Tuyển dụng và Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu – Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.doc

65 1,604 24
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

Tuyển dụng và Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu – Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang DũngMỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tàiHiện nay nền kinh tế đất nước đang phát triển mạnh, cùng với đó là nhu cầu về xây dựng tăng nhanh. Do đó, lượng Xi Măng cần đáp ứng cho nhu cầu đó là rất lớn. Tuy nhiên tình hình cung ứng Xi Măng ở nước ta hiện nay đã đang sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường giữa các doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng này. Trong xu thế toàn cầu hóa đặc biệt từ khi Việt Nam gia nhập WTO thì áp lực cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay gắt quyết liệt hơn. Mỗi doanh nghiệp để thể tồn tại phát triển trong môi trường này buộc phải chiến lược riêng của mình, biết tự tạo ra cho doanh nghiệp mình những hội phát triển những mặt lợi thế trong cạnh tranh. Doanh nghiệp ngoài việc đầu tư vào phát triển trang thiết bị dây chuyền sản xuất, các yếu tố khác thì yếu tố ý nghĩa quyết định khả năng cạnh tranh là đội ngũ lao động trình độ chuyên môn cao, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức, tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến kết quả sản xuất, được bảo đảm việc làm ổn định. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào yếu tố con người là đầu tư mang lại hiệu quả cao. Hơn thế nữa trong nền kinh tế tri thức mới cùng với sự bùng nổ của công nghệ, của thông tin tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đòi hỏi bản thân mỗi nhà quản lý, mỗi người lao động trực tiếp sản xuất phải thay đổi phong cách làm việc, nếp suy nghĩ, không ngừng nỗ lực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, thể nắm bắt tốt sự phát triển khoa học công nghệ kỹ thuật.Chính vì vai trò quan trọng của nguồn lực con người, mà các doanh ngiệp phải chú ý thường xuyên trang bị cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức những kỹ năng mới của thời đại. Đây là việc đầu tư ý nghĩa mang lại lợi ích lớn. Như khẳng định của Garry Becker, người Mỹ được giải thưởng Nobel kinh tế năm 1992 “không đầu tư nào mang lại nguồn lợi nào lớn như đầu tư vào nguồn nhân lực…”. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp trở nên cấp bách cần thiết.SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT21Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang DũngTừ ý nghĩa trên mà em chọn đề tài Tuyển dụng Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1 làm khóa luận tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứu đề tàiNhu cầu tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của Chi nhánh Phú Hữu - Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1 là rất bức thiết quan trọng, nó cho phép chi nhánh phát triển mở rộng sản xuất cả về chiều sâu chiều rộng. Tuy nhiên công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh trong những năm qua còn những hạn chế. Vì vậy, mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những đánh giá khái quát về thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của Chi nhánh Phú Hữu trong những năm qua. Từ đó rút ra những mặt tích cực, những mặt còn tồn tại trên sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh trong những năm tới.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tàicông tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu - Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1.Phạm vi để nghiên cứu đề tài là trong Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu.4. Phương pháp nghiên cứuTrong quá trình viết đề án này, em đã vận dụng kết hợp một số phương pháp như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh. Ngoài ra trong đề án còn sử dụng chọn lọc các số liệu, thông tin từ tài liệu, tạp chí, sách báo.5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu kết luận, nội dung của khóa luận gồm:Chương 1 / sở lý luận về tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực.Chương 2 / Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1.SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT22Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang DũngChương3 / Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu. SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT23Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang DũngChương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC1.1. Khái niệm, mục tiêu ý nghĩa của tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực1.1.1. Khái niệm1.1.1.1. Tuyển dụng Tuyển dụng nhân sự là quá trình tìm kiếm lựa chọn nhân sự để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Quy trình này gồm hai khâu bản là tìm kiếm lựa chọn nhân sự: Tìm kiếm nhân sự: là quá trình thu hút các ứng viên về phía các tổ chức để các nhà tuyển dụng lựa chọn những người đủ điều kiện vào làm việc tại một vị trí nào đó trong tổ chức.Lựa chọn nhân sự: là quá trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau, dựa vào các yêu cầu của công việc, trong số những người đã thu hút qua quá trình tìm kiếm nhân sự. nhiều phương pháp hình thức tuyển dụng khác nhau nhưng công tác tuyển dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự phải được xuất phát từ mục tiêu phát triển, khả năng tài chính, thời gian, chiến lược, chính sách nhân sự của doanh nghiệp. Thứ hai, việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu của từng công việc, căn cứ vào điều kiện thực tế. Thứ ba, kết quả tuyển dụng phải tuyển chọn được những yêu cầu, đòi hỏi cùa từng công việc: phù hợp về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thể làm với năng suất cao.1.1.1.2. Đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập tổ chức được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm hướng vào sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Đào tạo nguồn nhân lực gồm hai hoạt động hợp thành:SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT24Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũng - Hoạt động đào tạo là tất cả các hoạt động học tập mà doanh nghiệp cung cấp cho người lao động để họ thực hiện tốt hơn công việc hiện tại. - Hoạt động giáo dục là hoạt động học tập mà doanh nghiệp cung cấp cho người lao động bước vào nghề mới hoặc chuyển sang nghề phù hợp hơn. Nhìn chung cả hai hoạt động đào tạo giáo dục đều là quá trình học tập. Tuy nhiên nội dung mức độ học tập ở mỗi hoạt động khác nhau. - Hoạt động đào tạo: Nói tới đào tạo là muốn nói tới việc học tập để nâng cao kỹ năng cho người lao động, để họ thực hiện công việc hiện tại hiệu quả hơn. - Hoạt động giáo dục: Trong doanh nghiệp hoạt động này là việc học tập để người lao động thể chuyển sang một nghề mới hoặc một công việc mới theo yêu cầu của công việc, của tổ chức. Thường hoạt động này gắn với một nghề nhiều công việc mang tính chất hướng nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết cho sự thành công của tổ chức sự phát triển tiềm năng con người. Do vậy, tổng thể các hoạt động này không những chỉ được thực hiện bên trong một tổ chức, mà nó bao gồm hàng loạt hoạt động học tập được thực hiện từ bên ngoài xã hội như: học việc, học nghề, các hoạt động dạy nghề ngoài xã hội…1.1.2. Mục tiêu của tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Ngày nay, trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng từng ngày, từng giờ đến tiến trình phát triển xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam đều nhận thức rõ vai trò của chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay phải khả năng thích ứng cao với các yêu cầu không ngừng thay đổi của kỹ thuật khả năng chuyển đổi nghề. Mục tiêu của tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp: - Nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện nâng cao tính hiệu quả của tổ chức, đào tạo người lao động phù hợp với công việc. - Giúp cho đội ngũ công nhân mới làm quen với công việc. - Cập nhật thông tin, kiến thức mới cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là lao động quản lý.SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT25Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũng - Chuẩn bị đội ngũ kế cận trong định hướng phát triển tương lai của doanh nghiệp. Người lao động sau các khóa đào tạo sẽ được hiểu biết hơn, thành thạo kỹ năng hơn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng được sự phát triển quy mô, đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường.1.1.3. Ý nghĩa của tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực1.1.3.1. Ý nghĩa của tuyển dụng Công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp một ý nghĩa cực kỳ to lớn, tính chất quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, đến người lao động xa hơn còn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. a. Đối với doanh nghiệp: Việc tuyển dụng hiệu quả sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một đội ngũ lao động lành nghề, năng động, sáng tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuyển dụng tầm quan trọng rất lớn đối với doanh nghiệp vì nó là khâu đầu tiên của công tác quản trị nhân sự, chỉ khi làm tốt khâu tuyển dụng mới thể làm tốt các khâu tiếp theo. Tuyển dụng tốt giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất, bởi vì tuyển dụng tốt tức là tìm ra người thực hiện công việc năng lực, phẩm chất để hoàn thành công việc được giao. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển đội ngũ, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong điều kiện toàn cầu hóa. Chất lượng của đội ngũ nhân sự tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, tuyển dụng nhân sự tốt góp phần quan trọng vào việc tạo ra “đầu vào” của nguồn nhân lực, nó quyết định đến chất lượng, năng lực, trình độ cán bộ nhân viên, đáp ứng đòi hỏi nhân sự của doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự tốt giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã định. SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT26Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũng Như vậy tuyển dụng nhân sự tầm quan trọng rất lớn đối với doanh nghiệp, đây là quá trình “đãi cát tìm vàng”, nếu một doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên không đủ năng lực cần thiết để đáp ứng theo đúng yêu cầu công việc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó dẫn đến tình trạng không ổn định về mặt tổ chức, thậm chí gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, gây xáo trộn trong doanh nghiệp, lãng phí chi phí kinh doanh,…. Tuyển dụng nhân viên không phù hợp sau đó lại sa thải họ không những gây tốn kém cho doanh nghiệp mà còn gây tâm lý bất an cho các nhân viên khác. b. Đối với lao động: Tuyển dụng nhân sự giúp cho người lao động trong doanh nghiệp hiểu rõ thêm về triết lý, quan điểm của các nhà quản trị, từ đó sẽ định hướng cho họ theo những quan điểm đó. Ngoài ra, còn tạo ra không khí thi đua, tinh thần cạnh tranh trong nội bộ những người lao động của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. c. Đối với xã hội: Việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp giúp cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội: người lao động việc làm, thu nhập, giảm bớt gánh nặng xã hội như thất nghiệp các tệ nạn xã hội khác. Đồng thời việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp còn giúp cho việc sử dụng nguồn lực của xã hội một cách hữu ích nhất. Nhìn chung, tuyển dụng nhân sự là một công việc rất quan trọng, nhà quản trị giỏi phải trực tiếp theo dõi thực hiện những công đoạn quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân sự.1.1.3.2. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực đúng hướng, đúng lúc là chiếc “chìa khóa vàng” quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực sẽ thay đổi lớn khi qua đào tạo. Do vậy, đào tạo làm tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Vì đào tạo nguồn nhân lực giúp cho đội ngũ lao động phù hợp với yêu cầu mới của công việc, thích nghi với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường. Đầu tư vào yếu tố con người luôn khẳng định được ưu thế đối với sự phát triểnSVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT27Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũngcủa doanh nghiệp so với đầu tư vào các yếu tố khác. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở hiện tại sẽ thu được kết quả lớn hơn rất nhiều so với chi phí ban đầu bỏ ra. Điều này là do lao động được đào tạo phát triển mới sẽ trình độ hơn so với lao động phổ thông nên giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà họ tạo ra trong một đơn vị thời gian sẽ lớn hơn giá trị lao động không đào tạo mang lại. Đối với những nhà quản lý qua quá trình học tập này bản thân đã tích lũy thêm những kiến thức, khả năng nhận biết được xu hướng phát triển của nền kinh tế mà những định hướng, phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp.1.2. Sự cần thiết của tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực1.2.1. Sự cần thiết của tuyển dụng Quá trình tuyển dụng nhân sự ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp sau này. Khi doanh nghiệp thu hút được nhiều người ứng tuyển tuyển chọn được những người phù hợp với doanh nghiệp, thì chất lượng nhân sự sẽ được nâng lên rất nhiều. Từ đó, hiệu quả công việc của doanh nghiệp cũng sẽ được thay đổi. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế sẽ người lao động trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì họ không được biết các thông tin tuyển mộ, hoặc họ không hội nộp đơn xin việc. Chất lượng của quá trình lựa chọn sẽ không đạt được như các yêu cầu mong muốn hay hiệu quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển chọn. Công tác tuyển mộ ảnh hường lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà còn ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; các mối quan hệ lao động . . . Quyết định tuyển chọn ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh với tổ chức bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức được những con người kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển chọn tốt cũng giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do phải tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện các công SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT28Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũngviệc. Để tuyển chọn đạt được kết quả cao thì cần phải các bước tuyển chọn phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác đánh giá các thông tin một cách khoa học.1.2.2. Sự cần thiết của đào tạo Trong nền kinh tế hiện nay tính cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, để tồn tại phát triển trong điều kiện đó thì các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu, vạch ra các đối sách cạnh tranh cho mình, tìm ra ưu thế cạnh tranh. Nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Bên cạnh những ưu thế cạnh tranh mà doanh nghiệp cần phải tạo ra cho mình như: ưu thế về công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị hiện tại phục vụ cho các quá trình sản xuất kinh doanh, ưu thế nắm bắt thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, ưu thế giá cả chất lượng sản phẩm, mẫu mã hàng hóa…để thu hút khách hàng thì lợi thế yếu tố con người so với các doanh nghiệp khác vai trò quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Bởi vậy mà các doanh nghiệp, các tổ chức luôn quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực vì: - Để chuẩn bị bù đắp vào những chỗ thiếu, bị bỏ trống trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục bình thường. - Để hoàn thiện khả năng của người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt cũng như tương lai hiệu quả.- Để chuẩn bị cho người lao động thực hiện những nhiệm vụ mới do sự thay đổi về mục tiêu, về cấu, về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tạo ra. - Đào tạo nguồn nhân lực là sự đầu tư sinh lời đáng kể nhất cho doanh nghiệp, cho tổ chức vì đào tạo nguồn nhân lực là phương tiện để đạt được sự phát triển của doanh nghiệp hiệu quả nhất. Xét về lâu dài thì đào tạo nguồn nhân lực con người là vô cùng quan trọng.1.3. Các hình thức tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực1.3.1. Tuyển dụng1.3.1.1. Hình thức tuyển dụng nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp Nguồn bên trong được giới hạn ở những người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhưng lại nhu cầu thuyên chuyển đến công việc khác mà doanh SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT29Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũngnghiệp đang nhu cầu tuyển dụng. Để nắm được nguồn này các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải lập các loại hồ sơ khác nhau như hồ sơ nhân sự, hồ sơ phát triển nhân sự hồ sơ sắp xếp lại nhân lực. Để tìm ra những nhân viên của doanh nghiệp đủ khả năng đảm nhiệm những chức danh còn trống, ban lãnh đạo công ty thường sử dụng phương pháp: niêm yết chỗ làm hay công việc đang cần tuyển người gọi tắt là niêm yết công việc còn trống. Bản niêm yết này được dán ngay chỗ công khai để mọi người đều biết. Đó là thủ tục thông báo cho công nhân viên trong toàn công ty biết rằng hiện đang cần tuyển người cho một số công việc nào đó. Trong bản niêm yết này thường người ta ghi rõ chỗ làm còn trống, các thủ tục cần thiết phải làm khi đăng ký, các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, kể cả tuổi tác, sức khoẻ, lương bổng các quyền lợi. Trong bản niêm yết này nhà quản trị khuyến khích mọi người hội đủ điều kiện đăng ký tham gia, kỹ thuật này gọi là thuật đăng ký chỗ làm còn trống. Hình thức tuyển dụng nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp những mặt thuận lợi sau: - Cho phép doanh nghiệp sử dụng hiệu quả hơn nhân sự hiện có. Cùng với thời gian sự phát triển của doanh nghiệp, trong quá trình lao động nhân viên thể thay đổi về năng lực, nhờ vậy sẽ khai thác tốt hơn năng lực đó. Bên cạnh đó còn một bộ phận nhân sự dư thừa, vì vậy cần bố trí, sử dụng họ vào những công việc phù hợp hơn. - Tuyển trực tiếp từ nhân viên đang làm trong doanh nghiệp sẽ tạo hội thăng tiến cho mọi người, nhân viên cảm thấy những thành tích của mình được các nhà quản trị biết đến đánh giá đúng mức. Bản thân họ điều kiện thể hiện trình độ tài năng ở cương vị công tác mới, môi trường cuộc sống được cải thiện. Vì vậy nếu doanh nghiệp tạo ra hội thăng tiến cho mọi người sẽ làm cho họ nhiệt tình yên tâm làm việc lâu dài cho doanh nghiệp. - Đây không phải là tuyển nhân viên mới mà là tuyển nhân viên hiện hành, những người đã quen thuộc, thông hiểu cấu những mối quan hệ trong doanh nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc, khả năng hội nhập nhanh chóng. - Chí phí tuyển dụng thấp. SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT210[...]... tàiNgồi phần mở đầu kết luận, nội dung của khóa luận gồm:Chương 1 / sở lý luận về tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực. Chương 2 / Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1.SVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT22 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang Dũngso với một đơn vị chi phí cho đào tạo năm n-1 . Chi. .. đào tạo nguồn nhân lực của Chi nhánh Phú Hữu trong những năm qua. Từ đó rút ra những mặt tích cực, những mặt cịn tồn tại trên sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụngđào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh trong những năm tới.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tàicông tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm. .. của Chi nhánh Phú Hữu - Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1 là rất bức thiết quan trọng, nó cho phép chi nhánh phát triển mở rộng sản xuất cả về chi u sâu chi u rộng. Tuy nhiên công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh trong những năm qua cịn những hạn chế. Vì vậy, mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những đánh giá khái quát về thực trạng công tác tuyển dụng đào. .. tư vào yếu tố con người luôn khẳng định được ưu thế đối với sự phát triểnSVTT: Hoàng Văn Long Lớp: 06VQT27 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Trương Quang DũngTừ ý nghĩa trên mà em chọn đề tài Tuyển dụng Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu Công ty Cổ phần Xi Măng Tiên 1 làm khóa luận tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứu đề tàiNhu cầu tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực. .. theo dõi thực hiện những công đoạn quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân sự.1.1.3.2. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực đúng hướng, đúng lúcchi c “chìa khóa vàng” quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực sẽ thay đổi lớn khi qua đào tạo. Do vậy, đào tạo làm tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Vì đào tạo nguồn nhân lực giúp... Trạm. 2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lựcChi nhánh Trạm nghiền Phú Hữu - Công ty Cổ phần Xi măng Tiên 12.2.1. Thực trạng lao động tổ chức bộ máy quản lý - sản xuất của Trạm nghiền Phú Hữu hiện nay2.2.1.1. cấu lao động phân chia theo giới tính Theo đặc trưng của ngành nghề cần sức lực bắp, vì vậy lao động chủ yếu là nam giới chi m 77,9%; lao động nữ cũng rất... mới tạo ra. - Đào tạo nguồn nhân lực là sự đầu tư sinh lời đáng kể nhất cho doanh nghiệp, cho tổ chức vì đào tạo nguồn nhân lực là phương tiện để đạt được sự phát triển của doanh nghiệp hiệu quả nhất. Xét về lâu dài thì đào tạo nguồn nhân lực con người là vơ cùng quan trọng.1.3. Các hình thức tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 1.3.1. Tuyển dụng 1.3.1.1. Hình thức tuyển dụng nguồn ứng viên... thị trường sức lao động, thị trường đào tạo cập nhật các thông tin về khoa học kỹ thuật … phục vụ cho cơng tác giảng dạy.1.4.2.3. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực với công tác đào tạo nguồn nhân lực Để công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao thì cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực cần cung cấp những thơng tin chính xác về hiện trạng nguồn nhân lực góp phần làm tăng kết quả sản xuất kinh... được những chi phí kinh doanh chi phí đào tạo bỏ ra tức là doanh nghiệp hoạt động lãi cơng tác đào tạo phát triển NNL hiệu quả. Ngược lại, nếu làm ăn thua lỗ kết quả đào tạo phát triển ứng dụng vào sản xuất kinh doanh chưa phát huy được hiệu quả.Ngồi chỉ tiêu trên doanh nghiệp thể sử dụng các chỉ tiêu sau: Chi phí đào tạo bình quân chi phí đào tạo hàng năm một lao động hàng năm.... phí đào tạo năm n-1Doanh thu thu được năm n Tổng doanh thu năm n so với chi phí đào tạo năm n-1. Chi phí đào tạo năm n-1 Thời gian thu hồi Chi phí đào tạo năm n-1 Chi phí đào tạo năm n. Lợi nhuận thu được từ đào tạo năm n Nhìn chung, sử dụng những chỉ tiêu trên một mặt phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, hiệu quả đào tạo phát triển nói riêng.1.5.2.2. Đánh giá hiệu quả đào . tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu - Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1. Phạm vi để nghiên cứu đề tài là trong Chi nhánh. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC1 .1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực1 .1. 1. Khái niệm1 .1. 1 .1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng và Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu – Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.doc, Tuyển dụng và Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu – Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.doc, Tuyển dụng và Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Trạm Nghiền Phú Hữu – Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.doc, Lý do chọn đề tài, Mục tiêu của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực Ý nghĩa của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, Các hình thức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 1. Tuyển dụng, Đào tạo 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC, Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng, Các tiêu chí của tuyển dụng Các tiêu chí của đào tạo, Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Chi nhánh Phú Hữu Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ở Chi nhánh Trạm nghiền Phú Hữu, Thực trạng về công tác đào tạo tại Trạm, Hoạch định nguồn nhân lực tại Trạm nghiền Phú Hữu, Phân tích cơng việc, Nhóm giải pháp về tuyển dụng, Nhóm giải pháp về đào tạo

Từ khóa liên quan