Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền.doc

56 868 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập LỜI CẢM ƠNTrong quá trình nghiên cứu viết chuyên đề, tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong ngoài nhà trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn giáo Trần Thị Thạch Liên, người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực tập viết chuyên đề. Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới: Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân, Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi nghiên cứu hoàn thành chuyên đề này.Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo trong Khoa đã tạo điêu kiện cho tôi hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp này. Hà Nội, tháng 07 năm 2008 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thuỳ LinhLớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 1Trng i hc kinh t Quc Dõn Chuyờn thc tp MC LCLời mở đầu . 4 PHN I : 6 TNG QUAN V CễNG TY TNHH U T V PHT 6 TRIN XY DNG MINH HUYN . 6 I - TểM TT QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN . 6 1- Lch s hỡnh thnh v phỏt trin 6 2 - Gii thiu v Cụng ty: 9 3 . C cu t chc b mỏy qun Doanh nghip: . 11 II - HOT NG KINH DOANH 15 1 Cỏc c im v hot ng kinh doanh ch yu ca Cụng ty TNHH u t v phỏt trin xõy dng Minh Huyn. 15 a -Tỡnh hỡnh t chc v t chc ni lm vic ca Cụng ty 15 2. Quan hờ ụi tac . 18 3 . Kt qu sn xut v nh hng phỏt trin Cụng ty 19 a- Kt qu sn xut kinh doanh: 19 b - nh hng phỏt trin ca Cụng ty . 22 PHN II : 23 THC TRNG CễNG TC S DNG V QUN Lí LAO NG TI CễNG TY TNHH U T & PHT TRIN XY DNG MINH HUYN . 23 3. To ng lc trong lao ng (tin cụng, tin lng) . 29 4 - Ni dung v qun qu tin lng ti cụng ty . 30 * Cỏc hỡnh thc tr lng ti cụng ty: . 31 a- Phng phỏp tr lng theo thi gian . 31 b- Phng phỏp tớnh lng theo sn phm 32 c- Phng phỏp tớnh thng cho nhõn cụng trc tip sn xut 33 5- Vn k lut lao ng . 35 II - HIU QU S DNG LAO NG , CC GII PHP V KIN NGH NHM NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH . 36 Lp QTKDTH K36 Phm Th Thu Linh 2Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập 1- Hiệu quả sử dụng lao động . 36 3. Những tồn tại chủ yếu nguyên nhân trong sử dụng lao động công ty trong thời gian qua . 41 *- Những tồn tại 41 a. Về sự phân công, bố trí lao động trong Công ty 41 b-Về sử dụng thời gian lao động . 41 c- Về trang thiết bị, công nghệ . 41 4. Các nguyên nhân . 42 a. Công ty Minh Huyền nhiêù lao động mơí trẻ . 42 b. Về thu nhập . 42 c. Nguyªn nh©n ngõng viÖc . 42 d. Về công tác tổ chức sản xuất công tác thị trường . 42 PHẦN III: 43 CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MINH HUYỀN . 43 1. Các giải pháp . 43 2. Sắp xếp, bố trí, đào taọ laị lao động . 44 a, Đổi mới cấu giới tính 44 b, Đôỉ mới cấu học vấn luận chính trị . 44 c. Đổi mới cấu nghề nghiệp bậc thợ . 45 3-Tiếp tục ổn định nâng cao năng lực trang thiết bị công nghệ . 46 4. Sử dụng tốt hơn thời gian lao động 46 5. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 47 6. Cung cấp đầy đủ , đảm bảo các yếu tố cho sản xuất (máy móc, vật tư, năng lượng cho sản xuất) . 47 7. Đổi mới về bộ máy quản . 48 8. Các kiến nghị với cấp trên 48 KẾT LUẬN . 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 . 56 Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 3Trng i hc kinh t Quc Dõn Chuyờn thc tp Lời mở đầu Quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi v vn hoỏ ca bt k mt quc gia no u cú con ng i riờng ca mỡnh. Mt trong nhng nhõn t quan trng úng gúp mt phn khụng nh vo s thnh cụng ca s phỏt trin y , ú l yu t con ngi - mt yu t quyt nh ca lc lng sn xut . Doanh nghip l mt t bo ca nn kinh t xó hi cng khụng nm ngoi quy lut ú. Mc tiờu ca doanh nghip l em li hiu qu kinh t xó hi Lp QTKDTH K36 Phm Th Thu Linh 4Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn lao động quyết định mọi thành công của doanh nghiệp, do đó cần phải nghiên cứu cách thức quản nó một cách phù hợp để thể phát huy được hết tối đa tiềm năng của nó. Người lao động được sử dụng quản trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để cho doanh nghiệp đứng vững trên thương trường liên tục phát triển, muốn làm được điều đó, Doanh nghiệp cần phải nhiều biện pháp quản một cách khoa học, phù hợp với định hướng phát triển của Doanh nghiệp.Trong những năm qua Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền nói riêng cũng như các Doanh nghiệp nói chung đã xây dựng được một chính sách lao động - tiền lương hợp nhằm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế giữa Ngừơi lao động Doanh nghiệp.Tổ chức tốt công tác quản Lao dộng không những giúp cho Doanh nghiệp tính trả lương cho người lao động được chính xác, kịp thời, phân bổ đúng tiền lương vào giá thành sản phẩm, bảo đảm đúng chế độ tiền lương, BHXH, BHYT các quyền lợi khác đối với người lao động mà còn qua đó tác dụng khuyến khích người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cho doanh nghiệp một lợi thế trên thị trường về chi phí sản xuất, năng suất lao động khả năng cạnh tranh . Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản Lao động dođó em đã đi sâu tìm hiểu chọn đề tài “Quản sử dụng hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu & Phát triển Xây dựng Minh Huyền”.Qua đề tài này em hy vọng đóng góp một phần nhỏ trong việc quản Lao độngCông ty TNHH đầu & Phát triển Xây dựng Minh Huyền hiện nay . Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH đầu & Phát triển Xây dựng Minh Huyền, em cũng như tất cả các sinh viên đến thực tập tại đây, đều được Giám đốc cũng như toàn thể chú cùng Anh chị trong Công ty nhiệt tình giúp đỡ về mọi mặt nhất là về chuyên nghành Quản trị kinh doanh tổng hợp. Đặc biệt là sự giú đỡ nhiệt tình của giáo Trần Thị Thanh Liên đã giúp đỡ em Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 5Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập hoàn thành báo cáo được đúng hạn, sự hiểu biết của bản thân chưa được sâu rộng nên ít nhiều không thể tránh khỏ những thiếu sót cũng như sự sai sót về hình thức nội dung kết cấu của chuyên đề. Kết cấu bài viết bao gồm :Phần I : Tổng quan về Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh HuyềnPhần II : Thực trạng công tác sử dụng quản lao động tại Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh HuyềnPhần III : Các giải pháp kiến nghị góp phần sử dụng hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền.Rất mong nhận được sự bổ sung của các thầy, các ban lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền, để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thuỳ LinhPHẦN I :TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU PHÁTTRIỂN XÂY DỰNG MINH HUYỀNI - TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 1- Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền tiền thân là Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền (tên giao dịch : Minh Huyen construction Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 6Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập development and investment company limited). trụ sở tại số 10 ngách 41/36 Đông tác – Kim Liên - Đống Đa – Hà Nội Những năm gần đây, hoà mình trong xu hướng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đất nước. Phát triển xây dựng đang được Đảng Nhà nước quan tâm, tạo nền móng bản vững chắc cho sở hạ tầng. Nắm được xu hướng vận động, phát triển hơn hết là trước nhu cầu rất cần thiết của xã hội Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền với những nghành nghê kinh doanh chính : Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua tìm hiểu thực tế thấy được mặt hàng Sơn Bột bả tường, hoá chất xây dựng trong nước không đáp ứng được nhu cầu của thị trường cả về số lượng chất lượng. Sau một thời gian khảo sát thị trường tiềm năng này, Công ty quyết định đưa ra sản phẩm bột bả tường vinamatic (bột Việt Nam chất lượng cao). Sơn Xpaint cũng là lúc được đưa vào thị trường. Những sản phẩm này đã được bảo hộ độc quyền về thương hiệu chất lượng, nhanh chóng tạo dựng được uy tín, niềm tin đối với người sử dụng. Hiện nay, hệ thống sản phẩm đồng bộ Xpaint đang được đánh giá là hệ thống mang tính chất ổn định cao, với chất lượng ngang bằng các sản phẩm ngoại nhập mặt trên thị trường, hệ thống này không ngừng được đổi mới nâng cao, hướng tới phục vụ con người, hướng tới phục vụ con người. Sử dụng hoàn chỉnh hệ thống sản phẩm đồng bộ Xpaint sẽ tạo cho công trình vẻ đẹp lâu bền với tính mỹ thuật cao qua một quy trình khép kín cụ thể :- Bột bả vinamatic tạo độ phẳng, mịn chống thấm tốt.- Sơn lót chống kiềm - Sơn nội thất - Sơn ngoại thất - Sơn bóng không màu Để đảm bảo chất lượng sản phẩm hệ thống, Công ty đã sử dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn công nghệ được chuyển giao từ Đức, cùng phương pháp kiểm tra chất lượng Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 7Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập khắt khe đảm bảo luôn sản xuất ra những sản phẩm Xpaint đạt chất lượng cao, phù hợp nhu cầu của thị trường với 3 giai đoạn : + Giai đoạn 1 : Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm để được các công thức cho sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam trước khi sản xuất đồng loạt. + Giai đoạn 2 : Nghiên cứu lựa chọn các nguyên liệu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của sản phẩm + Giai đoạn 3 : Sau khi thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, các sản phẩm ổn định mới được chuyển sang dây chuyền sản xuất hàng loạt. Với dây chuyền khép kín, chất lượng sản phẩm được kiểm soát bằng các thiết bị đo, kiểm hiện đại trước khi được đóng gói xuất xưởng.Quan điểm kinh doanh của Xpaint là đưa sản phẩm từ nhà sản xuất trực tiếp đến người tiêu dùng. Mặt khác, thực tế đã cho thấy giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà do độ bền màu sắc sơn trang trí quyết định rất lớn. Trong khi đó, giá thành của việc sử dụng sơn lại thấp thường chỉ chiếm 3-5% giá trị công trình. Chính vì lẽ đó để đảm bảo quyền lợi của ngươit tiêu dùng thì việc sử dụng đồng bộ sản phẩm của cùng thương hiệu Xpaint là sự đảm bảo chắc chắn nhất.Sau 1 năm hoạt động, Công ty Minh Huyền đã không ngừng phát triển cùng với sự chuyển mình, tăng trưởng nhanh chóng cùng nền kinh tế Việt Nam. Ban Lãnh Đạo Công ty xét thấy cần quy mô lớn hơn nhằm thực hiện nhiệm vụ mới là mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất khai thác hiệu quả vùng tài nguyên sẵn của Thành phố Hải Phòng, tháng 7 năm 2004 theo Quyết định 321/UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Công ty đã tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh tại Đường Mạc Thiên Phúc, tổ 18, khu dân cư số 2, Phường Quán Trữ, Thành phố Hải Phòng để thành lập bộ phận chuyên sản xuất bột bả từơng cho Công ty.Là một đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, cách pháp nhân, con dấu riêng, được phép mở tài khoản ở ngân hàng để giao dịch, quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, kinh doanh lãi lấy thu bù chi tự trang trải chi Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 8Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập tiêu, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước hoạt động theo đúng hành lang của khuôn khổ pháp luật.Công ty được sử dụng hoàn toàn lợi nhuận sau khi nộp thuế chính sách tuyển dụng đào tạo lại cán bộ bao gồm cả tự chịu trách nhiệm về tiền lương của công nhân viên chức trong doanh nghiệp của mình…Vừa liên tục đầu chiều sâu đổi mới công nghệ, công ty cũng không ngừng nghiên cứu mở rộng thị trường nhằm ký được nhiều Hợp đồng với các hãng lớn ở trong nước cũng như ở nước ngoài, tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á, Việt Nam được các nhà đầu nước ngoài tin tưởng chọn làm nơi đầu tưởng nhất trong khu vực Châu Á. Cùng với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam càng gặp nhiều thuận lợi, Công ty từng bước chuyển mình với qui mô ngày càng lớn qua 02 lần bổ sung vốn điều lệ:STT Số giấy phép ĐKKD Thời gian Vốn điều lệ (VNĐ)1 0102011599 13/05/2003 1.700.000.0002 0102774591 13/05/2004 10.000.000.000Nhiệm vụ chính của Công ty Minh Huyền là mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất đáp ứng công việc của khách hàng, mang lại cho họ tính cạnh tranh cao dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ2 - Giới thiệu về Công ty:Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền là đơn vị hạch toán độc lập, con dấu riêng, cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.Tên công ty: Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh HuyềnTên giao dịch: Minh huyen contruction development company limitedTên viết tắt: Minh huyen Co.,ltdĐịa chỉ: Số 10 ngách 41/36 Đông tác – Kim Liên - Đống Đa - Hà NộiLớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 9Trường đại học kinh tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập Điện thoại: 04.2183802 – 04.2182776 Fax: 9612271Email: X_Paintvn@yahoo.comTài khoản giao dịch 0100114851016750 tại ngân hàng Eximbank Hà Nội Năm thành lập: 03/2003MST: 0101465805 do cục thuế Hà Nội cấpGiám đốc: Ông Nguyễn Văn TuấnVốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)Giấy phép ĐKKD: 0102011599 do Sở Kế hoạch Đầu Hà nội cấpCác lần thay đổi như sau:  Thay đổi lần 1 ngày 15/03/2004Nội dung thay đổi:- Bổ sung nghành nghề kinh doanh bất động sản thành lập chi nhánh tại Hải Phòng Thay đổi lần 2 ngày 16/03/2005Nội dung thay đổi:- Vốn tăng thêm 10.000.000.000 đồng. cấu vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay là:STTThành phần sở hữu Vốn góp Tỷ lệ (%)1Bà Nguyễn Thị Xuân Đào 5.000.000.000 50,002Ông Nguyễn Văn Tuấn5.000.000.000 50,00Tổng cộng10.000.000.000 100,00Lớp QTKDTH – K36 Phạm Thị Thuỳ Linh 10[...]... :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG QUẢN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MINH HUYỀNI – Lao động công tác quản lao động tại công ty TNHH đầu phát triển xây dựng Minh Huyền. Việc phân tích tình hình sử dụng lao động để bổ sung, cân đối nâng cao khả năng sản xuất, đánh giá khả năng tổ chức quản sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm xác định lao động của... -Tình hình tổ chức tổ chức nơi làm việc của Công ty 15 2. Quan hệ đối tác 18 3 . Kết quả sản xuất định hướng phát triển Công ty 19 a- Kết quả sản xuất kinh doanh: 19 b - Định hướng phát triển của Công ty . 22 PHẦN II : 23 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG QUẢN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MINH HUYỀN 23 3. Tạo động lực trong lao động (tiền công, tiền lương)... LCLời mở đầu 4 PHN I : 6 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU PHÁT 6 TRIỂN XÂY DỰNG MINH HUYỀN 6 I - TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 6 1- Lịch sử hình thành phát triển 6 2 - Giới thiệu về Công ty: 9 3 . cấu tổ chức bộ máy quản Doanh nghiệp: 11 II - HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15 1 – Các đặc điểm về hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH đầu phát triển xây dựng Minh. .. Quốc Dân Chuyên đề thực tập Cả hai phân xưởng đều nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bộ phận quản của Công ty tại Hà Nội Sơ đồ 2 : Giới thiệu sơ đồ sản xuất sơn của công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH đầu phát triển xây dựng Minh Huyền là quá trình sản xuất vừa theo kiểu song song vừa theo kiểu liên tục, sản phẩm qua... lệ 87,5% năm 2003 vẫn giữ ổn định đến năm 2006. Do sự biến động lực lượng đội ngũ công nhân viên lao động Công ty Minh Huyền nên kéo sự thay đổi của tổng số ngày công theo chế độ tổng số giờ cơng hiệu quả. Để quản lý, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động , Công ty cần áp dụng các biện pháp tổng hợp về kinh tế, hành chính giáo dục tâm xã hội buộc người lao động tận dụng hết thời gian... của Công ty Minh Huyền là mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất đáp ứng công việc của khách hàng, mang lại cho họ tính cạnh tranh cao dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ2 - Giới thiệu về Công ty: Công ty TNHH đầu & phát triển xây dựng Minh Huyền là đơn vị hạch tốn độc lập, có con dấu riêng, cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động. .. Giám đốc công ty ra quyết định ng đối kịp thời đạt hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp hoạt động , do chưa được phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn giữa các bộ phận chức năng từng cá nhân trong các bộ phận chức năng, do vậy hiệu quả phối hợp cịn lúc chưa cao. Đứng đầu Công ty TNHH đầu phát triển xây dựng Minh Huyền là Giám đốc công ty Giám đốc là người thẩm quyền... vụ: trách nhiệm giúp giám đơc quản vốn, tài chính, xây dựng gía thành đầu vào, đầu ra của từng sản phẩm, hạch tốn lỗ lãi từng phân xưởng tồn Cơng ty. Từ đó tham mưu cho Giám đốc quay nhanh vịng vốn tạo vốn khi cơng ty cần, chấp hành tốt chính sách tài chính đối với nhà nước người lao động - Tham mưu cho Giám đốc về cơng tác đảm bảo quản tài chính của tồn Cơng ty quản lý. .. hệ1 Công ty sika hữu hạn Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội Nhà cung cấp2 Công ty cổ phần Việt Com Nhà cung cấp3 Cơng ty TNHH Hữu Tín Nhà cung cấp4 Đại Phân phối sơn hoá chất xây dựng Mơ Lộc Đại lý ủy quyền tại Hà Nội5 Đại Phân phối sơn hoá chất xây dựng Phương QuyênNhà phân phối tại nghệ An6 Đại Phân phối sơn hố chất xây dựng Cơng HoanNhà phân phối tại Nam Định7 Công ty. .. Công ty cần phải tiến hành hội họp cho thích hợp, cần bố trí việc học an tồn lao động, phòng cháy chữa cháy hợp lý. Nếu sắp xếp họp đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đó để anh em tự triển khai thì bớt nhiều thời gian họp tập trung đỡ lãng phí.5. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. - Để quản chặt chẽ lao đông của Công ty cần quy định tất cả các cán bộ công nhân viên và các đối ng lao . quản lý Lao động ở Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền hiện nay . Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây. trạng công tác sử dụng và quản lý lao động tại Công ty TNHH đầu tư & phát triển xây dựng Minh HuyềnPhần III : Các giải pháp và kiến nghị góp phần sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền.doc, Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền.doc, Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền.doc, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI, Tạo động lực trong lao động tiền công, tiền lương, Phân tích về năng suất lao động, Các giải pháp Sắp xếp, bố trí, đào taọ laị lao động a, Đổi mới cơ cấu giới tính, Sử dụng tốt hơn thời gian lao động Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Từ khóa liên quan