TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

22 765 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 14:35

PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứuTrung Quốc là quốc gia có diện tích rộng lớn và dân số đông nhất trên thế giới. Trong vòng chưa đầy 40 năm trở lại đây, kể từ cải cách nền kinh tế năm 1978 nền kinh tế Trung Quốc đã có những biến chuyển hết sức mạnh mẽ, vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Trung Quốc đạt được thành tựu trên chính là nhờ chính sách mở cửa, chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ cải cách toàn diện và triệt để, tận dụng hiệu quả nguồn vốn FDI mà Trung Quốc đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, dần đạt những thành tựu to lớn về kinh tế.Việt Nam là đất nước láng giềng với Trung Quốc, mang nhiều nét tương đồng về kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy, qua việc nghiên cứu thực trạng sử dụng FDI của Trung Quốc, chúng ta có thể rút ra các bài học kinh nghiệm qua đó áp dụng cho nền kinh tế Việt Nam.Chính vì lý do trên, nhóm chúng em đã chọn đề tài: Tác động của FDI đến tăng trưởng của Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam2.Mục tiêu nghiên cứuĐề tài được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng vốn FDI của Trung Quốc, phân tích các nhân tố tác động đến thành công của chính sách sử dụng vốn FDI của Trung Quốc qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho nền kinh tế của Việt Nam3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI của Trung Quốc.Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng, nguyên nhân, các vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng vốn FDI của Trung Quốc và một số khuyến nghị cho Việt NamKhông gian: Nền kinh tế Trung QuốcThời gian: Giai đoan sau cải cách kinh tế Trung Quốc (1978 – nay)4.Phương pháp nghiên cứuPhương pháp thống kê và xử lý số liệu: Thu thập, tổng hợp, trình bày, số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định.Phương pháp quan sát: Thu thập và ghi nhận thông tin cá biệt liên quan đến đối tượng nghiên cứu.Phương pháp điều tra: Quan sát và điều tra thực tế để lấy thông tin, số liệu cụ thể cho đề tài nghiên cứu.5.Kết cấu của tiểu luậnTiểu luận của nhóm em bao gồm 10 trang, 6 bảng và biểu đồ. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành ba chương như sau:Chương 1: Cơ sở lí thuyết về FDIChương 2: Tình hình thu hút FDI và tác động cuả FDI đến tăng trưởng của Trung QuốcChương 3: Đánh giá thành tựu và hạn chế của Trung Quốc trong việc thu hút và sử dụng FDI, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN GIỮA KỲ Môn học: Kinh tế vĩ mô 2 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Nhóm thực hiện: Nhóm 4 Lớp: _LT Khóa: 51 Người HDKH: ThS. Hà Nội, tháng 06 năm 2014 DANH SÁCH NHÓM 4 STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1. 2. 3. 4. 5. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, BẢNG Hình 1: Xu hướng vốn FDI vào Trung Quốc năm 2013 11 Hình 2: Tổng đầu tư vào tài sản cố định của các doanh nghiệp FDI vào Trung Quốc 14 Hình 3: Phần trăm tỷ lệ đầu tư của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên tổng FDI vào Trung Quốc giai đoạn 1997 đến 2013 17 Hình 4: Phần trăm tỷ lệ xuất/ nhập khẩu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc giai đoạn 1986-2012 18 Hình 5: Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Nam (1988 – 2012) 19 *** Bảng 1: Trình độ công nghệ của Doanh nghiệp FDI ở Trung Quốc 15 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Trung Quốc là quốc gia có diện tích rộng lớn và dân số đông nhất trên thế giới. Trong vòng chưa đầy 40 năm trở lại đây, kể từ cải cách nền kinh tế năm 1978 nền kinh tế Trung Quốc đã có những biến chuyển hết sức mạnh mẽ, vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Trung Quốc đạt được thành tựu trên chính là nhờ chính sách mở cửa, chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ cải cách toàn diện và triệt để, tận dụng hiệu quả nguồn vốn FDI mà Trung Quốc đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, dần đạt những thành tựu to lớn về kinh tế. Việt Nam là đất nước láng giềng với Trung Quốc, mang nhiều nét tương đồng về kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy, qua việc nghiên cứu thực trạng sử dụng FDI của Trung Quốc, chúng ta có thể rút ra các bài học kinh nghiệm qua đó áp dụng cho nền kinh tế Việt Nam. Chính vì lý do trên, nhóm chúng em đã chọn đề tài: Tác động của FDI đến tăng trưởng của Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng vốn FDI của Trung Quốc, phân tích các nhân tố tác động đến thành công của chính sách sử dụng vốn FDI của Trung Quốc qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho nền kinh tế của Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI của Trung Quốc. Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng, nguyên nhân, các vấn đề liên quan đến tình hình sử dụng vốn FDI của Trung Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam - Không gian: Nền kinh tế Trung Quốc - Thời gian: Giai đoan sau cải cách kinh tế Trung Quốc (1978 – nay) 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Thu thập, tổng hợp, trình bày, số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định. Phương pháp quan sát: Thu thập và ghi nhận thông tin cá biệt liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Phương pháp điều tra: Quan sát và điều tra thực tế để lấy thông tin, số liệu cụ thể cho đề tài nghiên cứu. 5. Kết cấu của tiểu luận Tiểu luận của nhóm em bao gồm 10 trang, 6 bảng và biểu đồ. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành ba chương như sau: - Chương 1: Cơ sở lí thuyết về FDI - Chương 2: Tình hình thu hút FDI và tác động cuả FDI đến tăng trưởng của Trung Quốc - Chương 3: Đánh giá thành tựu và hạn chế của Trung Quốc trong việc thu hút và sử dụng FDI, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Chương 1 CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ FDI 1.1. KHÁI NIỆM FDI FDI là hình thức đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư của một nước đầu tư toàn bộ hay phần đủ lớn vốn đầu tư cho 1 dự án của nước khác nhằm giành quyền kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát dự án đó. 1.2. PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC FDI 1.2.1. Theo hình thức pháp lý - Hợp đồng hợp tác kinh doanh: văn bản kí kết giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở nước nhận đầu tư trong đó quy định trách nhiệm chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. - Doanh nghiệp liên doanh: là doanh nghiệp được thành lập tại nước nhận đầu tư trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 hoặc nhiều bên, trong đó có thể là hợp đồng ký kết giữa chính phủ các nước. - Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: là doanh nghiệp thuộc vốn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư thành lập tại nước nhận đầu tư, tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Ngoài ra còn có các hình thức khác như công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài tại nước nhận đầu tư. 1.2.2. Theo quan hệ về ngành nghề giữa chủ đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư - FDI theo chiều dọc: Doanh nghiệp chủ đầu tư và doanh nghiệp nhận đầu tư nằm trong cùng 1 dây chuyền sản xuất và phân phối ra sản phẩm cuối cùng - FDI theo chiều ngang: hoạt động FDI được tiến hành nhằm sản xuất cùng loại sản phẩm hoặc các sản phẩm tương tự như chủ đầu tư đã sản xuất ở nước nhận đầu tư. - FDI hỗn hợp: Doanh nghiệp chủ đầu tư và doanh nghiệp tiếp cận đầu tư hoạt động trong các ngành nghề lĩnh vực khác nhau Bên cạnh đó còn có nhiều cách thức phân loại khác như phân loại theo cách thức xâm nhập, theo định hướng của nước nhận đầu tư, theo hình thức chuyển giao 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN FDI VỚI NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ Về môi trường nước nhận đầu tư, các nhân tố chính tác động đến khả năng thu hút FDI bao gồm: - Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: một nước có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi thường hấp dẫn vốn FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - Môi trường chính trị - kinh tế - xã hội: Nền chính trị có ổn định thì mới khuyến khích thu hút FDI còn nếu có sự bất ổn nào trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội cũng đều gây tác động không nhỏ đến nhà đầu tư - Luật pháp và cơ chế chính sách: hiện nay các quốc gia đang chủ trương mở cửa, thực hiện thông thoáng trong cơ chế chính sách để thu hút được tối đa nguồn vốn FDI nước ngoài. - Cơ sở hạ tầng: Trong đầu tư trực tiếp nước ngoài thì kết cấu hạ tầng có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản suất kinh doanh,nhất là ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển vốn.Hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm cả mạng lưới giao thông, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở dịch vụ tài chính ngân hàng - Nguồn lực về con người: số lượng cũng như chất lượng lao động cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới nguồn vốn FDI. Trong đó, các nhân tố về điều kiện tự nhiên đang dần được thế chỗ bởi sự thuận lợi trong môi trường chính trị - kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách hay điều kiện cơ sở hạ tầng. 1.4. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ 1.4.1. FDI tạo ra nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển nền kinh tế; góp phần làm tăng thu ngân sách quốc gia Trong thời kì mới phát triển, trình độ kinh tế cũng như GDP và GNP tính theo đầu người thấp vì vậy khả năng tích lũy vốn trong nội bộ nền kinh tế còn hạn chế. Bên cạnh đó, ở nhiều nước tâm lý chung của dân chúng là chưa yên tâm bỏ vốn đầu tư tiến hành sản xuất, kinh doanh do cơ chế huy động chưa rõ ràng, phù hợp. Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư để phát triển lại rất lớn. Trong hoàn cảnh đó, đầu tư quốc tế đem lại nguồn vốn lớn từ nước ngoài chính là lời giải cho bài toán thiếu vốn đầu tư, đưa quốc gia ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự thiếu vốn và kém phát triển. 1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực Ngày nay, FDI đã trở thành 1 trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực ở nước nhận đầu tư. Theo xu hướng hiện nay, nguồn FDI chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp và dịch vụ, vì vậy đáp ứng được nhu cầu phát triển các ngành này ở các nước đang phát triển. 1.4.3. Phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập Nguồn vốn FDI giúp các nước đang phát triển tận dụng nguồn lao động dồi dào của mình, đồng thời cũng góp phần đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động. Năng suất lao động của người lao động ở doanh nghiệp có vốn FDI thường cao hơn doanh nghiệp trong nước, nhờ đó thu nhập bình quân cũng cao hơn. 1.4.4. Có được công nghệ phù hợp, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Nguồn vốn FDI từ các nước phát triển thường đi kèm với quá trình chuyển giao công nghệ, máy móc trang thiết bị. Vì vậy, thu hút nguồn vốn FDI giúp các doanh nghiệp của nước nhận đầu tư cải tiến về công nghệ, nhờ đó góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1.4.5. Góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu Các nguồn vốn FDI chủ yếu tập trung đầu tư cho các mặt hàng, lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu, do vậy góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút ngoại tệ cho nền kinh tế. [...]... yếu tố quan trọng của nền kinh tế Nó có ảnh hưởng đáng kể vào quá trình tạo lập vốn, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là thương mại quốc tế; nó cũng góp phần hiện đại hóa công nghiệp và chuyển đổi kinh tế Do đó, FDI có tác động không hề nhỏ đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nước dồi dào tiềm năng phát triển như Trung Quốc Chương 3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC CHO VIỆT NAM 3.1 KHÁI QUÁT... 3.2.2.2 Vận dụng kinh nghiệm tại Việt Nam Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng hiện nay là cơ hội thuận lợi cho Việt Nam thu hút dòng vốn FDI Trên cơ sở phân tích những nét tương đồng của Việt Nam và Trung Quốc cũng như khả năng hiện tại của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ta có thể vận dụng một số kinh nghiệm trong thu hút FDI sau tại Việt Nam: Thứ nhất, cần có một định hướng... nghiệp phát triển kinh tế, đóng góp ngày càng lớn vào GDP của đất nước và thực sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế 3.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC CHO VIỆT NAM 3.2.1 Kinh nghiệm thu hút vốn của Trung Quốc 3.2.1.1 Những bài học thành công - Từng bước mở rộng địa bàn đầu tư Trước khi tiền hành cải cách, Trung Quốc cũng lâm vào tình trạng suy thoái toàn diện và các địa phương...Chương 2 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (không bao gồm lĩnh vực tài chính) vào nước này trong năm 2013 đã phục hồi, tăng 5,3%, đạt tổng cộng 117,6 tỷ USD, sau khi giảm 3,7%, xuống 111,7 tỷ USD trong năm 2012, năm mà FDI vào Trung Quốc giảm lần... FDI từ Liên minh châu Âu (EU) vào Trung Quốc tăng 18,1%, lên 7,2 tỷ USD, còn từ Mĩ tăng 7,1%, lên 3,3 tỷ USD Hình 1: Xu hướng vốn FDI vào Trung Quốc năm 2013 Chú thích: Y- O-Y growth (year over year growth): sự tăng trưởng qua các năm Nguồn: UNCTAD Ngày 16/5, theo báo mạng CaiXin Trung Quốc, báo cáo của chính phủ Trung Quốc cho thấy, FDI vào Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm nay đạt 40,3 tỷ USD, tăng. .. HÚT FDI Ở VIỆT NAM Những năm đầu mới thực thi luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kết quả thu hút vốn FDI vào Việt Nam còn thấp, đầu tư nước ngoài chưa có nhiều tác động đến kinh tế xã hội đất nước Dòng vốn tặng chậm và tăng tốc dần từ năm 2004 Các năm tiếp theo dòng vốn tăng nhanh và đạt kỉ lục vào năm 2008 với hơn 1600 dựán, tổng số vốn đăng kí 60277 tỷ USD, tăng 222% so với năm 2007 và tổng số vốn... cập, cần rút kinh nghiệm - Thất thoát tài sản nhà nước trong thu hút FDI - Chưa có chính sách thích hợp để bảo hộ thị trường nội địa - Để các nhà đầu tư nước ngoài khống chế kĩ thuật trong các doanh nghiệp liên doanh… 3.2.2 Vận dụng kinh nghiệm thu hút vốn FDI của Trung Quốc tại Việt Nam 3.2.2.1 Các nét tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc Việt Nam và Trung Quốc là 2 quốc gia có nhiều... trị ổn định và đáng tin cậy: Thực tế này khuyến khích dòng vốn FDI Ngoài ra, gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế Giới cũng giúp để đạt được một khuôn khổ tốt hơn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài Cuối cùng, tham nhũng ở Trung Quốc do chế độ chính trị vẫn ở mức rất thấp và góp phần đáng kể để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1.1 FDI bổ sung... thẳng giữa hai nước liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo ở vùng Biển Đông 2.2 NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC Quy mô thị trường: Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới Do đó, quy mô thị trường khổng lồ của nó phù hợp với tiến bộ to lớn của nó trong nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng trung bình nhanh chóng bao gồm lý do chính để thu hút FDI Chính sách ưu đãi để... đầu tư vào những công trình dịch vụ và kinh tế công cộng, đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng, tác động đến sự phát triển dài hạn của nền kinh tế 2.1.2 FDI thúc đẩy quá trình đổi mới và chuyển giao công nghệ Một trong những mục tiêu cơ bản được đề ra trong chính sách thu hút FDI của Trung Quốc, đó là “đổi thị trường lấy kỹ thuật”, công nghệ mới được du nhập trực tiếp thông qua hoạt động liên doanh và lan . HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN GIỮA KỲ Môn học: Kinh tế vĩ mô 2 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC. tài: Tác động của FDI đến tăng trưởng của Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng vốn FDI của. FDI của Trung Quốc, phân tích các nhân tố tác động đến thành công của chính sách sử dụng vốn FDI của Trung Quốc qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho nền kinh tế của Việt Nam 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM, TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan