Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015.doc

110 2,161 55
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH   Đề Tài: ỨNG DỤNG MARKETING ONLINE ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH CMS GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 GVHD :TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH : Đinh Thị Kim Anh MSSV :105401004 Lớp : 05DQDTP.HCM, tháng 10 năm 200911SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc DươngLỜI CẢM ƠN 3 tháng không thể là khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể nghiên cứu được sâu hết những vấn đề mà tôi đã đưa ra trong Luận văn này.Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Ngọc Dương & của các anh chị nhân viên Công ty TNHH máy tính CMS mà tôi đã hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp (LVTN) của mình.Qua đây tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường ,cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh của Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM đã tạo cho tôi điều kiện học tập & rèn luyện, trao dồi kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức cuộc sống trong suốt 4 năm qua. Và đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Dương - người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo & giúp đỡ tôi hoàn thành LVTN này.Đồng thời tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty TNHH máy tính CMS, đặc biệt là các anh chị ở Phòng TH&TT của CN CMS#2 đã tiếp nhận & tận tình giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho tôi được học hỏi những kiến thức làm việc thực tế mà sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều cho công việc của tôi sau này.Với khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi, LVTN của tôi sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý thầy cô, quý công ty thông cảm & rất mong nhận được lời góp ý từ quý thầy cô cùng quý công ty .Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý công ty!TP.HCM, tháng 10 năm 2009Sinh viên thực hiệnMỤC LỤC22SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc DươngMỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTNỘi DUNGPhần 1: .1A. MỞ ĐẦU 1 . 1. Lý do chọn đề tài .12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Phạm vi nghiên cứu .24. Phương pháp nghiên cứu 2B. CƠ SỞ LÝ LUẬN 31. Các khái niệm .3 1.1. Marketing .31.1.1. Quá trình ra đời & phát triển của Marketing 31.1.2. Khái niệm về Marketing 31.1.3. Vai trò & chức năng của Marketing .41.1.4. Phân loại .51.2. Mareting Online .51.2.1. Khái niệm 51.2.2. Mô hình Marketing Online .61.2.3. Bản chất marketing online .61.2.4. Đặc điểm riêng của marketing online 61.2.5. Một số lợi ích của marketing online .71.2.6. Điều kiện áp dụng marketing online 71.2.7. Các công cụ của marketing online 71.2.8. Quy trình lập kế hoạch quảng cáo trực tuyến .91.2.9. 5 Nguyên tắc của marketing trên internet 101.3. Thương mại điện tử .121.3.1. Khái niệm 121.3.2. Quá trình giao dịch TMĐT .121.3.3. Một số Sản phẩm thường được mua qua mạng .121.3.4. Xu hướng C2C của TMĐT 131.4. Thương hiệu 131.4.1. Khái niệm 131.4.2. 5 công cụ để xây dựng thương hiệu .131.4.3. Các lợi ích của thương hiệu 131.4.4. Định vị thương hiệu 131.4.5. Hiệu quả của Internet trong Quảng bá thương hiệu 142. Xu hướng phát triển của Internet ở VN & sự phát triển tất yếu của e-marketing .152.1. Thực trạng sử dụng Internet ở Việt Nam .152.2. Marketing Online tại Việt Nam là một xu hướng tất yếu 182.2.1. 10 lý do nên đưa Internet vào chiến lược tiếp thị 182.2.2. Doanh thu e-Advertising .212.2.3. Dự báo xu h ướng Internet & truyền hình ở Việt Nam 2133SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương2.2.4. Ưu thế của việc quảng cáo trực tuyến so với một số hình thức quảng cáo truyền thống khác (theo Zing.vn) .222.2.5. Thực trạng Marketing trực tuyến tại Việt Nam 233. Chi phí Marketing 243.1. Khái niệm .243.2. Hiệu quả về chi phí của E-marketing so với chi phí của Marketing truyền thống 244. Khách hàng .284.1. Hành vi khách hàng .284.2. Mô hình hành vi khách hành tiêu dùng .284.3. Hiệu quả của E-marketing đối với vấn đề tiếp cận khách hàng .294.3.1. Khách hàng là một phần quan trọng của Marketing online .294.3.2. E-marketing với vấn đề Khách hàng .29 .Phần 2: 31A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS 311. Vài nét giới thiệu về công ty CMS 321.1. Giới thiệu 321.2. CMS trên chặng đường thành công .331.3. Phương châm hoạt động 351.4. Lĩnh vực hoạt động .361.5. Chiến lược phát triển .361.6. Quy mô hoạt động 361.7. Năng lực của CMS 362. Cơ cấu tổ chức 373. Mô hình kinh doanh .404. Sản Phẩm của công ty .404.1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm .404.2. Công nghệ sản xuất sản phẩm .414.3. Các dòng sản phẩm của công ty .424.3.1. Máy tính xách tay CMS 424.3.2. Máy tính để bàn CMS 434.3.3. Máy chủ CMS 445. Hiệu quả kinh doanh .465.1. Tình hình kinh doanh 465.2. Nghĩa vụ nộp Ngân sách .475.3. Tình hình nhân sự .475.4. Các hoạt động xã hội 49B. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 501. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2004 - 2008 .502. Phân tích các yếu tố .512.1. Marketing 512.2. Tài chính- Kế toán .532.3. Nhân sự 542.4. Văn hoá của công ty 543. Các yếu tố tác động .5444SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương3.1. Yếu tố vi mô .543.1.1. Người tiêu thụ .543.1.2. Nhà phân phối .543.1.3. Nhà cung ứng .543.1.4. Các đối thủ cạnh tranh 543.2. Yếu tố vĩ mô 553.2.1. Kinh tế 563.2.2. Chính trị, luật pháp .573.2.3. Văn hóa -Xã hội .573.2.4. Công nghệ .594. Phân tích môi trường ngành với mô hình .605. Phân tích SWOT 626. Ma trận BCG 647. Ma trận Ansoff .65C. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .661. Thực trạng vận dụng E-marketing của CMS .661.1. Các hình thức e-marketing CMS đã vận dụng 661.1.1. Quảng bá website 661.1.2. Quảng cáo trực tuyến 671.1.3. Email marketing .701.2. Các hình thức e-marketing CMS chưa vận dụng và nên vận dụng trong thời gian tới .722. Hiệu quả sử dụng ngân sách Marketing của CMS .722.1. Chi phí Marketing của CN CMS2 năm 2008 .722.2. Kết quả .763. Vấn đề tiếp cận KH của CMS .763.1. Danh sách KH tiêu biểu của năm 2008 .763.2. Cơ cấu khách hàng .773.3. Tỉ lệ giới tính KH .773.4. Chu kỳ mua hàng 773.5. Đánh giá kênh thông tin mà KH biết đến cty 783.6. Các hình thức tiếp cận KH hiện nay mà CMS đang sử dụng 783.7. Về vấn đề quản lý QHKH 80Phần 3: KIẾN NGHỊ & KẾT LUẬN 81A. KIẾN NGHỊ 811. Mục tiêu của CMS đến năm 2010 .812. Kế hoạch Marketing CN CMS#2 năm 2009 812.1. Mục tiêu năm 2009 .812.2. Kế hoạch cụ thể 812.3. Ngân sách .823. Xu hướng thị trường CNTT năm 2009-2010 823.1. Giới trẻ ngày càng quan tâm đến MTXT .823.2. Tiêu chí chọn mua MTXT 823.3. Thị trường vẫn tăng trưởng dù khó khăn 824. Thuận lợi & khó khăn của công ty .834.1. Thuận lợi .834.2. Khó khăn .835. Kiến nghị .8355SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương5.1. Mục tiêu 835.2. Kế hoạch .845.2.1. Hình thức quảng cáo .845.2.2. Đối tượng 865.2.3. Nhân sự 865.2.4. Chi Phí 865.2.5. Time Line .875.2.6. Theo dõi & đánh giá hiệu quả 875.3. Các hoạt động liên quan .875.3.1. Hoàn thiện Wedsite của CMS 875.3.2. Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng 885.3.3. Xây dựng hệ thống Quản lý QHKH .895.3.4. Bán hàng qua mạng 895.3.5. Các biện pháp chăm sóc KH trực tuyến 915.4. Muốn đầu tư làm marketing trực tuyến, doanh nghiệp cần .925.5. Những điều cần lưu ý khi áp dụng Marketing online .93B. KẾT LUẬN .94DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC66SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc DươngDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTVN Việt namHigh tech Công nghệ caoMade in Vietnam Được sản xuất ở Việt NamCNTT Công nghệ thông tinTP.HCM Thành phố Hồ Chí MinhNTD Người tiêu dùngQHKH Quan hệ khách hàngPA Phương ánSP Sản PhẩmOEM (original equipment manufacturer) Nhà sản xuất thiết bị gốcCN Chi nhánhHCV Huy chương vàngUBNDTP Ủy ban nhân dân thành phốICT Giải thưởng CNTT& truyền thôngDN Doanh nghiệpMTXT Máy tính xách tayMTĐB Máy tính để bànTBU Trung tâm bảo hành ủy quyềnQLCL Quản lý chất lượngTTKD Trung tâm kinh doanhTH&TT Thương hiệu & tiếp thịCSKH Chăm sóc khách hàngHC-NS Hành chính- Nhân sựIT Công nghệ thông tinOHSAS Tiêu chuẩn đánh giá về an tòan và sức khỏe nghề nghiệpISO Tiêu chuẩn quản lý chất lượngGD-ĐT Giáo dục & đào tạoSMB Doanh nghiệp vừa và nhỏKH-CN Khoa học- công nghệSX Sản xuấtCP Cổ phầnPR Quan hệ công chúngCB Cán bộCNV Công nhân viênTGDĐ Thế Giới Di ĐộngPG Nhân viên tiếp thịEvent Sự kiệnShowroom Phòng trưng bàyEXPO Hội chợ chuyên nghành CNTT hàng nămPOS Đại lý bán hàngTMĐT Thương mại điện tử77SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc DươngPhần 1: A.MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài50 năm qua, tiếp thị chỉ có duy nhất một phương thức: quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giờ đây, mọi việc đã thay đổi, giống như một bước tiến hóa mới: Marketing Internet.Từ khi xuất hiện Internet, ngành Công nghiệp Quảng cáo đã có những thay đổi vô cùng lớn. Các phương tiện quảng cáo truyền thống như tivi đang ngày càng kém thu hút hơn đối với các nhà quảng cáo do lượng người xem không ổn định và số liệu thống kê không đầy đủ. Khách hàng của các công ty quảng cáo luôn cảm thấy không chắc chắn về hiệu quả của các quảng cáo. Bởi vì họ không thể biết chắc rằng liệu chương trình truyền hình đó có được người ta đón xem hay không. Những người làm marketing ngày càng thấy rõ một điều: “Người ta chẳng còn muốn ngồi hàng giờ trước màn hình tivi và chọn kênh nữa. Họ ngày càng muốn hòa nhập vào xu hướng chung của người tiếp nhận thông tin: cộng đồng mạng, những đoạn phim video chia sẻ, những trang web kết nối cả thế giới…”Nếu các loại hình truyền thông trước nay chỉ là độc thoại, việc truyền đi thông địêp mang tính 1 chiều, người tiêu dùng thụ động tiếp nhận thông tin thì với marketing internet, tình thế thay đổi 180o. Doanh nghiệp có cơ hội đối thoại với người tiêu dùng, còn người tiêu dùng thì chủ động tiếp cận thông tin, lựa chọn thông điệp mà mình muốn nhận.Với print-ad hay phim quảng cáo TVC, nhà quảng cáo chỉ phát ra thông điệp mà khó nhận được phản hồi ngay lập tức, nhưng với marketing internet, không đơn giản chỉ là cái nhấp chuột và nhìn thấy, Marketer còn tạo cơ hội cho khách hàng cùng trải nghiệm, suy nghĩ, dự báo…cùng nhãn hàng. Dựa vào việc phân tích hành vi của người sử dụng lưu lại trên trang wed, hoạt động trang wed…,Marketer có thể biết được thói quen, sở thích của từng cá nhân, xác định rõ xem người đó có nằm trong nhóm khách hàng mục tiêu hay không, phản ứng của họ với thương hiệu như thế nào…Đó thật sự là cuộc đối thoại sâu sắc và thân thiện giữa doanh nghiệp với khách hành của mình.Khủng hoảng tài chính sẽ ép doanh nghiệp sản xuất tìm đến vật liệu mới để cắt giảm chi phí. Với hoạt động quảng cáo sẽ là sự chuyển hướng mạnh ra khỏi môi trường truyền thống. Quảng cáo trên Internet, dễ thấy có ưu điểm là giá rẻ, phù hợp với bầu ngân sách cần phải siết chặt của các doanh nghiệp trong tình hình khủng hoảng của nền kinh tế. Tóm lại, đi cùng với sự phát triển của Internet và wed thì marketing internet là sự lựa chọn của thời đại mới vì:1) Marketing online phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại ngày nay.2) Marketing online có chi phí thấp & giúp DN giảm chi phí cho các hoạt động in ấn, lưu trữ, trưng bày, giao dịch, bán hàng…3) Marketing online giúp rút ngắn khoảng cách không gian , thời gian từ đó giúp cho quá trình tiếp cận khách hàng diễn ra dễ dàng hơn.Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 2015.”2. Mục tiêu nghiên cứu88SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương+Mục đích- Phân tích tìm ra các yếu tố quyết định sự phát triển, thành công của công ty trong thời gian qua, cũng như cơ hội phát triển của công ty trong tương lai. - Đề xuất giải pháp ứng dụng Marketing online vào công ty TNHH máy tính CMS giai đoạn 2010-2015.+Hiện trạng Theo kết quả khảo sát của Yahoo và Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến của VN năm 2008 đạt mức 2,81 triệu USD và có thể đạt tới 7,8 triệu USD năm 2010.+Các yếu tố tác động Yếu tố vi mô1) Nhà cung ứng2) Người tiêu thụ3) Đối thủ cạnh tranh4) Môi trường nghành Yếu tố vĩ mô1) Kinh tế2) Chính trị,luật pháp3) Văn hóa,xã hội4) Công nghệ3. Phạm vi nghiên cứu:-Thời gian nghiên cứu : Từ năm 1999 đến năm 2008 nhưng chủ yếu là giai đoạn từ năm 2004 tới 2008. -Không gian nghiên cứu : Do công ty máy tính CMS có trụ sở chính ở Hà Nội nên đề tài này chỉ đi sâu nghiên cứu các hoạt động của CN CMS #2 tại TP.HCM. -Đối tượng khảo sát : Khảo sát các yếu tố bên trong và bên ngoài của công ty, chủ yếu là các yếu tố liên quan đến hoạt động Marketing.4. Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập số liệu-Thu thập số liệu sơ cấp: bằng cách quan sát thực tế công ty, phỏng vấn cá nhân.-Thu thập số liệu thứ cấp: thu thập từ các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập, các niên giám thống kê, thông tin trên báo chí, tryền hình, internet và các nghiên cứu trước đây. + Phương pháp so sánh, tổng hợpSo sánh một chỉ tiêu với cơ sở (chỉ tiêu gốc) đối với các số liệu kết quả kinh doanh, các thông số thị trường, các chỉ tiêu bình quân, các chỉ tiêu có thể so sánh khác nhau. Điều kiện so sánh là các số liệu phải phù hợp về không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, qui mô và điều kiện. + Phương pháp thống kê bằng bảng, biểuThống kê tìm ra xu hướng hay đặc điểm chung của các yếu tố phân tích. B.CƠ SỞ LÝ LUẬN99SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương1. Các khái niệm 1.1. Marketing1.1.1. Quá trình ra đời & phát triển của MarketingMarketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu.Xuất phát từ nước Mỹ, sau đó được truyền bá dần dần sang các nước khác. Từ tư duy kinh doanh “Bán những cái mình có sẵn” trong điều kiện cung nhỏ hơn cầu, các doanh nghiệp phải chuyển dần sang tư duy “Bán cái mà khách hàng cần” khi cung vượt cầu và cạnh tranh gia tăng. Đó chính là tư duy kinh doanh Marketing.Để thực hiện được tư duy “Bán cái mà khách hàng cần” thì nhà sản xuất phải hiểu rất rõ khách hàng của mình qua công tác nghiên cứu thị trường. Do vậy, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động Marketing ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, từ khi nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu cho đến cả sau khi bán hàng. 1.1.2. Khái niệm về Marketing Marketing là gì?  Marketing theo nghĩa rộng Marketing là các hoạt động được thiết kế để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. + Hoạt động Marketing xảy ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đối với các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như cơ quan Đảng, Nhà nước. + Chủ thể Marketing có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, một đảng chính trị, một tổ chức phi lợi nhuận, và cả một chính phủ. + Đối tượng được Marketing gọi là sản phẩm + Đối tượng tiếp nhận các chương trình Marketing có thể là người mua, người sử dụng, người ảnh hưởng, người quyết định . Marketing theo nghĩa hẹp Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức. (theo Hiệp hội Marketing Mỹ - AMA)Nếu tổ chức thực hiện Marketing là doanh nghiệp thì: Marketing là quá trình quản lý của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các nhu cầu đó một cách có hiệu quả hơn so với các đối thủ 1010SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc DươngPhát hiển nhu cầuSản xuất sản phẩmBánDịch vụ hậu mãiNgười thực hiện Marketing (Chủ thể)Đối tượng được Marketing (Sản phẩm)Đối tượng nhận Marketing (Chủ thể)[...]... MMááyyttíínhnhThThếếTrungTrung2002Cơng ty TNHH Máytính CMS Cơng ty TNHH Máytính CMS 2007Cơng ty TNHH Máytính CMS Cơng ty TNHH Máytính CMS 2007Cơng ty TNHH Mộtthànhviên CMS Cơng ty TNHH Mộtthànhviên CMS 2008Cơng ty TNHH Mộtthànhviên CMS Công ty TNHH Mộtthànhviên CMS 20081. Vài nét giới thiệu về công ty CMS 1.1. Giới thiệu CMS được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1999, là thành viên... duy nhất cho sản phẩm máy tính CMS tại Liên hoan thương hiệu Việt Nam.+ 06/2005 CMS máy tính thương hiệu Việt Nam đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 chiếc+ 09/2005 Phịng thí nghiệm và đo lường máy tính CMS đạt chuẩn Intel+ 09/2005 CMS được trao tặng giải thưởng "Sao Vàng Đất Việt" lần thứ hai+ 09/2005 CMS đoạt "Siêu Cup Công Nghệ Thông Tin 2005"+ 12/2005 CMS trở thành Đối tác... 6,5% 140%B. 8 - Thị phần MTXT CMS (Phịng TH&TT2) CMS hiện đang là cơng ty Việt Nam duy nhất chứng tỏ năng lực cạnh tranh với các cơng ty máy tính nước ngồi ở mảng máy tính xách tay.4.3.2. Máy tính để bàn CMS CMS JetSlimBao gồm các series : SE444L , SE546W ….Dịng máy tính để bàn cao cấp cơng nghệ cao, cấu hình mạnh, thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích. CMS Thánh GióngBao gồm các series... bài)1.7. Năng lực của CMS  Tiên phong trong ngành máy tính Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất máy tính theo quy mơ cơng nghiệp. Khởi tạo nên những chiếc máy tính thương hiệu VN đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 vào năm 2001, xây dựng thành công hệ thống QLCL. Cung cấp số lượng máy tính lớn nhất tại VN năm 2003, 2004 cho dự án máy tính Thánh Gióng của Chính phủ. Là cơng ty máy tính đầu tiên của VN... Dương CMS được đánh giá là doanh nghiệp máy tính tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới nhất vào sản phẩm tại Việt Nam. Máy tính thương hiệu CMS có độ cơng nghệ ngang bằng với các hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới như Dell, HP, Lenovo, Acer, Toshiba, Sony Là đối tác cấp OEM của Intel, đối tác vàng trong mảng OEM của Microsoft.• • Tên doanh nghiệp: Cơng ty TNHH máy tính CMS • Trụ... TNHH Máytính CMS Cơng ty TNHH Máytính CMS 2007Cơng ty TNHH Mộtthànhviên CMS Cơng ty TNHH Mộtthànhviên CMS 2008Phịng kinhdoanh máytính -thuộc CMCPhịng kinhdoanh máytính -thuộc CMC1993Phịng kinhdoanh máytính -thuộc CMCPhịng kinhdoanh máytính -thuộc CMC1993Công ty TNHH CDSCông ty TNHH CDS1999Công ty TNHH CDSCông ty TNHH CDS1999Cơng ty TNHH SX & DV Máytính Thế TrungCơngCơngtytyTNHH... để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 2015.”2. Mục tiêu nghiên cứu88SVTH: Đinh Thị Kim AnhMSSV: 105401004LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: TS. Nguyễn Ngọc Dương  Cơ cấu tổ chức của CN CMS# 2H.8 Sơ đồ tổ chức của CN CMS2  Gồm tất cả 10 phòng ban+ Ban giám đốc(2 người):- Lê Quang Thành : Giám đốc chi nhánh CMS# 2- Vũ Anh Tuấn : Phó giám đốc CMS# 2Chức năng:... tặng.+ 04/2008 Tiếp tục trở thành thương hiệu máy tính Việt Nam đầu tiên cơng bố số lượng máy tính xuất xưởng vượt ngưỡng 200.000 chiếc.+ 04/2008 Trở thành 1 trong 30 doanh nghiệp Việt Nam và là 1 trong 2 doanh nghiệp CNTT được gắn logo Thương hiệu Quốc gia.1.3. Phương châm hoạt động Máy tính CMS - Tiên phong về chất lượng và cơng nghệ”Tháng 5/1999, những chiếc máy tính CMS đầu tiên được đưa ra thị... Marketing online phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại ngày nay.2) Marketing online có chi phí thấp & giúp DN giảm chi phí cho các hoạt động in ấn, lưu trữ, trưng bày, giao dịch, bán hàng…3) Marketing online giúp rút ngắn khoảng cách không gian , thời gian từ đó giúp cho q trình tiếp cận khách hàng diễn ra dễ dàng hơn.Chính vì vậy mà tơi chọn đề tài: Ứng dụng Marketing online để phát triển. .. DươngPHÒNG THƯƠNG HIỆU VÀ TIẾP THỊ #2PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐITỔ CHỨC SỰ KIỆNQUAN HỆ CÔNG CHÚNG Phịng kinhdoanh máytính -thuộc CMCPhịng kinhdoanh máytính -thuộc CMC1993Cơng ty TNHH CDSCông ty TNHH CDS1999Công ty TNHH SX & DV Máytính Thế TrungCơngCơngtytyTNHH SX & DV TNHH SX & DV MMááyyttíínhnhThThếếTrungTrung2002Cơng ty TNHH Máytính CMS Cơng . hơn.Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015. ”2. Mục tiêu nghiên cứu88SVTH:. QUẢN TRỊ KINH DOANH   Đề Tài: ỨNG DỤNG MARKETING ONLINE ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MÁY TÍNH CMS GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 GVHD :TS.Nguyễn Ngọc Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015.doc, Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015.doc, Ứng dụng Marketing online để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015.doc, Lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Quá trình ra đời phát triển của Marketing Khái niệm về Marketing  Marketing là gì?, Vai trò chức năng của Marketing 1 Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp Bản chất marketing online:, Điều kiện áp dụng marketing online:, Thực trạng sử dụng Internet ở Việt Nam, Dự báo xu hướng Internet và truyền hình tại Việt Nam, E-marketing với vấn đề Khách hàng, Vài nét giới thiệu về công ty CMS Giới thiệu, Máy tính để bàn CMS CMS JetSlim Máy chủ CMS, Lãi suất: Tỉ giá hối đoái Tốc độ tăng GDP, Cơ cấu khách hàng: Tỉ lệ giới tính KH Chu kỳ mua hàng: Đánh giá kênh thơng tin mà KH biết đến cty, trình bán hàng : SẮM XÁCH TAY, SAY QUÀ TẶNG, Quảng cáo PR, Các hoạt động liên quan : 1. Hoàn thiện Wedsite của CMS, Đối tượng: - Giới tính: Nam nữ Nhân sự Bán hàng qua mạng:, KẾT LUẬN, TS.Nguyễn Thượng Thái - Giáo trình Marketing căn bản - Học viện Bưu Chính ThS. Đỗ Sa Kỳ - Hành vi Người tiêu dùng - Đại học Mở Bán Cơng TP.HCM - 2004. Các tạp chí chun nghành CNTT Các trang wed:

Từ khóa liên quan