TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO.DOC

10 649 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Giadico, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 - i -LỜI CẢM ƠNLời cảm ơn đầu tiên con xin dành cho Ba Mẹ, con xin cảm ơn Ba Mẹ, người đã chăm lo, động viên con ăn học nên người và được như ngày hôm nay. Em xin trân trọng cảm ơn cô Phạm Thị Kim Dung, người đã định hướng cho em chọn đề tài và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cũng như đã có những ý kiến đóng góp bổ ích để giúp em hoàn thành khóa luận.Em xin cảm ơn đến tất cả Quý thầy cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt cho em nhũng kiến thức quan trọng trong suốt khóa học của em vừa qua.Xin chân thành cảm ơn Công ty CP DV-TM Ô Tô Gia Định V.N đã tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu mô hình thực tế để nắm bắt được yêu cầu của khóa luận này.Sinh viên LƯƠNG THỊ THU TRANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM- ii -Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY GIADICOĐỀ TÀI: Sinh viên: .Chuyên ngành Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉTĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM- iii - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ----------NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNĐỀ TÀI: Sinh viên: .Chuyên ngành Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉTMỤC LỤC- iv -LỜI CAM ĐOAN iLỜI CẢM ƠN iiNHẬN XÉT CỦA CÔNG TY GIADICO .iiiNHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.ivMỤC LỤC vDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT viDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT .viiMỞ ĐẦU .11 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài .23 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 24 Phương pháp nghiên cứu đề tài .25 Đóng góp của đề tài .26 Kết cấu của đề tài 3CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG & MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP41.1 Một số vấn đề cơ bản về thị trường 51.1.1 .Khái niệm thị trường .51.1.2 .Các yếu tố cấu thành thị trường 61.1.3 Vai trò và các chức năng của thị trường .7- v -1.1.4 .Phân loại thị trường 81.1.5 .Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường91.2Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thị sản phẩm của doanh nghiệp 101.2.1 .Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .111.2.2.Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .111.2.3 .Những nguyên tắc cơ bản của công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 171.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .191.2.5 .Vai trò của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm .24CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO .272.1 Đặc điểm thị trường ô tô khách Việt Nam trong những năm gần đây .282.2 Khái quát quá trình phát triển của Giadico .282.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Giadico 292.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của nhà máy30- vi -2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Giadico .332.4 Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Giadico .372.4.1 Tình hình tiêu thụ xe theo khu vực thị trường 372.4.2 Tình hình tiêu thụ xe qua các kênh 392.4.3 .Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 402.5 Dịch vụ sau bán hàng của công ty 452.6 Đánh giá chung về tình hình duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 492.3.1 Những thành tựu đạt được .512.3.2 Nhược điểm .512.3.3 Nguyên nhân của nhược điểm .53CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA GIADICO .543.1 Hình thành phòng Marketing chuyên trách nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và dự báo thị trường .553.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng và nhân viên kỹ thuật trong công ty 573.3 Giadico nên sử dụng giá linh hoạt trong hoạt động tiêu thụ 59- vii -3.4 Mở rộng mạng lưới tiêu thụ .613.5 Quảng cáo 613.6 Nâng cao hơn nữa dịch vụ sau bán hàng nhằm đẩy mạnh tiến độ tiêu thụ .633.7 Một số kiến nghị đối với chính sách quản lý vĩ mô của Nhà Nước 65KẾT LUẬN 67TÀI KIỆU THAM KHẢO 69DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT1. CKD: Là từ viết tắt của Completely Knock Down, nhập tất cả các linh kiện về lắp ráp.2. CN: Công nghiệp3. Giadico: Công ty CP DV-TM Ô Tô Gia Định V.N4. Phó GĐ KT-CL: Phó giám đốc kiểm tra chất lượng5. Phó GĐ SX-KD: Phó giám đốc sản xuất kinh doanh.6. Phòng KD: Phòng kinh doanh7. Phòng KT-KCS: Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm8. CT-KT: Phòng tổ chức kỹ thuật9. PX: phân xưởng10.Tr.đ: Triệu đồng11.TP: Thành phố- viii -DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG1. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức chung của Giadico năm 2009.2. Bảng 2.1: Kết quả thực hiện bán xe và thực hiện dịch vụ của Giadico năm 2009.3. Bảng 2.2: Kết quả sản xuất kinh doanh Giadico năm 2009.4. Bảng 2.3: Tình hình tiêu thụ xe theo thị trường Giadico qua các năm.5. Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ xe qua các kênh của Giadico qua các năm.6. Bảng 2.5: Dự báo lượng xe tiêu thụ của Giadico năm 2010.7. Bảng 2.6: Bảng giá các loại xe Giadico năm 2009.8. Bảng 2.7: Bảng nhân sự sưởng Giadico năm 2009.9. Bảng 2.8: Bảng kết quả thực hiện tình hình dịch vụ xưởng.- ix -- x -[...]... KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNĐỀ TÀI: Sinh viên: Chuyên ngành Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉTMỤC LỤC- iv - . quản lý của nhà máy30- vi -2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Giadico. ..................................................332.4 Thực trạng hoạt động. nghiệp...................................................................191.2.5...................................................................................................................Vai trò của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm.........................24CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO. ..........272.1
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO.DOC, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO.DOC, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GIADICO.DOC

Từ khóa liên quan