THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76.doc

12 644 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76. i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH----------TÊN ĐỀ TÀITHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76GVHD: Trần Thị TrangSVTH: Nguyễn Xuân ThủyMSSV: 05QT2 _104P.HCM, tháng 12/ 2010i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Nhà máy đóng tày 76, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 Tác giảNguyễn Xuân Thủy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………LỜI CẢM ƠNTrong thời gian qua, được sự rìu rắt của Quý Thầy Cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em, đồng thời cũng đã giúp đỡ em mở rộng, nâng cao trình độ hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp. Em xin trân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô và bày tỏ lòng biết ơn của em đến cô Trần Thị Trang, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để em hoàn thành khóa luận này. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc vác các cô chú, anh chị các phòng, ban trong Nhà máy đóng tàu 76, đặc biệt là phòng Tổ chức Hành chính đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện, cung cấp cho em những tư liệu cần thiết trong suốt thời gian thực tập tại Nhà máy. Cuối cùng em xin chúc cho các Thầy cô trường Đại học Kỹ thuật công nghệ và toàn thể cô chú, anh chị trong Nhà máy đóng tàu 76 lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Sinh viên thực tập Nguyễn Xuân Thủy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc… oOo… NHẬN XÉT THỰC TẬPHọ và tên sinh viên : …………………………………………………………MSSV : …………………………………………………………Khoá : …………………………………………………………1. Thời gian thực tập………………………………………………………………………………2. Bộ phận thực tập………………………………………………………………………………3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Kết quả thực tập theo đề tài………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Nhận xét chung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc… oOo… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ và tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khoá : ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ………….……… ………… tr1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .… tr31.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực ………………………………… …tr3 1.2 Vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức .…tr31.3 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .…tr41.4 Hoạch định nguồn nhân lực …tr41.5 Thiết kế và phân tích công việc …tr51.6 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực .…tr61.7 Tuyển mộ, tuyển chọn nguồn nhân lực .……………………………………tr71.8 Bố trí nguồn lực và thôi việc …tr81.9 Định hướng phát triển nghề nghiệp …tr81.10Đào tạo và phát triển .…tr91.11Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên …tr101.12Trả công lao động .…tr101.13Các khuyến khích tài chính ………………………………… ……… .…tr111.14Quan hệ lao động …………………………………………………… …tr121.15An toàn lao động .…tr12Kết luận chương 1 .…tr14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 .…tr152.1 Giới thiệu sơ lược Nhà máy đóng tàu 76 tr152.1.1 Quá trình thành lập Nhà máy .……………………………………… tr152.1.2 Chức năng nhiệm vụ …tr162.1.3 Cơ cấu tổ chức .…tr16 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây ………… .………tr192.1.5 Chiến lược trong tương lai .…………………………………… …… tr212.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Nhà máy đóng tàu 76 .…tr222.2.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr222.2.2 Đào tạo và phát triển …tr252.2.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy .…tr262.2.3.1 Phân loại lao động tại Nhà máy .tr262.2.3.2 Hạch toán lao động tại Nhà máy …tr292.2.3.3 Cách tính tiền lương tại Nhà máy …tr362.2.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy ……………………… .…tr362.2.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr372.2.6 An toàn lao động tại Nhà máy .…tr372.3 Ưu điểm …tr402.3.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr40 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.3.2 Đào tạo và phát triển …tr412.3.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy .…tr412.3.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy .…tr412.3.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr422.3.6 An toàn lao động tại Nhà máy .…tr422.4 Hạn chế …tr432.4.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr432.4.2 Đào tạo và phát triển …tr432.4.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy .…tr442.4.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy .…tr442.4.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr442.4.6 An toàn lao động tại Nhà máy .…tr452.5 Nguyên nhân tồn tại hạn chế …tr452.5.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr452.5.2 Đào tạo và phát triển .…tr452.5.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy .…tr452.5.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy …tr462.5.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr462.5.6 An toàn lao động tại Nhà máy .…tr46Kết luận chương 2 .…tr47CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC NHÀ MÁY .…tr483.1 Các giải pháp .………………………… .…………… …………………tr483.1.1 Hoạt động thống kê nhân sự, Xác định nhiệm vụ, công việc …tr483.1.2 Hệ thống thu hút tuyển chọn, Đào tạo …tr513.1.3 Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, Phát triển nghề nghiệp .…tr523.1.4 Chế độ đãi ngộ …………………………………………………… .…tr553.2 Kiến nghị .…tr58Kết luận ……… . .…tr60Tài liệu tham khảo .…tr61 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phụ lục 1 …tr62Phụ lục 2 …tr63Phụ lục 3 …tr65Phụ lục 4 …tr66Phụ lục 5 …tr70 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT1. Xí nghiệp Liên Hiệp Vận tải Sông Cửu Long (XNLHVTSCL).2. Liên hiệp các xí nghiệp vận tải đường sông II (LHCXNVTĐSII).3. Hợp đồng lao động HĐLĐ.4. Hợp đồng kinh tế HĐKT.5. Cán bộ công nhân viên CB. CNV.6. Phó giám đốc PGĐ.7. Phòng Tổ chức hành chính P. TCHC.8. Phòng Kỹ thuật công nghệ P.KTCN.9. Phòng Kinh tế đối ngoại P. KTĐN.10.Phòng Tài chính kế toán P. TCKT.11.Lao động thương binh xã hội Thành Phố LĐTBXH TP.12. Lao động thương binh xã hội – Tiền lương LĐTBXH-TL.13.Sản xuất kinh doanh SXKD.14. Phòng cháy chữa cháy PCCC.15. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNGBảng 2.1: Các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh đạt được trong 3 năm qua 2007, 2008, 2009 ………………………………………….……tr20Bảng 2.2: Thi nâng bậc thợ cho công nhân trực tiếp sản xuất ……………. tr25Bảng 2.3: Tổng số lao động, Lao động trong danh sách, Lao động thời vụ, Lao động có việc làm thường xuyên thực hiện trong 3 năm qua …………….….tr27Bảng 2.4: Tỷ lệ nhân viên quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất trong 3 năm qua …………………………………………………………………………tr29Bảng 2.5: Bố trí trình độ Đại học, cao đẳng và trung cấp thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong 3 năm qua .…………………………… .………tr30 Bảng 2.6: Phân bổ lao động trong 3 năm qua ……………… .……………tr30 Bảng 2.7: Phân loại sức khỏe trong 3 năm qua ……………………….……tr31Bảng 2.8: Tổng quỹ lương trong 3 năm qua ……………………………….tr33Bảng 2.9: Thu nhập bình quân …………………………………………… tr34 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SHTH: Nguyễn Xuân Thủy GVHD: ThS Trần Thị Trang [...]... Nguyên nhân tồn tại hạn chế …tr452.5.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr452.5.2 Đào tạo và phát triển …tr452.5.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy …tr452.5.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy …tr462.5.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr462.5.6 An toàn lao động tại Nhà máy …tr46Kết luận chương 2 …tr47CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC NHÀ MÁY …tr483.1... GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC NHÀ MÁY …tr483.1 Các giải pháp ………………………… …………… …………………tr483.1.1 Hoạt động thống kê nhân sự, Xác định nhiệm vụ, công việc …tr483.1.2 Hệ thống thu hút tuyển chọn, Đào tạo …tr513.1.3 Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, Phát triển nghề nghiệp …tr523.1.4 Chế độ đãi ngộ …………………………………………………… …tr553.2... i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.3.2 Đào tạo và phát triển …tr412.3.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy …tr412.3.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà máy …tr412.3.5 Quan hệ lao động tại Nhà máy …tr422.3.6 An toàn lao động tại Nhà máy …tr422.4 Hạn chế …tr432.4.1 Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn …tr432.4.2 Đào tạo và phát triển …tr432.4.3 Tình hình nhân sự tại Nhà máy …tr442.4.4 Các khuyến khích tài chính tại Nhà... TẮT1. Xí nghiệp Liên Hiệp Vận tải Sông Cửu Long (XNLHVTSCL).2. Liên hiệp các xí nghiệp vận tải đường sơng II (LHCXNVTĐSII).3. Hợp đồng lao động HĐLĐ.4. Hợp đồng kinh tế HĐKT.5. Cán bộ công nhân viên CB. CNV.6. Phó giám đốc PGĐ.7. Phòng Tổ chức hành chính P. TCHC.8. Phòng Kỹ thuật công nghệ P.KTCN.9. Phòng Kinh tế đối ngoại P. KTĐN.10.Phòng Tài chính kế toán P. TCKT.11.Lao . QUẢN TRỊ KINH DOANH----------TÊN ĐỀ TÀITHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76GVHD: Trần Thị TrangSVTH: Nguyễn Xuân. thực hiện trong 3 năm qua ……………..tr35Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Nhà máy đóng tàu 76 ………………………… .tr16Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng tại Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76.doc, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76.doc, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76.doc