PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG.doc

1 2,932 25
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG BM 01/HD04CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7- TP. Vũng Tàu Điện thọai : 0643.856.274 –Fax: 0643.856.205Email : Info@Hodeco.vn Websize :www.Hodeco.vnPHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNGPhòng/ bộ phận : Phòng Nhân sựSTTChức danhSố lượng Yêu cầu công việc Yêu cầu về trình độ123Cán bộ kỹ thuật Cán bộ kỹ thuậtLái xe010202-Hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.-Hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.-Đáp ứng yêu cầu công việc- Kỹ sư xây dựng -Kỹ sư cấp thoát nước-Bằng hạng C-E Ngày tháng năm TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành 28/02/2005 Trang 1/1 . –Fax: 0643.856.205Email : Info@Hodeco.vn Websize :www.Hodeco.vnPHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNGPhòng/ bộ phận : Phòng Nhân sựSTTChức danhSố lượng Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG.doc, PHIẾU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG.doc