Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang.doc

25 977 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang MỤC LỤCPHẦN 1. . 4 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG . 4 PHẦN 2. . 11 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 11 2.1. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. . 11 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 14 2.2.1. Bảng cân đối kế toán. 14 2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. . 17 2.3. Thực trạng lao động tại công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. . 20 PHẦN 3. . 22 NHẬN XÉT KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG 22 3.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh. 22 3.1.1. Thuận lợi. 22 3.1.2. Khó khăn. . 23 3.2. Phương hướng của công ty trong thời gian tới. 23 3.3. Một số phương pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 24 1DANH MỤC VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨCTrang1417050810122Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủCP Cổ phầnHKKT Hạch toán kế toánQĐ-BTC Quyết định – Bộ Tài chínhVNĐ Việt Nam đồngLỜI MỞ ĐẦUĐối với một sinh viên chuẩn bị ra trường, bên cạnh những kiến thức được trang bị ở nhà trường, thực tập tổng hợp vai trò vô cùng quan trọng. Giai đoạn này trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn về doanh nghiệp cách thức vận hành của nó, giúp họ tự tin được chuẩn bị tốt hơn trong quá trình làm việc sau này. Tuy nhiên, để việc thực tập thực sự mang lại kết quả tốt, rất cần sự cố gắng niềm ham mê học hỏi của sinh viên đó trong quá trình tìm hiểu thực tiễn này.Nhận thức được điều đó em đã lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang là nơi để tiến hành đợt thực tập tổng hợp này. Báo cáo tổng hợp dưới đây là sự ghi lại những thu hoạch của em trong đợt thực tập vừa qua.Em xin chân thành cảm ơn các chú, anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Th.S Vũ Thị Kim Lan đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty cũng như trong giai đoạn lập báo cáo này!Nội dung của báo cáo thực tập gồm 3 phần chính:Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Phần 3: Nhận xét kết luận chung về công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.Mặc dù đã cố gắng nhưng báo cáo không tránh khỏi những hạn chế sai sót . Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy trong tổ bộ môn cũng như các bác, chú, anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán của Công ty để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!3PHẦN 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.1.1.1. Vài nét khái quát về công ty.− Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.− Trụ sở chính: Số 417, Tổ 18, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.− Vốn điều lệ : 10.000.000.000VND (Mười tỷ đồng Việt Nam).− Công ty Đại Giang được hình thành trên sở sự thống nhất hợp tác kinh doanh của năm cổ đông sáng lập, bao gồm: + Ông Trần Hải Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị+ Ông Nguyễn Đắc Thọ - Giám đốc Điều hành+ Bà Lương Phương Thảo + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng+ Ông Trần Xuân Đại 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển.Trong những năm vừa qua, nhờ chính sách mở cửa, diện mạo nền kinh tế nước ta ngày một khởi sắc. chế thị trường đã thực sự mở ra một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự đổi mới từ bên trong nền kinh tế đồng thời cũng tạo nhiều hội thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. Nắm bắt được những hội kinh doanh cũng như nhu cầu thị trường, Công ty Cổ phần đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang được thành lập trên sở các thành viên sáng lập là một số chuyên viên thuộc Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu Phát triển Hà Nội đứng ra thành lập một công ty độc lập mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 40103006432 do S k hoch v u t thnh ph H Ni cp ngy 07 thỏng 01 nm 2006. Ngay t khi mi thnh lp, Cụng ty xõy dng v ban hnh quy ch qun lý iu hnh sn xut kinh doanh, xõy dng np sng k cng trong Cụng ty v cỏc mc tiờu, phng chõm hot ng ca Cụng ty. Tuy nhiờn, khi bt u bc vo hot ng sn xut kinh doanh, cng nh cỏc doanh nghip non tr khỏc, Cụng ty ó gp khụng ớt khú khn khi th trng phỏt trin quỏ nhanh cựng vi vic mụi trng cnh tranh gay gt, cỏc i th cnh tranh mnh v ti chớnh, chuyờn nghip v chuyờn mụn. Nhng vi phng chõm tin chm nhng chc, ly uy tớn cht lng lm thc o hng u, Cụng ty i Giang ó dn dn khc phc nhng khú khn, vt qua v tng bc khng nh c mỡnh trờn th trng xõy dng H Ni v ang dn m rng phm vi sn xut kinh doanh ra cỏc tnh thnh khỏc trong ton min Bc nh ụng Anh, T Liờm, Thỏi Bỡnh, Lng Sn.v.vTrong thi gian sp ti, Cụng ty s tin hnh b sung thờm ngnh ngh kinh doanh v vn iu l nhm thc hin mc tiờu phỏt trin Cụng ty thnh mt cụng ty a ngnh ngh, phỏt trin vng mnh; em li ngy cng nhiu li ớch cho xó hi, bn thõn doanh nghip v ngi lao ng1.2. C cu t chc b mỏy qun lý ca cụng ty.1.2.1. S c cu t chc.5Hội đồng quản trịBan giám đốcPhũng K hoch K thutPhũngT chc hnh chớnhPhũng Ti chớnh K toỏni Xõy dng S 1i Xõy dng S 2i Xõy dng S 3Xng gia cụng bỏn thnh phmSơ đồ 1.2.1: Sơ đồ tổ chức công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành Chính)Tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang được thiết kế theo mô hình chức năng, phân chia thành các phòng ban, bộ phận với những chức năng riêng biệt. 1.2.2. cấu tổ chức của bộ máy quản lý.Bộ máy quản lý của công ty bao gồm:Một giám đốc điều hành: Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước các quan quản lý nhà nước, các đối tác, các cổ đông toàn thể cán bộ công nhân viên về các hoạt động của Công ty.Một phó giám đốc phụ trách chung: Là người được phân công giúp việc cho Giám đốc Công ty công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, chất lượng kỹ thuật thi công các công trình đồng thời tham mưu hỗ trợ Giám đốc Công ty quản lý các mặt hoạt động nội chính.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.−Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của Công ty quan quản lý cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, của người lao động, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.−Phòng kế hoạch - kỹ thuật. chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong việc triển khai thực hiện đầu tư dự án xây lắp; lập, kiểm tra, kiểm soát kế hoạch ngắn hạn dài hạn của Công ty. Kiểm tra xây lắp quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công. Phòng thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp quyết toán các công trình, dự án lập hồ sơ đấu thầu, mời thầu. −Phòng tổ chức – hành chinh. Phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực nhân sự, nghiệp vụ lao động tiền lương bảo hiểm xã hội, lĩnh vực tổ chức bộ máy. Đồng thời tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản trị hành chính.−Phòng tài chính – kế toán.6Phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong việc quản lý các hoạt động tài chính kế toán trong đánh giá sử dụng tài sản tiền vốn, tập hợp phản ánh cung cấp các thông tin cho cho lãnh đạo Công ty về tình hình biến động của các nguồn vốn, vốn, hiệu quả sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn. Tổ chức hạch toán kế toán trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp nhận phân phối các nguồn tài chính, đồng thời thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp, khách hàng. Thực hiện các thủ tục pháp lý, các nghĩa vụ nộp Ngân sách. Chấm công tính toán tiền lương, tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên chuyên môn mới.−Ba đội xây dựng.Trực thuộc công ty thực hiện công tác xây dựng các công trình do công ty được chỉ định hoặc trúng thầu.−Xưởng gia công bán thành phẩm.Cung cấp các bán thành phẩm mộc, khí … phục vụ thi công các công trình trong ngoài công ty.1.3. Đặc điểm công tác kế toán của công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh những sở, điều kiện tổ chức công tác kế toán mà Công ty Cổ Phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung.−Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ.−Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12.−Kỳ kế toán : Theo tháng.−Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006.−Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ.−Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên.−Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Theo nguyên giá sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng−Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND). 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.Phòng kế toán Công ty đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc. Trong đó, nhân viên của phòng kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Kế toán trưởng .Trong đó chức năng cụ thế của từng vị trí trong bộ máy kế toán là:7Sơ đồ 1.3.1: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Đại Giang(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)−Kế toán trưởng: nhiệm vụ giám sát công tác kế toán trong toàn Công ty, đưa ra những thông tin ,nhiệm vụ cho nhân viên kế toán, đưa ra quyết định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi mặt của công tác tài chính kế toán trong Công ty. −Thủ quỹ.Quản lý quỹ tiền mặt , theo dõi các khoản thu chi tiền mặt để ghi chép vào số sách. −Thủ kho. Chịu trách nhiệm theo dõi lượng hàng trong kho. Thực hiện chức năng nhập – xuất – tồn, bảo quản hàng hóa trong kho, tránh những tổn thất, mất mát.−Kế toán tổng hợp.Tổng hợp các số liệu kế toán lên báo cáo tài chính đầy đủ chính xác các nghiệp vụ phát sinh, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về chức năng nhiệm vụ của mình.−Kế toán chi tiết bộ phận. Theo dõi hạch toán các nghiệp vụ ở các bộ phận như lương các khoản phụ cấp cho người lao động, nghiệp vụ chuyển tiền nhờ thu, nhờ chi với ngân 8Kế toán trưởngThủ quỹ Thủ khoKế toán tổng hợpKế toán chi tiết bộ phậnThống kê công trìnhSổ đăng kí chứng từ ghi sổhàng, tình hình thanh toán các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước địa phương .−Thống kê công trình.Theo dõi trực tiếp những chi phí của công trình, tập hợp chứng từ, vào sổ, thẻ gửi lên phòng kế toán, đối chiếu với thủ quỹ về các tài khoản nhập tiền mặt, thủ kho về nhập, xuất, tồn kho vật tư.1.3.2. Hình thức trình tự ghi sổ kế toán−Hình thức kế toán.Tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang công tác kế toán trên phòng tài chính kế toán ở công ty các đội, nhưng chủ yếu việc hạch toán sổ sách thực hiện trên công ty. Kế toán đội thực hiện theo dõi tập hợp tất cả các khoản chi phí phát sinh, tổng hợp số liệu lập báo cáo lên phòng tài chính kế toán Công ty.Công ty chọn hình thức kế toán chứng từ ghi sổ để ghi hạch toán cho công tác kế toán trong Công ty. Nguyên tắc, đặc trưng bản : Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "Chứng từ ghi sổ".Quá trình ghi sổ kế toán bao gồm :+ Ghi theo trình tự thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.+ Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái.Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cùng nội dung kinh tế.Hình thức chứng từ ghi sổ bao gồm các loại sổ :+ Chứng từ ghi sổ.+ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ.+ Sổ cái.+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng , từng quý hoặc cả năm theo số thứ tự trong sổ đăng kí chứng từ ghi sổ chứng từ kế toán đính kèm phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán .−Nội dung trình tự ghi sổ.Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán đã kiểm tra để làm căn cứ ghi sổ. Sau khi lập chứng từ ghi sổ, căn cứ vào chứng từ ghi sổ để lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi sổ cái sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tổng số phát sinh nợ, phát sinh 9Sổ đăng kí chứng từ ghi sổcó số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh.Sau khi đối chiếu khớp đúng , các số liệu trên sổ cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết) được dùng làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính.Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo tổng phát sinh nợ của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau bằng tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dư nợ của các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau số dư của từng tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết.Sơ đồ 1.3.2: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của Công ty Đại Giang( Nguồn : Phòng Tài chính – Kế toán )Chú thích : Hằng ngày Cuối tháng Đối chiếu kiểm tra10Chứng từ gốcSổ quỹBảng tổng hợp CTKT cùng loạiSổ, thẻ kế toán chi tiếtChứng từ ghi sổSổ đăng kí chứng từ ghi sổSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài chính[...]... kết hợp đồng.11 PHẦN 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựngThương mại Đại Giang.1.1.1. Vài nét khái quát về công ty. − Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.− Trụ sở chính: Số 417, Tổ 18, Phường Láng Thượng,... của Cơng ty. Sơ đồ 2.1.2: Quy trình xây dựng thi cơng cơng trình.12 MỤC LỤCPHẦN 1. 4 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG 4 PHẦN 2. 11 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 11 2.1. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.... nông-lâm-thổ sản thủ cơng mỹ nghệ.2.1.2. Sơ lược về quy trình chung của Công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.− Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Quy trình sản xuất kinh doanh bản của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang bao gồm 4 giai đoạn: + Khách hàng tới đưa ra yêu cầu+ Khách hàng Công ty thỏa thuận ký kết hợp đồng.11 PHẦN 1.QUÁ... 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 14 2.2.1. Bảng cân đối kế toán. 14 2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 17 2.3. Thực trạng lao động tại công ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. 20 PHẦN 3. 22 NHẬN XÉT KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIANG 22 3.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh. 22 3.1.1.... Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Th.S Vũ Thị Kim Lan đã giúp đỡ em trong q trình thực tập tại cơng ty cũng như trong giai đoạn lập báo cáo này!Nội dung của báo cáo thực tập gồm 3 phần chính: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất. .. thuộc Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu Phát triển Hà Nội đứng ra thành lập một công ty độc lập mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4 Lĩnh vực hoạt động của Công ty là lĩnh vực ngày nay đang trên đà hoạt động rất phát triển, nhu cầu của nhân dân ngày càng cao. Công ty. .. môn kỹ năng tay nghề để đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty. Do độ tuổi lao động của Công ty là khoảng 25-40 tuổi nên đã tạo được nhiều giá trị thặng dư22 PHẦN 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của cơng ty CP Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.2.1.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh. .. ngồi cơng ty. 1.3. Đặc điểm cơng tác kế tốn của cơng ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang.Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh những sở, điều kiện tổ chức cơng tác kế tốn mà Cơng ty Cổ Phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang tổ chức bộ máy kế tốn theo mơ hình kế tốn tập trung.−Hình thức kế tốn : Chứng từ ghi sổ.−Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc... nhập kinh tế, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng của nước ngoài sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam nhiều hơn nên doanh nghiệp cần phải đứng vững trên thị trường đảm bảo chất lượng hoạt động của Công ty, luôn đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả sản xuất để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cùng nghành. Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Thương mại Đại Giang đã đi vào hoạt động. .. ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Công ty Đại Giang hoạt động chủ yếu trên địa bàn các huyện của thành phố Hà Nội. Công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng các cơng trình xã hội như trường học, trạm y tế, nhà văn hố, đường liên thơn, hệ thống kênh thuỷ lợi ruộng đồng.v.v…Ngành nghề kinh doanh của Công ty Đại Giang bao gồm: − Kinh doanh bất động sản. − Kinh doanh khu vui chơi giải trí, . tổ chức của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang .Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phần 3: Nhận xét và kết. và phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang. 1.1.1. Vài nét khái quát về công ty. − Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang.doc, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang.doc, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại Giang.doc, Vài nét khái qt về cơng ty. Lịch sử hình thành và phát triển., Sơ đồ cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban., Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn. Hình thức và trình tự ghi sổ kế tốn, Khái qt về ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Cơng ty. Sơ lược về quy trình chung của Cơng ty CP Đầu tư, Xây dựng và, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh., Thực trạng lao động tại công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Đại

Từ khóa liên quan