Xây dựng Chiến lược kinh doanh .doc

28 568 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:18

Xây dựng Chiến lược kinh doanh Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMChương 4 : Xây dựng Chiến lược kinh doanh 86 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMI. MỤC TIÊUTheo nghiên cứu của Công ty nghiên cứu tiếp thị ACNielsen, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành sữa tại Việt Nam là từ 12%-15%. Do đó, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với nền kinh tế phát triển ổn định ở mức bình quân hàng năm trên 8%, mức sinh ổn định và mức tiêu thụ sữa trên đầu người còn thấp (so với các nước trong khu vực).bảng 4-1 : CÁC TỶ SỐ DỰ PHÓNG CHỦ YẾU 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014FBẢNG BÁO CÁO THU NHẬP Tăng trưởng doanh số thuần 10.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%Tỷ số lợi nhuận gộp 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0% 31.0%Chi phí bán hàng/doanh thu thuần 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 13.0% 13.0%Chi phí quản lý doanh nghiệp / doanh thu thuần3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014FBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn khác/doanh thu thuần1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%Vòng quyay các khoản phải thu 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7Vòng quay hàng tồn kho 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Tài sản dài hạn Nguyên giá TSCĐ hữu hình/ doanh thu thuần40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình hằng năm6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%Nguyên giá TSCĐ vô hình/ doanh thu thuần0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%Tỷ lệ khấu hao TSCĐ vô hình 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%Nợ ngắn hạn vay và nợ ngắn hạn/ doanh thu thuần 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%Các khoản phải trả ngắn hạn(trừ nợ ngắn hạn)/ doanh thu thuẩn9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%Nợ dài hạn Các khoản phải trả dài hạn(trừ nợ dài hạn)/ doanh thu thuẩn1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%ngu ồ n t ổ ng h ợ p Các vấn đề ảnh hưởng đến dự phóng : 87 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMHiện công ty đang có khoản nợ tiềm tàng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2006 và 2007 với số tiền là 225,803 triệu đồng. Đây là số tiền mà Vinamilk cho rằng doanh nghiệp được miễn giảm 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2006 và 2007 bao gồm: 50% do ưu đãi cổ phần hóa và 50% do niêm yết lần đầu trên sàn HoSE. Tuy nhiên, việc cộng hai ưu đãi này chưa được các văn bản pháp quy đề cập rõ nên Bộ Tài Chính đang có công văn báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp niêm yết lần đầu. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa tiến hành tạm thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi chờ quyết định cuối cùng của Thủ Tướng. Cũng do vướng mắc ở trên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2009 cũng chưa được xác định rõ ràng. Do đó, Vinamilk có thể nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hai mức 11% và 22%.Nhằm bảo đảm tính thận trọng, tiến hành giả định rằng Vinamilk sẽ nộp thuế theo mức 22% từ năm 2009 và phải nộp 225 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2006, 2007 cho nhà nước. Đồng thời, có một số giả định như sau:• Vinamilk không tiến hành phát hành thêm cổ phần.• Vinamilk có đủ nguồn vốn tài trợ cho 1,208 tỷ đồng thuộc các dự án đầu tư phải giải ngân trong năm 2009. Tại thời điểm Q1/2009, Vinamilk có khoảng 991.4 tỷ đồng tiền mặt và 160.3 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn dưới 1 năm.• Chi phí sử dụng vốn cổ phần là 13.5% và chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là 14%.• Tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 7%/năm và tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư mới (RONIC) là 22%/năm. 88 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMBảng 4-2 : KẾT QUẢ DỰ PHÓNGĐơn vị tiền : triệu đồng2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014FDoanh thu thuần 9,029,880 10,023,166 11,125,715 12,349,543 13,707,993 15,215,872 Lợi nhuận kế toán trước thuế 1,640,883 1,707,825 2,154,345 2,402,266 2,514,823 2,798,881Lợi nhuận sau thuế 1,279,889 1,332,104 1,680,389 1,873,767 1,961,562 2,183,127 nguồn tổng hợp Bảng 4-3 : TĂNG TRƯỞNG DOANH THU VINAMILK nguồn : BCKQKDVNM Đơn vị tiền :Triệu đồng 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008Danh thu thuần 3,775,183 49.4% 5,638,784 17.4% 6,619,102 -1.2% 6,537,964 25.6% 8,208,982Lợi nhuận sau thuế 544,081 10.8% 602,600 21.9% 734,469 31.2% 963,397 29.6% 1,248,698 89 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMII. ĐỐI THỦ CẠNH TRẠNH2.1 ABBOTT VIỆT NAM : Trong hơn 120 nhãn sữa đang bày bán trên thị trường nội địa, Abbott được cho là chiếm thị phần lớn nhất (khoảng 30-31%, với doanh thu trên 3.000 tỉ đồng/năm). Với quyền lực của kẻ nắm "miếng bánh" lớn, hãng sữa này đã không ngần ngại trong việc tăng giá vì phân khúc của họ là người có thu nhập từ mức khá trở lên, cũng như những "chứng cứ khoa học" của chính các nhà khoa học (thông qua một số hội thảo) đã cho rằng: sữa đắt mới là sữa tốt. Hiện nay Abbott là hãng sữa đầu tiên công bố việc tăng giá với lý do biến động tỉ giá trên thị trường. Khả năng thao túng thị trường sữa bột ngoại lớn.Abbott vừa khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm dinh dưỡng lớn nhất của hãng ở Singapore , để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khu vực, trong đó có Việt Nam , ngày càng tăng đối với các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em. Dự kiến, nhà máy sản xuất sản phẩm dinh dưỡng này sẽ đáp ứng nhu cầu cho khoản 1 triệu trẻ sơ sinh và trẻ em mỗi năm ở Khu vực Châu Á. Ngoài ra, Abbott còn công bố một thoả thuận về việc mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học dinh dưỡng mới ở Singapore, tại đó các nhà khoa học của hãng sẽ tập trung vào việc thử nghiệm lâm sàng và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng được dành riêng cho nhu cầu ăn uống của người Châu Á. Điều quan trọng là địa điểm tại Singapore cho phép giao hàng nhanh hơn đến những điểm bán lẻ và chăm sóc sức khỏe khắp các quốc gia trong vùng, gồm Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Việt Nam, cũng như Trung Đông. Các sản phẩm dành cho trẻ em của Abbott bán tại Châu Á, bao gồm sữa bột cho trẻ sơ sinh 0-6 tháng tuổi (infant formula), sữa dinh dưỡng chuyển tiếp cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi (follow-on formula), sữa tăng trưởng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên (growing-up milk), đang được sản xuất tại cơ sở tối tân này. Nhà máy này có đẳng cấp quốc tế về độ an toàn, kiểm soát quá trình sản xuất và vệ sinh trong suốt dây chuyền sản xuất và phân phối.2.2 DUTCH LADY VIỆT NAM: Thương hiệu Dutch Lady đã có mặt tại Sài Gòn từ năm 1924. Sau một thời gian gián đoạn, năm 1994 thương hiệu này đã quay lại Việt Nam, liên doanh với Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade). Ông Jan Bles giám đốc điều hành 90 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMFrieslandCampina Việt Nam cho biết trong 15 năm hợp tác, phía đối tác Việt Nam trong liên doanh vẫn nắm giữ 30% cổ phần trong liên doanh. Công ty hiện sở hữu nhiều thương hiệu như Dutch Lady, Friso, Yomost . Trong đó, Dutch Lady được đánh giá là một trong mười thương hiệu thành công nhất Việt Nam theo thống kê của tập đoàn nghiên cứu thị trường Millward Brown. Tại Việt Nam, hàng năm, công ty cung cấp trên 1,5 tỉ suất sữa các loại, thông qua hệ thống hơn 150 nhà phân phối và 100.000 điểm bán lẻ, từ các siêu thị cho đến các tiệm tạp hóa. Trên 15.000 người đang trực tiếp và gián tiếp làm việc cho công ty, chưa kể hơn 2.600 hộ nông dân nuôi bò sữa với hàng ngàn nhân khẩu có liên quan.Giám đốc điều hành FrieslandCampina Việt Nam, ông Jan Bles, cho biết: “Sau khi hợp nhất, thị phần của FrieslandCampina tại Việt Nam ước khoảng 30%, dự kiến mỗi năm tăng thêm 1%, và đặt mục tiêu đạt doanh số 350 triệu đô la Mỹ trong năm 2009, tương đương mức tăng 20%/năm”.2.3 NESTLE VIỆT NAM : Nestlé đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1916. Trải qua nhiều thập kỷ, các sản phẩm như GUIGOZ, LAIT MONT-BLANC, MAGGI đã trở nên thân thuộc với các thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Nestlé trở lại Việt Nam vào năm 1990, và mở một văn phòng đại diện vào năm 1993.Vào năm 1995, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập, trực thuộc tập đoàn Nestlé S.A. Cũng vào năm 1995, Nestlé được cấp giấy phép thành lập Nhà máy Đồng Nai, chuyên sản xuất cà phê hoà tan NESCAFÉ, trà hoà tan NESTEA và đóng gói thức uống MILO, Bột ngũ cốc dinh dưỡng NESTLÉ, bột nêm và nước chấm MAGGI, Bột kem COFFEE-MATE. 2. 4 NUTIFOOD : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm (nutifood):- Sản xuất chế biến thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, người bệnh, người cao tuổi;- Sản xuất và chế biến nước giải khát (có gas và không gas)- Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và theo quy định của pháp luật. 91 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMChiến lược kinh doanh sắp tới của Nutifood nhắm đến thị trường nông thôn, vẫn nằm trong chiến lược 5P (phù hợp thị trường, chất lượng sản phẩm phù hợp, khuyến mãi hoặc quảng cáo phù hợp, kênh bán hàng phù hợp và nhân sự phù hợp bán hàng ở nông thôn). Chiến lược giá là công cụ hữu hiệu (theo ông Lộc phó giám đốc Nutifood). Hiện Nutifood đang có hơn 35 loại sản phẩm dinh dưỡng khác nhau theo dòng đời, bệnh lý và nghề nghiệp dân cư với công thức dinh dưỡng được nghiên cứu theo thể trạng và nhu cầu của người Việt Nam, đạt chất lượng quốc tế ISO 9001:2000. Sản phẩm của Nutifood có mặt ở 40.000 điểm bán lẻ, siêu thị, bệnh viện trên cả nước và hơn 100 nhà phân phối trên toàn quốc.2.5 HANOI-MILK : Ngành nghề, hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:- Sản xuất và buôn bán: Sữa bò, sữa đậu nành, các sản phẩm từ sữa;- Chế biến các loại nông sản, các loại nước uống, nước trái cây;- Buôn bán nguyên liệu, thiết bị vật tư và sản phẩm ngành sữa, ngành chế biến thực phẩm;- Tư vấn đầu tư nông, công nghiệp;- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;- Kinh doanh Bất động sản, nhà hàng, siêu thị;- Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;- Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến thủy sản;- Đào tạo công nhân kỹ thuật hệ trung học và cao đẳng;- Mua bán, xuất nhập khẩu đồ dùng cá nhân và gia đình, vật phẩm quảng cáo, tranh ảnh, đồ chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội), máy móc, thiết bị văn phòng văn phòng phẩm;- Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa.- May mặc quần áo các loại;- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép;- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da;Bảng 4-4: Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh 2008 92 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMNguồn tổng hợp báo cáo tài chính Hanoimilktriệu đồng %Vinamilktriệu đồng %Nutifoodtriệu đồng %1 Chi phí bán hàng 46,889 13.8% 1,052,308 15.1% 137,153 37.0%2Chi phíquản lý doanh nghiệp 9,360 2.7% 297,804 4.3% 21,545 5.8%3 Gía vốn hàng bán 284,416 83.5% 5,610,969 80.6% 212,485 57.2%4 Tổng 340,665 100% 6,961,081 100% 371,183 100%5 Lợi nhuận gộp 65,427 2,598,013 54,9776 A= 1/5 71.7% 40.5% 249.5%7 B=2/5 14.3% 11.5% 39.2%11.5%40.5%14.3%71.7%39.5%249.5%0%50%100%150%200%250%Vinamilk Hanoimilk Nutifoodhình 4-1:biểu đồ cơ cấu chi phí 2008chi phí quản lý doanhnghiệp/lợi nhuận gộpchi phí bán hàng/ lợi nhuậngộpTình hình kinh doanh của hai công ty Nutifood và Hanoimilk đầy khó khăn vào năm 2008. Lợi nhuận sau thuế âm. Điển hình là công ty Nutifood với chi phí bán hàng trên lợi nhuận gộp rất cao 249.5% nghĩa là để được 100 đồng phải mất đến 249.5 đồng. Đây cũng là khó khăn chung cho nền kinh khủng hoảng và công ty đang cũng cố thương hiệu thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi chi phí bán hàng cao lên. Trong nền kinh tế khó khăn 2008 Vinamilk thể hiện là công ty đầu đàn với doanh thu thuần 8,208,982 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 1,000 tỷ đồng. III. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ SỮA 93 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMTheo “Báo cáo ngành sữa Việt Nam” do Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) công bố, đến cuối năm 2009, đàn bò sữa của Việt Nam sẽ đạt khoảng 135 nghìn con, tăng 10% so với năm 2008. Sản lượng sữa cả nước trong năm nay sẽ đạt khoảng 285 nghìn tấn, chỉ đảm bảo được khoảng 28% tổng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sữa. Các sản phẩm sữa chế biến tiêu thụ trên thị trường chủ yếu gồm ba nhóm chính: sữa nước, sữa đặc có đường và sữa bột. Theo Bộ Công Thương, riêng loại sữa nước được tiêu thụ trên toàn quốc khoảng 400 triệu lít/năm. Tuy nhiên, với sản lượng sữa bò nguyên liệu trong nước hiện khoảng 250 triệu lít/năm, thì sẽ phải có khoảng 150 triệu lít sữa nước được chế biến từ sữa bột nhập khẩu.==> Thiếu nguyên liệu sữa tươi trong nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2009 mặc dù sụt giảm nhưng vẫn được quỹ tiền tệ thế giới IMF và ngân hàng thế giới WB dự báo ở mức 5% hoặc hơn. Quy mô dân số năm 2008 đạt 86 triệu người, tỷ lệ tăng dân số khoảng 1,2%, tốc độ đô thị hóa tăng dần với tỷ lệ dân số thành thị tăng từ 25% năm 2003 lên 28% năm 2008. Đây là các yếu tố giúp kích thích nhu cầu tiêu thụ sữa trong tương lai.Mức độ mở rộng thị trường. Theo cam kết WTO.Từ 11-1-2007, Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được phép phân phối những mặt hàng: xi măng, clinke, lốp (trừ lốp máy bay), giấy, máy kéo, phương tiện cơ giới, ô tô con, xe máy, sắt thép, thiết bị nghe nhìn, rượu, phân bón.Từ 1-1-2009, các Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối máy kéo, phương tiện cơ giới, ô tô con, xe máy.Từ 1-1-2010, các Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ bán buôn, bán lẻ tất cả các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.Tình hình phân phối năm 2010 này có thể giống như tình hình ở Trung Quốc với hàng loạt nhà phân phối nội địa sẽ phá sản khi Wal-Mart (Mỹ), Carrefour (Pháp), Tsco (Anh), Dairy Farm (Hong Kong), South Asia Investment (Singapore), Circle K (Canada) hoặc ngay cả nhà phân phối trên mạng Amazon.com (Mỹ) tràn vào thị trường. Lúc đó, hàng nhập khẩu sẽ tràn lan ở thị trường và kết quả logic là miếng bánh của nhà sản xuất Việt Nam sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó, các nhà phân phối nước ngoài lớn cũng sẽ gây áp lực mạnh 94 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMhơn đối với các nhà sản xuất trong nước làm cho mức lợi nhuận sau thuế thu về sẽ phải giảm đáng kể. Ngành sữa có lợi nhuận rất cao và ít phụ thuộc vào kinh tế.  Là thị trường hấp dẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn.55.019.92.111.92.45.50.32.80102030405060sữa tươi tiệttrùngSữa chua ăn Sữa chuauốngSữa bộtnguyên kemSữa bột dinhdưỡng ngườilớn Sữa đặt cóđườngThức uốngdinh dưỡngcó chứasocola, cacaoCác thứcuống giảikhát (cónhãn hiệutrừ trà , càphê) 95 SVTH: PHAN THỊ LÀIHình 4-2 : Các sản phẩm từ sữa và thức uống được người tiêu dùng sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (% số người trả lời)Nguồn : điều tra tiêu dùng sữa 2009, AGROINFO[...]... TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂM3.2 Chiến lược Marketing : Xây dựng thương hiệu trên nền tảng khách hàng, quảng cáo và tiếp thị với phương châm “ chất lượng Quốc Tế, chất lượng Việt Nam”. Cho nhân viên học những khóa huấn luyện marketing do các chuyên viên nước ngoài giảng dạy. Xây dựng hình ảnh cho từng sản phẩm :- Xây dựng hình ảnh “tình yêu của mẹ” cho sữa bột.- Xây dựng hình ảnh “ cuộc sống tươi... hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:- Sản xuất và buôn bán: Sữa bò, sữa đậu nành, các sản phẩm từ sữa;- Chế biến các loại nông sản, các loại nước uống, nước trái cây;- Buôn bán nguyên liệu, thiết bị vật tư và sản phẩm ngành sữa, ngành chế biến thực phẩm;- Tư vấn đầu tư nông, công nghiệp;- Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp;- Kinh doanh Bất động sản, nhà hàng, siêu thị;- Kinh doanh hạ... da;Bảng 4-4: Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh 2008 92 SVTH: PHAN THỊ LÀI Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂMquản và vận chuyển sữa; xây dựng nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa ngay tại Lâm Đồng ;KẾT LUẬNĐể xây dựng một thương hiệu vững chắc và cạnh tranh cùng với các công ty nước ngồi thì chiến lược quảng cáo khơng phải là hữu... nghiệpLuận văn tốt nghiệp GVHD : TS LƯU THANH TÂM GVHD : TS LƯU THANH TÂM Chiến lược kinh doanh sắp tới của Nutifood nhắm đến thị trường nông thôn, vẫn nằm trong chiến lược 5P (phù hợp thị trường, chất lượng sản phẩm phù hợp, khuyến mãi hoặc quảng cáo phù hợp, kênh bán hàng phù hợp và nhân sự phù hợp bán hàng ở nông thôn). Chiến lược giá là công cụ hữu hiệu (theo ơng Lộc phó giám đốc Nutifood). Hiện... phẩm mới nhằm thỏa mãn nhiều thị hiếu tiêu dùng khác nhau;• Xây dựng thương hiệu;• Tiếp tục nâng cao quản lý hệ thống cung cấp;• Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định và tin cậy. Xây dựng chiến lược theo ma trận BCG:- Câu hỏi : giành cho sản phẩm thị phần thấp và tỷ lệ tăng trưởng cao (sản phẩm kinh doanh sữa bột, sữa nước. )- Ngôi sao : giành cho những sản phẩm... giành cho những sản phẩm : sữa dặt.- Con bò sữa : giành cho sản phẩm : sữa chua- Con chó : sản phẩm khác 3.1 Chiến lượt p hát triển hệ thống kênh phân phối : a. Thị trường nội địa : doanh thu nội địa chiếm 80% tổng doanh thu của công ty và là thị trường chính trong chiến lược phát triển kinh doanh. Hiện tại công ty phân phối sản phẩm qua hai kênh.- Truyền thống : Nhà phân phối  điểm bán lẻ ... thêm xe tải để củng cố hệ thống bán hàng trực tiếp bằng xe tải nhỏ. Đồng thời tập trung nguồn lực vào việc thực hiện thành công tối đa 3 đến 4 sản phẩm mới với quy mô lớn về doanh số và lợi nhuận.IV. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 96 SVTH: PHAN THỊ LÀIHình 4-3 : ngu ồn : JACCAR, cơng ty chứng khốn Bảo Việt ... nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh theo chương trình đào tạo giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Pacific Western năm 2005. Ông đã có nhiều kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp trong thời gian cơng tác tại Bộ Tài chính Việt Nam.Từ 10/1999 đến 6/2003, Ơng Học là Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp. Ơng được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp vào tháng 7/2003... kỹ sư, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981. Ơng cũng tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, chuyên ngành Quản tr ị Kinh doanh, cử nhân Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Thương mại năm 2001 và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.6. Ơng TRẦN BẢO MINH Phó Tổng Giám đốcƠng Minh gia... và Trưởng Bộ phận Tín dụng Doanh nghiệp tại ngân hàng ANZ, chi nhánh Hà Nội. Từ năm 1999 đến 2003, Bà là Chuyên viên Bộ phận Tín dụng Đầu tư Khối Khách hàng Doanh nghiệp, sau đó giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Tín dụng Cấu trúc Khối Thương mại Quốc tế và Hàng hóa, phụ trách lĩnh vực quản lý quan hệ doanh nghiệp thuộc bộ phận doanh nghiệp, chiến lược ngân hàng quốc tế, cấu trúc sản . nghiệp;- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;- Kinh doanh Bất động sản, nhà hàng, siêu thị;- Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;- Kinh doanh, nuôi. công tối đa 3 đến 4 sản phẩm mới với quy mô lớn về doanh số và lợi nhuận.IV. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng Chiến lược kinh doanh .doc, Xây dựng Chiến lược kinh doanh .doc, Xây dựng Chiến lược kinh doanh .doc, MỤC TIÊU, DUTCH LADY VIỆT NAM: HANOI-MILK :, Đối với công ty Vinamilk:, GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT :