QUAN TRI NHAN SU.doc

82 461 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

QUAN TRI NHAN SU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH===o0o=== LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN SỰTẠITỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM(SOWATCO)GVHD : Th.s NGUYỄN THỊ THU HÒASVTH : ĐOÀN THÁI BẢOMSSV : 506401004LỚP : 06 VQT1 TH.HCM 2010LỜI CẢM ƠNQua thời gian học tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, cùng thời gian thực tập tại SOWATCO em đã hoàn thành báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam. Điều quan trọng mà em thu nhận được là thu thập được những bài học thực tế Doanh nghiệp đã giúp em cũng cố những kiến thức học tại trường.Đây em xin ghi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ đã nhiệt tình giảng dạy những kiến thức rất bổ ích, đặc biệt là Th.s Nguyễn Thò Thu Hòa hướng dẫn và hoàn tất bài luận Tốt nghiệp này.Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo SOWATCO cùng cán bộ các phòng ban đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề báo cáo này.Xin chân thành cảm ơn.Đoàn Thái BảoNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày ……… tháng ……… năm …………Chữ ký GVHDNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TP.HCM, ngày ……… tháng ……… năm …………LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại cơ sở X, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chòu trách nhiệm trước nhà trường về cam đoan này.TP.HCM, ngày ……… tháng ……… năm …………MỤC LỤCLời cảm ơnNhận xét của Giáo viên hướng dẫnNhận xét của Đơn vò thực tậpLời cam đoanLời mở đầu1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nội dung nghiên cứu4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu đề tàiLuận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đoàn Thái BảoLỜI MƠÛ ĐẦUTrong nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà nước, sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có cách làm ăn mới.Để tồn tại và phát triển, ngoài việc xác đònh chiến lược kinh doanh đúng đắn, tổ chức việc thực hiện sản xuất kinh doanh cho thật tốt, còn phải tổ chức một bộ máy quản lý thật năng động, hiệu quả, điều đó tạo sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trò phải có quan điểm mới, lónh hội các phương pháp tiên tiến và các kỹ năng mới về công tác quản trò nhân sự.Đây là việc quản lý về con người, cụ thể, là lãnh vực phức tạp và khó khăn bao gồm nhiều vấn đề như : Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Triết học, Đạo đức học. … Nó là một môn khoa học, nhưng đồng thời là một nghệ thuật, và là chức năng quản trò cốt lõi quan trọng nhất của tiến trình quản trò.Sau một thời gian dài trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hiện nay trong cơ chế thò trường, việc quản trò nguồn nhân lực phải thay đổi cách nhìn và phương pháp thực hiện như tuyển dụng, đào tạo, trả lương, khen thưởng cho phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước.Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề trên, vận dụng vào việc hoàn thiện công tác quản trò nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, sẽ giúp tôi những kinh nghiệm quý giá, để cho tôi nâng cao hiểu biết thực tế, đồng thời bổ sung lý thuyết đã học tại trường nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trò nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình.GVHD : Th.s Nguyễn Thò Thu Hoà Trang 1Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đoàn Thái Bảo1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong những năm thực hiện nền kinh tế kế hoạch tập trung, Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam là đơn vò được nhà nước chỉ đònh chủ yếu đường Vận tải ở các tỉnh phía Nam, là một đơn vò mạnh liên tục nhiều năm liền, được nhà nước trao tặng rất nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Cờ luân lưu các loại.Bước sang thực hiện cơ chế mới do tính cạnh tranh, Công ty phải từng bước thay đổi cách quản lý mới có thể tồn tại và phát triển, trong đó quảnnhân sự là yếu tố quyết đònh. Với đề tài “Hoàn thiện công tác quản trò nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam” tôi hy vọng sẽ đóng góp những biện pháp thiết thực với Công ty.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : - Áp dụng một số kiến thức đã học vào lãnh vực cụ thể.- Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trò nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, đưa ra một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng khả năng cạnh tranh với các Công ty khác phát triển ngành vận tải ngày càng tốt hơn.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Dẫn nhậpCHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản trò nguồn nhân lựcCHƯƠNG 2 : Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền NamCHƯƠNG 3 : Phân tích tình hình quản trò nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền NamKết luậnGVHD : Th.s Nguyễn Thò Thu Hoà Trang 2Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đoàn Thái Bảo4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Thu nhập thông tin tư liệu sản xuất, tìm hiểu thực tế, thu thập số liệu cũ thể tại cơ quan.Dùng phương pháp thống kê và phân tích để đánh giá, đưa ra biện pháp bổ sung nhằm hoàn thiện công tác quản trò nguồn nhân lực.5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Quản trò nguồn nhân lưc là đề tài rộng lớn và phức tạp cần có nhiều thời gian nghiên cứu. Trong đề tài chỉ nêu lên các biện pháp bổ sung có tính chất đề xuất ở phạm vi cấp Công ty không đi sâu chi tiết từng đơn vò.GVHD : Th.s Nguyễn Thò Thu Hoà Trang 3Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đoàn Thái BảoCHƯƠNG 1:CƠ SƠÛ LÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCGVHD : Th.s Nguyễn Thò Thu Hoà Trang 4[...]... giá với nhân viên.1.2.6. Đào tạo và phát tri n nhân lực: 1.2.6.1. Khái niệm :Đào tạo là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của nhân viên đối với công việc hiện hành hay trước mắt.Phát tri n bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát tri n trong tương lai.Đào tạo và phát tri n là một nhu cầu không thể thiếu đối với... bất kỳ tổ chức nào, là tiến trình liên tục không bao giờ dứt.Tiến trình đào tạo và phát tri n bao gồm các bước sau đây :- Định rõ nhu cầu đào tạo và phát tri n- Ấn định các mục tiêu cụ thể- Lựa chọn các phương tiện thích hợp- Thực hiện chương trình đào tạo và phát tri n- Đánh giá chương trình đào tạo và phát tri n.1.2.6.2. Các hình thức đào tạo:- Đào tạo tại nơi làm việc: có 2 dạng là kèm cặp,... thông tin phản hồi.- Giúp hoạch định tài nguyên nhân sự- Là cơ sở để tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên- Giúp phát tri n tài nguyên nhân sự- Giúp hoạch định và phát tri n nghề nghiệp- Là cơ sở để ấn định lương bổng và đãi ngô- Giúp cho nhà quản trị có các quyết định thuộc lãnh vực tương quan nội bộ- Giúp đánh giá tiềm năng của nhân viênGVHD : Th.s Nguyễn Thị Thu Hoà Trang 19 Luận Văn Tốt Nghiệp... vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ một tổ chức nào. Con người bao giờ cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp, nên việc lựa chọn sắp xếp con người có năng lực, phẩm chất phù hợp với các vị trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị.1.1.2. Vai trò Quản lý nguồn nhân lực : - Đề tài chính sách có liên quan đến nhân... nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức quản lý.- Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực gồm 2 chức năng: kích thích động viên và duy trì phát tri n các mối quan hệ tốt nghiệp trong doanh nghiệp.1.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Hoạch định nhân sự có thể tạo nên hoặc phá vỡ một tổ chức. Hoạch định nhân sự không có hiệu quả giống như tổ chức... chính – Kế toán+ Phòng tổ chức – Hành chính: Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty về tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cho phù hợp với yêu cầu phát tri n công ty – xây dựng quy hoạch và quản lý hồ sơ cán bộ, chuẩn bị thủ tục giải quyết mọi chế độ liên quan như : Hưu trí, BHXH, BHYT,…+ Phòng Kỹ thuật : Quản lý tình trang kỹ thuật, hoạt động các phương tiện vận tải thủy, bộ, phao đường thủy, thiết... liên quan đến hai vấn đề cơ bản là: Quản trị và Nguồn nhân lực.Quản trị là quá trình làm cho những hoạt động hoàn thành với hiệu quả cao, có sự phối hợp tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo. Nguồn nhân lực được hình thành trên cơ sở các cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết theo những mục tiêu nhất định.Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức, để xây dựng, phát tri n,... phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu giữ và xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của tổ chức.- Nhóm chức năng đào tạo và phát tri n, chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viện, có các kỹ năng, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng như tạo điều kiện cho họ phát tri n tối đa năng lực. Nhóm chức năng này gồm các hoạt động hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành, bồi dưỡng nâng... trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị.1.1.2. Vai trò Quản lý nguồn nhân lực : - Đề tài chính sách có liên quan đến nhân sự trong toàn cơ quan và có khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau và giúp cơ quan thực hiện được các mục tiêu tổ chức.- Tư vấn và cố vấn cho các cấp quản trị bộ phận khác trong việc giải quyết các vấn đề nhân sự theo khả năng chuyên môn của mình.-... sẵn có vềDư thừa nhân viênCung = CầuKhiếm dụng nhân viênĐề ra chính sách và kế hoạchHạn chế tuyển dụngGiảm giờ làm Về hưu sớmNghỉ tạm thờiKhông hành độngTuyển chọnGiảm chứcĐào tạoPhát tri nKiểm soát và đánh giáTuyển mộBước1Bước2Bước3Bước4 Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đoàn Thái Bảo Tiến trình đánh giá thành tích công tác gồm các bước sau :- Xác định mục tiêu đánh . - Đề tài chính sách có liên quan đến nhân sự trong toàn cơ quan và có khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau và giúp cơ quan thực hiện được các mục tiêu. thực tế, thu thập số liệu cũ thể tại cơ quan. Dùng phương pháp thống kê và phân tích để đánh giá, đưa ra biện pháp bổ sung nhằm hoàn thiện công tác quản trò
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN TRI NHAN SU.doc, QUAN TRI NHAN SU.doc, QUAN TRI NHAN SU.doc, Khái niệm: Vai trò Quản lý nguồn nhân lực : Chức năng:, Khái niệm tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng:, Thiết lập và quản trò hệ thống lương bổng:, Phúc lợi và chế độ đãi ngộ:, Các hình thức đào tạo:, Quá trình hình thành và phát triển Tổng Công ty, Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban Tổng công ty:, QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY, Hoạch đònh nguồn nhân lực :, Hình thức tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng:, Tiền lương: Nguồn hình thành và phương pháp sử dụng quỹ lương, Lương theo thời gian:, Sử dụng quỹ lương: Thời hạn trả lương : Tiền thưởng :, Đối với nhân viên đang công tác: Đối với nhân viên nghỉ hưu, Mục đích đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo:, Dự báo nguồn lao động Nâng cao khả năng xem xét hồ sơ Cải thiện quá trình thi tuyển Hoàn thiện quá trình phỏng vấn, Hoàn thiện bản mô tả công việc Cải thiện chất lượng và hình thức quảng cáo, Tuyển người thông qua giới thiệu, LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH