sự ổn định và tăng trưởng kinh tế cao, đời sống người dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trong 10 năm qua đạt trên 7% và trong năm 2007 đạt 8,5%; thu nhập bình quân theo đầu người tăng từ 423 đô la Mỹ năm 2001 lên 835 đô la Mỹ năm 2007; Nhóm 103 _ TC01K13 Page 3/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Namlạm phát được kiềm chế và kiểm soát; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 xuống còn 32% năm 2000 và còn 14,7% vào năm 2007. Tăng trưởng kinh tế cùng với việc xoá bỏ dần cơ chế bao cấp đã thúc đẩy nhu cầu và sự ra đời của thị trường bảo hiểm nhân thọ của người dân Việt Nam.Năm 1996 đánh dấu sự ra đời của ngành bảo hiểm nhân thọViệt Nam bằng việc Bộ Tài chính cho phép Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ. Đáp lại yêu cầu của quá trình mở cửa và hội nhập cũng như yêu cầu phát triển của bản thân ngành bảo hiểm nhân thọ. Sau thời gian thí điểm, Bộ Tài chính đã lần lượt cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài (trong năm 1999 cấp giấy phép cho 3 doanh nghiệp là Prudential, Manulife, Bảo Minh – CMG – nay là Daiichi Life), sau đó là AIA (năm 2000), Prevoir, ACE Life, Great Eastern Life và Cathay Life. Đến nay trên thị trường đã có 09 doanh nghiệp hoạt động và theo dự báo sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được cấp giấy phép hoạt động trong thời gian tới.Với sự gia nhập của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, sản phẩm, chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp. Có thể kể ra những con số và thông tin đáng chú ý sau:Về khai thác mới: nếu như năm 1996 doanh thu phí khai thác mới của toàn thị trường chưa đầy 1 tỷ đồng thì đến năm 2003 con số này là 2.050 tỷ đồng (bằng 0,61% GDP) và năm 2007 ước đạt 1.815 tỷ đồng (bằng 0,16 % GDP). Xin lưu ý, trong giai đoạn từ 2004 đến 2006, thị trường bước vào giai đoạn suy giảm và đã có dấu hiệu hồi phục từ năm 2007.Tổng doanh thu phí bảo hiểm: năm 2003 tổng doanh thu phí của toàn thị trường đạt 6.442 tỷ đồng (bằng 1,92% GDP) và năm 2007 đạt 9.485 tỷ đồng (bằng 2,06% GDP). Chính từ nguồn phí bảo hiểm này, ngành bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp một lượng vốn lớn cho nền kinh tế.Tổng số hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến cuối năm 2007: 3.834 nghìn hợp đồng chính (bằng khoảng 4,5% dân số).Về kênh phân phối đại lý: thị trường đã tạo việc làm cho nhiều người lao động. Tổng số đại lý tại cuối năm 2007 là 70.000 người.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 4/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamVề sản phẩm: Đến nay, thị trường đã cung cấp cho công chúng hầu hết các dòng sản phẩm từ sản phẩm truyền thống đến bảo hiểm liên kết chung (universal life) và gần đây là bảo hiểm liên kết đơn vị (unit linked).Sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng là một nhân tố thúc đẩy sự hình thành và phát triển của khung pháp lý cho thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng, đánh dấu bằng sự ra đời của Luật kinh doanh bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam vào năm 2000.c. Triển vọng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Các cơ sở cho nhận định này là:Về dân số và nhu cầu đào tạo: Hiện nay dân số Việt Nam là 85 triệu người-đứng hàng thứ 13 trên thế giới, với mức tăng hàng năm khoảng 1 triệu người. Điểm đáng chú ý, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ với 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn 60% tổng dân số; tuổi thọ trung bình không ngừng được cải thiện (từ 50 tuổi trong những năm 1960 tăng lên 72 tuổi vào năm 2005). Với dân số trẻ cùng với truyền thống hiếu học cộng với yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ cao sau khi Việt Nam hội nhập vào kinh tế thế giới, dẫn đến nhu cầu đào tạo của Việt Nam ngày càng cao, đặc biệt là nhu cầu đào tạo chất lượng cao cả ở trong và ngoài nước kéo theo yêu cầu tài chính cho đào tạo ngày càng lớn.Phát triển kinh tế: Từ khi thực hiện chính sách “đổi mới”, nền kinh tế Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc và theo dự đoán Việt Nam tiếp tục đạt được tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao trong thời gian tới (dự báo trên 7%/năm); đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới năm 2010 GDP/người sẽ đạt 1.000 USD, và hơn thế nữa, người Việt Nam có truyền thống tiết kiệm và có mức tiết kiệm/thu nhập vào hàng cao nhất thế giới. Đáng chú ý, sự phát triển kinh tế đã làm cho tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, tạo ra nhu cầu cao về bảo hiểm nhân thọ. Xin nhắc lại, tỷ trọng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay ở Việt Nam mới chỉ chiếm 4,5% dân số (trong khi ở Nhật Bản tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ là 90%, Singapore 50%, và ngay tại Indonesia tỷ lệ này cũng trên 10%) và số tiền tiết Nhóm 103 _ TC01K13 Page 5/18Thị phần của các công ty bảo hiểm nhân thọPrudential39%Bảo Việt34%Manulife12% Dai-ichi9%ACE6%PrudentialBảo ViệtManulife Dai-ichiACEMột số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Namkiệm được người dân dùng mua bảo hiểm nhân thọ mới chiếm 3,45% tổng số tiền tiết kiệm trong khu vực dân cư. Nhu cầu hoạch định kế hoạch tài chính và độc lập tài chính ngày càng cao hơn. Theo đà phát triển kinh tế – xã hội và sự hình thành gia đình hạt nhân (bố mẹ và con), làm cho nhu cầu hoạch định tài chính và nhu cầu độc lập tài chính ngày càng cao, nhằm tạo lập một cuộc sống ổn định, tự chủ và có mức hưởng thụ cao. Chẳng hạn, quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con” của người Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi, đặc biệt ở các thành phố lớn. Cácnhân đã quan tâm nhiều hơn đến nguồn tài chính khi nghỉ hưu, hết sức lao động để có thể sống độc lập về tài chính, không phải lệ thuộc hoặc dựa vào con cái, người thân.d. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam Theo hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, hiện nay có 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam. Trong đó, công ty Prudential có doanh thu cao nhất (chiếm 39%), kế tiếp là Bảo Việt (34%).Nhóm 103 _ TC01K13 Page 6/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamSTT Hội viên Địa chỉ Website1 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Tầng 25 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1,TP HCMhttp://prudential.com.vn 2 Công ty TNHH Bảo hiểm Manulife Việt Nam 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TP HCM 3 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (VN) Tầng 1, Tòa nhà E-Tower, 364 Đường Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minhhttp://aia.com.vn 4 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tầng 6, Tòa nhà OCEAN Park, Số 1, Đào Duy Anh, Hà Nộihttp://baoviet.com.vn 5 Công ty THHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACETầng 21, Sun Wah Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam http://www.acelife.com.vn 6 Công ty TNHH bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam Tầng 9, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội 7 Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt NamLầu 3, Saigon Riversider Office Center 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh http://dai-ichi-life.com.vn 8 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam Tầng 9,New World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Q1 TPHCM 9 Công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt NamPhòng 1, tầng 4, toà nhà Trung tâm Quốc tế, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nộihttp://lifeisgreat.com.vn 10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn QuốcTầng 14, Tòa nhà Fideco, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minhhttp://www.korealife.com.vn 11 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif Phòng 903,tháp VincomB-191 Bà Triệu, Hà Nội 12 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon VNTầng 22, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nộiwww.fubon.com/life_vnNhóm 103 _ TC01K13 Page 7/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamII. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ1. Khái niệm về cạnh tranh Có rất nhiều khái niệm khác nhau về cạnh tranh, do khái niệm này được sử dụng ở nhiều lãnh vực, nhiều ngành nghề và với nhiều mục đích khác nhau.Ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh vừa là môi trường vừa là động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội. Do vậy, cạnh tranh có thể được hiểu như sau: Cạnh tranh là sự ganh đua, là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa các đối thủ trên thương trường trong việc thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, thông qua đó mà tiêu thụ được nhiều hàng hóa và thu được lợi nhuận cao.Như vậy, cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cần hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời dựa vào thế mạnh của mình để tự trang bị cho mình những hình thức cạnh tranh phù hợp và linh họat sao cho thích ứng với từng thời kì và mục tiêu khác nhau để vương lên vị thế cao nhất.b. Các hình thức cạnh tranh a. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩmPhilip Crosly – một chuyên gia về chất lượng của Mỹ cho rằng: “Chất lượng hòan toàn không phải là một tài sản mà thực chất là một cái giá mà bạn phải trả để tham gia vào cuộc chơi và nếu bạn không tạo ra chất lượng thì sẽ không ai quan tâm đến bạn nữa.”Như vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp phải xác định được chất\ lượng là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, đồng thời là phương tiện cơ bản để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế-xã hội được đúng hướng, vững chắc và có hiệu quả cao, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. b. Cạnh tranh về giá sản phẩmPhí bảo hiểm chính là giá cả của sản phẩm bảo hiểm, đó chính là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng thời gian và phương thức đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Do đó giá cả cũng là một yếu tố quan trọng thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp bảo hiểm.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 8/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamChiến lược cạnh tranh bằng giá giúp cho doanh nghiệp bảo vệ và gia tăng thị phần của mình, đồng thời cũng là rào cản ngăn chặn sự xâm nhập của các đối thủ tiềm năng, và giảm khả năng đe dọa từ phía các sản phẩm có khả năng thay thế.c. Cạnh tranh về dịch vụ hậu mãiKhi chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giá bán là như nhau thì yếu tố cạnh tranh và giành phần thắng là chất lượng dịch vụ sau bán hàng như bảo hành và hậu mãi. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ vô hình thì điều này càng có ý nghĩa to lớn. Khách hàng sẽ quan tâm tới thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, chính sách chăm sóc khách hàng …Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề này, mỗi doanh nghiệp nên dựa vào đặc điểm sản phẩm đang kinh doanh và tiềm lực kinh tế của mình để có những chính sách hợp lý, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.c. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh (sức cạnh tranh, khả năng cạnh tranh) được xét dưới 3 góc độ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpnăng lực cạnh tranh của sản phẩm.- Năng lực cạnh tranh quốc gia hay năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế được hiểu là thực lực và lợi thế mà nền kinh tế hay quốc gia đó có thể huy động để duy trì và cải thiện vị trí của nó so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường thế giới một cách lâu dài nhằm thu được lợi ích ngày càng cao cho nền kinh tế của quốc gia mình.- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thực lực và lợi thế mà doanh nghiệp có thể huy động để duy trì và cải thiện vị trí của nó so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường một cách lâu dài nhằm thu được lợi ích ngày càng cao cho doanh nghiệp mình - Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ được đo bằng thị phần của sản phẩm hoặc dịch vụ vụ thể trên thị trường. Nền kinh tế chỉ có năng lực cạnh tranh ngày càng cao khi có nhiều doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, và doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao khi có nhiều hàng hóa có năng lực cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa là cơ sở, điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpcủa nền kinh tế quốc gia.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 9/18Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamIII. Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việt nam.Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia vào thị trường ngày càng đông đã làm cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam luôn có sự cạnh tranh gay gắt (cạnh tranh về sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng. đầu tư .). Trong quá trình này, buộc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong nước phải cơ cấu lại bộ máy hoạt động, tìm ra các giải pháp thích hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Một số giải pháp mà các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thường áp dụng như: nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hoá sản phẩm để ngày càng đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, cải tiến công nghệ quản lý, ứng dụng thương mại điện tử trong giao dịch với khách hàng, chú trọng phát triển thương hiệu, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, các chuyên gia và đa dạng hoá kênh phân phối, . trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. 1. Nâng cao năng lực tài chính Năng lực tài chính đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể nói, điều kiện tài chính là yếu tố đầu tiên mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải xem xét đến khi xây dựng, lựa chọn và quyết định một chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.Đối với lĩnh vực KDBH nói chung KDBH nhân thọ nói riêng thì năng lực tài chính là điều kiện tiền đề vô cùng quan trọng, cho phép các DNBH nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Năng lực tài chính là chỉ tiêu hàng đầu trong hệ thống các chỉ tiêu dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh và xếp hạng các DNBH. Năng lực tài chính được thể hiện qua tổng hợp rất nhiều chỉ tiêu: nguồn vốn, nợ phải trả, các quỹ dự phòng, quỹ dự trữ, lợi nhuận để lại, giá thị trường của cổ phiếu…Nhằm nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có quy định nâng mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từ 400 tỷ lên 600 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp được phép triển khai bảo hiểm liên kết đơn vị thì yêu cầu về mức vốn điều lệ đã góp phải cao hơn mức vốn pháp định từ 200 tỷ đồng trở lên.Muốn nâng cao tiềm lực về tài chính thì trước hết DNBH cần tăng nguồn vốn điều lệ của mình lên, mục tiêu ban đầu là đạt tới mức vốn pháp định mà Nhà nước đã qui định. Các DNBH có thể sử dụng một số biện pháp nhằm tăng nguồn vốn của mình lên: Kêu gọi vốn góp thêm từ các cổ đông.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 10/18[...]... đây, nhóm bảo hiểm hưu trí cũng đang tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm và trả tiền hưu cho người có thu nhập cao vượt mức trần của bảo hiểm xã hội hiện nay là 20 lần lương tối thiểu.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 11/18 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamII. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 1. Khái niệm về cạnh tranh... hợp lý, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.c. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh (sức cạnh tranh, khả năng cạnh tranh) được xét dưới 3 góc độ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpnăng lực cạnh tranh của sản phẩm.- Năng lực cạnh tranh quốc gia hay năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế được hiểu là thực lực và lợi thế mà nền kinh tế hay... kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpcủa nền kinh tế quốc gia.Nhóm 103 _ TC01K13 Page 9/18 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Namtrong cạnh tranh là rất cần thiết. Vì vậy các DNBH nói chung và DNBH nhân thọ nói riêng ln khơng ngừng quảng bá tên tuổi của mình để gia tăng doanh thu, chiếm lĩnh thị phần bảo hiểm của mình.... triển kinh tế của một đất nước, cũng như các doanh nghiệp nói chung và DNBH nói riêng. Cơ cấu Nhóm 103 _ TC01K13 Page 14/18 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Namvấn đã được họach định. Đây chính là những điểm ưu việt của loại sản phẩm bảo hiểm gia đình. Hiện nay thu nhập của người dân Việt Nam chưa cao, các doanh nghiệp bảo hiểm nên tạo... doanh nghiệp mình - Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ được đo bằng thị phần của sản phẩm hoặc dịch vụ vụ thể trên thị trường. Nền kinh tế chỉ có năng lực cạnh tranh ngày càng cao khi có nhiều doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, và doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao khi có nhiều hàng hóa có năng lực cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng... 18/18 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam nhân sự trong DNBH bao gồm: cán bộ quản lý, nhân viên và những trung gian trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Khi một DNBH có trong tay đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo trong cơng việc, có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp sẽ tạo sức... cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao được khả năng tài chính của mình. Phương thức huy động vốn này tỏ ra là một phương thức hết sức hữu hiệu mà hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng. Doanh nghiệp cũng có thể gia tăng nguồn vốn của mình bắng cách bổ sung từ chính nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp: hàng tháng doanh nghiệp sẽ có những khoản lãi từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. ... doanh nghiệp tăng khả năng về tiềm lực tài chính, doanh nghiệp có thể nhận các hợp đồng có giá trị lớn, mà còn giúp tạo sự tin tưởng hơn cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm ở công ty.b. Đa dạng hóa sản phẩm Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không những cạnh với các sản phẩm trong cùng ngành mà còn cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm thay thế khác như: tiết kiệm, cổ phiếu,…Vì vậy doanh bảo hiểm. .. tượng, thương hiệu của doanh nghiệp là những tài sản vơ hình nhưng ngày càng đóng vai trị quan trọng trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Cùng các yếu tố định lượng như nhau về giá của sản phẩm, số vốn của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp nào có hình ảnh, thương hiệu tốt hơn chắc chắn tạo được năng lực cạnh tranh cao hơn so với doanh nghiệp còn lại. Điều này buộc các doanh nghiệp phải không ngừng... cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamChiến lược cạnh tranh bằng giá giúp cho doanh nghiệp bảo vệ và gia tăng thị phần của mình, đồng thời cũng là rào cản ngăn chặn sự xâm nhập của các đối thủ tiềm năng, và giảm khả năng đe dọa từ phía các sản phẩm có khả năng thay thế.c. Cạnh tranh về dịch vụ hậu mãiKhi chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giá bán là như nhau thì yếu tố cạnh tranh . biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamII. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ1 .. thọ tại Việt NamIII. Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việt nam. Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.doc, Nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.doc, Nâng cao năng lực cạnh canh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.doc, Khái niệm bảo hiểm nhân thọ Sự hình thành và phát triễn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Triển vọng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, Nâng cao năng lực tài chính, Các hình thức cạnh tranh Đa dạng hóa sản phẩm, Cải tiến công nghệ quản lý Ứng dụng thương mại điện tử trong giao dịch với khách hàng Chú trọng phát triển thương hiệu, Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, Đa dạng hóa kênh phân phối

Từ khóa liên quan